รีเพลย์ล่าสุด

เกมจัดอันดับ เดี่ยว/คู่ (19:44)

ชนะ เกมจัดอันดับ เดี่ยว/คู่ (19:44) แพ้
1 / 5 / 1
Ravenous HydraNinja TabiPhage
DaggerControl WardWarding Totem (เครื่องประดับ)
Ninja TabiPickaxeCaulfield's Warhammer
Doran's ShieldExecutioner's CallingThe Black Cleaver
Warding Totem (เครื่องประดับ)
2 / 3 / 5
6 / 2 / 5
Control WardZhonya's HourglassSorcerer's Shoes
Refillable PotionNeedlessly Large RodEnchantment: Runic Echoes
Oracle Lens
Enchantment: Runic EchoesLich BaneSorcerer's Shoes
Blasting WandAmplifying TomeFarsight Alteration
6 / 6 / 3
6 / 1 / 5
Doran's ShieldHaunting GuiseHextech Protobelt-01
Ninja TabiRylai's Crystal ScepterBlasting Wand
Warding Totem (เครื่องประดับ)
Youmuu's GhostbladeRefillable PotionControl Ward
Slightly Magical BootsDuskblade of DraktharrLong Sword
Oracle Lens
1 / 6 / 1
9 / 2 / 7
Phantom DancerBerserker's GreavesStormrazor
Guinsoo's RagebladeFarsight Alteration
Berserker's GreavesDaggerInfinity Edge
CullDaggerDoran's Blade
Farsight Alteration
1 / 7 / 3
7 / 1 / 9
Remnant of the AspectControl WardSerrated Dirk
Duskblade of DraktharrBoots of MobilityOracle Lens
Boots of MobilityRemnant of the AscendedGlacial Shroud
Null-Magic MantleOracle Lens
1 / 7 / 4
(9.13)

เกมจัดอันดับ เดี่ยว/คู่ (14:45)

ชนะ เกมจัดอันดับ เดี่ยว/คู่ (14:45) แพ้
4 / 0 / 4
Control WardStopwatchTravel Size Elixir of Iron
Luden's EchoMercury's TreadsArdent Censer
Warding Totem (เครื่องประดับ)
Corrupting PotionControl WardTiamat
PhageSlightly Magical BootsWarding Totem (เครื่องประดับ)
1 / 3 / 1
10 / 0 / 2
Youmuu's GhostbladeRefillable PotionControl Ward
Long SwordEnchantment: WarriorSlightly Magical Boots
Warding Totem (เครื่องประดับ)
Enchantment: Runic EchoesRefillable PotionBoots of Mobility
Warding Totem (เครื่องประดับ)
0 / 5 / 0
1 / 3 / 3
Refillable PotionOblivion OrbSorcerer's Shoes
The Dark SealDoran's RingLost Chapter
Warding Totem (เครื่องประดับ)
Bilgewater CutlassHextech RevolverSorcerer's Shoes
Warding Totem (เครื่องประดับ)
1 / 3 / 2
3 / 0 / 6
Total Biscuit of Everlasting WillPickaxeBerserker's Greaves
StormrazorDoran's ShieldWarding Totem (เครื่องประดับ)
Doran's BladeRefillable PotionTotal Biscuit of Everlasting Will
Caulfield's WarhammerBoots of SpeedB. F. Sword
Warding Totem (เครื่องประดับ)
0 / 4 / 0
3 / 0 / 5
FrostfangRefillable PotionTotal Biscuit of Everlasting Will
Ruby CrystalAthene's Unholy GrailSlightly Magical Boots
Warding Totem (เครื่องประดับ)
Chalice of HarmonyFiendish CodexControl Ward
Faerie CharmFrostfangOracle Lens
1 / 6 / 1
(9.13)

เกมจัดอันดับ เดี่ยว/คู่ (18:20)

ชนะ เกมจัดอันดับ เดี่ยว/คู่ (18:20) แพ้
3 / 2 / 5
Hextech Protobelt-01Sorcerer's ShoesDoran's Blade
Amplifying TomeNeedlessly Large RodWarding Totem (เครื่องประดับ)
Corrupting PotionPhageDagger
DaggerSheenMercury's Treads
Warding Totem (เครื่องประดับ)
0 / 5 / 3
3 / 2 / 4
Refillable PotionControl WardLong Sword
Mercury's TreadsEnchantment: WarriorOracle Lens
Long SwordControl WardTiamat
Enchantment: WarriorBoots of SpeedLong Sword
Eye of the Herald
3 / 4 / 1
7 / 0 / 0
Hextech Protobelt-01The Dark SealCorrupting Potion
Sorcerer's ShoesAmplifying TomeWarding Totem (เครื่องประดับ)
Doran's RingRefillable PotionDoran's Ring
Boots of SpeedHextech RevolverKindlegem
Warding Totem (เครื่องประดับ)
1 / 1 / 0
3 / 2 / 6
Doran's BladeBerserker's GreavesRefillable Potion
Infinity EdgeRapid FirecannonBrawler's Gloves
Warding Totem (เครื่องประดับ)
ManamuneSlightly Magical BootsDoran's Blade
PhageSheenWarding Totem (เครื่องประดับ)
1 / 5 / 0
1 / 1 / 7
Broken StopwatchControl WardFrostfang
Boots of MobilityArdent CenserNeedlessly Large Rod
Oracle Lens
FrostfangBoots of MobilityArdent Censer
Control WardOracle Lens
1 / 2 / 1
(9.13)

เกมจัดอันดับ เดี่ยว/คู่ (16:29)

แพ้ เกมจัดอันดับ เดี่ยว/คู่ (16:29) ชนะ
0 / 4 / 1
Refillable PotionPhageBoots of Speed
DaggerDoran's BladeDoran's Blade
Warding Totem (เครื่องประดับ)
Titanic HydraRefillable PotionMercury's Treads
Doran's BladeDoran's BladeFarsight Alteration
3 / 2 / 3
4 / 3 / 4
Enchantment: Runic EchoesRefillable PotionControl Ward
Mejai's SoulstealerAmplifying TomeSorcerer's Shoes
Oracle Lens
Enchantment: CinderhulkRefillable PotionNinja Tabi
Giant's BeltCrystalline BracerOracle Lens
2 / 2 / 8
4 / 7 / 4
Hextech GLP-800Fiendish CodexMercury's Treads
Doran's RingAmplifying TomeWarding Totem (เครื่องประดับ)
Hextech GLP-800Fiendish CodexAmplifying Tome
The Dark SealDoran's RingMercury's Treads
Farsight Alteration
9 / 2 / 3
2 / 2 / 1
Slightly Magical BootsRuby CrystalLong Sword
SheenManamuneDoran's Blade
Warding Totem (เครื่องประดับ)
Doran's BladeGuinsoo's RagebladeRefillable Potion
DaggerSlightly Magical BootsStormrazor
Farsight Alteration
6 / 1 / 5
2 / 6 / 4
Targon's BraceRefillable PotionBoots of Mobility
Serrated DirkOracle Lens
Amplifying TomeFrostfangRefillable Potion
Boots of MobilityAthene's Unholy GrailOracle Lens
2 / 5 / 9
(9.13)

เกมจัดอันดับ Flex (24:29)

แพ้ เกมจัดอันดับ Flex (24:29) ชนะ
1 / 6 / 6
Doran's BladeThe Black CleaverNinja Tabi
HexdrinkerCaulfield's WarhammerFarsight Alteration
Rylai's Crystal ScepterCorrupting PotionHextech Protobelt-01
Doran's RingHaunting GuiseNinja Tabi
Oracle Lens
3 / 6 / 10
7 / 7 / 9
Enchantment: WarriorDuskblade of DraktharrControl Ward
Broken StopwatchChain VestBoots of Mobility
Oracle Lens
Hunter's TalismanMejai's SoulstealerRedemption
Athene's Unholy GrailArdent CenserIonian Boots of Lucidity
Oracle Lens
6 / 3 / 10
5 / 7 / 8
Aether WispZhonya's HourglassLuden's Echo
Ionian Boots of LucidityWarding Totem (เครื่องประดับ)
Youmuu's GhostbladeDuskblade of DraktharrRuby Crystal
Edge of NightPhageMercury's Treads
Farsight Alteration
15 / 5 / 2
6 / 6 / 6
Guinsoo's RagebladeMuramanaBerserker's Greaves
StingerDoran's BladeFiendish Codex
Warding Totem (เครื่องประดับ)
Ionian Boots of LucidityRefillable PotionMuramana
Doran's BladeIceborn GauntletLost Chapter
Warding Totem (เครื่องประดับ)
2 / 6 / 11
4 / 3 / 6
The Dark SealRefillable PotionSorcerer's Shoes
FrostfangLuden's EchoBlasting Wand
Oracle Lens
FrostfangMikael's CrucibleControl Ward
Athene's Unholy GrailForbidden IdolCrystalline Bracer
Oracle Lens
3 / 3 / 16
(9.13)