บันทึก

จำนวนฆ่าสูงสุดในเกมจัดอันดับ (โกลด์+)

# ซัมมอนเนอร์ วันที่ ค่า
1. 30 Dec 2017 103
2. 08 Jun 2018 90
3. 07 Jun 2018 82
4. 30 Dec 2017 81
5. 22 Apr 2018 81

ตายสูงสุดในเกมจัดอันดับ (โกลด์+)

# ซัมมอนเนอร์ วันที่ ค่า
1. 12 Nov 2017 89
2. 30 Dec 2017 66
3. 23 Feb 2018 53
4. 12 Jan 2018 51
5. 03 Jun 2018 49

ช่วยเหลือสูงสุดในเกมจัดอันดับ (โกลด์+)

# ซัมมอนเนอร์ วันที่ ค่า
1. 01 Apr 2018 72
2. 10 Feb 2018 71
3. 09 May 2018 68
4. 02 Jun 2018 67
5. 30 May 2018 67

การโจมตีคริติคอลสูงสุดในเกมจัดอันดับ (โกลด์+)

# ซัมมอนเนอร์ วันที่ ค่า
1. 31 Oct 2017 126,925
2. 09 Mar 2018 43,274
3. 19 Apr 2018 40,349
4. 25 Mar 2018 21,834
5. 30 Oct 2017 16,992

ความเสียหายที่ทำได้สูงสุดในเกมจัดอันดับ (โกลด์+)

# ซัมมอนเนอร์ วันที่ ค่า
1. 30 Dec 2017 10,485,294
2. 30 Dec 2017 8,207,477
3. 16 May 2018 5,997,935
4. 07 Jun 2018 4,607,245
5. 12 Jan 2018 4,410,528

ความเสียหายที่ได้รับสูงสุดในเกมจัดอันดับ (โกลด์+)

# ซัมมอนเนอร์ วันที่ ค่า
1. 30 Dec 2017 3,641,310
2. 30 Dec 2017 3,597,250
3. 15 Apr 2018 400,306
4. 12 Jan 2018 377,963
5. 27 May 2018 314,689

ฆ่าต่อเนื่องเยอะที่สุดในเกมจัดอันดับ (โกลด์+)

# ซัมมอนเนอร์ วันที่ ค่า
1. 30 Dec 2017 76
2. 22 Apr 2018 75
3. 05 Apr 2018 65
4. 30 Dec 2017 63
5. 26 May 2018 54

เพนตะคิลสูงสุดในเกมจัดอันดับ (โกลด์+)

# ซัมมอนเนอร์ วันที่ ค่า
1. 16 Dec 2017 5
2. 18 Nov 2017 5
3. 06 May 2018 4
4. 05 May 2018 4
5. 26 Apr 2018 4
0 ความคิดเห็น
โพสต์ความคิดเห็น
ชื่อของคุณ:
Captcha:
Captcha
ความคิดเห็น: