รีเพลย์ล่าสุด

เกมจัดอันดับ เดี่ยว/คู่ (16:06)

แพ้ เกมจัดอันดับ เดี่ยว/คู่ (16:06) ชนะ
1 / 3 / 0
82 CS - 4.6k gold
Corrupting PotionRod of Agesรองเท้าStealth Ward
Doran's RingRod of AgesRefillable PotionMercury's Treads
Fiendish CodexAmplifying TomeFarsight Alteration
4 / 2 / 1
114 CS - 7.3k gold
1 / 1 / 1
84 CS - 4.7k gold
Control WardIronspike WhipCaulfield's WarhammerScorchclaw Pup
Slightly Magical FootwearTiamatStealth Ward
Gustwalker HatchlingSlightly Magical FootwearDivine SundererCaulfield's Warhammer
Oracle Lens
3 / 1 / 3
107 CS - 6.6k gold
2 / 4 / 1
122 CS - 5.4k gold
EverfrostSorcerer's ShoesDoran's RingStealth Ward
Doran's RingLuden's TempestSorcerer's ShoesAmplifying Tome
Stealth Ward
3 / 2 / 1
143 CS - 6.8k gold
1 / 2 / 1
131 CS - 5.4k gold
Refillable PotionManamuneSheenDoran's Blade
Long SwordSlightly Magical FootwearStealth Ward
Kraken SlayerHealth PotionLong SwordZeal
Berserker's GreavesLong SwordFarsight Alteration
3 / 1 / 2
122 CS - 7k gold
1 / 4 / 2
13 CS - 4.4k gold
Shard of True IceShurelya's BattlesongRefillable Potionรองเท้า
Oblivion OrbOracle Lens
Shard of True IceImperial MandateIonian Boots of LucidityOracle Lens
1 / 1 / 2
6 CS - 4.8k gold
(13.5)

เกมจัดอันดับ เดี่ยว/คู่ (15:25)

ชนะ เกมจัดอันดับ เดี่ยว/คู่ (15:25) แพ้
7 / 3 / 3
133 CS - 8.7k gold
Berserker's GreavesInfinity EdgeRefillable PotionImmortal Shieldbow
Doran's BladeFarsight Alteration
Doran's BladeRavenous HydraRefillable Potionรองเท้า
Long SwordStealth Ward
1 / 9 / 2
68 CS - 4.8k gold
10 / 0 / 4
124 CS - 9.1k gold
Kraken SlayerPlated SteelcapsDaggerPickaxe
Mosstomper SeedlingLong SwordStealth Ward
Mosstomper SeedlingControl WardProwler's ClawPlated Steelcaps
Long SwordLong SwordOracle Lens
5 / 7 / 2
73 CS - 6.8k gold
4 / 1 / 1
138 CS - 7.2k gold
Refillable PotionEverfrostSorcerer's ShoesNeedlessly Large Rod
Blasting WandStealth Ward
Doran's RingLost ChapterDark SealSorcerer's Shoes
Ruby CrystalAmplifying TomeOracle Lens
1 / 5 / 2
111 CS - 4.8k gold
6 / 3 / 3
114 CS - 7.2k gold
Serrated DirkBoots of SwiftnessGaleforcePickaxe
Farsight Alteration
CullBerserker's GreavesPickaxeCloak of Agility
NoonquiverStealth Ward
2 / 5 / 4
82 CS - 5.1k gold
1 / 3 / 11
19 CS - 4.9k gold
Targon's BucklerShurelya's BattlesongMobility BootsOracle Lens
FrostfangShurelya's BattlesongForbidden IdolOracle Lens
1 / 2 / 5
2 CS - 4k gold
(13.5)

เกมจัดอันดับ Flex (16:25)

แพ้ เกมจัดอันดับ Flex (16:25) ชนะ
1 / 6 / 1
103 CS - 5.1k gold
StridebreakerDoran's ShieldPlated SteelcapsFarsight Alteration
Divine SundererTiamatLong SwordDoran's Blade
Ionian Boots of LucidityOracle Lens
6 / 0 / 3
126 CS - 7.3k gold
2 / 6 / 2
73 CS - 5k gold
Control WardMosstomper SeedlingSlightly Magical FootwearDivine Sunderer
KindlegemOracle Lens
GoredrinkerYoumuu's GhostbladeSlightly Magical FootwearOracle Lens
4 / 0 / 10
130 CS - 8.2k gold
1 / 5 / 2
93 CS - 4.6k gold
Corrupting Potionรองเท้าHextech AlternatorOblivion Orb
Dark SealAmplifying TomeStealth Ward
Broken StopwatchNight HarvesterCosmic DriveDark Seal
Sorcerer's ShoesDoran's RingOracle Lens
11 / 4 / 6
108 CS - 10k gold
1 / 3 / 1
107 CS - 5.7k gold
Doran's BladeKraken SlayerBerserker's GreavesLong Sword
Long SwordStealth Ward
Slightly Magical FootwearKraken SlayerZealDagger
Doran's BladeStealth Ward
1 / 1 / 3
165 CS - 7.6k gold
0 / 3 / 3
22 CS - 3.5k gold
KindlegemTargon's BucklerControl Wardรองเท้า
Bandleglass MirrorOracle Lens
Shurelya's BattlesongBulwark of the MountainIonian Boots of LucidityOracle Lens
1 / 0 / 8
37 CS - 4.9k gold
(13.5)

เกมจัดอันดับ เดี่ยว/คู่ (23:13)

ชนะ เกมจัดอันดับ เดี่ยว/คู่ (23:13) แพ้
4 / 3 / 8
145 CS - 9k gold
Doran's BladeRefillable PotionSerrated DirkCaulfield's Warhammer
Maw of MalmortiusMercury's TreadsStealth Ward
Liandry's AnguishSeeker's ArmguardBroken StopwatchSorcerer's Shoes
Oblivion OrbVerdant BarrierOracle Lens
3 / 5 / 0
169 CS - 8.5k gold
11 / 2 / 12
146 CS - 13k gold
Rabadon's DeathcapZhonya's HourglassHextech RocketbeltMejai's Soulstealer
Sorcerer's ShoesScarecrow Effigy
Demonic EmbraceMercury's TreadsNegatron CloakStealth Ward
2 / 7 / 4
112 CS - 7.2k gold
17 / 0 / 11
153 CS - 13.4k gold
Banshee's VeilRabadon's DeathcapEverfrostMejai's Soulstealer
Ionian Boots of LucidityAmplifying TomeOracle Lens
Banshee's VeilKindlegemMercury's TreadsChain Vest
SheenDark SealStealth Ward
3 / 10 / 3
152 CS - 7.4k gold
7 / 4 / 10
167 CS - 10.9k gold
Doran's BladeKraken SlayerNavori QuickbladesZeal
Long SwordBerserker's GreavesFarsight Alteration
Refillable PotionDoran's BladeGaleforceBerserker's Greaves
Caulfield's WarhammerCloak of AgilityFarsight Alteration
2 / 11 / 6
120 CS - 7.2k gold
2 / 3 / 15
20 CS - 6.7k gold
Refillable PotionEvenshroudTargon's BucklerMercury's Treads
KindlegemCrystalline BracerOracle Lens
Shard of True IceImperial MandateIonian Boots of LucidityOblivion Orb
Faerie CharmOracle Lens
2 / 8 / 6
11 CS - 5.9k gold
(13.5)

เกมจัดอันดับ เดี่ยว/คู่ (23:22)

ชนะ เกมจัดอันดับ เดี่ยว/คู่ (23:22) แพ้
4 / 2 / 8
112 CS - 8.3k gold
Ruby CrystalSunfire AegisIonian Boots of LucidityRefillable Potion
Iceborn GauntletNull-Magic MantleFarsight Alteration
EclipseControl WardIonian Boots of LuciditySerylda's Grudge
MuramanaFarsight Alteration
2 / 8 / 2
185 CS - 10.9k gold
14 / 0 / 6
206 CS - 14.3k gold
Youmuu's GhostbladeProwler's Clawรองเท้าB. F. Sword
The CollectorOracle Lens
Sorcerer's ShoesDark SealAmplifying TomeNight Harvester
Ruby CrystalOracle Lens
0 / 11 / 2
100 CS - 6.3k gold
12 / 2 / 6
165 CS - 10.8k gold
Seraph's EmbraceZhonya's HourglassDark SealRod of Ages
Ionian Boots of LucidityStealth Ward
MuramanaRavenous HydraVampiric ScepterSorcerer's Shoes
NoonquiverCloak of AgilityFarsight Alteration
3 / 6 / 1
182 CS - 11.2k gold
3 / 2 / 5
188 CS - 10.1k gold
Navori QuickbladesGaleforceCloak of AgilityBerserker's Greaves
Farsight Alteration
Kraken SlayerBerserker's GreavesZealDagger
Doran's BladeStealth Ward
0 / 4 / 4
125 CS - 6.9k gold
0 / 0 / 12
34 CS - 6.4k gold
Bulwark of the MountainShurelya's BattlesongMercury's TreadsCloth Armor
Oracle Lens
Shurelya's BattlesongNegatron CloakIonian Boots of LucidityFaerie Charm
Control WardShard of True IceOracle Lens
1 / 4 / 3
25 CS - 5.8k gold
(13.5)