รูนยอดนิยม

513,850 แมตช์ ( วันล่าสุด 2 )

รูนยอดนิยม

ความนิยม อัตราการชนะ
Press the Attack
Lethal Tempo
Fleet Footwork
Conqueror
Overheal
Triumph
Presence of Mind
Legend: Alacrity
Legend: Tenacity
Legend: Bloodline
Coup de Grace
Cut Down
Last Stand
Cheap Shot
Taste of Blood
Sudden Impact
Zombie Ward
Ghost Poro
Eyeball Collection
Ravenous Hunter
Ingenious Hunter
Relentless Hunter
Ultimate Hunter
Adaptive Force +9 หน่วย
ความเร็วโจมตี +10%
เร่งสกิล +8 หน่วย
Adaptive Force +9 หน่วย
เกราะ +6 หน่วย
ต้านทานเวท +8 หน่วย
พลังชีวิต +15-140 หน่วย (ขึ้นกับเลเวล)
เกราะ +6 หน่วย
ต้านทานเวท +8 หน่วย
Press the Attack Lethal Tempo Fleet Footwork Conqueror
Overheal Triumph Presence of Mind
Legend: Alacrity Legend: Tenacity Legend: Bloodline
Coup de Grace Cut Down Last Stand
Cheap Shot Taste of Blood Sudden Impact
Zombie Ward Ghost Poro Eyeball Collection
Ravenous Hunter Ingenious Hunter Relentless Hunter Ultimate Hunter
Adaptive Force +9 หน่วย
ความเร็วโจมตี +10%
เร่งสกิล +8 หน่วย
Adaptive Force +9 หน่วย
เกราะ +6 หน่วย
ต้านทานเวท +8 หน่วย
พลังชีวิต +15-140 หน่วย (ขึ้นกับเลเวล)
เกราะ +6 หน่วย
ต้านทานเวท +8 หน่วย
ความนิยม อัตราการชนะ
Press the Attack
Lethal Tempo
Fleet Footwork
Conqueror
Overheal
Triumph
Presence of Mind
Legend: Alacrity
Legend: Tenacity
Legend: Bloodline
Coup de Grace
Cut Down
Last Stand
Demolish
Font of Life
Shield Bash
Conditioning
Second Wind
Bone Plating
Overgrowth
Revitalize
Unflinching
Adaptive Force +9 หน่วย
ความเร็วโจมตี +10%
เร่งสกิล +8 หน่วย
Adaptive Force +9 หน่วย
เกราะ +6 หน่วย
ต้านทานเวท +8 หน่วย
พลังชีวิต +15-140 หน่วย (ขึ้นกับเลเวล)
เกราะ +6 หน่วย
ต้านทานเวท +8 หน่วย
Press the Attack Lethal Tempo Fleet Footwork Conqueror
Overheal Triumph Presence of Mind
Legend: Alacrity Legend: Tenacity Legend: Bloodline
Coup de Grace Cut Down Last Stand
Demolish Font of Life Shield Bash
Conditioning Second Wind Bone Plating
Overgrowth Revitalize Unflinching
Adaptive Force +9 หน่วย
ความเร็วโจมตี +10%
เร่งสกิล +8 หน่วย
Adaptive Force +9 หน่วย
เกราะ +6 หน่วย
ต้านทานเวท +8 หน่วย
พลังชีวิต +15-140 หน่วย (ขึ้นกับเลเวล)
เกราะ +6 หน่วย
ต้านทานเวท +8 หน่วย
ความนิยม อัตราการชนะ
Press the Attack
Lethal Tempo
Fleet Footwork
Conqueror
Overheal
Triumph
Presence of Mind
Legend: Alacrity
Legend: Tenacity
Legend: Bloodline
Coup de Grace
Cut Down
Last Stand
Hextech Flashtraption
Magical Footwear
Perfect Timing
Future's Market
Minion Dematerializer
Biscuit Delivery
Cosmic Insight
Approach Velocity
Time Warp Tonic
Adaptive Force +9 หน่วย
ความเร็วโจมตี +10%
เร่งสกิล +8 หน่วย
Adaptive Force +9 หน่วย
เกราะ +6 หน่วย
ต้านทานเวท +8 หน่วย
พลังชีวิต +15-140 หน่วย (ขึ้นกับเลเวล)
เกราะ +6 หน่วย
ต้านทานเวท +8 หน่วย
Press the Attack Lethal Tempo Fleet Footwork Conqueror
Overheal Triumph Presence of Mind
Legend: Alacrity Legend: Tenacity Legend: Bloodline
Coup de Grace Cut Down Last Stand
Hextech Flashtraption Magical Footwear Perfect Timing
Future's Market Minion Dematerializer Biscuit Delivery
Cosmic Insight Approach Velocity Time Warp Tonic
Adaptive Force +9 หน่วย
ความเร็วโจมตี +10%
เร่งสกิล +8 หน่วย
Adaptive Force +9 หน่วย
เกราะ +6 หน่วย
ต้านทานเวท +8 หน่วย
พลังชีวิต +15-140 หน่วย (ขึ้นกับเลเวล)
เกราะ +6 หน่วย
ต้านทานเวท +8 หน่วย
ความนิยม อัตราการชนะ
Electrocute
Predator
Dark Harvest
Hail of Blades
Cheap Shot
Taste of Blood
Sudden Impact
Zombie Ward
Ghost Poro
Eyeball Collection
Ravenous Hunter
Ingenious Hunter
Relentless Hunter
Ultimate Hunter
Nullifying Orb
Manaflow Band
Nimbus Cloak
Transcendence
Celerity
Absolute Focus
Scorch
Waterwalking
Gathering Storm
Adaptive Force +9 หน่วย
ความเร็วโจมตี +10%
เร่งสกิล +8 หน่วย
Adaptive Force +9 หน่วย
เกราะ +6 หน่วย
ต้านทานเวท +8 หน่วย
พลังชีวิต +15-140 หน่วย (ขึ้นกับเลเวล)
เกราะ +6 หน่วย
ต้านทานเวท +8 หน่วย
Electrocute Predator Dark Harvest Hail of Blades
Cheap Shot Taste of Blood Sudden Impact
Zombie Ward Ghost Poro Eyeball Collection
Ravenous Hunter Ingenious Hunter Relentless Hunter Ultimate Hunter
Nullifying Orb Manaflow Band Nimbus Cloak
Transcendence Celerity Absolute Focus
Scorch Waterwalking Gathering Storm
Adaptive Force +9 หน่วย
ความเร็วโจมตี +10%
เร่งสกิล +8 หน่วย
Adaptive Force +9 หน่วย
เกราะ +6 หน่วย
ต้านทานเวท +8 หน่วย
พลังชีวิต +15-140 หน่วย (ขึ้นกับเลเวล)
เกราะ +6 หน่วย
ต้านทานเวท +8 หน่วย
ความนิยม อัตราการชนะ
Grasp of the Undying
Aftershock
Guardian
Demolish
Font of Life
Shield Bash
Conditioning
Second Wind
Bone Plating
Overgrowth
Revitalize
Unflinching
Hextech Flashtraption
Magical Footwear
Perfect Timing
Future's Market
Minion Dematerializer
Biscuit Delivery
Cosmic Insight
Approach Velocity
Time Warp Tonic
Adaptive Force +9 หน่วย
ความเร็วโจมตี +10%
เร่งสกิล +8 หน่วย
Adaptive Force +9 หน่วย
เกราะ +6 หน่วย
ต้านทานเวท +8 หน่วย
พลังชีวิต +15-140 หน่วย (ขึ้นกับเลเวล)
เกราะ +6 หน่วย
ต้านทานเวท +8 หน่วย
Grasp of the Undying Aftershock Guardian
Demolish Font of Life Shield Bash
Conditioning Second Wind Bone Plating
Overgrowth Revitalize Unflinching
Hextech Flashtraption Magical Footwear Perfect Timing
Future's Market Minion Dematerializer Biscuit Delivery
Cosmic Insight Approach Velocity Time Warp Tonic
Adaptive Force +9 หน่วย
ความเร็วโจมตี +10%
เร่งสกิล +8 หน่วย
Adaptive Force +9 หน่วย
เกราะ +6 หน่วย
ต้านทานเวท +8 หน่วย
พลังชีวิต +15-140 หน่วย (ขึ้นกับเลเวล)
เกราะ +6 หน่วย
ต้านทานเวท +8 หน่วย
0 ความคิดเห็น
โพสต์ความคิดเห็น
ชื่อของคุณ:
ความคิดเห็น: