สถานะมังกร

Dragon souls

Dragon soul อัตราการชนะ
มังกรเมฆา
มังกรปฐพี
มังกรเพลิง
Hextech Drake
มังกรมหาสมุทร

ฆ่ามังกรไป 1 ตัว

มังกร อัตราการชนะ
มังกรมหาสมุทร
Hextech Drake
มังกรเพลิง
มังกรปฐพี
มังกรเมฆา

ฆ่ามังกรไป 2 ตัว

มังกร อัตราการชนะ
มังกรเพลิง มังกรเพลิง
มังกรปฐพี มังกรมหาสมุทร
มังกรปฐพี มังกรปฐพี
Hextech Drake มังกรเพลิง
Hextech Drake มังกรมหาสมุทร
มังกรเพลิง Hextech Drake
Hextech Drake มังกรปฐพี
Hextech Drake Hextech Drake
มังกรมหาสมุทร มังกรเพลิง
มังกรมหาสมุทร Hextech Drake
มังกรเพลิง มังกรมหาสมุทร
มังกรมหาสมุทร มังกรปฐพี
มังกรปฐพี Hextech Drake
มังกรมหาสมุทร มังกรมหาสมุทร
Hextech Drake มังกรเมฆา
มังกรเพลิง มังกรเมฆา
มังกรเพลิง มังกรปฐพี
มังกรปฐพี มังกรเพลิง
มังกรมหาสมุทร มังกรเมฆา
มังกรเมฆา มังกรมหาสมุทร
มังกรเมฆา มังกรเพลิง
มังกรเมฆา มังกรปฐพี
มังกรปฐพี มังกรเมฆา
มังกรเมฆา Hextech Drake
มังกรเมฆา มังกรเมฆา

ฆ่ามังกรไป 3 ตัว

มังกร อัตราการชนะ
มังกรมหาสมุทร มังกรเพลิง มังกรปฐพี
มังกรเพลิง Hextech Drake มังกรมหาสมุทร
มังกรมหาสมุทร มังกรเพลิง มังกรเมฆา
มังกรเพลิง Hextech Drake มังกรปฐพี
มังกรปฐพี มังกรมหาสมุทร มังกรเมฆา
มังกรเมฆา มังกรปฐพี มังกรมหาสมุทร
มังกรเมฆา มังกรเพลิง มังกรปฐพี
Hextech Drake มังกรเมฆา มังกรเพลิง
มังกรมหาสมุทร Hextech Drake มังกรเมฆา
Hextech Drake มังกรมหาสมุทร มังกรเพลิง
มังกรปฐพี มังกรเพลิง Hextech Drake
มังกรเพลิง มังกรมหาสมุทร มังกรปฐพี
มังกรมหาสมุทร มังกรปฐพี มังกรเพลิง
มังกรปฐพี มังกรเพลิง มังกรเมฆา
Hextech Drake มังกรเมฆา มังกรปฐพี
มังกรมหาสมุทร มังกรเมฆา มังกรปฐพี
มังกรมหาสมุทร มังกรเมฆา Hextech Drake
มังกรเพลิง Hextech Drake มังกรเมฆา
มังกรมหาสมุทร มังกรปฐพี มังกรเมฆา
มังกรเพลิง มังกรปฐพี Hextech Drake
มังกรเมฆา Hextech Drake มังกรมหาสมุทร
มังกรเมฆา มังกรปฐพี มังกรเพลิง
มังกรปฐพี มังกรมหาสมุทร Hextech Drake
มังกรเมฆา Hextech Drake มังกรปฐพี
มังกรปฐพี มังกรเมฆา มังกรมหาสมุทร
มังกรเพลิง มังกรมหาสมุทร Hextech Drake
มังกรเมฆา Hextech Drake มังกรเพลิง
มังกรเมฆา มังกรมหาสมุทร Hextech Drake
มังกรเพลิง มังกรปฐพี มังกรมหาสมุทร
Hextech Drake มังกรมหาสมุทร มังกรปฐพี
Hextech Drake มังกรปฐพี มังกรเพลิง
มังกรมหาสมุทร มังกรเมฆา มังกรเพลิง
มังกรปฐพี มังกรเมฆา Hextech Drake
มังกรมหาสมุทร มังกรเพลิง Hextech Drake
Hextech Drake มังกรเพลิง มังกรปฐพี
มังกรเมฆา มังกรปฐพี Hextech Drake
มังกรเพลิง มังกรมหาสมุทร มังกรเมฆา
มังกรปฐพี Hextech Drake มังกรมหาสมุทร
มังกรเมฆา มังกรเพลิง Hextech Drake
มังกรเมฆา มังกรเพลิง มังกรมหาสมุทร
มังกรปฐพี มังกรมหาสมุทร มังกรเพลิง
Hextech Drake มังกรเพลิง มังกรมหาสมุทร
มังกรเมฆา มังกรมหาสมุทร มังกรเพลิง
มังกรมหาสมุทร Hextech Drake มังกรเพลิง
มังกรเพลิง มังกรเมฆา Hextech Drake
มังกรมหาสมุทร Hextech Drake มังกรปฐพี
มังกรเพลิง มังกรเมฆา มังกรมหาสมุทร
มังกรปฐพี มังกรเพลิง มังกรมหาสมุทร
Hextech Drake มังกรเพลิง มังกรเมฆา
Hextech Drake มังกรมหาสมุทร มังกรเมฆา
มังกรเมฆา มังกรมหาสมุทร มังกรปฐพี
มังกรเพลิง มังกรเมฆา มังกรปฐพี
มังกรปฐพี Hextech Drake มังกรเมฆา
มังกรมหาสมุทร มังกรปฐพี Hextech Drake
Hextech Drake มังกรเมฆา มังกรมหาสมุทร
Hextech Drake มังกรปฐพี มังกรเมฆา
มังกรมหาสมุทร มังกรปฐพี มังกรปฐพี
มังกรมหาสมุทร มังกรเพลิง มังกรเพลิง
Hextech Drake มังกรปฐพี มังกรมหาสมุทร
มังกรปฐพี Hextech Drake มังกรเพลิง
มังกรเพลิง มังกรปฐพี มังกรปฐพี
Hextech Drake มังกรเพลิง มังกรเพลิง
มังกรเมฆา มังกรปฐพี มังกรปฐพี
มังกรเพลิง มังกรปฐพี มังกรเมฆา
มังกรเมฆา มังกรเพลิง มังกรเพลิง
มังกรปฐพี มังกรเพลิง มังกรเพลิง
มังกรปฐพี มังกรมหาสมุทร มังกรมหาสมุทร
มังกรมหาสมุทร Hextech Drake Hextech Drake
มังกรปฐพี มังกรเมฆา มังกรเพลิง
มังกรมหาสมุทร มังกรเมฆา มังกรเมฆา
มังกรเพลิง มังกรเมฆา มังกรเมฆา
มังกรเพลิง Hextech Drake Hextech Drake
Hextech Drake มังกรปฐพี มังกรปฐพี
มังกรปฐพี Hextech Drake Hextech Drake
มังกรเพลิง มังกรมหาสมุทร มังกรมหาสมุทร
มังกรเมฆา Hextech Drake Hextech Drake
มังกรเมฆา มังกรมหาสมุทร มังกรมหาสมุทร
มังกรปฐพี มังกรปฐพี มังกรปฐพี
มังกรเพลิง มังกรเพลิง มังกรเพลิง
Hextech Drake มังกรมหาสมุทร มังกรมหาสมุทร
Hextech Drake มังกรเมฆา มังกรเมฆา
มังกรมหาสมุทร มังกรมหาสมุทร มังกรมหาสมุทร
Hextech Drake Hextech Drake Hextech Drake
มังกรปฐพี มังกรเมฆา มังกรเมฆา
มังกรเมฆา มังกรเมฆา มังกรเมฆา
0 ความคิดเห็น
โพสต์ความคิดเห็น
ชื่อของคุณ:
ความคิดเห็น: