บันทึก

จำนวนฆ่าสูงสุดในเกมจัดอันดับ (โกลด์+)

# ซัมมอนเนอร์ วันที่ ค่า
1. 30 Dec 2017 103
2. 30 Dec 2017 81
3. 10 Dec 2017 73
4. 08 Oct 2017 70
5. 02 Dec 2017 65

ตายสูงสุดในเกมจัดอันดับ (โกลด์+)

# ซัมมอนเนอร์ วันที่ ค่า
1. 12 Nov 2017 89
2. 30 Dec 2017 66
3. 12 Jan 2018 51
4. 27 Jan 2018 47
5. 17 Jan 2018 47

ช่วยเหลือสูงสุดในเกมจัดอันดับ (โกลด์+)

# ซัมมอนเนอร์ วันที่ ค่า
1. 10 Feb 2018 71
2. 06 Nov 2017 67
3. 10 Dec 2017 66
4. 07 Dec 2017 65
5. 18 Feb 2018 64

การโจมตีคริติคอลสูงสุดในเกมจัดอันดับ (โกลด์+)

# ซัมมอนเนอร์ วันที่ ค่า
1. 31 Oct 2017 126,925
2. 30 Oct 2017 16,992
3. 30 Dec 2017 13,737
4. 25 Oct 2017 8,430
5. 30 Dec 2017 6,697

ความเสียหายที่ทำได้สูงสุดในเกมจัดอันดับ (โกลด์+)

# ซัมมอนเนอร์ วันที่ ค่า
1. 30 Dec 2017 10,485,294
2. 30 Dec 2017 8,207,477
3. 12 Jan 2018 4,410,528
4. 10 Dec 2017 4,122,147
5. 30 Dec 2017 4,005,072

ความเสียหายที่ได้รับสูงสุดในเกมจัดอันดับ (โกลด์+)

# ซัมมอนเนอร์ วันที่ ค่า
1. 30 Dec 2017 3,641,310
2. 30 Dec 2017 3,597,250
3. 12 Jan 2018 377,963
4. 12 Jan 2018 310,211
5. 12 Jan 2018 292,905

ฆ่าต่อเนื่องเยอะที่สุดในเกมจัดอันดับ (โกลด์+)

# ซัมมอนเนอร์ วันที่ ค่า
1. 30 Dec 2017 76
2. 30 Dec 2017 63
3. 04 Nov 2017 49
4. 06 Nov 2017 45
5. 09 Feb 2018 44

เพนตะคิลสูงสุดในเกมจัดอันดับ (โกลด์+)

# ซัมมอนเนอร์ วันที่ ค่า
1. 16 Dec 2017 5
2. 18 Nov 2017 5
3. 18 Feb 2018 4
4. 17 Feb 2018 4
5. 11 Feb 2018 4
0 ความคิดเห็น
โพสต์ความคิดเห็น
ชื่อของคุณ:
Captcha:
Captcha
ความคิดเห็น: