รีเพลย์ล่าสุด

เกมจัดอันดับ เดี่ยว/คู่ (16:24)

แพ้ เกมจัดอันดับ เดี่ยว/คู่ (16:24) ชนะ
0 / 3 / 1
146 CS - 5.7k ทอง
Control WardBramble VestCorrupting PotionDivine Sunderer
BootsStealth Ward
Ionian Boots of LucidityEverfrostDark SealRefillable Potion
Stealth Ward
1 / 1 / 4
119 CS - 5.8k ทอง
3 / 2 / 1
99 CS - 5.8k ทอง
Kraken SlayerRefillable PotionLong SwordBerserker's Greaves
Oracle Lens
Control WardTurbo ChemtankWinged MoonplateBramble Vest
Ruby CrystalPlated SteelcapsOracle Lens
4 / 1 / 8
89 CS - 6.7k ทอง
0 / 3 / 1
119 CS - 4.7k ทอง
Doran's BladeRefillable PotionPickaxePlated Steelcaps
Vampiric ScepterDaggerStealth Ward
Duskblade of DraktharrYoumuu's GhostbladeRefillable PotionIonian Boots of Lucidity
Oracle Lens
5 / 0 / 2
148 CS - 7.6k ทอง
0 / 3 / 1
111 CS - 4.7k ทอง
Doran's BladeCloak of AgilityBerserker's GreavesNoonquiver
PickaxeStealth Ward
Doran's BladeRapid FirecannonBootsDagger
Kraken SlayerStealth Ward
4 / 0 / 4
138 CS - 7.3k ทอง
1 / 3 / 2
21 CS - 3.6k ทอง
Runesteel SpauldersRefillable PotionControl WardPlated Steelcaps
KindlegemOracle Lens
Runesteel SpauldersMobility BootsRefillable PotionKindlegem
Oracle Lens
0 / 2 / 10
21 CS - 4.3k ทอง
(11.7)

เกมจัดอันดับ เดี่ยว/คู่ (17:48)

ชนะ เกมจัดอันดับ เดี่ยว/คู่ (17:48) แพ้
4 / 1 / 1
123 CS - 7.5k ทอง
Ionian Boots of LucidityTrinity ForceGiant's BeltDoran's Blade
Refillable PotionTiamatOracle Lens
Refillable PotionStridebreakerDoran's ShieldPlated Steelcaps
PickaxeRuby CrystalStealth Ward
3 / 4 / 0
126 CS - 6.6k ทอง
1 / 3 / 7
149 CS - 8k ทอง
GaleforceBerserker's GreavesControl WardSerrated Dirk
Cloak of AgilityOracle Lens
StridebreakerBootsOracle Lens
0 / 4 / 0
105 CS - 4.8k ทอง
11 / 2 / 2
119 CS - 10.1k ทอง
Dark SealHextech RocketbeltNashor's ToothRefillable Potion
BootsStealth Ward
KindlegemCorrupting PotionControl WardBlasting Wand
Dark SealLost ChapterStealth Ward
0 / 6 / 0
107 CS - 4.7k ทอง
1 / 0 / 2
125 CS - 6.4k ทอง
Doran's BladeRefillable PotionKraken SlayerBerserker's Greaves
Cloak of AgilityFarsight Alteration
Doran's BladeKraken SlayerBerserker's GreavesControl Ward
Farsight Alteration
2 / 1 / 0
126 CS - 5.9k ทอง
0 / 0 / 6
14 CS - 5.1k ทอง
Refillable PotionIonian Boots of LucidityShard of True IceMoonstone Renewer
Amplifying TomeOracle Lens
FrostfangBandleglass MirrorTotal Biscuit of Everlasting WillIonian Boots of Lucidity
Control WardRuby CrystalOracle Lens
0 / 2 / 1
8 CS - 3.7k ทอง
(11.7)

เกมจัดอันดับ เดี่ยว/คู่ (21:13)

ชนะ เกมจัดอันดับ เดี่ยว/คู่ (21:13) แพ้
6 / 2 / 5
163 CS - 11k ทอง
Berserker's GreavesBlade of The Ruined KingRefillable PotionGuinsoo's Rageblade
PickaxeNoonquiverFarsight Alteration
Bramble VestTurbo ChemtankPlated SteelcapsStealth Ward
1 / 7 / 6
96 CS - 5.7k ทอง
1 / 1 / 3
107 CS - 6.2k ทอง
Refillable PotionDuskblade of DraktharrLong SwordPlated Steelcaps
Oracle Lens
Ionian Boots of LucidityEclipseVampiric ScepterRefillable Potion
Caulfield's WarhammerStealth Ward
3 / 5 / 2
113 CS - 6.6k ทอง
7 / 4 / 7
91 CS - 8.2k ทอง
Corrupting PotionStopwatchEverfrostCloth Armor
Mercury's TreadsDark SealOracle Lens
Doran's RingPlated SteelcapsHextech RocketbeltBramble Vest
Stealth Ward
2 / 4 / 5
99 CS - 6.4k ทอง
10 / 2 / 9
181 CS - 12.7k ทอง
Kraken SlayerQuicksilver SashBerserker's GreavesPhantom Dancer
Last WhisperCloak of AgilityFarsight Alteration
Kraken SlayerDoran's BladeBerserker's GreavesZeal
DaggerDaggerFarsight Alteration
4 / 6 / 3
99 CS - 7.2k ทอง
3 / 3 / 12
4 CS - 7.4k ทอง
Shard of True IceMoonstone RenewerStaff of Flowing WaterDark Seal
Control WardOblivion OrbOracle Lens
Shard of True IceZhonya's HourglassControl WardSorcerer's Shoes
Oblivion OrbOracle Lens
2 / 5 / 4
54 CS - 5.9k ทอง
(11.7)

เกมจัดอันดับ เดี่ยว/คู่ (16:06)

ชนะ เกมจัดอันดับ เดี่ยว/คู่ (16:06) แพ้
6 / 1 / 2
116 CS - 7.9k ทอง
Doran's ShieldSunfire AegisPlated SteelcapsPhage
Ruby CrystalCloth ArmorFarsight Alteration
Doran's BladeIronspike WhipHearthbound AxeRefillable Potion
Plated SteelcapsKindlegemStealth Ward
2 / 6 / 0
83 CS - 5k ทอง
3 / 0 / 4
111 CS - 7.1k ทอง
StridebreakerRefillable PotionControl WardPhage
Ionian Boots of LucidityRuby CrystalOracle Lens
Amplifying TomeRefillable PotionIonian Boots of LucidityDark Seal
Oracle Lens
0 / 1 / 0
57 CS - 3.5k ทอง
5 / 0 / 0
143 CS - 7.8k ทอง
Corrupting PotionZhonya's HourglassMejai's SoulstealerDoran's Ring
Ionian Boots of LucidityAmplifying TomeOracle Lens
Doran's RingBlasting WandIonian Boots of LucidityHextech Alternator
Stealth Ward
0 / 4 / 0
84 CS - 3.9k ทอง
2 / 0 / 3
137 CS - 7.2k ทอง
Kraken SlayerBerserker's GreavesHealth PotionLong Sword
Doran's BladeLong SwordFarsight Alteration
PickaxeRefillable PotionNoonquiverBerserker's Greaves
Doran's BladeCloak of AgilityStealth Ward
0 / 3 / 1
119 CS - 4.6k ทอง
2 / 1 / 5
2 CS - 4.5k ทอง
Ionian Boots of LucidityWinged MoonplateFrostfangChain Vest
Faerie CharmRuby CrystalOracle Lens
FrostfangRefillable PotionDark SealBoots of Swiftness
Winged MoonplateRuby CrystalOracle Lens
0 / 4 / 1
20 CS - 3.4k ทอง
(11.7)

เกมจัดอันดับ เดี่ยว/คู่ (22:30)

แพ้ เกมจัดอันดับ เดี่ยว/คู่ (22:30) ชนะ
7 / 5 / 1
193 CS - 11.5k ทอง
Mercury's TreadsRavenous HydraTrinity ForceDoran's Blade
B. F. SwordVampiric ScepterFarsight Alteration
Doran's BladeGoredrinkerPlated SteelcapsBramble Vest
Long SwordLong SwordFarsight Alteration
1 / 3 / 5
116 CS - 7.4k ทอง
2 / 11 / 4
20 CS - 4.8k ทอง
Dark SealRefillable PotionMobility BootsHextech Alternator
Ruby CrystalBlasting WandOracle Lens
Hextech RocketbeltNeedlessly Large RodMejai's SoulstealerVoid Staff
Sorcerer's ShoesOracle Lens
11 / 1 / 9
130 CS - 10.8k ทอง
4 / 6 / 1
152 CS - 8.3k ทอง
EclipseIonian Boots of LucidityBlack CleaverLong Sword
Stealth Ward
Doran's RingEverfrostBroken StopwatchIonian Boots of Lucidity
Seeker's ArmguardStealth Ward
8 / 6 / 5
136 CS - 9.7k ทอง
2 / 4 / 3
134 CS - 6.9k ทอง
Plated SteelcapsImmortal ShieldbowSerrated DirkStealth Ward
Doran's BladeKraken SlayerSerrated DirkZeal
Berserker's GreavesDaggerOracle Lens
6 / 2 / 9
179 CS - 10.2k ทอง
0 / 4 / 4
31 CS - 4.6k ทอง
Bulwark of the MountainMercury's TreadsTurbo ChemtankOracle Lens
Bulwark of the MountainShurelya's BattlesongRefillable PotionIonian Boots of Lucidity
KindlegemOracle Lens
4 / 3 / 15
27 CS - 7.3k ทอง
(11.7)