Sárkány statok

Sárkánylelkek

Sárkánylélek Győzelmi arány
Levegősárkány
Földsárkány
Hextech-sárkány
Vízsárkány
Tűzsárkány
Vegytech-sárkány

1 megölt sárkány

Sárkány Győzelmi arány
Vízsárkány
Levegősárkány
Hextech-sárkány
Földsárkány
Tűzsárkány
Vegytech-sárkány

2 megölt sárkány

Sárkány Győzelmi arány
Vízsárkány Vízsárkány
Vegytech-sárkány Vegytech-sárkány
Földsárkány Földsárkány
Tűzsárkány Tűzsárkány
Hextech-sárkány Hextech-sárkány
Levegősárkány Levegősárkány
Vízsárkány Földsárkány
Vízsárkány Vegytech-sárkány
Vízsárkány Hextech-sárkány
Vízsárkány Tűzsárkány
Vízsárkány Levegősárkány
Levegősárkány Tűzsárkány
Levegősárkány Vízsárkány
Levegősárkány Földsárkány
Hextech-sárkány Vízsárkány
Levegősárkány Hextech-sárkány
Földsárkány Vízsárkány
Hextech-sárkány Levegősárkány
Tűzsárkány Vízsárkány
Vegytech-sárkány Vízsárkány
Hextech-sárkány Földsárkány
Földsárkány Tűzsárkány
Hextech-sárkány Vegytech-sárkány
Földsárkány Levegősárkány
Tűzsárkány Vegytech-sárkány
Hextech-sárkány Tűzsárkány
Földsárkány Hextech-sárkány
Tűzsárkány Levegősárkány
Levegősárkány Vegytech-sárkány
Tűzsárkány Hextech-sárkány
Földsárkány Vegytech-sárkány
Vegytech-sárkány Földsárkány
Vegytech-sárkány Tűzsárkány
Vegytech-sárkány Hextech-sárkány
Tűzsárkány Földsárkány
Vegytech-sárkány Levegősárkány

3 megölt sárkány

Sárkány Győzelmi arány
Vízsárkány Levegősárkány Vegytech-sárkány
Tűzsárkány Vízsárkány Levegősárkány
Vízsárkány Tűzsárkány Földsárkány
Vízsárkány Hextech-sárkány Vegytech-sárkány
Vízsárkány Földsárkány Levegősárkány
Hextech-sárkány Levegősárkány Vegytech-sárkány
Vízsárkány Vegytech-sárkány Levegősárkány
Levegősárkány Tűzsárkány Vízsárkány
Vízsárkány Vegytech-sárkány Földsárkány
Vízsárkány Hextech-sárkány Tűzsárkány
Levegősárkány Vízsárkány Vegytech-sárkány
Földsárkány Vegytech-sárkány Levegősárkány
Vízsárkány Tűzsárkány Levegősárkány
Vízsárkány Vegytech-sárkány Hextech-sárkány
Hextech-sárkány Vízsárkány Tűzsárkány
Vízsárkány Levegősárkány Hextech-sárkány
Vízsárkány Hextech-sárkány Földsárkány
Levegősárkány Tűzsárkány Hextech-sárkány
Levegősárkány Hextech-sárkány Vízsárkány
Hextech-sárkány Földsárkány Tűzsárkány
Hextech-sárkány Földsárkány Vízsárkány
Vízsárkány Levegősárkány Tűzsárkány
Hextech-sárkány Tűzsárkány Földsárkány
Levegősárkány Vízsárkány Hextech-sárkány
Hextech-sárkány Levegősárkány Tűzsárkány
Hextech-sárkány Tűzsárkány Vízsárkány
Földsárkány Vízsárkány Levegősárkány
Vegytech-sárkány Tűzsárkány Hextech-sárkány
Földsárkány Vegytech-sárkány Tűzsárkány
Földsárkány Levegősárkány Levegősárkány
Levegősárkány Vízsárkány Vízsárkány
Vízsárkány Földsárkány Földsárkány
Vegytech-sárkány Földsárkány Hextech-sárkány
Tűzsárkány Vízsárkány Hextech-sárkány
Vízsárkány Hextech-sárkány Hextech-sárkány
Hextech-sárkány Vízsárkány Földsárkány
Tűzsárkány Vízsárkány Vízsárkány
Földsárkány Hextech-sárkány Tűzsárkány
Hextech-sárkány Földsárkány Földsárkány
Földsárkány Hextech-sárkány Vegytech-sárkány
Vegytech-sárkány Levegősárkány Hextech-sárkány
Vegytech-sárkány Tűzsárkány Vízsárkány
Tűzsárkány Levegősárkány Vegytech-sárkány
Levegősárkány Hextech-sárkány Földsárkány
Tűzsárkány Hextech-sárkány Hextech-sárkány
Földsárkány Vízsárkány Vegytech-sárkány
Vízsárkány Levegősárkány Földsárkány
Vízsárkány Földsárkány Tűzsárkány
Levegősárkány Földsárkány Vegytech-sárkány
Levegősárkány Vízsárkány Földsárkány
Tűzsárkány Hextech-sárkány Vízsárkány
Hextech-sárkány Földsárkány Levegősárkány
Levegősárkány Földsárkány Földsárkány
Hextech-sárkány Vízsárkány Vízsárkány
Tűzsárkány Vegytech-sárkány Levegősárkány
Hextech-sárkány Vízsárkány Levegősárkány
Hextech-sárkány Vegytech-sárkány Vízsárkány
Tűzsárkány Hextech-sárkány Vegytech-sárkány
Hextech-sárkány Vegytech-sárkány Levegősárkány
Hextech-sárkány Vízsárkány Vegytech-sárkány
Vízsárkány Levegősárkány Levegősárkány
Földsárkány Vízsárkány Vízsárkány
Levegősárkány Hextech-sárkány Hextech-sárkány
Hextech-sárkány Tűzsárkány Vegytech-sárkány
Vízsárkány Vegytech-sárkány Vegytech-sárkány
Hextech-sárkány Földsárkány Vegytech-sárkány
Levegősárkány Földsárkány Hextech-sárkány
Levegősárkány Tűzsárkány Földsárkány
Hextech-sárkány Levegősárkány Földsárkány
Vízsárkány Földsárkány Hextech-sárkány
Vegytech-sárkány Vegytech-sárkány Vegytech-sárkány
Vegytech-sárkány Levegősárkány Földsárkány
Vegytech-sárkány Levegősárkány Levegősárkány
Vegytech-sárkány Hextech-sárkány Földsárkány
Levegősárkány Tűzsárkány Vegytech-sárkány
Tűzsárkány Levegősárkány Hextech-sárkány
Vegytech-sárkány Tűzsárkány Tűzsárkány
Tűzsárkány Tűzsárkány Tűzsárkány
Tűzsárkány Vegytech-sárkány Vegytech-sárkány
Hextech-sárkány Vegytech-sárkány Földsárkány
Vízsárkány Tűzsárkány Tűzsárkány
Földsárkány Hextech-sárkány Hextech-sárkány
Tűzsárkány Levegősárkány Levegősárkány
Földsárkány Vízsárkány Tűzsárkány
Földsárkány Földsárkány Földsárkány
Földsárkány Vegytech-sárkány Vegytech-sárkány
Vegytech-sárkány Hextech-sárkány Vízsárkány
Vegytech-sárkány Vízsárkány Levegősárkány
Levegősárkány Vegytech-sárkány Vízsárkány
Földsárkány Tűzsárkány Tűzsárkány
Vízsárkány Tűzsárkány Vegytech-sárkány
Hextech-sárkány Tűzsárkány Tűzsárkány
Levegősárkány Földsárkány Tűzsárkány
Földsárkány Vízsárkány Hextech-sárkány
Levegősárkány Vegytech-sárkány Hextech-sárkány
Levegősárkány Vegytech-sárkány Tűzsárkány
Vízsárkány Vízsárkány Vízsárkány
Hextech-sárkány Vegytech-sárkány Vegytech-sárkány
Levegősárkány Földsárkány Vízsárkány
Vegytech-sárkány Hextech-sárkány Tűzsárkány
Tűzsárkány Földsárkány Földsárkány
Földsárkány Tűzsárkány Vízsárkány
Hextech-sárkány Levegősárkány Levegősárkány
Vegytech-sárkány Vízsárkány Vízsárkány
Földsárkány Vegytech-sárkány Vízsárkány
Vegytech-sárkány Vízsárkány Földsárkány
Vegytech-sárkány Földsárkány Tűzsárkány
Vízsárkány Tűzsárkány Hextech-sárkány
Tűzsárkány Hextech-sárkány Földsárkány
Vegytech-sárkány Földsárkány Vízsárkány
Vízsárkány Földsárkány Vegytech-sárkány
Földsárkány Levegősárkány Tűzsárkány
Tűzsárkány Földsárkány Hextech-sárkány
Földsárkány Tűzsárkány Hextech-sárkány
Földsárkány Levegősárkány Hextech-sárkány
Levegősárkány Hextech-sárkány Tűzsárkány
Vegytech-sárkány Vízsárkány Tűzsárkány
Földsárkány Levegősárkány Vízsárkány
Földsárkány Tűzsárkány Vegytech-sárkány
Levegősárkány Tűzsárkány Tűzsárkány
Földsárkány Hextech-sárkány Vízsárkány
Levegősárkány Vegytech-sárkány Földsárkány
Tűzsárkány Vízsárkány Vegytech-sárkány
Levegősárkány Vízsárkány Tűzsárkány
Tűzsárkány Földsárkány Levegősárkány
Vízsárkány Vegytech-sárkány Tűzsárkány
Vegytech-sárkány Hextech-sárkány Levegősárkány
Földsárkány Tűzsárkány Levegősárkány
Hextech-sárkány Tűzsárkány Levegősárkány
Tűzsárkány Vegytech-sárkány Hextech-sárkány
Vegytech-sárkány Levegősárkány Tűzsárkány
Vízsárkány Hextech-sárkány Levegősárkány
Levegősárkány Levegősárkány Levegősárkány
Tűzsárkány Vegytech-sárkány Vízsárkány
Tűzsárkány Vízsárkány Földsárkány
Vegytech-sárkány Földsárkány Levegősárkány
Vegytech-sárkány Hextech-sárkány Hextech-sárkány
Hextech-sárkány Hextech-sárkány Hextech-sárkány
Földsárkány Vegytech-sárkány Hextech-sárkány
Földsárkány Levegősárkány Vegytech-sárkány
Levegősárkány Hextech-sárkány Vegytech-sárkány
Vegytech-sárkány Levegősárkány Vízsárkány
Tűzsárkány Földsárkány Vízsárkány
Vegytech-sárkány Tűzsárkány Földsárkány
Tűzsárkány Földsárkány Vegytech-sárkány
Levegősárkány Vegytech-sárkány Vegytech-sárkány
Tűzsárkány Levegősárkány Földsárkány
Tűzsárkány Vegytech-sárkány Földsárkány
Tűzsárkány Levegősárkány Vízsárkány
Tűzsárkány Hextech-sárkány Levegősárkány
Hextech-sárkány Vegytech-sárkány Tűzsárkány
Vegytech-sárkány Földsárkány Földsárkány
Vegytech-sárkány Vízsárkány Hextech-sárkány
Hextech-sárkány Levegősárkány Vízsárkány
Vegytech-sárkány Tűzsárkány Levegősárkány
Földsárkány Hextech-sárkány Levegősárkány