สถานะมังกร

Dragon souls

Dragon soul อัตราการชนะ
มังกรเมฆา
Hextech Drake
มังกรมหาสมุทร
มังกรปฐพี
มังกรเพลิง

ฆ่ามังกรไป 1 ตัว

มังกร อัตราการชนะ
Hextech Drake
มังกรมหาสมุทร
มังกรเพลิง
มังกรปฐพี
มังกรเมฆา

ฆ่ามังกรไป 2 ตัว

มังกร อัตราการชนะ
มังกรมหาสมุทร มังกรมหาสมุทร
มังกรปฐพี มังกรเพลิง
มังกรมหาสมุทร Hextech Drake
Hextech Drake มังกรมหาสมุทร
มังกรเพลิง มังกรเพลิง
มังกรเพลิง Hextech Drake
มังกรเพลิง มังกรปฐพี
มังกรปฐพี Hextech Drake
มังกรปฐพี มังกรปฐพี
มังกรเมฆา มังกรปฐพี
มังกรเมฆา มังกรเพลิง
มังกรเพลิง มังกรมหาสมุทร
มังกรปฐพี มังกรเมฆา
มังกรมหาสมุทร มังกรเพลิง
มังกรเมฆา มังกรเมฆา
Hextech Drake Hextech Drake
มังกรปฐพี มังกรมหาสมุทร
Hextech Drake มังกรเมฆา
มังกรเมฆา มังกรมหาสมุทร
Hextech Drake มังกรปฐพี
มังกรเพลิง มังกรเมฆา
มังกรมหาสมุทร มังกรเมฆา
มังกรมหาสมุทร มังกรปฐพี
Hextech Drake มังกรเพลิง
มังกรเมฆา Hextech Drake

ฆ่ามังกรไป 3 ตัว

มังกร อัตราการชนะ
มังกรปฐพี มังกรมหาสมุทร มังกรเพลิง
มังกรปฐพี Hextech Drake มังกรมหาสมุทร
มังกรเพลิง Hextech Drake มังกรปฐพี
Hextech Drake มังกรเมฆา มังกรมหาสมุทร
มังกรเพลิง มังกรปฐพี Hextech Drake
มังกรเมฆา มังกรปฐพี Hextech Drake
มังกรมหาสมุทร มังกรปฐพี มังกรเพลิง
มังกรปฐพี Hextech Drake มังกรเพลิง
มังกรเพลิง มังกรปฐพี มังกรมหาสมุทร
Hextech Drake มังกรมหาสมุทร มังกรมหาสมุทร
มังกรมหาสมุทร มังกรปฐพี Hextech Drake
มังกรปฐพี มังกรมหาสมุทร Hextech Drake
Hextech Drake มังกรมหาสมุทร มังกรเมฆา
มังกรปฐพี มังกรเมฆา มังกรมหาสมุทร
มังกรปฐพี มังกรมหาสมุทร มังกรเมฆา
มังกรมหาสมุทร มังกรเพลิง มังกรปฐพี
มังกรปฐพี มังกรเมฆา Hextech Drake
มังกรมหาสมุทร มังกรเพลิง มังกรเมฆา
Hextech Drake มังกรมหาสมุทร มังกรปฐพี
Hextech Drake มังกรเพลิง มังกรมหาสมุทร
มังกรเพลิง มังกรมหาสมุทร Hextech Drake
มังกรเมฆา Hextech Drake มังกรปฐพี
มังกรเพลิง มังกรมหาสมุทร มังกรเมฆา
Hextech Drake มังกรปฐพี มังกรเมฆา
มังกรเพลิง มังกรเมฆา มังกรมหาสมุทร
มังกรเมฆา Hextech Drake มังกรเพลิง
มังกรเพลิง มังกรปฐพี มังกรเมฆา
มังกรเมฆา Hextech Drake มังกรมหาสมุทร
Hextech Drake มังกรเมฆา มังกรปฐพี
มังกรเมฆา มังกรเพลิง มังกรปฐพี
Hextech Drake มังกรเพลิง มังกรปฐพี
Hextech Drake มังกรมหาสมุทร มังกรเพลิง
มังกรมหาสมุทร Hextech Drake มังกรปฐพี
Hextech Drake มังกรเมฆา มังกรเพลิง
มังกรปฐพี มังกรเมฆา มังกรเพลิง
Hextech Drake มังกรเพลิง มังกรเมฆา
มังกรปฐพี มังกรเพลิง มังกรเพลิง
มังกรมหาสมุทร มังกรปฐพี มังกรเมฆา
มังกรมหาสมุทร Hextech Drake มังกรเพลิง
มังกรเพลิง Hextech Drake มังกรมหาสมุทร
มังกรปฐพี มังกรเมฆา มังกรเมฆา
มังกรปฐพี มังกรเพลิง มังกรมหาสมุทร
มังกรปฐพี มังกรเพลิง Hextech Drake
มังกรปฐพี Hextech Drake มังกรเมฆา
มังกรมหาสมุทร มังกรเมฆา Hextech Drake
มังกรเมฆา มังกรมหาสมุทร มังกรปฐพี
มังกรเมฆา มังกรเพลิง มังกรเพลิง
มังกรปฐพี มังกรเพลิง มังกรเมฆา
มังกรเมฆา มังกรปฐพี มังกรปฐพี
มังกรเพลิง มังกรเพลิง มังกรเพลิง
มังกรมหาสมุทร มังกรเพลิง มังกรเพลิง
Hextech Drake มังกรปฐพี มังกรเพลิง
มังกรเพลิง มังกรปฐพี มังกรปฐพี
มังกรมหาสมุทร Hextech Drake มังกรเมฆา
มังกรเมฆา มังกรปฐพี มังกรเพลิง
Hextech Drake มังกรเพลิง มังกรเพลิง
มังกรเมฆา มังกรเพลิง Hextech Drake
มังกรเมฆา มังกรมหาสมุทร Hextech Drake
มังกรเมฆา มังกรปฐพี มังกรมหาสมุทร
มังกรมหาสมุทร มังกรปฐพี มังกรปฐพี
Hextech Drake มังกรปฐพี มังกรปฐพี
มังกรเมฆา มังกรมหาสมุทร มังกรเพลิง
มังกรเพลิง มังกรมหาสมุทร มังกรปฐพี
มังกรเพลิง Hextech Drake Hextech Drake
มังกรเพลิง มังกรเมฆา Hextech Drake
มังกรมหาสมุทร มังกรเมฆา มังกรเพลิง
มังกรเมฆา มังกรเพลิง มังกรมหาสมุทร
Hextech Drake มังกรปฐพี มังกรมหาสมุทร
มังกรเพลิง Hextech Drake มังกรเมฆา
มังกรเมฆา Hextech Drake Hextech Drake
มังกรปฐพี มังกรมหาสมุทร มังกรมหาสมุทร
มังกรเมฆา มังกรมหาสมุทร มังกรมหาสมุทร
มังกรเมฆา มังกรเมฆา มังกรเมฆา
Hextech Drake มังกรเมฆา มังกรเมฆา
มังกรมหาสมุทร มังกรเมฆา มังกรปฐพี
มังกรมหาสมุทร มังกรเพลิง Hextech Drake
มังกรมหาสมุทร มังกรเมฆา มังกรเมฆา
มังกรเพลิง มังกรเมฆา มังกรปฐพี
มังกรมหาสมุทร Hextech Drake Hextech Drake
มังกรปฐพี Hextech Drake Hextech Drake
มังกรเพลิง มังกรมหาสมุทร มังกรมหาสมุทร
มังกรเพลิง มังกรเมฆา มังกรเมฆา
มังกรปฐพี มังกรปฐพี มังกรปฐพี
มังกรมหาสมุทร มังกรมหาสมุทร มังกรมหาสมุทร
Hextech Drake Hextech Drake Hextech Drake
0 ความคิดเห็น
โพสต์ความคิดเห็น
ชื่อของคุณ:
ความคิดเห็น: