ไอเทม

TeamFight Tactics

ไอเทม

ไอเทมพื้นฐาน

ไอเทมพื้นฐาน

B.F. Sword
Shadow Sword
Recurve Bow
Shadow Bow
Needlessly Large Rod
Shadow Rod
Tear of the Goddess
Shadow Tear
Chain Vest
Shadow Vest
Negatron Cloak
Shadow Cloak
Giant's Belt
Shadow Belt
Spatula
Shadow Spatula
Sparring Gloves
Shadow Gloves

ไอเทมผสมแล้ว

ไอเทมผสมแล้ว

Deathblade B
Caustic Deathblade D
Giant Slayer B
Spectral Giantslayer D
Hextech Gunblade B
Hextech Gunblade Of Immortality B
Spear of Shojin B
Spectral Spear of Shojin D
Guardian Angel B
Fallen Guardian Angel B
Bloodthirster B
Riskthirster D
Zeke's Herald A
Zeke's Bleak Herald D
สัญลักษณ์ของผู้ปะทะ B
Infinity Edge D
Sacrificial Infinity Edge D
Rapid Firecannon B
Rapid Deathcannon D
Guinsoo's Rageblade C
Guinsoo's Sacrificial Rageblade D
Statikk Shiv B
Statikk Stiletto C
Titan's Resolve B
Titan's Revenge B
Runaan's Hurricane B
Runaan's Untamed Hurricane D
Zz'Rot Portal A
Unstable Zz'Rot Portal A
สัญลักษณ์ของกองทหาร A
Last Whisper B
Final Whisper B
Rabadon's Deathcap C
Rabadon's Caustic Deathcap B
Archangel's Staff B
Archdemon's Staff Of Immortality B
Locket of the Iron Solari A
Locket of the Silver Lunari B
Ionic Spark S
Ionic Dark-Spark B
Morellonomicon B
Mor-evil-lonomicon B
สัญลักษณ์แห่งผู้เสริมเวท S
Jeweled Gauntlet B
Sacrificial Gauntlet D
Blue Buff B
Very Dark Blue Buff C
Frozen Heart A
Frozen Dark Heart B
Chalice of Power S
Chalice of Malice A
Redemption S
Sacrificial Redemption B
สัญลักษณ์ของผู้ฟื้นฟู S
Hand Of Justice B
Hand of Vengeance B
Bramble Vest B
Refracted Bramble Vest C
Gargoyle Stoneplate B
Gargoyle Stoneplate Of Immortality C
Sunfire Cape B
Eclipse Cape B
สัญลักษณ์ของเกราะเหล็ก S
Shroud of Stillness S
Dark Shroud of Stillness D
Dragon's Claw C
Refracted Dragon's Claw D
Zephyr B
Turbulent Zephyr D
สัญลักษณ์ของผู้บรรเทา S
Quicksilver A
Caustic Quicksilver D
Warmog's Armor B
Warmog's Sacrificial Armor C
สัญลักษณ์ของรุ่งอรุณ S
Trap Claw S
Banshee's Claw B
Force of Nature A
Force of Darkness B
สัญลักษณ์ของมือสังหาร A
Thief's Gloves B
Trickster's Gloves B
สัญลักษณ์ของผู้หวนคืน A
สัญลักษณ์ของจ้าวนรก D
สัญลักษณ์ของนักล่ามังกร D
สัญลักษณ์ของแม่มด D
สัญลักษณ์ของทหารม้า B
สัญลักษณ์ของผู้ทวงแค้น B
สัญลักษณ์ของรัตติกาล B
สัญลักษณ์ของผู้เกลียดชัง S
กรุณาเลือกไอเทมจากด้านซ้าย