สถิติ Drake

Dragon soul

Dragon soul อัตราชนะ
Cloud Drake
Mountain Drake
Ocean Drake
Infernal Drake
Hextech Drake
Chemtech Drake

ฆ่า Drake 1

Drake อัตราชนะ
Ocean Drake
Hextech Drake
Cloud Drake
Mountain Drake
Infernal Drake
Chemtech Drake

ฆ่า Drake 2

Drake อัตราชนะ
Ocean Drake Ocean Drake
Infernal Drake Infernal Drake
Hextech Drake Hextech Drake
Mountain Drake Mountain Drake
Chemtech Drake Chemtech Drake
Cloud Drake Cloud Drake
Ocean Drake Hextech Drake
Ocean Drake Cloud Drake
Ocean Drake Infernal Drake
Ocean Drake Chemtech Drake
Ocean Drake Mountain Drake
Mountain Drake Ocean Drake
Cloud Drake Hextech Drake
Cloud Drake Ocean Drake
Hextech Drake Cloud Drake
Hextech Drake Ocean Drake
Infernal Drake Ocean Drake
Mountain Drake Hextech Drake
Hextech Drake Mountain Drake
Hextech Drake Infernal Drake
Cloud Drake Infernal Drake
Cloud Drake Mountain Drake
Chemtech Drake Mountain Drake
Mountain Drake Infernal Drake
Chemtech Drake Ocean Drake
Mountain Drake Cloud Drake
Hextech Drake Chemtech Drake
Infernal Drake Mountain Drake
Chemtech Drake Infernal Drake
Infernal Drake Hextech Drake
Infernal Drake Cloud Drake
Cloud Drake Chemtech Drake
Chemtech Drake Cloud Drake
Infernal Drake Chemtech Drake
Chemtech Drake Hextech Drake
Mountain Drake Chemtech Drake

ฆ่า Drake 3

Drake อัตราชนะ
Mountain Drake Cloud Drake Hextech Drake
Infernal Drake Cloud Drake Hextech Drake
Ocean Drake Cloud Drake Hextech Drake
Cloud Drake Hextech Drake Mountain Drake
Cloud Drake Mountain Drake Infernal Drake
Ocean Drake Mountain Drake Chemtech Drake
Infernal Drake Cloud Drake Mountain Drake
Hextech Drake Mountain Drake Ocean Drake
Hextech Drake Mountain Drake Cloud Drake
Hextech Drake Infernal Drake Chemtech Drake
Cloud Drake Infernal Drake Hextech Drake
Ocean Drake Hextech Drake Hextech Drake
Mountain Drake Infernal Drake Ocean Drake
Cloud Drake Chemtech Drake Ocean Drake
Ocean Drake Hextech Drake Chemtech Drake
Hextech Drake Infernal Drake Cloud Drake
Ocean Drake Chemtech Drake Mountain Drake
Mountain Drake Hextech Drake Ocean Drake
Ocean Drake Chemtech Drake Chemtech Drake
Hextech Drake Infernal Drake Ocean Drake
Ocean Drake Cloud Drake Chemtech Drake
Ocean Drake Cloud Drake Mountain Drake
Chemtech Drake Ocean Drake Cloud Drake
Chemtech Drake Ocean Drake Hextech Drake
Ocean Drake Chemtech Drake Hextech Drake
Infernal Drake Ocean Drake Chemtech Drake
Infernal Drake Ocean Drake Mountain Drake
Cloud Drake Mountain Drake Hextech Drake
Infernal Drake Ocean Drake Ocean Drake
Infernal Drake Cloud Drake Chemtech Drake
Chemtech Drake Mountain Drake Cloud Drake
Mountain Drake Hextech Drake Cloud Drake
Infernal Drake Hextech Drake Ocean Drake
Ocean Drake Infernal Drake Hextech Drake
Cloud Drake Ocean Drake Ocean Drake
Ocean Drake Mountain Drake Mountain Drake
Hextech Drake Infernal Drake Mountain Drake
Infernal Drake Ocean Drake Hextech Drake
Hextech Drake Ocean Drake Ocean Drake
Ocean Drake Mountain Drake Hextech Drake
Ocean Drake Mountain Drake Cloud Drake
Cloud Drake Ocean Drake Mountain Drake
Infernal Drake Chemtech Drake Ocean Drake
Cloud Drake Hextech Drake Hextech Drake
Mountain Drake Cloud Drake Chemtech Drake
Infernal Drake Cloud Drake Cloud Drake
Mountain Drake Chemtech Drake Infernal Drake
Infernal Drake Chemtech Drake Chemtech Drake
Infernal Drake Hextech Drake Hextech Drake
Mountain Drake Infernal Drake Cloud Drake
Hextech Drake Chemtech Drake Ocean Drake
Mountain Drake Ocean Drake Ocean Drake
Mountain Drake Cloud Drake Ocean Drake
Chemtech Drake Mountain Drake Hextech Drake
Mountain Drake Ocean Drake Hextech Drake
Ocean Drake Infernal Drake Mountain Drake
Infernal Drake Mountain Drake Cloud Drake
Mountain Drake Infernal Drake Infernal Drake
Chemtech Drake Ocean Drake Mountain Drake
Ocean Drake Hextech Drake Infernal Drake
Chemtech Drake Mountain Drake Mountain Drake
Mountain Drake Ocean Drake Cloud Drake
Mountain Drake Cloud Drake Cloud Drake
Chemtech Drake Infernal Drake Hextech Drake
Chemtech Drake Chemtech Drake Chemtech Drake
Hextech Drake Cloud Drake Ocean Drake
Ocean Drake Infernal Drake Infernal Drake
Infernal Drake Cloud Drake Ocean Drake
Cloud Drake Infernal Drake Mountain Drake
Chemtech Drake Ocean Drake Ocean Drake
Hextech Drake Mountain Drake Infernal Drake
Cloud Drake Chemtech Drake Mountain Drake
Mountain Drake Hextech Drake Hextech Drake
Infernal Drake Mountain Drake Ocean Drake
Chemtech Drake Hextech Drake Hextech Drake
Mountain Drake Mountain Drake Mountain Drake
Infernal Drake Hextech Drake Cloud Drake
Hextech Drake Ocean Drake Chemtech Drake
Ocean Drake Infernal Drake Cloud Drake
Mountain Drake Ocean Drake Chemtech Drake
Hextech Drake Mountain Drake Chemtech Drake
Mountain Drake Hextech Drake Infernal Drake
Cloud Drake Ocean Drake Infernal Drake
Hextech Drake Ocean Drake Infernal Drake
Ocean Drake Infernal Drake Chemtech Drake
Infernal Drake Mountain Drake Chemtech Drake
Hextech Drake Cloud Drake Cloud Drake
Cloud Drake Mountain Drake Chemtech Drake
Chemtech Drake Cloud Drake Ocean Drake
Chemtech Drake Mountain Drake Ocean Drake
Cloud Drake Hextech Drake Ocean Drake
Ocean Drake Hextech Drake Cloud Drake
Ocean Drake Ocean Drake Ocean Drake
Infernal Drake Infernal Drake Infernal Drake
Cloud Drake Mountain Drake Ocean Drake
Chemtech Drake Infernal Drake Mountain Drake
Chemtech Drake Hextech Drake Mountain Drake
Cloud Drake Infernal Drake Chemtech Drake
Infernal Drake Chemtech Drake Mountain Drake
Cloud Drake Mountain Drake Mountain Drake
Chemtech Drake Infernal Drake Ocean Drake
Hextech Drake Chemtech Drake Cloud Drake
Ocean Drake Chemtech Drake Cloud Drake
Hextech Drake Chemtech Drake Mountain Drake
Mountain Drake Infernal Drake Hextech Drake
Infernal Drake Ocean Drake Cloud Drake
Ocean Drake Cloud Drake Cloud Drake
Infernal Drake Mountain Drake Mountain Drake
Mountain Drake Cloud Drake Infernal Drake
Mountain Drake Hextech Drake Chemtech Drake
Ocean Drake Mountain Drake Infernal Drake
Infernal Drake Mountain Drake Hextech Drake
Chemtech Drake Hextech Drake Infernal Drake
Infernal Drake Hextech Drake Chemtech Drake
Cloud Drake Infernal Drake Ocean Drake
Mountain Drake Chemtech Drake Ocean Drake
Mountain Drake Ocean Drake Infernal Drake
Ocean Drake Hextech Drake Mountain Drake
Cloud Drake Infernal Drake Infernal Drake
Chemtech Drake Infernal Drake Infernal Drake
Ocean Drake Chemtech Drake Infernal Drake
Hextech Drake Chemtech Drake Chemtech Drake
Hextech Drake Infernal Drake Infernal Drake
Chemtech Drake Ocean Drake Infernal Drake
Hextech Drake Ocean Drake Cloud Drake
Cloud Drake Hextech Drake Infernal Drake
Hextech Drake Cloud Drake Mountain Drake
Chemtech Drake Cloud Drake Mountain Drake
Cloud Drake Ocean Drake Hextech Drake
Infernal Drake Chemtech Drake Cloud Drake
Chemtech Drake Cloud Drake Cloud Drake
Mountain Drake Chemtech Drake Chemtech Drake
Cloud Drake Hextech Drake Chemtech Drake
Hextech Drake Hextech Drake Hextech Drake
Ocean Drake Cloud Drake Infernal Drake
Infernal Drake Hextech Drake Mountain Drake
Hextech Drake Chemtech Drake Infernal Drake
Mountain Drake Infernal Drake Chemtech Drake
Chemtech Drake Mountain Drake Infernal Drake
Chemtech Drake Infernal Drake Cloud Drake
Hextech Drake Ocean Drake Mountain Drake
Chemtech Drake Hextech Drake Ocean Drake
Cloud Drake Chemtech Drake Chemtech Drake
Cloud Drake Ocean Drake Chemtech Drake
Chemtech Drake Cloud Drake Hextech Drake
Infernal Drake Chemtech Drake Hextech Drake
Chemtech Drake Hextech Drake Cloud Drake
Hextech Drake Cloud Drake Infernal Drake
Cloud Drake Chemtech Drake Infernal Drake
Hextech Drake Mountain Drake Mountain Drake
Chemtech Drake Cloud Drake Infernal Drake
Mountain Drake Chemtech Drake Hextech Drake
Mountain Drake Chemtech Drake Cloud Drake
Cloud Drake Chemtech Drake Hextech Drake
Hextech Drake Cloud Drake Chemtech Drake
Cloud Drake Cloud Drake Cloud Drake