สถานะมังกร

Dragon souls

Dragon soul อัตราการชนะ
มังกรปฐพี
มังกรเพลิง
มังกรเมฆา
มังกรมหาสมุทร
Hextech Drake

ฆ่ามังกรไป 1 ตัว

มังกร อัตราการชนะ
มังกรมหาสมุทร
มังกรปฐพี
Hextech Drake
มังกรเพลิง
มังกรเมฆา

ฆ่ามังกรไป 2 ตัว

มังกร อัตราการชนะ
มังกรปฐพี มังกรมหาสมุทร
มังกรปฐพี Hextech Drake
มังกรเพลิง มังกรมหาสมุทร
มังกรเพลิง มังกรเมฆา
Hextech Drake มังกรปฐพี
มังกรมหาสมุทร มังกรเพลิง
Hextech Drake มังกรเพลิง
มังกรเพลิง Hextech Drake
Hextech Drake มังกรเมฆา
มังกรเมฆา มังกรเพลิง
มังกรปฐพี มังกรเพลิง
มังกรมหาสมุทร มังกรปฐพี
มังกรเมฆา มังกรปฐพี
มังกรเพลิง มังกรเพลิง
มังกรมหาสมุทร Hextech Drake
Hextech Drake มังกรมหาสมุทร
มังกรเพลิง มังกรปฐพี
มังกรเมฆา มังกรเมฆา
มังกรมหาสมุทร มังกรเมฆา
มังกรเมฆา มังกรมหาสมุทร
มังกรมหาสมุทร มังกรมหาสมุทร
มังกรปฐพี มังกรเมฆา
มังกรเมฆา Hextech Drake
มังกรปฐพี มังกรปฐพี
Hextech Drake Hextech Drake

ฆ่ามังกรไป 3 ตัว

มังกร อัตราการชนะ
มังกรมหาสมุทร มังกรเมฆา Hextech Drake
มังกรปฐพี มังกรเพลิง Hextech Drake
มังกรมหาสมุทร Hextech Drake มังกรเพลิง
มังกรเพลิง มังกรมหาสมุทร มังกรเมฆา
มังกรมหาสมุทร มังกรปฐพี มังกรปฐพี
มังกรเมฆา Hextech Drake มังกรมหาสมุทร
มังกรเมฆา มังกรปฐพี มังกรเพลิง
มังกรมหาสมุทร มังกรเพลิง มังกรเมฆา
มังกรเมฆา มังกรเพลิง มังกรปฐพี
มังกรเพลิง Hextech Drake มังกรปฐพี
มังกรเมฆา มังกรมหาสมุทร มังกรปฐพี
Hextech Drake มังกรเมฆา มังกรปฐพี
Hextech Drake มังกรเมฆา มังกรเพลิง
มังกรมหาสมุทร มังกรเมฆา มังกรเพลิง
Hextech Drake มังกรมหาสมุทร มังกรเพลิง
มังกรมหาสมุทร Hextech Drake มังกรปฐพี
มังกรเพลิง มังกรมหาสมุทร มังกรปฐพี
Hextech Drake มังกรมหาสมุทร มังกรปฐพี
มังกรเพลิง Hextech Drake มังกรมหาสมุทร
มังกรมหาสมุทร มังกรเมฆา มังกรปฐพี
มังกรเมฆา Hextech Drake มังกรปฐพี
มังกรปฐพี มังกรมหาสมุทร Hextech Drake
มังกรเมฆา Hextech Drake มังกรเพลิง
มังกรปฐพี มังกรเมฆา Hextech Drake
มังกรเมฆา มังกรปฐพี Hextech Drake
มังกรเมฆา มังกรมหาสมุทร มังกรเพลิง
Hextech Drake มังกรเพลิง มังกรเมฆา
มังกรเพลิง มังกรปฐพี Hextech Drake
มังกรเมฆา มังกรเพลิง Hextech Drake
มังกรเพลิง มังกรมหาสมุทร Hextech Drake
มังกรมหาสมุทร มังกรปฐพี มังกรเมฆา
มังกรเมฆา มังกรมหาสมุทร Hextech Drake
มังกรปฐพี มังกรเมฆา มังกรมหาสมุทร
Hextech Drake มังกรปฐพี มังกรเมฆา
มังกรปฐพี Hextech Drake มังกรเพลิง
มังกรปฐพี มังกรเพลิง มังกรมหาสมุทร
มังกรปฐพี มังกรมหาสมุทร มังกรเพลิง
Hextech Drake มังกรปฐพี มังกรเพลิง
มังกรปฐพี มังกรเพลิง มังกรเมฆา
มังกรปฐพี Hextech Drake มังกรเมฆา
มังกรมหาสมุทร มังกรเพลิง มังกรเพลิง
มังกรปฐพี มังกรมหาสมุทร มังกรเมฆา
มังกรมหาสมุทร มังกรเพลิง มังกรปฐพี
มังกรเพลิง มังกรปฐพี มังกรเมฆา
มังกรเมฆา มังกรปฐพี มังกรมหาสมุทร
มังกรเมฆา Hextech Drake Hextech Drake
มังกรเพลิง มังกรเมฆา Hextech Drake
มังกรเมฆา มังกรปฐพี มังกรปฐพี
มังกรปฐพี Hextech Drake Hextech Drake
Hextech Drake มังกรเพลิง มังกรมหาสมุทร
มังกรเพลิง Hextech Drake มังกรเมฆา
Hextech Drake มังกรเมฆา มังกรมหาสมุทร
มังกรมหาสมุทร มังกรมหาสมุทร มังกรมหาสมุทร
มังกรเพลิง มังกรเมฆา มังกรเมฆา
มังกรปฐพี มังกรเมฆา มังกรเพลิง
มังกรมหาสมุทร มังกรปฐพี มังกรเพลิง
มังกรเพลิง มังกรปฐพี มังกรปฐพี
Hextech Drake มังกรเพลิง มังกรเพลิง
Hextech Drake มังกรมหาสมุทร มังกรเมฆา
มังกรมหาสมุทร มังกรปฐพี Hextech Drake
มังกรเพลิง มังกรเมฆา มังกรปฐพี
มังกรปฐพี มังกรปฐพี มังกรปฐพี
มังกรเมฆา มังกรเพลิง มังกรเพลิง
มังกรปฐพี มังกรเพลิง มังกรเพลิง
มังกรเพลิง มังกรเพลิง มังกรเพลิง
มังกรมหาสมุทร Hextech Drake มังกรเมฆา
มังกรเพลิง มังกรเมฆา มังกรมหาสมุทร
มังกรเพลิง มังกรปฐพี มังกรมหาสมุทร
Hextech Drake มังกรปฐพี มังกรมหาสมุทร
มังกรมหาสมุทร มังกรเพลิง Hextech Drake
มังกรเมฆา มังกรเพลิง มังกรมหาสมุทร
Hextech Drake มังกรมหาสมุทร มังกรมหาสมุทร
Hextech Drake มังกรเพลิง มังกรปฐพี
มังกรปฐพี มังกรมหาสมุทร มังกรมหาสมุทร
มังกรเมฆา มังกรมหาสมุทร มังกรมหาสมุทร
มังกรปฐพี Hextech Drake มังกรมหาสมุทร
มังกรเมฆา มังกรเมฆา มังกรเมฆา
มังกรเพลิง Hextech Drake Hextech Drake
มังกรมหาสมุทร มังกรเมฆา มังกรเมฆา
Hextech Drake มังกรเมฆา มังกรเมฆา
Hextech Drake มังกรปฐพี มังกรปฐพี
Hextech Drake Hextech Drake Hextech Drake
มังกรเพลิง มังกรมหาสมุทร มังกรมหาสมุทร
มังกรมหาสมุทร Hextech Drake Hextech Drake
มังกรปฐพี มังกรเมฆา มังกรเมฆา
0 ความคิดเห็น
โพสต์ความคิดเห็น
ชื่อของคุณ:
ความคิดเห็น: