รีเพลย์ล่าสุด

เกมจัดอันดับ เดี่ยว/คู่ (15:16)

แพ้ เกมจัดอันดับ เดี่ยว/คู่ (15:16) ชนะ
0 / 2 / 1
87 CS - 4.2k gold
Divine SundererCloth ArmorSlightly Magical FootwearTotal Biscuit of Everlasting Will
Stealth Ward
Plated SteelcapsTrinity ForceRuby CrystalDoran's Shield
Control WardStealth Ward
0 / 1 / 4
133 CS - 5.6k gold
3 / 6 / 2
122 CS - 6.4k gold
Sunfire AegisWinged MoonplateBoots of SwiftnessChain Vest
Oracle Lens
GoredrinkerControl WardMercury's TreadsKindlegem
Oracle Lens
6 / 1 / 7
101 CS - 7.6k gold
1 / 4 / 1
101 CS - 5.1k gold
Ionian Boots of LucidityLost ChapterBlasting WandDark Seal
Doran's RingStealth Ward
Liandry's AnguishArchangel's StaffBlasting WandDark Seal
Oracle Lens
7 / 1 / 2
102 CS - 7.8k gold
0 / 0 / 0
83 CS - 3.9k gold
Doran's BladePickaxeBerserker's GreavesNoonquiver
Stealth Ward
Control WardRefillable PotionImmortal ShieldbowBerserker's Greaves
RageknifeDaggerFarsight Alteration
1 / 1 / 2
126 CS - 6.1k gold
1 / 2 / 0
20 CS - 3.6k gold
FrostfangKindlegemBandleglass MirrorIonian Boots of Lucidity
Oracle Lens
Mobility BootsTotal Biscuit of Everlasting WillRelic ShieldAegis of the Legion
Oracle Lens
0 / 1 / 11
17 CS - 3.7k gold
(12.14)

เกมจัดอันดับ เดี่ยว/คู่ (19:53)

ชนะ เกมจัดอันดับ เดี่ยว/คู่ (19:53) แพ้
4 / 1 / 5
146 CS - 9.6k gold
PickaxeExecutioner's CallingDivine SundererMercury's Treads
Caulfield's WarhammerChain VestOracle Lens
Frostfire GauntletCloth ArmorPlated SteelcapsStealth Ward
0 / 5 / 2
98 CS - 4.9k gold
7 / 1 / 10
169 CS - 10.7k gold
Liandry's AnguishZhonya's HourglassSorcerer's ShoesMejai's Soulstealer
Control WardOracle Lens
Sorcerer's ShoesBroken StopwatchLiandry's AnguishSeeker's Armguard
Dark SealOracle Lens
2 / 5 / 2
143 CS - 7.2k gold
5 / 1 / 4
154 CS - 9.5k gold
Dark SealMercury's TreadsHextech RocketbeltLich Bane
Doran's RingOracle Lens
Sorcerer's ShoesLuden's TempestDoran's RingBlasting Wand
Amplifying TomeFarsight Alteration
1 / 6 / 5
176 CS - 7k gold
11 / 1 / 4
185 CS - 14.4k gold
EclipseEssence ReaverBerserker's GreavesInfinity Edge
The CollectorFarsight Alteration
EclipseCaulfield's WarhammerTear of the GoddessDoran's Blade
Slightly Magical FootwearStealth Ward
2 / 9 / 1
86 CS - 5.4k gold
3 / 3 / 14
27 CS - 6.4k gold
Pauldrons of WhiterockRuby CrystalControl WardEvenshroud
Ionian Boots of LucidityKindlegemOracle Lens
Boots of SwiftnessUmbral GlaiveSerrated DirkHarrowing Crescent
Long SwordOracle Lens
2 / 5 / 3
30 CS - 5.7k gold
(12.14)

เกมจัดอันดับ เดี่ยว/คู่ (18:29)

แพ้ เกมจัดอันดับ เดี่ยว/คู่ (18:29) ชนะ
2 / 7 / 2
103 CS - 5.8k gold
Plated SteelcapsDivine SundererCloth ArmorCloth Armor
Doran's BladeStealth Ward
Doran's BladeGoredrinkerCaulfield's WarhammerIonian Boots of Lucidity
Oracle Lens
6 / 2 / 4
145 CS - 8.2k gold
1 / 6 / 5
94 CS - 6k gold
Night HarvesterRefillable PotionSorcerer's ShoesStealth Ward
Ionian Boots of LucidityEclipseYoumuu's GhostbladeLong Sword
Control WardLong SwordEye of the Herald
5 / 2 / 9
127 CS - 8.8k gold
4 / 6 / 3
127 CS - 7k gold
Doran's BladeImmortal ShieldbowDaggerExecutioner's Calling
Berserker's GreavesCloak of AgilityStealth Ward
Mejai's SoulstealerNashor's ToothStopwatchSorcerer's Shoes
Seeker's ArmguardAmplifying TomeFarsight Alteration
10 / 2 / 6
103 CS - 9k gold
2 / 5 / 2
125 CS - 6.1k gold
Refillable PotionManamuneSlightly Magical FootwearRuby Crystal
SheenStealth Ward
Blade of The Ruined KingNoonquiverBerserker's GreavesPickaxe
Cloak of AgilityStealth Ward
5 / 0 / 5
118 CS - 7.7k gold
1 / 3 / 4
4 CS - 3.9k gold
FrostfangAmplifying TomeShurelya's BattlesongOracle Lens
Shard of True IceRefillable PotionControl WardBandleglass Mirror
Chemtech PutrifierIonian Boots of LucidityOracle Lens
1 / 4 / 13
11 CS - 5.9k gold
(12.14)

เกมจัดอันดับ เดี่ยว/คู่ (21:06)

ชนะ เกมจัดอันดับ เดี่ยว/คู่ (21:06) แพ้
4 / 2 / 6
159 CS - 9k gold
Doran's ShieldTear of the GoddessPlated SteelcapsFrostfire Gauntlet
Frozen HeartKindlegemStealth Ward
EclipseMercury's TreadsKindlegemRefillable Potion
Caulfield's WarhammerStealth Ward
2 / 5 / 1
128 CS - 6.7k gold
3 / 3 / 6
150 CS - 8.7k gold
Sunfire AegisPlated SteelcapsThornmailCloth Armor
Cloth ArmorOracle Lens
EclipseRefillable PotionChempunk ChainswordIonian Boots of Lucidity
KindlegemOracle Lens
4 / 3 / 2
126 CS - 8.1k gold
3 / 4 / 6
157 CS - 8.1k gold
Needlessly Large RodNight HarvesterDark SealIonian Boots of Lucidity
Farsight Alteration
Divine SundererRefillable PotionMercury's TreadsAmplifying Tome
Recurve BowOracle Lens
3 / 5 / 2
128 CS - 7k gold
8 / 1 / 5
172 CS - 12.8k gold
Doran's BladeBerserker's GreavesEssence ReaverEclipse
Lord Dominik's RegardsStealth Ward
Kraken SlayerDoran's BladeBerserker's GreavesZeal
Long SwordStealth Ward
1 / 6 / 3
113 CS - 6.8k gold
5 / 1 / 12
7 CS - 9.2k gold
Black Mist ScytheLong SwordEclipseBoots of Swiftness
Umbral GlaiveOracle Lens
Negatron CloakShard of True IceForbidden IdolMoonstone Renewer
Oracle Lens
1 / 4 / 3
4 CS - 4.9k gold
(12.14)

เกมจัดอันดับ เดี่ยว/คู่ (26:02)

แพ้ เกมจัดอันดับ เดี่ยว/คู่ (26:02) ชนะ
3 / 5 / 2
213 CS - 11.4k gold
Doran's BladeSterak's GageDead Man's PlateRuby Crystal
Plated SteelcapsStridebreakerFarsight Alteration
GoredrinkerBlack CleaverDeath's DancePlated Steelcaps
Recurve BowPickaxeStealth Ward
8 / 5 / 9
228 CS - 14.4k gold
10 / 7 / 7
165 CS - 13.9k gold
Blade of The Ruined KingDeath's DanceKraken SlayerPlated Steelcaps
RageknifeCloak of AgilityOracle Lens
GoredrinkerPickaxeChain VestCaulfield's Warhammer
Plated SteelcapsStealth Ward
4 / 9 / 8
115 CS - 9.2k gold
6 / 6 / 6
145 CS - 9.8k gold
Zhonya's HourglassHextech RocketbeltDark SealSorcerer's Shoes
Hextech AlternatorOracle Lens
ShadowflameBroken StopwatchLuden's TempestMuramana
Slightly Magical FootwearFarsight Alteration
10 / 7 / 6
138 CS - 12.6k gold
9 / 4 / 3
196 CS - 12.9k gold
Infinity EdgeImmortal ShieldbowThe CollectorPlated Steelcaps
Executioner's CallingLong SwordFarsight Alteration
Doran's BladePhantom DancerKraken SlayerLord Dominik's Regards
Berserker's GreavesFarsight Alteration
5 / 4 / 10
286 CS - 13.6k gold
1 / 5 / 16
28 CS - 7.6k gold
Bulwark of the MountainPlated SteelcapsShurelya's BattlesongThornmail
Control WardOracle Lens
Shard of True IceDark SealArdent CenserMoonstone Renewer
Oracle Lens
0 / 4 / 16
1 CS - 6.7k gold
(12.14)