ไอเทม

TeamFight Tactics

ไอเทม

ไอเทมพื้นฐาน

ไอเทมพื้นฐาน

B. F. Sword
Recurve Bow
Needlessly Large Rod
Tear of the Goddess
Chain Vest
Negatron Cloak
Giant's Belt
Spatula
Sparring Gloves

ไอเทมผสมแล้ว

ไอเทมผสมแล้ว

Deathblade B
Giant Slayer B
Hextech Gunblade A
Spear of Shojin C
Guardian Angel B
Bloodthirster B
Zeke's Herald S
Blade of the Ruined King A
Infinity Edge C
Rapid Firecannon C
Guinsoo's Rageblade C
Statikk Shiv A
Titan's Resolve B
Runaan's Hurricane B
Zz'Rot Portal A
Infiltrator's Talons S
Last Whisper C
Rabadon's Deathcap C
Luden's Echo A
Locket of the Iron Solari S
Ionic Spark A
Morellonomicon B
Demolitionist's Charge A
Jeweled Gauntlet C
Seraph's Embrace C
Frozen Heart A
Chalice of Favor B
Redemption S
Star Guardian's Charm S
Hand Of Justice A
Bramble Vest B
Sword Breaker A
Red Buff B
Rebel Medal S
Shroud of Stillness S
Dragon's Claw C
Zephyr A
Celestial Orb A
Quicksilver C
Warmog's Armor C
Protector's Chestguard S
Trap Claw S
Force of Nature A
Dark Star's Heart S
Thief's Gloves B
กรุณาเลือกไอเทมจากด้านซ้าย