สถานะมังกร

Dragon souls

Dragon soul อัตราการชนะ
มังกรเมฆา
มังกรปฐพี
มังกรมหาสมุทร
Hextech Drake
มังกรเพลิง

ฆ่ามังกรไป 1 ตัว

มังกร อัตราการชนะ
มังกรมหาสมุทร
มังกรเพลิง
Hextech Drake
มังกรปฐพี
มังกรเมฆา

ฆ่ามังกรไป 2 ตัว

มังกร อัตราการชนะ
มังกรปฐพี มังกรปฐพี
มังกรเพลิง มังกรเพลิง
มังกรมหาสมุทร Hextech Drake
มังกรมหาสมุทร มังกรมหาสมุทร
มังกรเพลิง Hextech Drake
มังกรมหาสมุทร มังกรเพลิง
มังกรเพลิง มังกรปฐพี
มังกรเพลิง มังกรมหาสมุทร
Hextech Drake มังกรปฐพี
Hextech Drake มังกรเพลิง
มังกรมหาสมุทร มังกรปฐพี
Hextech Drake Hextech Drake
Hextech Drake มังกรมหาสมุทร
มังกรปฐพี มังกรเพลิง
มังกรเมฆา มังกรเพลิง
มังกรปฐพี Hextech Drake
มังกรปฐพี มังกรเมฆา
มังกรเมฆา มังกรมหาสมุทร
มังกรมหาสมุทร มังกรเมฆา
มังกรปฐพี มังกรมหาสมุทร
Hextech Drake มังกรเมฆา
มังกรเมฆา มังกรปฐพี
มังกรเพลิง มังกรเมฆา
มังกรเมฆา มังกรเมฆา
มังกรเมฆา Hextech Drake

ฆ่ามังกรไป 3 ตัว

มังกร อัตราการชนะ
Hextech Drake มังกรปฐพี มังกรเมฆา
มังกรเพลิง Hextech Drake มังกรปฐพี
มังกรเพลิง Hextech Drake มังกรมหาสมุทร
มังกรมหาสมุทร มังกรปฐพี มังกรเพลิง
Hextech Drake มังกรปฐพี มังกรเพลิง
มังกรเมฆา มังกรปฐพี Hextech Drake
มังกรเพลิง มังกรมหาสมุทร มังกรปฐพี
มังกรมหาสมุทร มังกรเพลิง มังกรปฐพี
มังกรปฐพี มังกรเมฆา Hextech Drake
มังกรเพลิง มังกรเมฆา มังกรมหาสมุทร
Hextech Drake มังกรเพลิง มังกรเมฆา
มังกรเมฆา มังกรปฐพี มังกรมหาสมุทร
Hextech Drake มังกรมหาสมุทร มังกรเพลิง
มังกรมหาสมุทร มังกรเมฆา Hextech Drake
มังกรมหาสมุทร Hextech Drake มังกรปฐพี
Hextech Drake มังกรมหาสมุทร มังกรเมฆา
มังกรเพลิง มังกรปฐพี มังกรเมฆา
มังกรปฐพี Hextech Drake มังกรมหาสมุทร
มังกรมหาสมุทร มังกรเพลิง มังกรเมฆา
Hextech Drake มังกรเมฆา มังกรมหาสมุทร
มังกรปฐพี มังกรมหาสมุทร มังกรเพลิง
มังกรมหาสมุทร มังกรเมฆา มังกรเพลิง
มังกรเมฆา มังกรมหาสมุทร มังกรเพลิง
มังกรเพลิง มังกรมหาสมุทร Hextech Drake
Hextech Drake มังกรเพลิง มังกรมหาสมุทร
มังกรเพลิง มังกรปฐพี Hextech Drake
มังกรมหาสมุทร Hextech Drake มังกรเพลิง
มังกรเพลิง มังกรเมฆา Hextech Drake
มังกรมหาสมุทร มังกรปฐพี Hextech Drake
มังกรเพลิง มังกรปฐพี มังกรมหาสมุทร
Hextech Drake มังกรเมฆา มังกรเพลิง
มังกรปฐพี มังกรเมฆา มังกรมหาสมุทร
มังกรเพลิง มังกรเมฆา มังกรปฐพี
มังกรเมฆา มังกรเพลิง มังกรมหาสมุทร
Hextech Drake มังกรมหาสมุทร มังกรปฐพี
มังกรปฐพี มังกรเพลิง Hextech Drake
มังกรเมฆา มังกรมหาสมุทร Hextech Drake
มังกรเพลิง มังกรมหาสมุทร มังกรเมฆา
มังกรปฐพี มังกรเพลิง มังกรมหาสมุทร
มังกรปฐพี Hextech Drake มังกรเมฆา
มังกรเมฆา มังกรปฐพี มังกรเพลิง
Hextech Drake มังกรปฐพี มังกรมหาสมุทร
มังกรปฐพี มังกรเมฆา มังกรเพลิง
มังกรปฐพี มังกรเพลิง มังกรเมฆา
มังกรมหาสมุทร มังกรเพลิง Hextech Drake
Hextech Drake มังกรเมฆา มังกรปฐพี
มังกรปฐพี Hextech Drake มังกรเพลิง
มังกรเพลิง Hextech Drake มังกรเมฆา
มังกรเมฆา Hextech Drake มังกรเพลิง
มังกรปฐพี มังกรมหาสมุทร มังกรเมฆา
มังกรเมฆา Hextech Drake มังกรมหาสมุทร
มังกรปฐพี มังกรมหาสมุทร Hextech Drake
มังกรมหาสมุทร มังกรเมฆา มังกรปฐพี
มังกรมหาสมุทร มังกรปฐพี มังกรเมฆา
มังกรเมฆา มังกรเพลิง Hextech Drake
Hextech Drake มังกรเพลิง มังกรปฐพี
มังกรปฐพี มังกรเพลิง มังกรเพลิง
มังกรมหาสมุทร Hextech Drake มังกรเมฆา
มังกรเมฆา มังกรเพลิง มังกรปฐพี
มังกรเมฆา Hextech Drake มังกรปฐพี
มังกรมหาสมุทร มังกรเพลิง มังกรเพลิง
มังกรเพลิง มังกรปฐพี มังกรปฐพี
Hextech Drake มังกรเพลิง มังกรเพลิง
มังกรเมฆา มังกรปฐพี มังกรปฐพี
มังกรเมฆา มังกรมหาสมุทร มังกรปฐพี
มังกรเพลิง Hextech Drake Hextech Drake
มังกรเพลิง มังกรเพลิง มังกรเพลิง
มังกรมหาสมุทร Hextech Drake Hextech Drake
มังกรปฐพี มังกรมหาสมุทร มังกรมหาสมุทร
มังกรเมฆา มังกรเพลิง มังกรเพลิง
Hextech Drake มังกรมหาสมุทร มังกรมหาสมุทร
มังกรปฐพี มังกรปฐพี มังกรปฐพี
มังกรเพลิง มังกรมหาสมุทร มังกรมหาสมุทร
Hextech Drake มังกรปฐพี มังกรปฐพี
มังกรเมฆา มังกรมหาสมุทร มังกรมหาสมุทร
มังกรปฐพี Hextech Drake Hextech Drake
มังกรเมฆา Hextech Drake Hextech Drake
มังกรมหาสมุทร มังกรปฐพี มังกรปฐพี
มังกรมหาสมุทร มังกรเมฆา มังกรเมฆา
มังกรเพลิง มังกรเมฆา มังกรเมฆา
มังกรปฐพี มังกรเมฆา มังกรเมฆา
Hextech Drake มังกรเมฆา มังกรเมฆา
มังกรมหาสมุทร มังกรมหาสมุทร มังกรมหาสมุทร
Hextech Drake Hextech Drake Hextech Drake
มังกรเมฆา มังกรเมฆา มังกรเมฆา
0 ความคิดเห็น
โพสต์ความคิดเห็น
ชื่อของคุณ:
ความคิดเห็น: