บันทึก

จำนวนฆ่าสูงสุดในเกมจัดอันดับ (โกลด์+)

# ซัมมอนเนอร์ วันที่ ค่า
1. 24 Aug 2018 129
2. 30 Dec 2017 103
3. 14 Sep 2018 95
4. 08 Jun 2018 90
5. 24 Aug 2018 89

ตายสูงสุดในเกมจัดอันดับ (โกลด์+)

# ซัมมอนเนอร์ วันที่ ค่า
1. 21 Jul 2018 106
2. 12 Nov 2017 89
3. 10 Jul 2018 86
4. 29 Jul 2018 82
5. 24 Aug 2018 77

ช่วยเหลือสูงสุดในเกมจัดอันดับ (โกลด์+)

# ซัมมอนเนอร์ วันที่ ค่า
1. 24 Aug 2018 217
2. 24 Aug 2018 213
3. 24 Aug 2018 194
4. 24 Aug 2018 182
5. 24 Aug 2018 115

การโจมตีคริติคอลสูงสุดในเกมจัดอันดับ (โกลด์+)

# ซัมมอนเนอร์ วันที่ ค่า
1. 31 Oct 2017 126,925
2. 09 Mar 2018 43,274
3. 19 Apr 2018 40,349
4. 20 Aug 2018 23,514
5. 25 Mar 2018 21,834

ความเสียหายที่ทำได้สูงสุดในเกมจัดอันดับ (โกลด์+)

# ซัมมอนเนอร์ วันที่ ค่า
1. 30 Dec 2017 10,485,294
2. 30 Dec 2017 8,207,477
3. 16 May 2018 5,997,935
4. 07 Jun 2018 4,607,245
5. 12 Jan 2018 4,410,528

ความเสียหายที่ได้รับสูงสุดในเกมจัดอันดับ (โกลด์+)

# ซัมมอนเนอร์ วันที่ ค่า
1. 30 Dec 2017 3,641,310
2. 30 Dec 2017 3,597,250
3. 15 Apr 2018 400,306
4. 13 Jul 2018 386,535
5. 12 Jan 2018 377,963

ฆ่าต่อเนื่องเยอะที่สุดในเกมจัดอันดับ (โกลด์+)

# ซัมมอนเนอร์ วันที่ ค่า
1. 24 Aug 2018 129
2. 24 Aug 2018 89
3. 30 Dec 2017 76
4. 22 Apr 2018 75
5. 05 Apr 2018 65

เพนตะคิลสูงสุดในเกมจัดอันดับ (โกลด์+)

# ซัมมอนเนอร์ วันที่ ค่า
1. 24 Aug 2018 11
2. 16 Dec 2017 5
3. 18 Nov 2017 5
4. 15 Sep 2018 4
5. 10 Sep 2018 4
0 ความคิดเห็น
โพสต์ความคิดเห็น
ชื่อของคุณ:
Captcha:
Captcha
ความคิดเห็น: