สถิติการยอมแพ้

เกมจัดอันดับ เดี่ยว/คู่

เทียร์ อัตราการยอมแพ้
ไม่จัดอันดับ ไม่จัดอันดับ
ไอร่อน ไอร่อน
บรอนซ์ บรอนซ์
ซิลเวอร์ ซิลเวอร์
โกลด์ โกลด์
แพลทินัม แพลทินัม
มรกต มรกต
ไดมอนด์ ไดมอนด์
มาสเตอร์ มาสเตอร์
แกรนด์มาสเตอร์ แกรนด์มาสเตอร์
ชาเลนเจอร์ ชาเลนเจอร์
ภูมิภาค อัตราการยอมแพ้
JP
KR
TW
VN
NA
BR
SG
TH
OCE
LAS
EUNE
TR
EUW
LAN
RU
PH

เกมจัดอันดับ Flex

เทียร์ อัตราการยอมแพ้
ไม่จัดอันดับ ไม่จัดอันดับ
ไอร่อน ไอร่อน
บรอนซ์ บรอนซ์
ซิลเวอร์ ซิลเวอร์
โกลด์ โกลด์
แพลทินัม แพลทินัม
มรกต มรกต
ไดมอนด์ ไดมอนด์
มาสเตอร์ มาสเตอร์
แกรนด์มาสเตอร์ แกรนด์มาสเตอร์
ภูมิภาค อัตราการยอมแพ้
KR
JP
OCE
TW
SG
NA
TR
VN
BR
EUNE
RU
LAS
EUW
LAN
TH
PH