ไอเทม

TeamFight Tactics

ไอเทม

ไอเทมพื้นฐาน

ไอเทมพื้นฐาน

B.F. Sword
Recurve Bow
Needlessly Large Rod
Tear of the Goddess
Chain Vest
Negatron Cloak
Giant's Belt
Spatula
Sparring Gloves

ไอเทมผสมแล้ว

ไอเทมผสมแล้ว

Deathblade B
Giant Slayer B
Hextech Gunblade B
Spear of Shojin D
Guardian Angel B
Bloodthirster C
Zeke's Herald S
ตราสัญลักษณ์เกล็ดมณี B
Infinity Edge C
Rapid Firecannon B
Guinsoo's Rageblade D
Statikk Shiv B
Titan's Resolve B
Runaan's Hurricane A
Zz'Rot Portal B
ตราสัญลักษณ์มังกรคลั่ง B
Last Whisper B
Rabadon's Deathcap B
Archangel's Staff C
Locket of the Iron Solari A
Ionic Spark S
Morellonomicon A
ตราสัญลักษณ์นักรบมังกร B
Jeweled Gauntlet D
Blue Buff C
Frozen Heart A
Chalice of Power S
Redemption B
ตราสัญลักษณ์จอมเวท B
Hand Of Justice B
Bramble Vest C
Gargoyle Stoneplate C
Sunfire Cape B
ตราสัญลักษณ์ทหารม้า B
Shroud of Stillness S
Blue Buff B
Dragon's Claw C
Zephyr S
ตราสัญลักษณ์ลวงตา B
Quicksilver B
Warmog's Armor C
ตราสัญลักษณ์อารักขา B
Banshee's Claw S
Tactician's Crown B
ตราสัญลักษณ์มือสังหาร B
Edge of Night S
Thief's Gloves C
กรุณาเลือกไอเทมจากด้านซ้าย