บันทึก

จำนวนฆ่าสูงสุดในเกมจัดอันดับ (โกลด์+)

# ซัมมอนเนอร์ วันที่ ค่า
1. 08 Oct 2017 70
2. 17 Oct 2017 53
3. 15 Oct 2017 53
4. 13 Oct 2017 52
5. 14 Oct 2017 52

ตายสูงสุดในเกมจัดอันดับ (โกลด์+)

# ซัมมอนเนอร์ วันที่ ค่า
1. 13 Oct 2017 62
2. 14 Oct 2017 46
3. 09 Oct 2017 46
4. 12 Oct 2017 42
5. 10 Oct 2017 42

ช่วยเหลือสูงสุดในเกมจัดอันดับ (โกลด์+)

# ซัมมอนเนอร์ วันที่ ค่า
1. 15 Oct 2017 62
2. 15 Oct 2017 62
3. 14 Oct 2017 62
4. 15 Oct 2017 60
5. 14 Oct 2017 58

การโจมตีคริติคอลสูงสุดในเกมจัดอันดับ (โกลด์+)

# ซัมมอนเนอร์ วันที่ ค่า
1. 08 Oct 2017 5,993
2. 10 Oct 2017 4,380
3. 13 Oct 2017 4,190
4. 16 Oct 2017 4,162
5. 17 Oct 2017 4,153

ความเสียหายที่ทำได้สูงสุดในเกมจัดอันดับ (โกลด์+)

# ซัมมอนเนอร์ วันที่ ค่า
1. 08 Oct 2017 2,939,649
2. 10 Oct 2017 1,344,069
3. 09 Oct 2017 1,343,586
4. 09 Oct 2017 1,334,144
5. 09 Oct 2017 1,320,008

ความเสียหายที่ได้รับสูงสุดในเกมจัดอันดับ (โกลด์+)

# ซัมมอนเนอร์ วันที่ ค่า
1. 15 Oct 2017 196,547
2. 12 Oct 2017 192,144
3. 09 Oct 2017 190,296
4. 15 Oct 2017 188,513
5. 10 Oct 2017 180,843

ฆ่าต่อเนื่องเยอะที่สุดในเกมจัดอันดับ (โกลด์+)

# ซัมมอนเนอร์ วันที่ ค่า
1. 15 Oct 2017 40
2. 12 Oct 2017 39
3. 07 Oct 2017 38
4. 11 Oct 2017 37
5. 09 Oct 2017 36

เพนตะคิลสูงสุดในเกมจัดอันดับ (โกลด์+)

# ซัมมอนเนอร์ วันที่ ค่า
1. 09 Oct 2017 4
2. 08 Oct 2017 4
3. 17 Oct 2017 3
4. 16 Oct 2017 3
5. 16 Oct 2017 3
0 ความคิดเห็น
โพสต์ความคิดเห็น
ชื่อของคุณ:
Captcha:
Captcha
ความคิดเห็น: