รูนยอดนิยม

ควินเทสเซนส์

ชื่อรูน ความนิยม อัตราการชนะ
Greater Quintessence of Ability Power
Greater Quintessence of Ability Power
34.9%
34.9%
34.9%
49.9%
49.9%
49.9%
Greater Quintessence of Attack Speed
Greater Quintessence of Attack Speed
30.4%
30.4%
30.4%
49.9%
49.9%
49.9%
Greater Quintessence of Attack Damage
Greater Quintessence of Attack Damage
24.7%
24.7%
24.7%
49.5%
49.5%
49.5%
Greater Quintessence of Armor
Greater Quintessence of Armor
8.3%
8.3%
8.3%
50.3%
50.3%
50.3%
Greater Quintessence of Movement Speed
Greater Quintessence of Movement Speed
4.7%
4.7%
4.7%
50.9%
50.9%
50.9%

กลีฟ (สีฟ้า)

ชื่อรูน ความนิยม อัตราการชนะ
Greater Glyph of Magic Resist
Greater Glyph of Magic Resist
64.5%
64.5%
64.5%
49.6%
49.6%
49.6%
Greater Glyph of Scaling Magic Resist
Greater Glyph of Scaling Magic Resist
14.6%
14.6%
14.6%
50.1%
50.1%
50.1%
Greater Glyph of Ability Power
Greater Glyph of Ability Power
12.4%
12.4%
12.4%
50.3%
50.3%
50.3%
Greater Glyph of Scaling Cooldown Reduction
Greater Glyph of Scaling Cooldown Reduction
11.4%
11.4%
11.4%
51.1%
51.1%
51.1%
Greater Glyph of Attack Speed
Greater Glyph of Attack Speed
9.9%
9.9%
9.9%
50.0%
50.0%
50.0%

มาร์ค (สีแดง)

ชื่อรูน ความนิยม อัตราการชนะ
Greater Mark of Attack Damage
Greater Mark of Attack Damage
49.4%
49.4%
49.4%
49.6%
49.6%
49.6%
Greater Mark of Magic Penetration
Greater Mark of Magic Penetration
29.7%
29.7%
29.7%
49.9%
49.9%
49.9%
Greater Mark of Attack Speed
Greater Mark of Attack Speed
12.0%
12.0%
12.0%
50.4%
50.4%
50.4%
Greater Mark of Armor
Greater Mark of Armor
6.3%
6.3%
6.3%
50.4%
50.4%
50.4%
Greater Mark of Lethality
Greater Mark of Lethality
5.4%
5.4%
5.4%
50.5%
50.5%
50.5%

ซีล (สีเหลือง)

ชื่อรูน ความนิยม อัตราการชนะ
Greater Seal of Armor
Greater Seal of Armor
75.9%
75.9%
75.9%
49.7%
49.7%
49.7%
Greater Seal of Scaling Health
Greater Seal of Scaling Health
18.0%
18.0%
18.0%
51.0%
51.0%
51.0%
Greater Seal of Health
Greater Seal of Health
6.2%
6.2%
6.2%
50.1%
50.1%
50.1%
Greater Seal of Scaling Armor
Greater Seal of Scaling Armor
2.8%
2.8%
2.8%
50.1%
50.1%
50.1%
Seal of Armor
Seal of Armor
1.8%
1.8%
1.8%
49.3%
49.3%
49.3%
0 ความคิดเห็น
โพสต์ความคิดเห็น
ชื่อของคุณ:
Captcha:
Captcha
ความคิดเห็น: