บันทึก

จำนวนฆ่าสูงสุดในเกมจัดอันดับ (โกลด์+)

# ซัมมอนเนอร์ วันที่ ค่า
1. 10 Dec 2017 73
2. 08 Oct 2017 70
3. 02 Dec 2017 65
4. 04 Nov 2017 60
5. 05 Nov 2017 60

ตายสูงสุดในเกมจัดอันดับ (โกลด์+)

# ซัมมอนเนอร์ วันที่ ค่า
1. 12 Nov 2017 89
2. 14 Oct 2017 46
3. 05 Dec 2017 44
4. 28 Nov 2017 44
5. 26 Nov 2017 44

ช่วยเหลือสูงสุดในเกมจัดอันดับ (โกลด์+)

# ซัมมอนเนอร์ วันที่ ค่า
1. 06 Nov 2017 67
2. 10 Dec 2017 66
3. 07 Dec 2017 65
4. 03 Dec 2017 64
5. 15 Nov 2017 64

การโจมตีคริติคอลสูงสุดในเกมจัดอันดับ (โกลด์+)

# ซัมมอนเนอร์ วันที่ ค่า
1. 31 Oct 2017 126,925
2. 30 Oct 2017 16,992
3. 25 Oct 2017 8,430
4. 18 Oct 2017 6,277
5. 08 Oct 2017 5,993

ความเสียหายที่ทำได้สูงสุดในเกมจัดอันดับ (โกลด์+)

# ซัมมอนเนอร์ วันที่ ค่า
1. 10 Dec 2017 4,122,147
2. 08 Oct 2017 2,939,649
3. 17 Nov 2017 2,163,536
4. 30 Nov 2017 1,971,299
5. 09 Dec 2017 1,942,438

ความเสียหายที่ได้รับสูงสุดในเกมจัดอันดับ (โกลด์+)

# ซัมมอนเนอร์ วันที่ ค่า
1. 10 Dec 2017 243,314
2. 12 Nov 2017 219,904
3. 22 Oct 2017 217,554
4. 29 Oct 2017 216,894
5. 28 Nov 2017 205,527

ฆ่าต่อเนื่องเยอะที่สุดในเกมจัดอันดับ (โกลด์+)

# ซัมมอนเนอร์ วันที่ ค่า
1. 04 Nov 2017 49
2. 06 Nov 2017 45
3. 04 Dec 2017 41
4. 30 Nov 2017 41
5. 11 Nov 2017 41

เพนตะคิลสูงสุดในเกมจัดอันดับ (โกลด์+)

# ซัมมอนเนอร์ วันที่ ค่า
1. 18 Nov 2017 5
2. 29 Nov 2017 4
3. 30 Oct 2017 4
4. 08 Oct 2017 4
5. 08 Dec 2017 3
0 ความคิดเห็น
โพสต์ความคิดเห็น
ชื่อของคุณ:
Captcha:
Captcha
ความคิดเห็น: