Předměty

TeamFight Tactics

Předměty

Základní předměty

Základní předměty

K. V. meč
Reflexní luk
Zbytečně dlouhá hůl
Slza bohyně
Kroužková vesta
Negatronový plášť
Obrův opasek
Obracečka
Tréninkové rukavice

Kombinované předměty

Kombinované předměty

Čepel smrti B
Zabiják obrů A
Magitechnická puškočepel B
Oštěp Šódžinu B
Anděl strážný S
Krvežíznivec B
Zekeův posel S
Emblém Sekáče B
Ostří nekonečna B
Rychlopalné ohnivé dělo B
Guinsoova zuřivá čepel B
Statikkova kudla A
Titánské odhodlání B
Runaanin hurikán A
Portál Zz'Rotu B
Emblém Legionáře A
Poslední zašeptání A
Rabadonův smrtící klobouk B
Archandělova hůl B
Medailónek železných Solari S
Iontová jiskra S
Morellonomicon S
Emblém Čarotvůrce B
Zdobená pěstnice B
Modrý buff B
Ledové srdce S
Pohár moci S
Odplata S
Emblém Obnovovače A
Ruka spravedlnosti A
Ostnatá vesta B
Chrličův kamenný plát B
Plášť slunečního žáru B
Emblém Pancířového S
Rouška nehybnosti S
Dračí spár B
Vánek A
Emblém Vykoupeného A
Rtuť S
Warmogova zbroj B
Emblém Nositele úsvitu S
Spár Paní smrti S
Síla přírody B
Emblém Zabijáka B
Zlodějské rukavice B
tft_item_name_Consumable_Dissolver B
Stínový přeměňovač B
tft_item_name_EmblemArmoryConsumable B
tft_item_name_Set5Skirmisher_RadiantSpat B
tft_item_name_Set5Legionnaire_RadiantSpat B
tft_item_name_Set5Spellweaver_RadiantSpat B
tft_item_name_Set5Renewer_RadiantSpat B
tft_item_name_RadiantSpatula B
tft_item_name_Set5Ironclad_RadiantSpat B
tft_item_name_Set5Redeemed_RadiantSpat B
tft_item_name_Set5Dawnbringer_RadiantSpat B
tft_item_name_Set5Assassin_RadiantSpat B
Stínový meč B
Stínový luk B
Stínová hůl B
Stínová slza B
Stínová vesta B
Stínový plášť B
Stínový opasek B
Stínová obracečka B
Stínové rukavice B
Žíravá čepel smrti B
Přízračný zabiják obrů B
Magitechnická puškočepel nesmrtelnosti B
Přízračný oštěp Šódžinu B
Padlý anděl strážný B
Rizikožíznivec B
Zekeův pochmurný posel B
Obětní ostří nekonečna B
Rychlopalné dělo smrti B
Guinsoova obětní zuřivá čepel B
Statikkova jehla B
Titánská odplata B
Runaanin nezkrocený hurikán B
Nestabilní portál Zz'Rotu B
Závěrečný šepot B
Rabadonův žíravý smrtící klobouk B
Arcidémonova hůl nesmrtelnosti B
Medailónek stříbrných Lunari B
Temná iontová jiskra B
Zlorellonomicon B
Obětní pěstnice B
Velmi temný modrý buff B
Ledové temné srdce B
Pohár zášti B
Obětní odplata B
Ruka pomsty B
Lomná ostnatá vesta B
Chrličův kamenný plát nesmrtelnosti B
Kápě zatmění B
Temná rouška nehybnosti B
Lomný dračí spár B
Turbulentní vánek B
Žíravá rtuť B
Warmogova obětní zbroj B
Spár Paní smrti B
Síla temnoty B
Šejdířovy rukavice B
Emblém Zapomenutého S
Emblém Rošťáka A
Emblém Drakobijce B
Emblém Okultního B
Emblém Kavaleristy S
Emblém Oživeného S
Emblém Nositele noci S
Emblém Zrůdného B
Emblém Hraničáře B
Emblém Dračího D
Emblém Kouzelníka B
Emblém Rváče A
Emblém Strážce C
Emblém Dělostřelce C
Emblém Rytíře A
Emblém Mystika S
Zářivá Čepel smrti D
Zabiják démonů D
Magitechnická čepel života D
Oštěp Hirany D
Archanděl strážný D
Požehnaný Krvežíznivec D
Zekeova rovnováha B
Ostří obzoru D
Rychlopalné světelné dělo D
Guinsoovo zúčtování D
Statikkova přízeň D
Titánův slib D
Runaanina bouře B
Pozvání Zz'Rotu A
Věčný šepot D
Rabadonův božský klobouk D
Urf-andělova hůl D
Medailónek vrcholu Targonu B
Kovalentní jiskra C
Přemnohollonomicon D
Překrásná pěstnice D
Modré požehnání C
Ledové srdce ze zlata C
Pohár laskavosti D
Zářivá odplata C
Pěst rovnoprávnosti C
Vesta růžových trnů B
Kamenný plát dvarapaly C
Plášť sluneční záře S
Rouška velebnosti D
Dračí vůle D
Mistrál B
Zářivá Rtuť D
Warmogova chlouba B
Ticho Paní smrti B
Uličníkovy rukavice S
tft_item_name_Set5Forgotten_RadiantSpat B
tft_item_name_Set5Hellion_RadiantSpat B
tft_item_name_Set5Coven_RadiantSpat B
tft_item_name_Set5Cavalier_RadiantSpat B
tft_item_name_Set5Revenant_RadiantSpat B
tft_item_name_Set5Nightbringer_RadiantSpat B
tft_item_name_Set5Abomination_RadiantSpat B
Prosím vyberte si předmět vlevo