รีเพลย์ล่าสุด

Ranked Solo/Duo (15:19)

ชนะ Ranked Solo/Duo (15:19) แพ้
1 / 2 / 0
Doran's RingHextech Protobelt-01The Dark Seal
Slightly Magical BootsWarding Totem (เครื่องประดับ)
Long SwordCorrupting PotionRuby Crystal
SheenBoots of SpeedWarding Totem (เครื่องประดับ)
0 / 2 / 2
6 / 0 / 0
Enchantment: BloodrazorRefillable PotionBerserker's Greaves
Guinsoo's RagebladeLong SwordLong Sword
Warding Totem (เครื่องประดับ)
Control WardRefillable PotionEnchantment: Warrior
Boots of SpeedLong SwordWarding Totem (เครื่องประดับ)
0 / 2 / 2
2 / 1 / 4
Athene's Unholy GrailNomad's MedallionBroken Stopwatch
Seeker's ArmguardRejuvenation BeadBoots of Speed
Oracle Lens
Rod of AgesCorrupting PotionBoots of Speed
Amplifying TomeWarding Totem (เครื่องประดับ)
2 / 2 / 2
4 / 1 / 2
Essence ReaverZealBerserker's Greaves
Doran's BladeWarding Totem (เครื่องประดับ)
Berserker's GreavesRefillable PotionThe Bloodthirster
Control WardDoran's BladeWarding Totem (เครื่องประดับ)
1 / 4 / 1
0 / 1 / 5
Targon's BraceHealth PotionZeke's Convergence
Boots of SpeedRuby CrystalWarding Totem (เครื่องประดับ)
Targon's BraceBoots of MobilityTotal Biscuit of Everlasting Will
Glacial ShroudControl WardNull-Magic Mantle
Warding Totem (เครื่องประดับ)
2 / 3 / 1
(9.6)

Ranked Flex (19:40)

แพ้ Ranked Flex (19:40) ชนะ
1 / 4 / 2
Ionian Boots of LucidityFrostfangAmplifying Tome
Control WardForbidden IdolCrystalline Bracer
Oracle Lens
Doran's BladeCorrupting PotionTrinity Force
B. F. SwordMercury's TreadsWarding Totem (เครื่องประดับ)
4 / 3 / 5
5 / 3 / 2
B. F. SwordRefillable PotionEnchantment: Warrior
Phantom DancerNinja TabiOracle Lens
Refillable PotionTiamatStopwatch
Enchantment: WarriorMercury's TreadsDuskblade of Draktharr
Oracle Lens
6 / 1 / 10
1 / 5 / 3
Hextech Protobelt-01Corrupting PotionControl Ward
Lost ChapterThe Dark SealSorcerer's Shoes
Warding Totem (เครื่องประดับ)
Aether WispFiendish CodexLuden's Echo
The Dark SealSorcerer's ShoesDoran's Ring
Warding Totem (เครื่องประดับ)
3 / 2 / 6
2 / 6 / 2
Doran's ShieldBlade of the Ruined KingPhage
Boots of SpeedWarding Totem (เครื่องประดับ)
Doran's BladeThe BloodthirsterBerserker's Greaves
Infinity EdgeBrawler's GlovesDagger
Warding Totem (เครื่องประดับ)
11 / 1 / 2
2 / 6 / 1
Doran's RingIonian Boots of LucidityAthene's Unholy Grail
Blasting WandLost ChapterFarsight Alteration
Remnant of the AscendedBoots of MobilityGlacial Shroud
KindlegemOracle Lens
0 / 4 / 10
(9.6)

Ranked Solo/Duo (15:57)

แพ้ Ranked Solo/Duo (15:57) ชนะ
2 / 1 / 1
The Black CleaverTotal Biscuit of Everlasting WillCorrupting Potion
Ninja TabiWarding Totem (เครื่องประดับ)
Caulfield's WarhammerRefillable PotionSlightly Magical Boots
The Black CleaverCloth ArmorWarding Totem (เครื่องประดับ)
4 / 3 / 2
3 / 6 / 2
Enchantment: WarriorRefillable PotionNinja Tabi
Warding Totem (เครื่องประดับ)
Enchantment: WarriorRefillable PotionBoots of Speed
Oracle Lens
1 / 2 / 3
1 / 4 / 2
Corrupting PotionHextech Protobelt-01Sorcerer's Shoes
The Dark SealThe Dark SealWarding Totem (เครื่องประดับ)
Doran's BladeZealDagger
Slightly Magical BootsTrinity ForceFarsight Alteration
6 / 0 / 1
0 / 3 / 1
Blade of the Ruined KingControl WardDoran's Shield
Warding Totem (เครื่องประดับ)
Blade of the Ruined KingDaggerBerserker's Greaves
ZealDoran's BladeExecutioner's Calling
Farsight Alteration
5 / 1 / 4
1 / 3 / 1
Rejuvenation BeadRejuvenation BeadRejuvenation Bead
Rejuvenation BeadRejuvenation BeadRejuvenation Bead
Warding Totem (เครื่องประดับ)
Remnant of the WatchersSlightly Magical BootsArdent Censer
Oracle Lens
0 / 1 / 10
(9.6)

Ranked Solo/Duo (16:59)

ชนะ Ranked Solo/Duo (16:59) แพ้
3 / 1 / 2
Hextech Protobelt-01Broken StopwatchDoran's Blade
Seeker's ArmguardSorcerer's ShoesWarding Totem (เครื่องประดับ)
Refillable PotionBoots of SpeedDeath's Dance
Null-Magic MantleWarding Totem (เครื่องประดับ)
0 / 3 / 1
4 / 0 / 5
Enchantment: CinderhulkSheenRefillable Potion
Mercury's TreadsOracle Lens
Enchantment: WarriorRefillable PotionMercury's Treads
Warding Totem (เครื่องประดับ)
0 / 1 / 2
1 / 1 / 4
Corrupting PotionHextech GLP-800Amplifying Tome
The Dark SealIonian Boots of LucidityWarding Totem (เครื่องประดับ)
The Dark SealCorrupting PotionHextech Protobelt-01
Mercury's TreadsAmplifying TomeWarding Totem (เครื่องประดับ)
2 / 2 / 0
4 / 1 / 7
Boots of SpeedInfinity EdgeZeal
Doran's BladeFarsight Alteration
Blade of the Ruined KingDaggerDagger
Doran's BladeBerserker's GreavesWarding Totem (เครื่องประดับ)
2 / 6 / 0
5 / 1 / 6
Targon's BraceZeke's ConvergenceRuby Crystal
Boots of MobilityOracle Lens
Remnant of the AspectControl WardRuby Crystal
Boots of MobilityOracle Lens
0 / 5 / 2
(9.6)