รีเพลย์ล่าสุด

Ranked Solo/Duo (22:46)

ชนะ Ranked Solo/Duo (22:46) แพ้
14 / 1 / 4
Rapid FirecannonStormrazorExecutioner's CallingBerserker's Greaves
Infinity EdgeDoran's BladeFarsight Alteration
Doran's ShieldRecurve BowCullNinja Tabi
StormrazorPickaxeWarding Totem (เครื่องประดับ)
2 / 5 / 2
2 / 4 / 2
Righteous GloryControl WardCorrupting PotionNinja Tabi
The Black CleaverWarding Totem (เครื่องประดับ)
The Dark SealLost ChapterFrostfangNinja Tabi
Hextech RevolverBroken StopwatchOracle Lens
1 / 8 / 1
6 / 3 / 5
Sorcerer's ShoesHextech Protobelt-01Oblivion OrbRabadon's Deathcap
Blasting WandDoran's ShieldOracle Lens
Refillable PotionEnchantment: WarriorControl WardMercury's Treads
StormrazorWarding Totem (เครื่องประดับ)
2 / 4 / 5
3 / 4 / 7
MorellonomiconEnchantment: Runic EchoesThe Dark SealSorcerer's Shoes
Warding Totem (เครื่องประดับ)
PickaxeCaulfield's WarhammerThe Black CleaverNinja Tabi
Vampiric ScepterControl WardWarding Totem (เครื่องประดับ)
5 / 4 / 2
0 / 0 / 20
FrostfangBoots of MobilityControl WardArdent Censer
Forbidden IdolCrystalline BracerOracle Lens
Youmuu's GhostbladeMercury's TreadsSerrated DirkCaulfield's Warhammer
Control WardOracle Lens
2 / 4 / 1
(9.1)

Ranked Solo/Duo (17:46)

แพ้ Ranked Solo/Duo (17:46) ชนะ
0 / 7 / 1
Doran's ShieldCatalyst of AeonsRefillable PotionBoots of Speed
Blasting WandWarding Totem (เครื่องประดับ)
Luden's EchoCorrupting PotionThe Dark SealDoran's Shield
Sorcerer's ShoesRuby CrystalOracle Lens
5 / 0 / 4
3 / 1 / 1
Remnant of the AspectHealth PotionCloth ArmorBoots of Mobility
Glacial ShroudNull-Magic MantleOracle Lens
TiamatYoumuu's GhostbladeRefillable PotionSerrated Dirk
Boots of MobilityLong SwordOracle Lens
7 / 1 / 4
1 / 4 / 3
PickaxeRefillable PotionStormrazorBerserker's Greaves
Doran's BladeRecurve BowWarding Totem (เครื่องประดับ)
Broken StopwatchRemnant of the AscendedKindlegemCloth Armor
Boots of MobilityControl WardOracle Lens
1 / 1 / 8
1 / 2 / 1
Enchantment: WarriorPhageControl WardBoots of Speed
Ruby CrystalRefillable PotionOracle Lens
Berserker's GreavesBlade of the Ruined KingDaggerDagger
Doran's ShieldWarding Totem (เครื่องประดับ)
4 / 4 / 0
1 / 7 / 0
Youmuu's GhostbladeCorrupting PotionBoots of SpeedWarding Totem (เครื่องประดับ)
Mercury's TreadsBroken StopwatchEnchantment: Runic EchoesSheen
Control WardAether WispOracle Lens
4 / 0 / 4
(9.1)

Ranked Solo/Duo (18:31)

ชนะ Ranked Solo/Duo (18:31) แพ้
2 / 1 / 9
Refillable PotionEnchantment: WarriorPhageNinja Tabi
KindlegemWarding Totem (เครื่องประดับ)
B. F. SwordEnchantment: BloodrazorBerserker's GreavesLong Sword
Refillable PotionWarding Totem (เครื่องประดับ)
2 / 6 / 4
8 / 3 / 1
Doran's ShieldStormrazorBerserker's GreavesGuinsoo's Rageblade
Warding Totem (เครื่องประดับ)
Berserker's GreavesBlade of the Ruined KingDoran's BladePickaxe
Recurve BowAmplifying TomeWarding Totem (เครื่องประดับ)
3 / 6 / 4
7 / 2 / 4
Doran's ShieldRefillable PotionPhantom DancerInfinity Edge
Berserker's GreavesFarsight Alteration
FrostfangBoots of SpeedAthene's Unholy GrailAmplifying Tome
Oracle Lens
2 / 3 / 3
2 / 3 / 5
Zhonya's HourglassCorrupting PotionControl WardNinja Tabi
Oblivion OrbWarding Totem (เครื่องประดับ)
TiamatPhageSheenBoots of Speed
Doran's BladeWarding Totem (เครื่องประดับ)
3 / 5 / 1
1 / 2 / 9
FrostfangAether WispBoots of MobilityThe Dark Seal
Control WardWarding Totem (เครื่องประดับ)
Total Biscuit of Everlasting WillCorrupting PotionThe Dark SealWarding Totem (เครื่องประดับ)
1 / 0 / 0
(9.1)

Ranked Solo/Duo (19:36)

แพ้ Ranked Solo/Duo (19:36) ชนะ
4 / 9 / 6
Remnant of the WatchersRefillable PotionArdent CenserLost Chapter
Sorcerer's ShoesOracle Lens
Zeke's ConvergenceRemnant of the WatchersRefillable PotionBoots of Mobility
Broken StopwatchOblivion OrbOracle Lens
4 / 4 / 14
5 / 6 / 3
Corrupting PotionRod of AgesSorcerer's ShoesLuden's Echo
Farsight Alteration
Rapid FirecannonStormrazorBerserker's GreavesFarsight Alteration
7 / 1 / 3
0 / 7 / 1
Hextech Protobelt-01Refillable PotionDoran's ShieldBoots of Speed
Warding Totem (เครื่องประดับ)
Long SwordRefillable PotionBoots of SpeedYoumuu's Ghostblade
Duskblade of DraktharrB. F. SwordFarsight Alteration
9 / 4 / 2
5 / 8 / 3
Enchantment: WarriorRefillable PotionBoots of MobilityCaulfield's Warhammer
Long SwordLong SwordWarding Totem (เครื่องประดับ)
Enchantment: WarriorTitanic HydraMercury's TreadsJaurim's Fist
Ruby CrystalPickaxeWarding Totem (เครื่องประดับ)
6 / 3 / 9
1 / 8 / 5
Doran's BladeBlade of the Ruined KingBoots of SpeedDagger
Warding Totem (เครื่องประดับ)
Doran's ShieldEssence ReaverDeath's DanceMercury's Treads
PickaxeSerrated DirkFarsight Alteration
11 / 3 / 2
(9.1)