Sárkány statok

Sárkánylelkek

Sárkánylélek Győzelmi arány
Levegősárkány
Földsárkány
Tűzsárkány
Hextech-sárkány
Vízsárkány

1 megölt sárkány

Sárkány Győzelmi arány
Tűzsárkány
Hextech-sárkány
Vízsárkány
Földsárkány
Levegősárkány

2 megölt sárkány

Sárkány Győzelmi arány
Vízsárkány Földsárkány
Földsárkány Földsárkány
Hextech-sárkány Tűzsárkány
Vízsárkány Tűzsárkány
Vízsárkány Vízsárkány
Tűzsárkány Földsárkány
Tűzsárkány Tűzsárkány
Tűzsárkány Vízsárkány
Vízsárkány Levegősárkány
Tűzsárkány Hextech-sárkány
Hextech-sárkány Földsárkány
Vízsárkány Hextech-sárkány
Földsárkány Vízsárkány
Hextech-sárkány Vízsárkány
Hextech-sárkány Levegősárkány
Hextech-sárkány Hextech-sárkány
Földsárkány Tűzsárkány
Földsárkány Hextech-sárkány
Levegősárkány Földsárkány
Levegősárkány Tűzsárkány
Tűzsárkány Levegősárkány
Levegősárkány Hextech-sárkány
Földsárkány Levegősárkány
Levegősárkány Vízsárkány
Levegősárkány Levegősárkány

3 megölt sárkány

Sárkány Győzelmi arány
Vízsárkány Földsárkány Tűzsárkány
Hextech-sárkány Földsárkány Tűzsárkány
Hextech-sárkány Levegősárkány Tűzsárkány
Vízsárkány Hextech-sárkány Földsárkány
Vízsárkány Levegősárkány Tűzsárkány
Vízsárkány Levegősárkány Hextech-sárkány
Hextech-sárkány Tűzsárkány Levegősárkány
Vízsárkány Földsárkány Hextech-sárkány
Hextech-sárkány Vízsárkány Tűzsárkány
Vízsárkány Hextech-sárkány Levegősárkány
Levegősárkány Vízsárkány Tűzsárkány
Földsárkány Tűzsárkány Vízsárkány
Hextech-sárkány Földsárkány Vízsárkány
Földsárkány Hextech-sárkány Levegősárkány
Tűzsárkány Vízsárkány Levegősárkány
Levegősárkány Vízsárkány Földsárkány
Vízsárkány Tűzsárkány Földsárkány
Földsárkány Hextech-sárkány Tűzsárkány
Tűzsárkány Vízsárkány Hextech-sárkány
Tűzsárkány Vízsárkány Földsárkány
Vízsárkány Tűzsárkány Hextech-sárkány
Vízsárkány Tűzsárkány Levegősárkány
Tűzsárkány Földsárkány Levegősárkány
Tűzsárkány Hextech-sárkány Vízsárkány
Földsárkány Vízsárkány Tűzsárkány
Levegősárkány Földsárkány Hextech-sárkány
Levegősárkány Tűzsárkány Földsárkány
Tűzsárkány Földsárkány Vízsárkány
Hextech-sárkány Tűzsárkány Vízsárkány
Tűzsárkány Hextech-sárkány Levegősárkány
Vízsárkány Hextech-sárkány Tűzsárkány
Levegősárkány Hextech-sárkány Vízsárkány
Földsárkány Tűzsárkány Tűzsárkány
Levegősárkány Tűzsárkány Vízsárkány
Levegősárkány Hextech-sárkány Tűzsárkány
Tűzsárkány Levegősárkány Hextech-sárkány
Tűzsárkány Levegősárkány Földsárkány
Hextech-sárkány Vízsárkány Levegősárkány
Tűzsárkány Földsárkány Hextech-sárkány
Földsárkány Hextech-sárkány Vízsárkány
Hextech-sárkány Vízsárkány Földsárkány
Levegősárkány Földsárkány Tűzsárkány
Földsárkány Levegősárkány Tűzsárkány
Földsárkány Vízsárkány Levegősárkány
Levegősárkány Vízsárkány Hextech-sárkány
Vízsárkány Földsárkány Levegősárkány
Tűzsárkány Hextech-sárkány Földsárkány
Hextech-sárkány Tűzsárkány Földsárkány
Földsárkány Levegősárkány Vízsárkány
Levegősárkány Hextech-sárkány Földsárkány
Földsárkány Tűzsárkány Hextech-sárkány
Hextech-sárkány Földsárkány Levegősárkány
Hextech-sárkány Levegősárkány Földsárkány
Földsárkány Vízsárkány Hextech-sárkány
Földsárkány Tűzsárkány Levegősárkány
Tűzsárkány Levegősárkány Vízsárkány
Levegősárkány Földsárkány Vízsárkány
Hextech-sárkány Levegősárkány Vízsárkány
Vízsárkány Levegősárkány Földsárkány
Földsárkány Levegősárkány Hextech-sárkány
Vízsárkány Tűzsárkány Tűzsárkány
Tűzsárkány Vízsárkány Vízsárkány
Hextech-sárkány Tűzsárkány Tűzsárkány
Földsárkány Vízsárkány Vízsárkány
Vízsárkány Hextech-sárkány Hextech-sárkány
Tűzsárkány Földsárkány Földsárkány
Levegősárkány Tűzsárkány Hextech-sárkány
Levegősárkány Tűzsárkány Tűzsárkány
Hextech-sárkány Földsárkány Földsárkány
Tűzsárkány Tűzsárkány Tűzsárkány
Tűzsárkány Hextech-sárkány Hextech-sárkány
Hextech-sárkány Vízsárkány Vízsárkány
Levegősárkány Vízsárkány Vízsárkány
Földsárkány Hextech-sárkány Hextech-sárkány
Vízsárkány Levegősárkány Levegősárkány
Vízsárkány Földsárkány Földsárkány
Levegősárkány Hextech-sárkány Hextech-sárkány
Földsárkány Földsárkány Földsárkány
Levegősárkány Földsárkány Földsárkány
Tűzsárkány Levegősárkány Levegősárkány
Hextech-sárkány Levegősárkány Levegősárkány
Vízsárkány Vízsárkány Vízsárkány
Földsárkány Levegősárkány Levegősárkány
Hextech-sárkány Hextech-sárkány Hextech-sárkány
Levegősárkány Levegősárkány Levegősárkány
0 hozzászólás
Hozzászólás küldése
Neved:
hozzászólás: