รีเพลย์ล่าสุด

เกมจัดอันดับ เดี่ยว/คู่ (12:43)

ชนะ เกมจัดอันดับ เดี่ยว/คู่ (12:43) แพ้
3 / 0 / 1
91 CS - 6.6k ทอง
TiamatBilgewater CutlassDoran's ShieldBoots of Speed
Warding Totem (เครื่องประดับ)
Doran's ShieldBami's CinderWarding Totem (เครื่องประดับ)
0 / 3 / 0
37 CS - 2.7k ทอง
1 / 0 / 4
52 CS - 4.1k ทอง
Skirmisher's SabreRefillable PotionBoots of SpeedRuby Crystal
Oracle Lens
Enchantment: WarriorControl WardBoots of SpeedOracle Lens
0 / 2 / 0
74 CS - 3.6k ทอง
3 / 0 / 1
94 CS - 5.8k ทอง
Corrupting PotionHextech Protobelt-01Doran's RingBoots of Speed
Warding Totem (เครื่องประดับ)
Refillable PotionFiendish CodexDoran's RingDoran's Ring
Boots of SpeedWarding Totem (เครื่องประดับ)
0 / 3 / 0
68 CS - 3.1k ทอง
4 / 0 / 1
116 CS - 6.7k ทอง
Blade of the Ruined KingDoran's ShieldBerserker's GreavesWarding Totem (เครื่องประดับ)
Doran's BladePickaxeRefillable PotionBoots of Speed
Tear of the GoddessWarding Totem (เครื่องประดับ)
1 / 2 / 0
69 CS - 3.5k ทอง
1 / 1 / 5
16 CS - 4k ทอง
Targon's BucklerBoots of SwiftnessGlacial ShroudControl Ward
Oracle Lens
Faerie CharmAmplifying TomeBoots of SpeedDark Seal
FrostfangFaerie CharmOracle Lens
0 / 2 / 1
2 CS - 2.6k ทอง
(10.6)

เกมทั่วไป (Draft Pick) (15:34)

แพ้ เกมทั่วไป (Draft Pick) (15:34) ชนะ
1 / 8 / 1
54 CS - 3.7k ทอง
Doran's BladeHealth PotionSeeker's ArmguardBoots of Speed
Fiendish CodexWarding Totem (เครื่องประดับ)
Doran's BladeYoumuu's GhostbladeDoran's BladeBoots of Speed
Black CleaverLong SwordWarding Totem (เครื่องประดับ)
10 / 1 / 2
159 CS - 10.1k ทอง
3 / 7 / 1
51 CS - 5.1k ทอง
Enchantment: WarriorRefillable PotionMercury's TreadsWarding Totem (เครื่องประดับ)
Control WardRefillable PotionBroken StopwatchOblivion Orb
Boots of MobilityEnchantment: Runic EchoesOracle Lens
6 / 2 / 6
94 CS - 6.8k ทอง
1 / 7 / 2
79 CS - 4.3k ทอง
Dark SealCorrupting PotionBoots of SpeedTear of the Goddess
Catalyst of AeonsWarding Totem (เครื่องประดับ)
Boots of SwiftnessHextech Protobelt-01Corrupting PotionLost Chapter
Blasting WandWarding Totem (เครื่องประดับ)
8 / 1 / 2
80 CS - 6.6k ทอง
6 / 4 / 1
84 CS - 6.2k ทอง
Blade of the Ruined KingRefillable PotionBerserker's GreavesDoran's Blade
Warding Totem (เครื่องประดับ)
Doran's BladeStormrazorBerserker's GreavesB. F. Sword
Cloak of AgilityWarding Totem (เครื่องประดับ)
5 / 3 / 4
105 CS - 8.1k ทอง
0 / 5 / 4
7 CS - 3.5k ทอง
Sorcerer's ShoesFrostfangPerfectly Timed StopwatchLost Chapter
Control WardWarding Totem (เครื่องประดับ)
DaggerRunesteel SpauldersPhageNinja Tabi
SheenCloth ArmorWarding Totem (เครื่องประดับ)
2 / 4 / 8
23 CS - 4.9k ทอง
(10.6)

เกมจัดอันดับ เดี่ยว/คู่ (19:37)

ชนะ เกมจัดอันดับ เดี่ยว/คู่ (19:37) แพ้
6 / 1 / 2
136 CS - 8.7k ทอง
Aegis of the LegionTrinity ForceNinja TabiCaulfield's Warhammer
Vampiric ScepterDoran's BladeWarding Totem (เครื่องประดับ)
Blade of the Ruined KingRefillable PotionDoran's ShieldDoran's Blade
Ruby CrystalBoots of SpeedWarding Totem (เครื่องประดับ)
1 / 6 / 1
124 CS - 5.6k ทอง
8 / 1 / 9
112 CS - 9.4k ทอง
Ninja TabiEnchantment: WarriorNull-Magic MantleBlack Cleaver
Warding Totem (เครื่องประดับ)
Enchantment: Runic EchoesRefillable PotionHextech RevolverDark Seal
Sorcerer's ShoesKindlegemOracle Lens
3 / 5 / 3
95 CS - 6.4k ทอง
3 / 1 / 2
161 CS - 8.2k ทอง
Luden's EchoCorrupting PotionOblivion OrbDoran's Ring
Dark SealSorcerer's ShoesWarding Totem (เครื่องประดับ)
Corrupting PotionBlade of the Ruined KingDoran's BladeBerserker's Greaves
Warding Totem (เครื่องประดับ)
1 / 2 / 2
131 CS - 5.9k ทอง
3 / 2 / 10
171 CS - 10k ทอง
Doran's BladeGuinsoo's RagebladeManamuneBerserker's Greaves
Farsight Alteration
Duskblade of DraktharrCorrupting PotionSerrated DirkUmbral Glaive
Boots of SpeedFarsight Alteration
3 / 5 / 4
120 CS - 7.6k ทอง
0 / 3 / 11
6 CS - 5.5k ทอง
FrostfangIonian Boots of LucidityCloth ArmorZeke's Convergence
Dark SealKindlegemOracle Lens
Control WardBoots of SwiftnessTargon's BucklerForbidden Idol
Crystalline BracerOracle Lens
0 / 3 / 4
28 CS - 3.8k ทอง
(10.6)

เกมจัดอันดับ เดี่ยว/คู่ (21:48)

ชนะ เกมจัดอันดับ เดี่ยว/คู่ (21:48) แพ้
8 / 3 / 1
161 CS - 10k ทอง
Doran's BladeRefillable PotionBlack CleaverNinja Tabi
ThornmailChain VestWarding Totem (เครื่องประดับ)
CullBlade of the Ruined KingCorrupting PotionSlightly Magical Boots
Trinity ForceRuby CrystalWarding Totem (เครื่องประดับ)
2 / 5 / 2
145 CS - 8.6k ทอง
6 / 0 / 11
153 CS - 10.1k ทอง
Enchantment: Runic EchoesMercury's TreadsHextech Protobelt-01Control Ward
Amplifying TomeMorellonomiconOracle Lens
Refillable PotionDaggerBlack CleaverEnchantment: Warrior
Berserker's GreavesOracle Lens
2 / 5 / 2
131 CS - 8k ทอง
11 / 2 / 8
131 CS - 10.1k ทอง
Refillable PotionYoumuu's GhostbladeSerrated DirkLast Whisper
Duskblade of DraktharrIonian Boots of LucidityFarsight Alteration
Youmuu's GhostbladeTiamatCaulfield's WarhammerSerrated Dirk
Boots of SwiftnessOracle Lens
5 / 8 / 1
165 CS - 8.3k ทอง
4 / 3 / 5
146 CS - 8.5k ทอง
Doran's BladeBlade of the Ruined KingBerserker's GreavesRunaan's Hurricane
Farsight Alteration
Doran's BladeYoumuu's GhostbladeIonian Boots of LucidityLong Sword
Serrated DirkFarsight Alteration
0 / 5 / 1
144 CS - 6.1k ทอง
1 / 1 / 13
2 CS - 6.1k ทอง
Control WardFrostfangAthene's Unholy GrailDark Seal
Ardent CenserOracle Lens
Archangel's StaffFrostfangSlightly Magical BootsOracle Lens
0 / 7 / 4
7 CS - 4.1k ทอง
(10.6)

เกมจัดอันดับ เดี่ยว/คู่ (16:49)

แพ้ เกมจัดอันดับ เดี่ยว/คู่ (16:49) ชนะ
1 / 2 / 1
104 CS - 4.9k ทอง
Spectre's CowlBramble VestKindlegemMercury's Treads
Doran's ShieldWarding Totem (เครื่องประดับ)
Ninja TabiBami's CinderDoran's ShieldSpirit Visage
Oracle Lens
1 / 0 / 1
157 CS - 6.8k ทอง
1 / 4 / 2
112 CS - 5.5k ทอง
KindlegemGuinsoo's RagebladeOracle Lens
Refillable PotionHextech Protobelt-01Dark SealSlightly Magical Boots
Enchantment: Runic EchoesOracle Lens
3 / 1 / 7
104 CS - 6.8k ทอง
1 / 3 / 3
130 CS - 6.2k ทอง
Blade of the Ruined KingRefillable PotionKindlegemNinja Tabi
Doran's BladeWarding Totem (เครื่องประดับ)
Corrupting PotionBlade of the Ruined KingControl WardKindlegem
PhageNinja TabiWarding Totem (เครื่องประดับ)
6 / 1 / 2
154 CS - 8.1k ทอง
3 / 1 / 1
140 CS - 6.5k ทอง
Sorcerer's ShoesDoran's RingHealth PotionHextech GLP-800
Blasting WandAmplifying TomeFarsight Alteration
ManamuneDoran's BladeBoots of SpeedDagger
CullWarding Totem (เครื่องประดับ)
2 / 2 / 1
150 CS - 6.7k ทอง
0 / 2 / 2
27 CS - 3.8k ทอง
Broken StopwatchTargon's BucklerNegatron CloakChain Vest
Ninja TabiOracle Lens
Perfectly Timed StopwatchRunesteel SpauldersControl WardAegis of the Legion
Cloth ArmorBoots of MobilityOracle Lens
0 / 2 / 3
25 CS - 3.7k ทอง
(10.6)