รีเพลย์ล่าสุด

เกมจัดอันดับ เดี่ยว/คู่ (09:24)

แพ้ เกมจัดอันดับ เดี่ยว/คู่ (09:24) ชนะ
0 / 2 / 0
12 CS - 1.7k gold
TiamatTotal Biscuit of Everlasting WillStealth Ward
Health PotionBerserker's GreavesRecurve BowDoran's Ring
Stealth Ward
0 / 0 / 2
71 CS - 3.8k gold
0 / 2 / 0
28 CS - 2.1k gold
EmberknifeRefillable PotionIronspike WhipLong Sword
Stealth Ward
Slightly Magical FootwearRefillable PotionLong SwordPickaxe
Stealth Ward
1 / 0 / 3
61 CS - 3.6k gold
0 / 1 / 0
20 CS - 1.8k gold
Faerie CharmFaerie CharmFaerie CharmFaerie Charm
Faerie CharmStealth Ward
Health PotionTotal Biscuit of Everlasting WillTear of the GoddessDoran's Blade
SheenCaulfield's WarhammerStealth Ward
3 / 0 / 1
60 CS - 4.8k gold
0 / 2 / 0
0 CS - 1.4k gold
BootsStealth Ward
Doran's RingLeeching LeerBlasting WandAmplifying Tome
Slightly Magical FootwearStealth Ward
3 / 0 / 1
85 CS - 5.3k gold
0 / 0 / 0
3 CS - 1.5k gold
Doran's ShieldHealth PotionStealth Ward
Relic ShieldLong SwordLong SwordLong Sword
Oracle Lens
0 / 0 / 4
17 CS - 3k gold
(11.18)

เกมจัดอันดับ เดี่ยว/คู่ (15:11)

ชนะ เกมจัดอันดับ เดี่ยว/คู่ (15:11) แพ้
6 / 1 / 1
132 CS - 8k gold
Doran's BladeNoonquiverBlade of The Ruined KingVampiric Scepter
Plated SteelcapsOracle Lens
Refillable PotionGoredrinkerControl WardPlated Steelcaps
Doran's ShieldRuby CrystalOracle Lens
2 / 5 / 1
91 CS - 5.7k gold
1 / 2 / 10
95 CS - 6.2k gold
Night HarvesterRefillable PotionSorcerer's ShoesDark Seal
Oracle Lens
Tear of the GoddessOracle Lens
1 / 5 / 3
79 CS - 4.6k gold
6 / 1 / 3
99 CS - 6.7k gold
Ruby CrystalHextech RocketbeltDoran's RingDark Seal
Mercury's TreadsFarsight Alteration
Doran's RingSorcerer's ShoesDark SealLost Chapter
Oracle Lens
1 / 2 / 0
111 CS - 4.7k gold
3 / 2 / 2
130 CS - 7.3k gold
Doran's BladeKraken SlayerRefillable PotionZeal
Berserker's GreavesControl WardFarsight Alteration
Tear of the GoddessTrinity ForceCaulfield's WarhammerLong Sword
Stealth Ward
1 / 4 / 3
111 CS - 6k gold
1 / 1 / 8
8 CS - 4.8k gold
Refillable PotionShard of True IceIonian Boots of LucidityKindlegem
Null-Magic MantleControl WardOracle Lens
FrostfangBandleglass MirrorKindlegemIonian Boots of Lucidity
Oracle Lens
2 / 1 / 3
5 CS - 4.1k gold
(11.18)

เกมจัดอันดับ เดี่ยว/คู่ (21:46)

แพ้ เกมจัดอันดับ เดี่ยว/คู่ (21:46) ชนะ
6 / 6 / 2
152 CS - 11.2k gold
PickaxeGoredrinkerBlade of The Ruined KingRuby Crystal
Plated SteelcapsDoran's ShieldOracle Lens
TiamatGoredrinkerDoran's BladeSheen
Caulfield's WarhammerPlated SteelcapsOracle Lens
9 / 9 / 1
123 CS - 9.1k gold
8 / 6 / 2
150 CS - 10k gold
Sterak's GageGoredrinkerRefillable PotionPlated Steelcaps
Caulfield's WarhammerPickaxeOracle Lens
Needlessly Large RodControl WardVoid StaffLiandry's Anguish
Sorcerer's ShoesScarecrow Effigy
8 / 3 / 7
166 CS - 10.3k gold
4 / 3 / 0
162 CS - 8.4k gold
Broken StopwatchBroken StopwatchBroken StopwatchBroken Stopwatch
Broken StopwatchBroken StopwatchStealth Ward
GoredrinkerBerserker's GreavesMortal ReminderCloak of Agility
SheenLong SwordOracle Lens
4 / 3 / 12
178 CS - 10.3k gold
2 / 4 / 5
94 CS - 6.6k gold
Hextech AlternatorZhonya's HourglassBlasting WandDoran's Ring
Dark SealMercury's TreadsOracle Lens
Refillable PotionDivine SundererMuramanaFrozen Heart
Ionian Boots of LucidityFarsight Alteration
7 / 3 / 5
185 CS - 11.1k gold
0 / 11 / 1
9 CS - 4k gold
FrostfangMobility BootsBandleglass MirrorTear of the Goddess
KindlegemStealth Ward
Bulwark of the MountainLocket of the Iron SolariBramble VestPlated Steelcaps
Giant's BeltOracle Lens
2 / 3 / 17
24 CS - 6.3k gold
(11.18)

เกมจัดอันดับ เดี่ยว/คู่ (20:10)

แพ้ เกมจัดอันดับ เดี่ยว/คู่ (20:10) ชนะ
0 / 5 / 0
144 CS - 6.1k gold
Blade of The Ruined KingCorrupting PotionMercury's TreadsLong Sword
Stealth Ward
EverfrostZhonya's HourglassIonian Boots of LucidityDoran's Ring
Amplifying TomeFarsight Alteration
4 / 0 / 5
153 CS - 9.4k gold
5 / 4 / 0
121 CS - 8.3k gold
Prowler's ClawEdge of NightRefillable PotionLong Sword
Mercury's TreadsOracle Lens
Serpent's FangMortal ReminderLong SwordBerserker's Greaves
Eye of the Herald
6 / 2 / 3
111 CS - 7.8k gold
0 / 5 / 3
157 CS - 6.5k gold
Refillable PotionHextech AlternatorTear of the GoddessLiandry's Anguish
Sorcerer's ShoesStealth Ward
Sorcerer's ShoesLuden's TempestHorizon FocusAmplifying Tome
Dark SealDoran's RingFarsight Alteration
7 / 3 / 3
182 CS - 9.4k gold
0 / 8 / 0
125 CS - 6.3k gold
Long SwordKraken SlayerHealth PotionBerserker's Greaves
Long SwordStealth Ward
Doran's BladeManamuneControl WardIonian Boots of Lucidity
Trinity ForceSerrated DirkFarsight Alteration
4 / 0 / 6
192 CS - 9.5k gold
0 / 3 / 1
9 CS - 4.5k gold
Shard of True IceChemtech PutrifierIonian Boots of LucidityControl Ward
Oracle Lens
Shard of True IceShurelya's BattlesongAmplifying TomeForbidden Idol
Oracle Lens
4 / 0 / 9
8 CS - 6.4k gold
(11.18)

เกมจัดอันดับ เดี่ยว/คู่ (20:05)

ชนะ เกมจัดอันดับ เดี่ยว/คู่ (20:05) แพ้
3 / 1 / 1
146 CS - 9k gold
Corrupting PotionDivine SundererIonian Boots of LucidityLast Whisper
Long SwordStealth Ward
Doran's ShieldPlated SteelcapsTrinity ForceChain Vest
Farsight Alteration
0 / 3 / 0
145 CS - 6.4k gold
5 / 2 / 10
162 CS - 10.5k gold
Nashor's ToothHextech RocketbeltDark SealSorcerer's Shoes
Needlessly Large RodOracle Lens
GoredrinkerRefillable PotionSlightly Magical FootwearStealth Ward
2 / 7 / 2
95 CS - 5.8k gold
11 / 1 / 6
175 CS - 11.9k gold
Infinity EdgeImmortal ShieldbowChain VestDagger
Berserker's GreavesLong SwordStealth Ward
Prowler's ClawRefillable PotionIonian Boots of LucidityControl Ward
Serrated DirkPickaxeOracle Lens
3 / 6 / 3
129 CS - 6.9k gold
3 / 1 / 8
147 CS - 8.4k gold
Immortal ShieldbowRefillable PotionBerserker's GreavesHearthbound Axe
Negatron CloakFarsight Alteration
Giant's BeltLiandry's AnguishDoran's RingAmplifying Tome
BootsBlasting WandStealth Ward
1 / 3 / 3
156 CS - 7k gold
2 / 2 / 14
37 CS - 6.6k gold
Ionian Boots of LucidityLocket of the Iron SolariBulwark of the MountainKindlegem
Forbidden IdolOracle Lens
Mobility BootsRunesteel SpauldersKindlegemControl Ward
Cloth ArmorNull-Magic MantleOracle Lens
1 / 5 / 3
24 CS - 5.1k gold
(11.18)