สถานะมังกร

Dragon souls

Dragon soul อัตราการชนะ
มังกรเพลิง
มังกรเมฆา
มังกรปฐพี
Hextech Drake
มังกรมหาสมุทร

ฆ่ามังกรไป 1 ตัว

มังกร อัตราการชนะ
มังกรปฐพี
มังกรเพลิง
Hextech Drake
มังกรมหาสมุทร
มังกรเมฆา

ฆ่ามังกรไป 2 ตัว

มังกร อัตราการชนะ
มังกรมหาสมุทร มังกรมหาสมุทร
มังกรเพลิง มังกรเพลิง
มังกรปฐพี มังกรปฐพี
Hextech Drake มังกรเพลิง
มังกรปฐพี มังกรมหาสมุทร
Hextech Drake Hextech Drake
มังกรปฐพี Hextech Drake
Hextech Drake มังกรมหาสมุทร
มังกรมหาสมุทร Hextech Drake
มังกรเพลิง Hextech Drake
มังกรมหาสมุทร มังกรเมฆา
มังกรเมฆา มังกรปฐพี
มังกรเพลิง มังกรเมฆา
มังกรปฐพี มังกรเพลิง
มังกรมหาสมุทร มังกรปฐพี
มังกรเมฆา มังกรมหาสมุทร
มังกรเพลิง มังกรมหาสมุทร
มังกรมหาสมุทร มังกรเพลิง
Hextech Drake มังกรปฐพี
มังกรเมฆา มังกรเมฆา
มังกรปฐพี มังกรเมฆา
Hextech Drake มังกรเมฆา
มังกรเมฆา Hextech Drake
มังกรเพลิง มังกรปฐพี
มังกรเมฆา มังกรเพลิง

ฆ่ามังกรไป 3 ตัว

มังกร อัตราการชนะ
มังกรเพลิง มังกรปฐพี มังกรมหาสมุทร
มังกรปฐพี มังกรมหาสมุทร Hextech Drake
มังกรเมฆา Hextech Drake มังกรมหาสมุทร
Hextech Drake มังกรเมฆา มังกรปฐพี
มังกรเมฆา มังกรเพลิง มังกรมหาสมุทร
มังกรเพลิง มังกรเมฆา มังกรเมฆา
มังกรปฐพี มังกรมหาสมุทร มังกรเมฆา
Hextech Drake มังกรมหาสมุทร มังกรเพลิง
มังกรมหาสมุทร มังกรเพลิง มังกรปฐพี
Hextech Drake มังกรเพลิง มังกรปฐพี
มังกรเพลิง Hextech Drake มังกรปฐพี
มังกรเพลิง มังกรมหาสมุทร มังกรปฐพี
มังกรเมฆา มังกรปฐพี Hextech Drake
มังกรมหาสมุทร มังกรเพลิง มังกรเพลิง
Hextech Drake มังกรมหาสมุทร มังกรปฐพี
มังกรมหาสมุทร มังกรปฐพี มังกรเพลิง
มังกรมหาสมุทร Hextech Drake มังกรเมฆา
มังกรเพลิง Hextech Drake มังกรมหาสมุทร
Hextech Drake มังกรปฐพี มังกรเมฆา
มังกรปฐพี มังกรเมฆา มังกรมหาสมุทร
มังกรเพลิง มังกรเมฆา มังกรมหาสมุทร
Hextech Drake มังกรปฐพี มังกรเพลิง
มังกรปฐพี มังกรเพลิง มังกรมหาสมุทร
มังกรมหาสมุทร มังกรเมฆา มังกรปฐพี
มังกรปฐพี มังกรเมฆา Hextech Drake
มังกรเมฆา มังกรมหาสมุทร Hextech Drake
มังกรเมฆา มังกรปฐพี มังกรเพลิง
มังกรเมฆา มังกรปฐพี มังกรปฐพี
มังกรเมฆา มังกรมหาสมุทร มังกรเพลิง
มังกรปฐพี มังกรมหาสมุทร มังกรเพลิง
มังกรมหาสมุทร มังกรเมฆา Hextech Drake
มังกรมหาสมุทร มังกรเพลิง มังกรเมฆา
Hextech Drake มังกรเพลิง มังกรเมฆา
Hextech Drake มังกรเพลิง มังกรเพลิง
Hextech Drake มังกรปฐพี มังกรปฐพี
มังกรปฐพี มังกรเพลิง มังกรเมฆา
มังกรเพลิง มังกรเพลิง มังกรเพลิง
มังกรเพลิง มังกรเมฆา มังกรปฐพี
มังกรเมฆา มังกรมหาสมุทร มังกรมหาสมุทร
มังกรปฐพี Hextech Drake มังกรเมฆา
มังกรเพลิง มังกรปฐพี Hextech Drake
มังกรเพลิง Hextech Drake มังกรเมฆา
Hextech Drake มังกรมหาสมุทร มังกรเมฆา
มังกรมหาสมุทร Hextech Drake มังกรเพลิง
มังกรเมฆา Hextech Drake มังกรปฐพี
มังกรปฐพี มังกรเพลิง Hextech Drake
มังกรเมฆา มังกรเมฆา มังกรเมฆา
มังกรเพลิง มังกรมหาสมุทร Hextech Drake
มังกรมหาสมุทร Hextech Drake Hextech Drake
Hextech Drake มังกรเพลิง มังกรมหาสมุทร
มังกรมหาสมุทร มังกรเมฆา มังกรเมฆา
มังกรมหาสมุทร มังกรปฐพี Hextech Drake
มังกรเพลิง มังกรปฐพี มังกรปฐพี
Hextech Drake มังกรเมฆา มังกรมหาสมุทร
มังกรเพลิง มังกรปฐพี มังกรเมฆา
มังกรเมฆา มังกรเพลิง มังกรเพลิง
มังกรเมฆา Hextech Drake มังกรเพลิง
Hextech Drake มังกรเมฆา มังกรเมฆา
มังกรปฐพี มังกรเมฆา มังกรเมฆา
มังกรเพลิง มังกรมหาสมุทร มังกรมหาสมุทร
มังกรเพลิง มังกรมหาสมุทร มังกรเมฆา
มังกรปฐพี Hextech Drake Hextech Drake
มังกรมหาสมุทร มังกรปฐพี มังกรปฐพี
มังกรเมฆา มังกรมหาสมุทร มังกรปฐพี
มังกรปฐพี มังกรมหาสมุทร มังกรมหาสมุทร
มังกรปฐพี Hextech Drake มังกรมหาสมุทร
Hextech Drake Hextech Drake Hextech Drake
มังกรเมฆา Hextech Drake Hextech Drake
มังกรมหาสมุทร Hextech Drake มังกรปฐพี
มังกรมหาสมุทร มังกรปฐพี มังกรเมฆา
มังกรเพลิง มังกรเมฆา Hextech Drake
มังกรเพลิง Hextech Drake Hextech Drake
มังกรปฐพี มังกรปฐพี มังกรปฐพี
มังกรเมฆา มังกรปฐพี มังกรมหาสมุทร
มังกรเมฆา มังกรเพลิง มังกรปฐพี
มังกรเมฆา มังกรเพลิง Hextech Drake
Hextech Drake มังกรมหาสมุทร มังกรมหาสมุทร
มังกรปฐพี มังกรเมฆา มังกรเพลิง
Hextech Drake มังกรปฐพี มังกรมหาสมุทร
มังกรปฐพี มังกรเพลิง มังกรเพลิง
มังกรปฐพี Hextech Drake มังกรเพลิง
มังกรมหาสมุทร มังกรเมฆา มังกรเพลิง
มังกรมหาสมุทร มังกรมหาสมุทร มังกรมหาสมุทร
Hextech Drake มังกรเมฆา มังกรเพลิง
มังกรมหาสมุทร มังกรเพลิง Hextech Drake
0 ความคิดเห็น
โพสต์ความคิดเห็น
ชื่อของคุณ:
ความคิดเห็น: