Sárkány statok

Sárkánylelkek

Sárkánylélek Győzelmi arány
Levegősárkány
Földsárkány
Vízsárkány
Hextech-sárkány
Tűzsárkány
Vegytech-sárkány

1 megölt sárkány

Sárkány Győzelmi arány
Vízsárkány
Hextech-sárkány
Földsárkány
Tűzsárkány
Levegősárkány
Vegytech-sárkány

2 megölt sárkány

Sárkány Győzelmi arány
Vízsárkány Vízsárkány
Tűzsárkány Tűzsárkány
Földsárkány Földsárkány
Hextech-sárkány Hextech-sárkány
Levegősárkány Levegősárkány
Vegytech-sárkány Vegytech-sárkány
Vízsárkány Hextech-sárkány
Vízsárkány Földsárkány
Vízsárkány Levegősárkány
Földsárkány Vízsárkány
Hextech-sárkány Vízsárkány
Vízsárkány Tűzsárkány
Levegősárkány Vízsárkány
Levegősárkány Földsárkány
Levegősárkány Hextech-sárkány
Földsárkány Levegősárkány
Tűzsárkány Levegősárkány
Vízsárkány Vegytech-sárkány
Tűzsárkány Vízsárkány
Levegősárkány Vegytech-sárkány
Tűzsárkány Hextech-sárkány
Hextech-sárkány Levegősárkány
Földsárkány Hextech-sárkány
Levegősárkány Tűzsárkány
Hextech-sárkány Földsárkány
Földsárkány Tűzsárkány
Tűzsárkány Földsárkány
Tűzsárkány Vegytech-sárkány
Földsárkány Vegytech-sárkány
Hextech-sárkány Tűzsárkány
Vegytech-sárkány Hextech-sárkány
Vegytech-sárkány Vízsárkány
Vegytech-sárkány Tűzsárkány
Hextech-sárkány Vegytech-sárkány
Vegytech-sárkány Földsárkány
Vegytech-sárkány Levegősárkány

3 megölt sárkány

Sárkány Győzelmi arány
Földsárkány Tűzsárkány Vízsárkány
Vízsárkány Levegősárkány Vegytech-sárkány
Hextech-sárkány Levegősárkány Tűzsárkány
Vízsárkány Földsárkány Levegősárkány
Vízsárkány Levegősárkány Hextech-sárkány
Hextech-sárkány Tűzsárkány Levegősárkány
Földsárkány Vízsárkány Tűzsárkány
Vízsárkány Hextech-sárkány Vegytech-sárkány
Vízsárkány Levegősárkány Földsárkány
Levegősárkány Hextech-sárkány Vízsárkány
Hextech-sárkány Vegytech-sárkány Vízsárkány
Földsárkány Hextech-sárkány Levegősárkány
Tűzsárkány Vízsárkány Földsárkány
Tűzsárkány Hextech-sárkány Vegytech-sárkány
Földsárkány Levegősárkány Vegytech-sárkány
Levegősárkány Vízsárkány Földsárkány
Vízsárkány Tűzsárkány Vegytech-sárkány
Levegősárkány Vízsárkány Hextech-sárkány
Vízsárkány Vegytech-sárkány Földsárkány
Hextech-sárkány Vízsárkány Földsárkány
Vegytech-sárkány Levegősárkány Vízsárkány
Vízsárkány Vegytech-sárkány Tűzsárkány
Hextech-sárkány Vízsárkány Tűzsárkány
Levegősárkány Tűzsárkány Vegytech-sárkány
Földsárkány Vízsárkány Vegytech-sárkány
Tűzsárkány Levegősárkány Földsárkány
Levegősárkány Vízsárkány Vízsárkány
Földsárkány Vegytech-sárkány Tűzsárkány
Vízsárkány Tűzsárkány Földsárkány
Hextech-sárkány Földsárkány Tűzsárkány
Levegősárkány Vízsárkány Vegytech-sárkány
Földsárkány Vízsárkány Levegősárkány
Vízsárkány Levegősárkány Tűzsárkány
Vízsárkány Földsárkány Vegytech-sárkány
Hextech-sárkány Vízsárkány Levegősárkány
Levegősárkány Tűzsárkány Földsárkány
Tűzsárkány Vízsárkány Levegősárkány
Hextech-sárkány Levegősárkány Vízsárkány
Vízsárkány Vegytech-sárkány Levegősárkány
Levegősárkány Vegytech-sárkány Hextech-sárkány
Hextech-sárkány Tűzsárkány Földsárkány
Levegősárkány Földsárkány Vegytech-sárkány
Vízsárkány Hextech-sárkány Levegősárkány
Levegősárkány Hextech-sárkány Tűzsárkány
Levegősárkány Vegytech-sárkány Tűzsárkány
Földsárkány Vízsárkány Hextech-sárkány
Hextech-sárkány Földsárkány Vízsárkány
Vegytech-sárkány Tűzsárkány Vízsárkány
Vízsárkány Földsárkány Földsárkány
Vízsárkány Tűzsárkány Levegősárkány
Földsárkány Vízsárkány Vízsárkány
Hextech-sárkány Levegősárkány Földsárkány
Vegytech-sárkány Levegősárkány Tűzsárkány
Levegősárkány Tűzsárkány Tűzsárkány
Vegytech-sárkány Hextech-sárkány Vízsárkány
Levegősárkány Tűzsárkány Vízsárkány
Hextech-sárkány Vegytech-sárkány Levegősárkány
Földsárkány Tűzsárkány Tűzsárkány
Vegytech-sárkány Tűzsárkány Hextech-sárkány
Földsárkány Hextech-sárkány Vízsárkány
Tűzsárkány Vegytech-sárkány Vízsárkány
Levegősárkány Vegytech-sárkány Földsárkány
Földsárkány Tűzsárkány Vegytech-sárkány
Földsárkány Tűzsárkány Hextech-sárkány
Tűzsárkány Levegősárkány Vízsárkány
Vízsárkány Földsárkány Tűzsárkány
Vegytech-sárkány Vízsárkány Tűzsárkány
Levegősárkány Hextech-sárkány Földsárkány
Tűzsárkány Vízsárkány Vegytech-sárkány
Levegősárkány Földsárkány Hextech-sárkány
Földsárkány Tűzsárkány Levegősárkány
Vegytech-sárkány Vízsárkány Levegősárkány
Vegytech-sárkány Levegősárkány Földsárkány
Vízsárkány Vízsárkány Vízsárkány
Vegytech-sárkány Földsárkány Tűzsárkány
Földsárkány Földsárkány Földsárkány
Vízsárkány Tűzsárkány Tűzsárkány
Vízsárkány Hextech-sárkány Tűzsárkány
Vegytech-sárkány Földsárkány Vízsárkány
Hextech-sárkány Földsárkány Levegősárkány
Tűzsárkány Hextech-sárkány Vízsárkány
Tűzsárkány Földsárkány Földsárkány
Vegytech-sárkány Vízsárkány Földsárkány
Vízsárkány Tűzsárkány Hextech-sárkány
Földsárkány Vegytech-sárkány Vízsárkány
Vegytech-sárkány Vízsárkány Vízsárkány
Vízsárkány Vegytech-sárkány Hextech-sárkány
Vegytech-sárkány Tűzsárkány Földsárkány
Levegősárkány Tűzsárkány Hextech-sárkány
Tűzsárkány Vegytech-sárkány Levegősárkány
Tűzsárkány Földsárkány Vegytech-sárkány
Hextech-sárkány Vegytech-sárkány Földsárkány
Levegősárkány Vízsárkány Tűzsárkány
Hextech-sárkány Földsárkány Vegytech-sárkány
Levegősárkány Földsárkány Földsárkány
Tűzsárkány Vízsárkány Vízsárkány
Földsárkány Hextech-sárkány Hextech-sárkány
Vegytech-sárkány Földsárkány Földsárkány
Levegősárkány Hextech-sárkány Vegytech-sárkány
Hextech-sárkány Földsárkány Földsárkány
Földsárkány Levegősárkány Hextech-sárkány
Földsárkány Hextech-sárkány Tűzsárkány
Vegytech-sárkány Hextech-sárkány Tűzsárkány
Vegytech-sárkány Levegősárkány Hextech-sárkány
Tűzsárkány Hextech-sárkány Levegősárkány
Földsárkány Levegősárkány Vízsárkány
Hextech-sárkány Vízsárkány Vízsárkány
Hextech-sárkány Levegősárkány Levegősárkány
Levegősárkány Földsárkány Tűzsárkány
Hextech-sárkány Levegősárkány Vegytech-sárkány
Földsárkány Vegytech-sárkány Levegősárkány
Vegytech-sárkány Vízsárkány Hextech-sárkány
Vízsárkány Földsárkány Hextech-sárkány
Hextech-sárkány Tűzsárkány Tűzsárkány
Tűzsárkány Vízsárkány Hextech-sárkány
Földsárkány Vegytech-sárkány Hextech-sárkány
Földsárkány Levegősárkány Levegősárkány
Vízsárkány Levegősárkány Levegősárkány
Földsárkány Hextech-sárkány Vegytech-sárkány
Levegősárkány Földsárkány Vízsárkány
Levegősárkány Vegytech-sárkány Vízsárkány
Vízsárkány Hextech-sárkány Hextech-sárkány
Tűzsárkány Hextech-sárkány Földsárkány
Vízsárkány Vegytech-sárkány Vegytech-sárkány
Tűzsárkány Hextech-sárkány Hextech-sárkány
Tűzsárkány Vegytech-sárkány Vegytech-sárkány
Vegytech-sárkány Hextech-sárkány Hextech-sárkány
Tűzsárkány Levegősárkány Vegytech-sárkány
Tűzsárkány Földsárkány Levegősárkány
Földsárkány Levegősárkány Tűzsárkány
Vízsárkány Hextech-sárkány Földsárkány
Vegytech-sárkány Tűzsárkány Tűzsárkány
Levegősárkány Levegősárkány Levegősárkány
Vegytech-sárkány Földsárkány Levegősárkány
Tűzsárkány Földsárkány Vízsárkány
Levegősárkány Vegytech-sárkány Vegytech-sárkány
Hextech-sárkány Vegytech-sárkány Vegytech-sárkány
Hextech-sárkány Tűzsárkány Vegytech-sárkány
Hextech-sárkány Vízsárkány Vegytech-sárkány
Tűzsárkány Levegősárkány Hextech-sárkány
Vegytech-sárkány Tűzsárkány Levegősárkány
Tűzsárkány Vegytech-sárkány Földsárkány
Levegősárkány Hextech-sárkány Hextech-sárkány
Földsárkány Vegytech-sárkány Vegytech-sárkány
Tűzsárkány Vegytech-sárkány Hextech-sárkány
Hextech-sárkány Vegytech-sárkány Tűzsárkány
Vegytech-sárkány Levegősárkány Levegősárkány
Tűzsárkány Levegősárkány Levegősárkány
Vegytech-sárkány Hextech-sárkány Levegősárkány
Tűzsárkány Földsárkány Hextech-sárkány
Hextech-sárkány Hextech-sárkány Hextech-sárkány
Vegytech-sárkány Hextech-sárkány Földsárkány
Tűzsárkány Tűzsárkány Tűzsárkány
Vegytech-sárkány Vegytech-sárkány Vegytech-sárkány
Hextech-sárkány Tűzsárkány Vízsárkány
Vegytech-sárkány Földsárkány Hextech-sárkány