รีเพลย์ล่าสุด

เกมจัดอันดับ เดี่ยว/คู่ (12:09)

แพ้ เกมจัดอันดับ เดี่ยว/คู่ (12:09) ชนะ
0 / 3 / 0
80 CS - 4k ทอง
Hextech GunbladeControl WardWarding Totem (เครื่องประดับ)
TiamatRefillable PotionRuby CrystalBoots of Speed
Ruby CrystalDoran's ShieldWarding Totem (เครื่องประดับ)
1 / 0 / 4
65 CS - 4k ทอง
1 / 1 / 0
86 CS - 4.3k ทอง
Enchantment: Runic EchoesRefillable PotionBoots of SpeedOracle Lens
Refillable PotionRuby CrystalLong SwordEnchantment: Warrior
Boots of SpeedOracle Lens
4 / 0 / 3
81 CS - 5.8k ทอง
0 / 3 / 0
78 CS - 3.4k ทอง
Doran's BladeZealBerserker's GreavesWarding Totem (เครื่องประดับ)
Rod of AgesCorrupting PotionSlightly Magical BootsCloth Armor
Control WardWarding Totem (เครื่องประดับ)
2 / 0 / 2
98 CS - 5.5k ทอง
2 / 3 / 0
54 CS - 3.5k ทอง
Doran's ShieldBilgewater CutlassWarding Totem (เครื่องประดับ)
Recurve BowBerserker's GreavesPickaxeManamune
Doran's BladeWarding Totem (เครื่องประดับ)
5 / 1 / 3
102 CS - 7k ทอง
0 / 3 / 2
2 CS - 2.4k ทอง
FrostfangRefillable PotionSapphire CrystalCloth Armor
Slightly Magical BootsWarding Totem (เครื่องประดับ)
Remnant of the AspectStopwatchRefillable PotionBoots of Mobility
Oracle Lens
1 / 2 / 8
26 CS - 4.8k ทอง
(9.22)

เกมจัดอันดับ เดี่ยว/คู่ (19:17)

ชนะ เกมจัดอันดับ เดี่ยว/คู่ (19:17) แพ้
3 / 1 / 4
178 CS - 8.8k ทอง
Hextech Protobelt-01SpellbinderSorcerer's ShoesDoran's Ring
Refillable PotionWarding Totem (เครื่องประดับ)
Corrupting PotionB. F. SwordTrinity ForceSerrated Dirk
Boots of MobilityWarding Totem (เครื่องประดับ)
2 / 2 / 0
144 CS - 7.8k ทอง
6 / 2 / 8
96 CS - 8.5k ทอง
Aether WispHextech Protobelt-01Enchantment: Runic EchoesMercury's Treads
Oracle Lens
Sorcerer's ShoesRefillable PotionBroken StopwatchDark Seal
Enchantment: Runic EchoesFiendish CodexOracle Lens
3 / 4 / 4
103 CS - 6.8k ทอง
4 / 1 / 4
166 CS - 8.3k ทอง
Doran's ShieldMercury's TreadsRefillable PotionYoumuu's Ghostblade
Ruby CrystalWarding Totem (เครื่องประดับ)
Corrupting PotionBroken StopwatchAmplifying TomeLuden's Echo
Dark SealSorcerer's ShoesWarding Totem (เครื่องประดับ)
1 / 4 / 1
139 CS - 6.1k ทอง
6 / 3 / 8
162 CS - 9.7k ทอง
Blade of the Ruined KingControl WardBerserker's GreavesRunaan's Hurricane
Doran's ShieldFarsight Alteration
Caulfield's WarhammerYoumuu's GhostbladeFrostfangSerrated Dirk
Boots of SwiftnessFarsight Alteration
2 / 6 / 2
88 CS - 7.2k ทอง
3 / 1 / 12
13 CS - 7.4k ทอง
Ardent CenserFiendish CodexFrostfangChalice of Harmony
Boots of MobilityControl WardOracle Lens
Mercury's TreadsRefillable PotionRemnant of the AspectControl Ward
Aegis of the LegionCloth ArmorOracle Lens
0 / 6 / 5
71 CS - 4.9k ทอง
(9.22)

เกมจัดอันดับ เดี่ยว/คู่ (17:46)

แพ้ เกมจัดอันดับ เดี่ยว/คู่ (17:46) ชนะ
0 / 3 / 0
77 CS - 3.9k ทอง
Seeker's ArmguardCorrupting PotionBoots of SpeedDoran's Shield
Dark SealWarding Totem (เครื่องประดับ)
Black CleaverNinja TabiCullDoran's Shield
B. F. SwordWarding Totem (เครื่องประดับ)
2 / 0 / 6
172 CS - 9.4k ทอง
0 / 5 / 0
65 CS - 4.3k ทอง
Boots of MobilityZealStopwatchOracle Lens
Hextech Protobelt-01Enchantment: Runic EchoesDark SealMercury's Treads
Oracle Lens
6 / 1 / 6
103 CS - 8.1k ทอง
0 / 0 / 1
121 CS - 5k ทอง
Refillable PotionDoran's RingDoran's RingSorcerer's Shoes
Lost ChapterBlasting WandWarding Totem (เครื่องประดับ)
Corrupting PotionBroken StopwatchMejai's SoulstealerMercury's Treads
Aether WispRod of AgesWarding Totem (เครื่องประดับ)
4 / 0 / 4
144 CS - 8.4k ทอง
1 / 6 / 2
150 CS - 6.8k ทอง
Essence ReaverControl WardPickaxeDoran's Blade
Doran's BladeBerserker's GreavesWarding Totem (เครื่องประดับ)
Doran's BladeBlade of the Ruined KingLong SwordBerserker's Greaves
Long SwordB. F. SwordFarsight Alteration
5 / 2 / 5
112 CS - 7.8k ทอง
4 / 4 / 1
33 CS - 5k ทอง
Remnant of the AspectGlacial ShroudCloth ArmorMercury's Treads
Null-Magic MantleOracle Lens
Remnant of the AscendedGlacial ShroudAegis of the LegionBoots of Mobility
Oracle Lens
1 / 2 / 9
16 CS - 5.5k ทอง
(9.22)

เกมจัดอันดับ เดี่ยว/คู่ (15:28)

แพ้ เกมจัดอันดับ เดี่ยว/คู่ (15:28) ชนะ
2 / 6 / 2
115 CS - 5.6k ทอง
Corrupting PotionTiamatPhageStinger
Boots of SpeedWarding Totem (เครื่องประดับ)
Refillable PotionSunfire CapeDoran's ShieldNinja Tabi
Catalyst of AeonsWarding Totem (เครื่องประดับ)
3 / 2 / 6
98 CS - 6.7k ทอง
3 / 5 / 0
71 CS - 5.2k ทอง
Enchantment: BloodrazorRefillable PotionMercury's TreadsRecurve Bow
Oracle Lens
Control WardBroken StopwatchOblivion OrbSorcerer's Shoes
Amplifying TomeEnchantment: Runic EchoesOracle Lens
7 / 2 / 3
107 CS - 8k ทอง
0 / 3 / 1
67 CS - 3.6k ทอง
Tear of the GoddessHealth PotionLost ChapterCloth Armor
Warding Totem (เครื่องประดับ)
DaggerBlade of the Ruined KingPhantom DancerDoran's Blade
Boots of SpeedDoran's BladeWarding Totem (เครื่องประดับ)
7 / 1 / 3
115 CS - 8.9k ทอง
1 / 2 / 1
103 CS - 4.9k ทอง
Doran's BladeRefillable PotionManamuneBerserker's Greaves
PickaxeWarding Totem (เครื่องประดับ)
Doran's BladeEssence ReaverBerserker's GreavesControl Ward
ZealFarsight Alteration
3 / 0 / 2
121 CS - 7.1k ทอง
1 / 5 / 1
10 CS - 3.6k ทอง
Nomad's MedallionForbidden IdolAether WispBoots of Speed
Oracle Lens
FrostfangBoots of MobilityControl WardSeeker's Armguard
Oracle Lens
1 / 2 / 8
10 CS - 5.1k ทอง
(9.22)

เกมจัดอันดับ เดี่ยว/คู่ (22:53)

แพ้ เกมจัดอันดับ เดี่ยว/คู่ (22:53) ชนะ
3 / 11 / 5
156 CS - 9.1k ทอง
Doran's BladeYoumuu's GhostbladeDuskblade of DraktharrSerrated Dirk
Slightly Magical BootsPickaxeOracle Lens
Titanic HydraBlack CleaverNinja TabiDoran's Blade
Warding Totem (เครื่องประดับ)
3 / 4 / 12
145 CS - 9.5k ทอง
1 / 9 / 2
100 CS - 6.7k ทอง
Enchantment: WarriorHexdrinkerControl WardPhage
Ruby CrystalBoots of SpeedWarding Totem (เครื่องประดับ)
Refillable PotionZhonya's HourglassMorellonomiconBlasting Wand
Enchantment: Runic EchoesSorcerer's ShoesOracle Lens
13 / 2 / 14
161 CS - 12k ทอง
11 / 7 / 1
160 CS - 13.4k ทอง
Amplifying TomeZhonya's HourglassHextech Protobelt-01Lich Bane
Dark SealSorcerer's ShoesOracle Lens
StopwatchTiamatYoumuu's GhostbladeBoots of Mobility
Edge of NightDuskblade of DraktharrOracle Lens
14 / 6 / 11
72 CS - 12.7k ทอง
2 / 10 / 4
123 CS - 8.3k ทอง
Control WardDoran's BladeBerserker's GreavesStormrazor
Guinsoo's RagebladeFarsight Alteration
Sorcerer's ShoesMejai's SoulstealerZhonya's HourglassLuden's Echo
Needlessly Large RodFrostfangWarding Totem (เครื่องประดับ)
9 / 5 / 13
189 CS - 11.8k ทอง
1 / 10 / 9
11 CS - 6.8k ทอง
Crystalline BracerFrostfangControl WardBoots of Mobility
Forbidden IdolLocket of the Iron SolariOracle Lens
RedemptionControl WardRemnant of the WatchersAthene's Unholy Grail
Forbidden IdolBoots of MobilityOracle Lens
7 / 1 / 27
20 CS - 10.7k ทอง
(9.22)