รีเพลย์ล่าสุด

เกมจัดอันดับ เดี่ยว/คู่ (13:33)

แพ้ เกมจัดอันดับ เดี่ยว/คู่ (13:33) ชนะ
1 / 1 / 0
DaggerDoran's BladeNinja Tabi
Ruby CrystalPhageDagger
Farsight Alteration
Corrupting PotionDoran's BladePhage
SheenBoots of SpeedWarding Totem (เครื่องประดับ)
0 / 1 / 0
0 / 4 / 0
Boots of MobilityWarding Totem (เครื่องประดับ) Enchantment: Runic EchoesDaggerBoots of Mobility
DaggerOracle Lens
2 / 0 / 1
1 / 2 / 0
StopwatchThe Dark SealSorcerer's Shoes
Seeker's ArmguardDoran's RingWarding Totem (เครื่องประดับ)
Boots of MobilityTiamatYoumuu's Ghostblade
Refillable PotionOracle Lens
7 / 0 / 2
1 / 5 / 0
Doran's ShieldCullRefillable Potion
Total Biscuit of Everlasting WillSheenTear of the Goddess
Warding Totem (เครื่องประดับ)
DaggerDaggerDagger
Berserker's GreavesInfinity EdgeWarding Totem (เครื่องประดับ)
5 / 2 / 1
0 / 3 / 2
FrostfangLost ChapterBoots of Mobility
Warding Totem (เครื่องประดับ)
Refillable PotionFrostfangThe Dark Seal
Boots of SpeedAthene's Unholy GrailOracle Lens
1 / 0 / 4
(9.16)

เกมจัดอันดับ เดี่ยว/คู่ (12:34)

ชนะ เกมจัดอันดับ เดี่ยว/คู่ (12:34) แพ้
2 / 0 / 3
Sorcerer's ShoesHextech GunbladeRefillable Potion
Warding Totem (เครื่องประดับ)
Refillable PotionLong SwordDoran's Shield
Null-Magic MantleWarding Totem (เครื่องประดับ)
0 / 3 / 0
1 / 0 / 3
Enchantment: Runic EchoesRefillable PotionSlightly Magical Boots
Oracle Lens
Stalker's BladeRefillable PotionBroken Stopwatch
Boots of MobilityWarding Totem (เครื่องประดับ)
1 / 3 / 0
4 / 0 / 3
Youmuu's GhostbladeCorrupting PotionLong Sword
Long SwordBoots of MobilityLong Sword
Warding Totem (เครื่องประดับ)
Doran's RingHealth PotionKindlegem
Hextech RevolverBoots of SpeedWarding Totem (เครื่องประดับ)
0 / 0 / 0
4 / 1 / 2
DaggerDaggerRefillable Potion
StormrazorDoran's BladeSlightly Magical Boots
Warding Totem (เครื่องประดับ)
Doran's BladeBilgewater CutlassTotal Biscuit of Everlasting Will
DaggerDaggerSlightly Magical Boots
Warding Totem (เครื่องประดับ)
1 / 1 / 1
0 / 1 / 4
Health PotionTargon's BraceBoots of Mobility
Warding Totem (เครื่องประดับ)
Broken StopwatchBoots of SpeedWarding Totem (เครื่องประดับ)
0 / 4 / 1
(9.16)

เกมจัดอันดับ เดี่ยว/คู่ (20:28)

ชนะ เกมจัดอันดับ เดี่ยว/คู่ (20:28) แพ้
14 / 0 / 2
Doran's BladeTiamatSpirit Visage
The Black CleaverExecutioner's CallingChain Vest
Warding Totem (เครื่องประดับ)
Doran's BladeDoran's ShieldSpear of Shojin
Ninja TabiWarding Totem (เครื่องประดับ)
0 / 10 / 0
5 / 3 / 12
Hextech Protobelt-01Ruby CrystalControl Ward
Ninja TabiEnchantment: CinderhulkOracle Lens
Control WardRefillable PotionOblivion Orb
Enchantment: Runic EchoesSorcerer's ShoesOracle Lens
2 / 8 / 2
10 / 1 / 7
TiamatCorrupting PotionHexdrinker
Boots of MobilityDuskblade of DraktharrLong Sword
Oracle Lens
Seeker's ArmguardHextech GunbladeRefillable Potion
Doran's ShieldThe Dark SealSorcerer's Shoes
Warding Totem (เครื่องประดับ)
4 / 7 / 1
2 / 3 / 5
Doran's BladeEssence ReaverBerserker's Greaves
Kircheis ShardRefillable PotionZeal
Farsight Alteration
Blade of the Ruined KingRefillable PotionCloak of Agility
Caulfield's WarhammerDoran's BladeNinja Tabi
Farsight Alteration
2 / 3 / 2
3 / 2 / 11
RedemptionBoots of MobilityBroken Stopwatch
Control WardFrostfangOracle Lens
Control WardRemnant of the AspectCloth Armor
Boots of MobilityOracle Lens
1 / 6 / 3
(9.16)

เกมจัดอันดับ เดี่ยว/คู่ (15:22)

แพ้ เกมจัดอันดับ เดี่ยว/คู่ (15:22) ชนะ
0 / 1 / 2
The Dark SealThe Dark SealThe Dark Seal
The Dark SealThe Dark SealThe Dark Seal
Warding Totem (เครื่องประดับ)
Sunfire CapeCorrupting PotionGargoyle Stoneplate
Boots of SpeedWarding Totem (เครื่องประดับ)
2 / 2 / 1
5 / 3 / 1
Hextech Protobelt-01Enchantment: Runic EchoesSorcerer's Shoes
Oracle Lens
Enchantment: CinderhulkRefillable PotionMercury's Treads
PhageKindlegemOracle Lens
5 / 2 / 7
0 / 2 / 4
Corrupting PotionSorcerer's ShoesThe Dark Seal
Catalyst of AeonsWarding Totem (เครื่องประดับ)
Doran's RingSorcerer's ShoesControl Ward
Oblivion OrbLuden's EchoBlasting Wand
Warding Totem (เครื่องประดับ)
5 / 0 / 3
2 / 8 / 0
Blade of the Ruined KingRefillable PotionDoran's Blade
Long SwordLong SwordSlightly Magical Boots
Oracle Lens
ManamuneGuinsoo's RagebladeStinger
Doran's BladeBerserker's GreavesFarsight Alteration
7 / 2 / 7
1 / 7 / 3
Forbidden IdolFrostfangBoots of Mobility
Oracle Lens
Zeke's ConvergenceControl WardFrostfang
Cloth ArmorKindlegemIonian Boots of Lucidity
Oracle Lens
2 / 2 / 11
(9.16)

เกมจัดอันดับ เดี่ยว/คู่ (18:23)

แพ้ เกมจัดอันดับ เดี่ยว/คู่ (18:23) ชนะ
5 / 6 / 1
Essence ReaverStingerBerserker's Greaves
Cloak of AgilityWarding Totem (เครื่องประดับ)
TiamatRefillable PotionTrinity Force
Doran's BladeNinja TabiKindlegem
Warding Totem (เครื่องประดับ)
5 / 6 / 3
4 / 7 / 1
Enchantment: Runic EchoesAbyssal MaskSorcerer's Shoes
Amplifying TomeWarding Totem (เครื่องประดับ)
Refillable PotionTiamatSheen
Enchantment: WarriorMercury's TreadsDagger
Oracle Lens
5 / 3 / 6
1 / 7 / 1
Doran's ShieldSorcerer's ShoesHextech Protobelt-01
Fiendish CodexThe Dark SealWarding Totem (เครื่องประดับ)
Refillable PotionSeraph's EmbraceSorcerer's Shoes
Rod of AgesNeedlessly Large RodWarding Totem (เครื่องประดับ)
10 / 1 / 8
0 / 6 / 2
Doran's BladeSapphire CrystalManamune
SheenSorcerer's ShoesLong Sword
Warding Totem (เครื่องประดับ)
ManamuneDoran's BladeGuinsoo's Rageblade
DaggerBerserker's GreavesDagger
Farsight Alteration
9 / 2 / 5
2 / 8 / 0
Boots of MobilityExecutioner's CallingTargon's Brace
Long SwordRuby CrystalLong Sword
Oracle Lens
FrostfangAthene's Unholy GrailMejai's Soulstealer
Forbidden IdolAether WispOracle Lens
5 / 0 / 16
(9.16)