รีเพลย์ล่าสุด

เกมจัดอันดับ เดี่ยว/คู่ (15:35)

ชนะ เกมจัดอันดับ เดี่ยว/คู่ (15:35) แพ้
2 / 1 / 5
127 CS - 6.8k gold
Doran's BladeGoredrinkerRefillable PotionPlated Steelcaps
PickaxeStealth Ward
Doran's ShieldPlated SteelcapsBami's CinderCloth Armor
Null-Magic MantleStealth Ward
0 / 2 / 1
101 CS - 4.6k gold
2 / 0 / 9
116 CS - 6.3k gold
Bami's CinderAegis of the LegionControl WardRefillable Potion
Plated SteelcapsOracle Lens
Mobility BootsLong SwordYoumuu's GhostbladeOracle Lens
1 / 2 / 0
117 CS - 5.4k gold
3 / 0 / 4
104 CS - 5.6k gold
Blasting WandSorcerer's ShoesDark SealLost Chapter
Stealth Ward
Dark SealCorrupting PotionBootsLuden's Tempest
Stealth Ward
1 / 3 / 1
95 CS - 4.5k gold
13 / 1 / 3
107 CS - 9.3k gold
Berserker's GreavesControl WardGaleforceEssence Reaver
Doran's BladeStealth Ward
Immortal ShieldbowRefillable PotionBootsDagger
Stealth Ward
2 / 6 / 1
89 CS - 4.8k gold
2 / 3 / 9
22 CS - 5.7k gold
Refillable PotionRunesteel SpauldersMobility BootsSerrated Dirk
Long SwordOracle Lens
Targon's BucklerCloth ArmorControl WardPlated Steelcaps
KindlegemOracle Lens
1 / 9 / 2
18 CS - 4k gold
(12.2)

เกมจัดอันดับ เดี่ยว/คู่ (13:34)

แพ้ เกมจัดอันดับ เดี่ยว/คู่ (13:34) ชนะ
1 / 2 / 0
60 CS - 3.8k gold
Corrupting PotionPhagePlated SteelcapsStealth Ward
Frostfire GauntletCloth ArmorCorrupting PotionSheen
Plated SteelcapsStealth Ward
3 / 0 / 2
81 CS - 5.8k gold
0 / 2 / 0
50 CS - 3.2k gold
Broken StopwatchCullCullBoots
Stealth Ward
Night HarvesterSorcerer's ShoesOracle Lens
4 / 0 / 3
97 CS - 6.4k gold
0 / 3 / 0
69 CS - 3.4k gold
Corrupting PotionLost ChapterAmplifying TomeBoots
Tear of the GoddessStealth Ward
Control WardCorrupting PotionEverfrostAmplifying Tome
Sorcerer's ShoesStealth Ward
2 / 2 / 2
87 CS - 5.4k gold
0 / 2 / 0
62 CS - 3.2k gold
NoonquiverLong SwordBerserker's GreavesHealth Potion
Stealth Ward
Berserker's GreavesNoonquiverPickaxeRefillable Potion
Stealth Ward
4 / 0 / 0
91 CS - 5.6k gold
1 / 4 / 1
19 CS - 3.5k gold
Lost ChapterFrostfangSlightly Magical FootwearFiendish Codex
Stealth Ward
Mobility BootsRuby CrystalFrostfangBandleglass Mirror
Stealth Ward
0 / 0 / 2
4 CS - 3.7k gold
(12.2)

เกมจัดอันดับ เดี่ยว/คู่ (20:19)

แพ้ เกมจัดอันดับ เดี่ยว/คู่ (20:19) ชนะ
0 / 6 / 1
118 CS - 5.6k gold
EverfrostRefillable PotionTear of the GoddessIonian Boots of Lucidity
KindlegemStealth Ward
Blasting WandAmplifying TomeDoran's RingBerserker's Greaves
Nashor's ToothRuby CrystalOracle Lens
4 / 1 / 1
144 CS - 9k gold
5 / 5 / 3
105 CS - 8.1k gold
Hextech RocketbeltFiendish CodexAether WispDark Seal
Ruby CrystalSorcerer's ShoesStealth Ward
EclipseLast WhisperRefillable PotionBoots
The CollectorCloak of AgilityOracle Lens
8 / 2 / 6
165 CS - 11.4k gold
3 / 8 / 2
119 CS - 6.2k gold
Doran's BladeTotal Biscuit of Everlasting WillSerrated DirkSlightly Magical Footwear
GaleforceCloak of AgilityStealth Ward
GaleforceNavori QuickbladesBerserker's GreavesDoran's Shield
PickaxeStealth Ward
8 / 0 / 8
200 CS - 11.9k gold
4 / 8 / 3
132 CS - 7k gold
PickaxeGaleforceBoots of SwiftnessSerrated Dirk
Farsight Alteration
Doran's BladeKraken SlayerBerserker's GreavesPhantom Dancer
PickaxeControl WardFarsight Alteration
8 / 7 / 8
105 CS - 9.6k gold
3 / 5 / 11
39 CS - 6k gold
Locket of the Iron SolariKindlegemRuby CrystalPlated Steelcaps
Targon's BucklerOracle Lens
Locket of the Iron SolariTargon's BucklerKindlegemRefillable Potion
Mobility BootsOracle Lens
4 / 5 / 13
29 CS - 6.8k gold
(12.2)

เกมจัดอันดับ เดี่ยว/คู่ (24:09)

ชนะ เกมจัดอันดับ เดี่ยว/คู่ (24:09) แพ้
6 / 3 / 2
170 CS - 10.6k gold
RiftmakerDemonic EmbraceMercury's TreadsNeedlessly Large Rod
Stealth Ward
Doran's ShieldRimeforged GraspPlated SteelcapsFimbulwinter
Stealth Ward
2 / 7 / 6
137 CS - 7.5k gold
8 / 5 / 11
149 CS - 12.1k gold
Youmuu's GhostbladeSerylda's GrudgeControl WardEclipse
Ionian Boots of LucidityOracle Lens
Sunfire AegisPlated SteelcapsFimbulwinterBramble Vest
Oracle Lens
3 / 8 / 7
115 CS - 8.5k gold
9 / 3 / 17
179 CS - 12.3k gold
ShadowflameLuden's TempestZhonya's HourglassDark Seal
Mercury's TreadsAmplifying TomeOracle Lens
Hextech RocketbeltControl WardZhonya's HourglassRabadon's Deathcap
Sorcerer's ShoesFarsight Alteration
10 / 9 / 4
182 CS - 12k gold
20 / 4 / 7
164 CS - 16.3k gold
Quicksilver SashEclipseThe CollectorBerserker's Greaves
Lord Dominik's RegardsInfinity EdgeFarsight Alteration
EclipseManamuneControl WardZeal
Boots of SwiftnessFarsight Alteration
3 / 10 / 6
115 CS - 8.1k gold
0 / 6 / 25
34 CS - 7.7k gold
Bulwark of the MountainRuby CrystalLocket of the Iron SolariWinged Moonplate
Chain VestMobility BootsOracle Lens
Shurelya's BattlesongRedemptionTargon's BucklerControl Ward
Ruby CrystalMobility BootsOracle Lens
3 / 10 / 10
45 CS - 7.2k gold
(12.2)

เกมจัดอันดับ เดี่ยว/คู่ (21:29)

แพ้ เกมจัดอันดับ เดี่ยว/คู่ (21:29) ชนะ
0 / 8 / 0
116 CS - 5.7k gold
Doran's BladeDivine SundererLong SwordBoots
Long SwordStealth Ward
Frostfire GauntletWarmog's ArmorRanduin's OmenPlated Steelcaps
Ruby CrystalControl WardStealth Ward
6 / 1 / 7
175 CS - 10.9k gold
2 / 7 / 1
129 CS - 6.9k gold
EclipseYoumuu's GhostbladeSlightly Magical FootwearOracle Lens
Zhonya's HourglassMercury's TreadsHextech RocketbeltHextech Alternator
Needlessly Large RodOracle Lens
5 / 1 / 8
175 CS - 10.1k gold
1 / 3 / 2
170 CS - 8k gold
Doran's RingSorcerer's ShoesLuden's TempestNeedlessly Large Rod
Hextech AlternatorOracle Lens
Sorcerer's ShoesCorrupting PotionControl WardRylai's Crystal Scepter
Luden's TempestAmplifying TomeFarsight Alteration
4 / 0 / 5
167 CS - 9k gold
3 / 7 / 1
93 CS - 6.5k gold
Doran's BladeBerserker's GreavesLong SwordFarsight Alteration
B. F. SwordKraken SlayerRunaan's HurricaneCloak of Agility
Berserker's GreavesFarsight Alteration
9 / 3 / 3
187 CS - 11.4k gold
1 / 4 / 4
24 CS - 5.4k gold
Ionian Boots of LucidityImperial MandateShard of True IceForbidden Idol
Control WardOracle Lens
Shard of True IceShurelya's BattlesongIonian Boots of LucidityNegatron Cloak
Chemtech PutrifierOracle Lens
5 / 2 / 10
9 CS - 7.7k gold
(12.2)