รีเพลย์ล่าสุด

เกมสร้างเอง (18:22)

ชนะ เกมสร้างเอง (18:22) แพ้
4 / 1 / 2
Doran's BladeBlade of the Ruined KingBerserker's GreavesZeal
Farsight Alteration
CullBerserker's GreavesWit's EndRecurve Bow
PickaxeControl WardWarding Totem (เครื่องประดับ)
4 / 4 / 1
4 / 6 / 6
Frost Queen's ClaimAmplifying TomeSightstoneSorcerer's Shoes
Sweeping Lens (เครื่องประดับ)
Duskblade of DraktharrRefillable PotionBoots of MobilityLong Sword
Long SwordHexdrinkerWarding Totem (เครื่องประดับ)
6 / 4 / 0
6 / 3 / 1
Doran's RingTotal Biscuit of RejuvenationZhonya's HourglassArchangel's Staff
Oracle Alteration
FrostfangRefillable PotionSightstoneAthene's Unholy Grail
Amplifying TomeBoots of SpeedWarding Totem (เครื่องประดับ)
1 / 4 / 7
1 / 4 / 4
TiamatRefillable PotionEnchantment: BloodrazorBoots of Speed
Long SwordRuby CrystalWarding Totem (เครื่องประดับ)
Enchantment: WarriorNinja TabiSerrated DirkCaulfield's Warhammer
Warding Totem (เครื่องประดับ)
3 / 4 / 1
7 / 2 / 0
Phantom DancerDoran's BladeInfinity EdgeNinja Tabi
Warding Totem (เครื่องประดับ)
Duskblade of DraktharrSerrated DirkBoots of SpeedLong Sword
Long SwordWarding Totem (เครื่องประดับ)
1 / 6 / 1
09/24/17

เกมสร้างเอง (19:18)

ชนะ เกมสร้างเอง (19:18) แพ้
10 / 0 / 4
Doran's BladeCorrupting PotionDuskblade of DraktharrYoumuu's Ghostblade
Boots of MobilitySerrated DirkWarding Totem (เครื่องประดับ)
Berserker's GreavesWit's EndDoran's ShieldWarding Totem (เครื่องประดับ)
0 / 8 / 0
2 / 0 / 15
Hextech GLP-800Refillable PotionBoots of MobilitySightstone
Relic ShieldOracle Alteration
Mercury's TreadsRefillable PotionEnchantment: CinderhulkCrystalline Bracer
Sweeping Lens (เครื่องประดับ)
0 / 7 / 0
9 / 0 / 2
Doran's BladeBerserker's GreavesInfinity EdgeStatikk Shiv
Farsight Alteration
Doran's ShieldRefillable PotionTear of the GoddessNinja Tabi
Long SwordWarding Totem (เครื่องประดับ)
0 / 6 / 0
6 / 0 / 12
Doran's RingRefillable PotionHaunting GuiseSorcerer's Shoes
Amplifying TomeMorellonomiconWarding Totem (เครื่องประดับ)
Doran's BladeHealth PotionB. F. SwordBoots of Speed
Youmuu's GhostbladeWarding Totem (เครื่องประดับ)
0 / 6 / 0
5 / 0 / 10
Serrated DirkRefillable PotionIonian Boots of LucidityTrinity Force
Long SwordHunter's TalismanWarding Totem (เครื่องประดับ)
Boots of MobilityBoots of SpeedTear of the GoddessThe Dark Seal
Warding Totem (เครื่องประดับ)
0 / 6 / 0
09/24/17

Normal 5x5 Blind (25:03)

ชนะ Normal 5x5 Blind (25:03) แพ้
3 / 5 / 5
Refillable PotionSorcerer's ShoesLiandry's TormentEnchantment: Runic Echoes
Fiendish CodexOracle Alteration
Knight's VowNull-Magic MantleControl WardEye of the Equinox
Cloth ArmorBoots of MobilityOracle Alteration
1 / 4 / 10
10 / 1 / 1
Zhonya's HourglassHextech GunbladeLich BaneNinja Tabi
The Dark SealCloth ArmorWarding Totem (เครื่องประดับ)
SheenPhageDoran's BladeExecutioner's Calling
Ninja TabiVampiric ScepterFarsight Alteration
0 / 4 / 1
5 / 7 / 7
Doran's BladeTrinity ForceB. F. SwordNinja Tabi
Phantom DancerOracle Alteration
B. F. SwordEssence ReaverRefillable PotionMercury's Treads
Phantom DancerFarsight Alteration
6 / 4 / 4
2 / 6 / 5
Refillable PotionControl WardEye of the EquinoxNinja Tabi
KindlegemChain VestOracle Alteration
Enchantment: WarriorYoumuu's GhostbladeNinja TabiDuskblade of Draktharr
Oracle Alteration
10 / 5 / 2
2 / 1 / 11
Doran's RingInfinity EdgeSerrated DirkRefillable Potion
Boots of SwiftnessRapid FirecannonFarsight Alteration
Doran's ShieldRefillable PotionTrinity ForceSorcerer's Shoes
ZealWarding Totem (เครื่องประดับ)
2 / 5 / 4
09/24/17

เกมสร้างเอง (25:19)

ชนะ เกมสร้างเอง (25:19) แพ้
14 / 5 / 5
Doran's RingZhonya's HourglassSorcerer's ShoesLuden's Echo
MorellonomiconNeedlessly Large RodWarding Totem (เครื่องประดับ)
Doran's BladeRapid FirecannonInfinity EdgeBerserker's Greaves
Farsight Alteration
4 / 4 / 4
2 / 4 / 8
Enchantment: Runic EchoesSorcerer's ShoesHunter's PotionZhonya's Hourglass
Control WardAmplifying TomeWarding Totem (เครื่องประดับ)
Face of the MountainCloth ArmorRuby SightstoneControl Ward
KindlegemMercury's TreadsOracle Alteration
2 / 4 / 9
7 / 3 / 7
Doran's ShieldBlade of the Ruined KingRunaan's HurricaneBerserker's Greaves
B. F. SwordFarsight Alteration
Enchantment: WarriorRefillable PotionMercury's TreadsThe Black Cleaver
Spectre's CowlRuby CrystalOracle Alteration
7 / 8 / 3
3 / 4 / 9
Sorcerer's ShoesZhonya's HourglassDoran's ShieldLiandry's Torment
Amplifying TomeOracle Alteration
MorellonomiconHextech GunbladeDoran's RingSorcerer's Shoes
Warding Totem (เครื่องประดับ)
3 / 3 / 4
0 / 1 / 18
Ardent CenserForbidden IdolEye of the OasisIonian Boots of Lucidity
Crystalline BracerOracle Alteration
Doran's RingSorcerer's ShoesMorellonomiconHaunting Guise
Warding Totem (เครื่องประดับ)
1 / 7 / 9
09/24/17