สถานะมังกร

Dragon souls

Dragon soul อัตราการชนะ
มังกรเมฆา
มังกรปฐพี
มังกรเพลิง
มังกรมหาสมุทร
Hextech Drake

ฆ่ามังกรไป 1 ตัว

มังกร อัตราการชนะ
มังกรมหาสมุทร
มังกรเพลิง
มังกรปฐพี
Hextech Drake
มังกรเมฆา

ฆ่ามังกรไป 2 ตัว

มังกร อัตราการชนะ
มังกรมหาสมุทร มังกรเพลิง
มังกรปฐพี มังกรปฐพี
มังกรเพลิง มังกรเพลิง
มังกรมหาสมุทร Hextech Drake
มังกรมหาสมุทร มังกรมหาสมุทร
Hextech Drake มังกรมหาสมุทร
มังกรเมฆา มังกรเมฆา
Hextech Drake มังกรปฐพี
มังกรเพลิง Hextech Drake
Hextech Drake มังกรเมฆา
มังกรเพลิง มังกรปฐพี
มังกรปฐพี มังกรมหาสมุทร
มังกรปฐพี มังกรเพลิง
มังกรเพลิง มังกรมหาสมุทร
มังกรเมฆา มังกรมหาสมุทร
มังกรมหาสมุทร มังกรปฐพี
Hextech Drake Hextech Drake
มังกรเพลิง มังกรเมฆา
Hextech Drake มังกรเพลิง
มังกรปฐพี มังกรเมฆา
มังกรมหาสมุทร มังกรเมฆา
มังกรเมฆา มังกรปฐพี
มังกรเมฆา Hextech Drake
มังกรปฐพี Hextech Drake
มังกรเมฆา มังกรเพลิง

ฆ่ามังกรไป 3 ตัว

มังกร อัตราการชนะ
มังกรปฐพี มังกรเพลิง มังกรเมฆา
Hextech Drake มังกรมหาสมุทร มังกรเพลิง
Hextech Drake มังกรเมฆา มังกรเพลิง
มังกรเมฆา มังกรเพลิง มังกรมหาสมุทร
มังกรปฐพี มังกรมหาสมุทร มังกรเพลิง
Hextech Drake มังกรมหาสมุทร มังกรปฐพี
มังกรเมฆา Hextech Drake มังกรปฐพี
มังกรมหาสมุทร มังกรปฐพี Hextech Drake
มังกรมหาสมุทร Hextech Drake มังกรเพลิง
มังกรมหาสมุทร Hextech Drake มังกรเมฆา
มังกรมหาสมุทร Hextech Drake มังกรปฐพี
มังกรมหาสมุทร มังกรเมฆา มังกรเพลิง
มังกรเมฆา มังกรเพลิง มังกรปฐพี
มังกรเพลิง มังกรมหาสมุทร มังกรเมฆา
มังกรปฐพี มังกรเพลิง Hextech Drake
มังกรมหาสมุทร มังกรปฐพี มังกรเมฆา
Hextech Drake มังกรปฐพี มังกรเมฆา
มังกรเพลิง มังกรปฐพี มังกรเมฆา
มังกรเมฆา มังกรปฐพี มังกรมหาสมุทร
มังกรเมฆา มังกรปฐพี มังกรเพลิง
มังกรเมฆา มังกรมหาสมุทร มังกรปฐพี
มังกรเพลิง มังกรปฐพี มังกรมหาสมุทร
มังกรเพลิง มังกรมหาสมุทร Hextech Drake
มังกรเมฆา Hextech Drake มังกรเพลิง
มังกรมหาสมุทร มังกรเพลิง มังกรเมฆา
มังกรเพลิง Hextech Drake มังกรปฐพี
มังกรเพลิง มังกรเมฆา มังกรปฐพี
Hextech Drake มังกรปฐพี มังกรมหาสมุทร
มังกรปฐพี มังกรเมฆา Hextech Drake
มังกรมหาสมุทร มังกรเมฆา Hextech Drake
มังกรปฐพี มังกรเพลิง มังกรมหาสมุทร
มังกรเพลิง มังกรปฐพี Hextech Drake
มังกรเมฆา มังกรปฐพี Hextech Drake
มังกรเพลิง Hextech Drake มังกรมหาสมุทร
Hextech Drake มังกรมหาสมุทร มังกรเมฆา
มังกรมหาสมุทร มังกรปฐพี มังกรเพลิง
มังกรเมฆา มังกรมหาสมุทร Hextech Drake
มังกรเพลิง Hextech Drake มังกรเมฆา
มังกรมหาสมุทร มังกรเพลิง มังกรปฐพี
มังกรปฐพี Hextech Drake มังกรเพลิง
Hextech Drake มังกรเมฆา มังกรมหาสมุทร
มังกรเมฆา มังกรมหาสมุทร มังกรมหาสมุทร
Hextech Drake มังกรเพลิง มังกรมหาสมุทร
มังกรเมฆา Hextech Drake มังกรมหาสมุทร
Hextech Drake มังกรเพลิง มังกรปฐพี
มังกรเมฆา มังกรเพลิง มังกรเพลิง
มังกรมหาสมุทร มังกรปฐพี มังกรปฐพี
มังกรเมฆา มังกรเพลิง Hextech Drake
มังกรปฐพี มังกรมหาสมุทร มังกรมหาสมุทร
Hextech Drake มังกรเมฆา มังกรปฐพี
มังกรปฐพี มังกรมหาสมุทร Hextech Drake
มังกรมหาสมุทร มังกรเมฆา มังกรปฐพี
มังกรปฐพี Hextech Drake มังกรเมฆา
มังกรปฐพี Hextech Drake Hextech Drake
มังกรเพลิง มังกรมหาสมุทร มังกรปฐพี
มังกรปฐพี มังกรเมฆา มังกรเพลิง
มังกรเพลิง มังกรปฐพี มังกรปฐพี
มังกรเพลิง มังกรเมฆา มังกรเมฆา
Hextech Drake มังกรเพลิง มังกรเมฆา
มังกรเพลิง มังกรมหาสมุทร มังกรมหาสมุทร
มังกรมหาสมุทร มังกรเพลิง มังกรเพลิง
มังกรปฐพี มังกรเพลิง มังกรเพลิง
Hextech Drake มังกรเพลิง มังกรเพลิง
มังกรปฐพี มังกรมหาสมุทร มังกรเมฆา
มังกรเพลิง มังกรเมฆา Hextech Drake
มังกรเมฆา มังกรปฐพี มังกรปฐพี
Hextech Drake มังกรปฐพี มังกรปฐพี
มังกรปฐพี Hextech Drake มังกรมหาสมุทร
Hextech Drake มังกรปฐพี มังกรเพลิง
มังกรมหาสมุทร มังกรเพลิง Hextech Drake
มังกรเพลิง มังกรเมฆา มังกรมหาสมุทร
มังกรมหาสมุทร Hextech Drake Hextech Drake
มังกรปฐพี มังกรเมฆา มังกรมหาสมุทร
มังกรมหาสมุทร มังกรเมฆา มังกรเมฆา
มังกรปฐพี มังกรปฐพี มังกรปฐพี
มังกรเมฆา Hextech Drake Hextech Drake
มังกรเพลิง Hextech Drake Hextech Drake
Hextech Drake Hextech Drake Hextech Drake
มังกรปฐพี มังกรเมฆา มังกรเมฆา
Hextech Drake มังกรเมฆา มังกรเมฆา
Hextech Drake มังกรมหาสมุทร มังกรมหาสมุทร
มังกรมหาสมุทร มังกรมหาสมุทร มังกรมหาสมุทร
มังกรเมฆา มังกรมหาสมุทร มังกรเพลิง
มังกรเพลิง มังกรเพลิง มังกรเพลิง
มังกรเมฆา มังกรเมฆา มังกรเมฆา
0 ความคิดเห็น
โพสต์ความคิดเห็น
ชื่อของคุณ:
ความคิดเห็น: