รีเพลย์ล่าสุด

เกมจัดอันดับ เดี่ยว/คู่ (20:09)

แพ้ เกมจัดอันดับ เดี่ยว/คู่ (20:09) ชนะ
1 / 9 / 0
112 CS - 5.3k ทอง
TiamatCorrupting PotionPhageDoran's Blade
Ninja TabiFarsight Alteration
Sunfire CapeNinja TabiFrozen MalletBramble Vest
Warden's MailRuby CrystalWarding Totem (เครื่องประดับ)
10 / 2 / 5
153 CS - 10.6k ทอง
2 / 6 / 0
73 CS - 5.6k ทอง
Enchantment: WarriorRefillable PotionNinja TabiSerrated Dirk
Control WardOracle Lens
Hextech Protobelt-01Control WardRefillable PotionSorcerer's Shoes
Enchantment: Runic EchoesAmplifying TomeOracle Lens
4 / 2 / 6
116 CS - 7.8k ทอง
1 / 5 / 1
122 CS - 5.6k ทอง
Broken StopwatchRefillable PotionDoran's RingLuden's Echo
Boots of SpeedWarding Totem (เครื่องประดับ)
MorellonomiconHextech Protobelt-01Broken StopwatchCorrupting Potion
Mercury's TreadsFaerie CharmOracle Lens
6 / 1 / 1
148 CS - 8.5k ทอง
2 / 4 / 1
152 CS - 7k ทอง
StormrazorDoran's BladeCloak of AgilityBerserker's Greaves
Farsight Alteration
Doran's BladeNinja TabiBlade of the Ruined KingB. F. Sword
Caulfield's WarhammerControl WardFarsight Alteration
5 / 0 / 4
161 CS - 8.8k ทอง
0 / 2 / 3
18 CS - 4.4k ทอง
Harrowing CrescentSerrated DirkLong SwordNinja Tabi
Broken StopwatchOracle Lens
Gargoyle StoneplateTargon's BucklerRuby CrystalBoots of Mobility
Control WardOracle Lens
1 / 2 / 10
27 CS - 5.6k ทอง
(10.2)

เกมจัดอันดับ เดี่ยว/คู่ (19:22)

แพ้ เกมจัดอันดับ เดี่ยว/คู่ (19:22) ชนะ
1 / 4 / 0
127 CS - 6.4k ทอง
Doran's ShieldSeeker's ArmguardRylai's Crystal ScepterNinja Tabi
Amplifying TomeWarding Totem (เครื่องประดับ)
Refillable PotionTiamatMercury's TreadsDoran's Blade
Trinity ForceVampiric ScepterWarding Totem (เครื่องประดับ)
6 / 1 / 0
139 CS - 9.3k ทอง
3 / 1 / 1
136 CS - 7.2k ทอง
Enchantment: Runic EchoesRefillable PotionOblivion OrbSorcerer's Shoes
Cloth ArmorBlasting WandOracle Lens
Enchantment: WarriorRefillable PotionMercury's TreadsPhage
Control WardKindlegemWarding Totem (เครื่องประดับ)
1 / 1 / 3
113 CS - 6.5k ทอง
0 / 2 / 2
61 CS - 4.2k ทอง
Corrupting PotionSerrated DirkLong SwordControl Ward
Warding Totem (เครื่องประดับ)
Refillable PotionRod of AgesCloth ArmorTear of the Goddess
Amplifying TomeBoots of SpeedWarding Totem (เครื่องประดับ)
1 / 2 / 1
128 CS - 6.5k ทอง
1 / 3 / 1
126 CS - 5.9k ทอง
Berserker's GreavesEssence ReaverDoran's BladeWarding Totem (เครื่องประดับ)
Doran's BladeStormrazorBerserker's GreavesRecurve Bow
Amplifying TomePickaxeFarsight Alteration
4 / 1 / 1
127 CS - 7.6k ทอง
1 / 2 / 2
32 CS - 4.6k ทอง
Knight's VowTargon's BucklerSheenBoots of Speed
Oracle Lens
Refillable PotionPauldrons of WhiterockZeke's ConvergenceNinja Tabi
KindlegemOracle Lens
0 / 1 / 5
26 CS - 5.2k ทอง
(10.2)

เกมจัดอันดับ เดี่ยว/คู่ (16:04)

แพ้ เกมจัดอันดับ เดี่ยว/คู่ (16:04) ชนะ
0 / 3 / 1
115 CS - 4.6k ทอง
Sorcerer's ShoesRefillable PotionHaunting GuiseBlasting Wand
Warding Totem (เครื่องประดับ)
Doran's ShieldAdaptive HelmMercury's TreadsRuby Crystal
Warding Totem (เครื่องประดับ)
2 / 0 / 2
120 CS - 5.7k ทอง
0 / 2 / 2
71 CS - 4k ทอง
Enchantment: WarriorBoots of SpeedOracle Lens
Enchantment: WarriorMercury's TreadsPhageWarding Totem (เครื่องประดับ)
5 / 1 / 5
114 CS - 7.8k ทอง
4 / 6 / 1
68 CS - 5.4k ทอง
Lost ChapterCorrupting PotionSorcerer's ShoesDark Seal
Blasting WandStopwatchWarding Totem (เครื่องประดับ)
Hextech Protobelt-01Corrupting PotionAether WispDark Seal
SheenIonian Boots of LucidityOracle Lens
6 / 3 / 2
108 CS - 6.5k ทอง
1 / 3 / 5
124 CS - 5.7k ทอง
Control WardDoran's BladeDoran's BladeEssence Reaver
Doran's BladeBoots of SpeedFarsight Alteration
Doran's BladeCaulfield's WarhammerDoran's BladeLong Sword
ManamuneBoots of SwiftnessWarding Totem (เครื่องประดับ)
3 / 2 / 5
111 CS - 6k ทอง
2 / 2 / 3
12 CS - 4.3k ทอง
RedemptionStopwatchFrostfangBoots of Mobility
Oracle Lens
Refillable PotionTargon's BucklerStopwatchChain Vest
Mercury's TreadsControl WardOracle Lens
0 / 2 / 7
28 CS - 3.7k ทอง
(10.2)

เกมจัดอันดับ เดี่ยว/คู่ (21:38)

ชนะ เกมจัดอันดับ เดี่ยว/คู่ (21:38) แพ้
3 / 4 / 8
129 CS - 7.4k ทอง
Doran's RingHextech GLP-800Sorcerer's ShoesSapphire Crystal
Ruby CrystalAmplifying TomeWarding Totem (เครื่องประดับ)
TiamatTrinity ForceMercury's TreadsCorrupting Potion
Jaurim's FistRuby CrystalWarding Totem (เครื่องประดับ)
3 / 5 / 2
201 CS - 9.8k ทอง
4 / 1 / 7
149 CS - 8.8k ทอง
Enchantment: WarriorCaulfield's WarhammerUmbral GlaiveNinja Tabi
Serrated DirkOracle Lens
Control WardRuby CrystalMercury's TreadsEnchantment: Warrior
KindlegemLong SwordWarding Totem (เครื่องประดับ)
2 / 6 / 1
93 CS - 6.5k ทอง
10 / 2 / 2
200 CS - 11.1k ทอง
Broken StopwatchHextech Protobelt-01SpellbinderMejai's Soulstealer
Sorcerer's ShoesDoran's RingWarding Totem (เครื่องประดับ)
Perfect Hex CoreRefillable PotionMercury's TreadsDoran's Ring
Fiendish CodexNull-Magic MantleWarding Totem (เครื่องประดับ)
3 / 4 / 1
165 CS - 8.7k ทอง
6 / 1 / 7
162 CS - 9.3k ทอง
Control WardYoumuu's GhostbladeDaggerDoran's Blade
MuramanaBoots of SwiftnessFarsight Alteration
Berserker's GreavesPickaxeB. F. SwordEssence Reaver
Doran's ShieldWarding Totem (เครื่องประดับ)
1 / 5 / 1
174 CS - 7.9k ทอง
1 / 2 / 12
4 CS - 6k ทอง
Broken StopwatchRedemptionShard of True IceControl Ward
Boots of MobilityAegis of the LegionOracle Lens
StopwatchBulwark of the MountainControl WardChain Vest
Negatron CloakMercury's TreadsOracle Lens
1 / 4 / 2
27 CS - 4.8k ทอง
(10.2)

เกมจัดอันดับ เดี่ยว/คู่ (19:05)

แพ้ เกมจัดอันดับ เดี่ยว/คู่ (19:05) ชนะ
0 / 3 / 0
44 CS - 3.6k ทอง
Doran's ShieldLong SwordLong SwordWarding Totem (เครื่องประดับ)
TiamatRefillable PotionTrinity ForceRuby Crystal
Doran's ShieldNinja TabiWarding Totem (เครื่องประดับ)
11 / 1 / 3
139 CS - 11.2k ทอง
4 / 7 / 3
112 CS - 8k ทอง
Enchantment: Runic EchoesControl WardLich BaneSorcerer's Shoes
Amplifying TomeOracle Lens
Hunter's TalismanArdent CenserControl WardFiendish Codex
Boots of MobilityChalice of HarmonyOracle Lens
4 / 1 / 16
101 CS - 8k ทอง
2 / 6 / 3
141 CS - 7.1k ทอง
Doran's RingLuden's EchoHaunting GuiseBoots of Speed
Blasting WandWarding Totem (เครื่องประดับ)
Hextech Protobelt-01Doran's RingCorrupting PotionMercury's Treads
Ruby CrystalFarsight Alteration
2 / 2 / 10
88 CS - 6.3k ทอง
3 / 7 / 1
110 CS - 6.9k ทอง
CullDoran's BladeStormrazorRecurve Bow
Berserker's GreavesWarding Totem (เครื่องประดับ)
Infinity EdgeEssence ReaverBerserker's GreavesWarding Totem (เครื่องประดับ)
10 / 4 / 9
162 CS - 11k ทอง
0 / 6 / 6
8 CS - 4.5k ทอง
FrostfangCloth ArmorBoots of MobilityKnight's Vow
Control WardOracle Lens
Shard of True IceArdent CenserBoots of MobilityForbidden Idol
Oracle Lens
2 / 1 / 21
5 CS - 6.9k ทอง
(10.2)