สถานะมังกร

Dragon souls

Dragon soul อัตราการชนะ
มังกรเมฆา
มังกรเพลิง
มังกรมหาสมุทร
Hextech Drake
มังกรปฐพี

ฆ่ามังกรไป 1 ตัว

มังกร อัตราการชนะ
มังกรมหาสมุทร
มังกรปฐพี
Hextech Drake
มังกรเพลิง
มังกรเมฆา

ฆ่ามังกรไป 2 ตัว

มังกร อัตราการชนะ
มังกรปฐพี มังกรปฐพี
มังกรเพลิง Hextech Drake
มังกรมหาสมุทร Hextech Drake
Hextech Drake มังกรปฐพี
Hextech Drake มังกรเพลิง
มังกรเพลิง มังกรเพลิง
มังกรมหาสมุทร มังกรปฐพี
Hextech Drake Hextech Drake
มังกรมหาสมุทร มังกรมหาสมุทร
มังกรเพลิง มังกรปฐพี
มังกรเพลิง มังกรมหาสมุทร
มังกรมหาสมุทร มังกรเพลิง
มังกรเมฆา มังกรมหาสมุทร
มังกรเมฆา มังกรเมฆา
มังกรปฐพี Hextech Drake
มังกรเมฆา มังกรเพลิง
มังกรปฐพี มังกรเพลิง
มังกรเพลิง มังกรเมฆา
มังกรเมฆา Hextech Drake
มังกรเมฆา มังกรปฐพี
มังกรปฐพี มังกรมหาสมุทร
Hextech Drake มังกรเมฆา
Hextech Drake มังกรมหาสมุทร
มังกรปฐพี มังกรเมฆา
มังกรมหาสมุทร มังกรเมฆา

ฆ่ามังกรไป 3 ตัว

มังกร อัตราการชนะ
มังกรเพลิง มังกรเมฆา มังกรมหาสมุทร
Hextech Drake มังกรปฐพี มังกรเมฆา
มังกรเมฆา มังกรมหาสมุทร Hextech Drake
มังกรเมฆา มังกรมหาสมุทร มังกรเพลิง
Hextech Drake มังกรปฐพี มังกรเพลิง
มังกรมหาสมุทร มังกรปฐพี Hextech Drake
มังกรมหาสมุทร มังกรปฐพี มังกรเพลิง
Hextech Drake มังกรเพลิง มังกรเมฆา
มังกรเพลิง Hextech Drake มังกรปฐพี
มังกรเมฆา Hextech Drake มังกรเพลิง
มังกรปฐพี มังกรเมฆา Hextech Drake
มังกรเพลิง มังกรมหาสมุทร มังกรเมฆา
มังกรมหาสมุทร มังกรเพลิง มังกรเมฆา
มังกรเมฆา มังกรเพลิง มังกรมหาสมุทร
มังกรปฐพี มังกรเพลิง มังกรมหาสมุทร
มังกรเมฆา มังกรปฐพี Hextech Drake
Hextech Drake มังกรเมฆา มังกรเพลิง
มังกรปฐพี มังกรปฐพี มังกรปฐพี
มังกรเพลิง Hextech Drake มังกรมหาสมุทร
มังกรเพลิง มังกรมหาสมุทร Hextech Drake
มังกรปฐพี มังกรเพลิง มังกรเมฆา
มังกรมหาสมุทร Hextech Drake มังกรปฐพี
Hextech Drake มังกรมหาสมุทร มังกรมหาสมุทร
มังกรมหาสมุทร มังกรเพลิง Hextech Drake
Hextech Drake มังกรเพลิง มังกรปฐพี
Hextech Drake มังกรเพลิง มังกรเพลิง
Hextech Drake มังกรปฐพี มังกรมหาสมุทร
มังกรปฐพี Hextech Drake มังกรมหาสมุทร
มังกรมหาสมุทร มังกรเพลิง มังกรปฐพี
มังกรปฐพี มังกรเพลิง Hextech Drake
มังกรมหาสมุทร มังกรเมฆา มังกรปฐพี
มังกรปฐพี มังกรมหาสมุทร มังกรมหาสมุทร
มังกรเพลิง มังกรเมฆา Hextech Drake
มังกรเพลิง มังกรมหาสมุทร มังกรปฐพี
มังกรเมฆา มังกรปฐพี มังกรมหาสมุทร
มังกรปฐพี มังกรมหาสมุทร มังกรเพลิง
มังกรปฐพี มังกรเพลิง มังกรเพลิง
มังกรมหาสมุทร มังกรเมฆา มังกรเพลิง
มังกรเพลิง มังกรปฐพี มังกรปฐพี
มังกรเพลิง มังกรเมฆา มังกรเมฆา
Hextech Drake มังกรมหาสมุทร มังกรปฐพี
มังกรปฐพี มังกรเมฆา มังกรมหาสมุทร
Hextech Drake มังกรมหาสมุทร มังกรเมฆา
มังกรเมฆา มังกรปฐพี มังกรปฐพี
มังกรเพลิง มังกรปฐพี มังกรเมฆา
มังกรปฐพี Hextech Drake มังกรเพลิง
มังกรปฐพี Hextech Drake Hextech Drake
Hextech Drake มังกรเพลิง มังกรมหาสมุทร
มังกรปฐพี มังกรมหาสมุทร Hextech Drake
มังกรเมฆา Hextech Drake มังกรปฐพี
มังกรเพลิง มังกรมหาสมุทร มังกรมหาสมุทร
Hextech Drake มังกรเมฆา มังกรมหาสมุทร
มังกรมหาสมุทร Hextech Drake มังกรเพลิง
มังกรเพลิง Hextech Drake มังกรเมฆา
มังกรเมฆา มังกรเพลิง Hextech Drake
Hextech Drake มังกรปฐพี มังกรปฐพี
มังกรมหาสมุทร มังกรปฐพี มังกรปฐพี
มังกรปฐพี มังกรมหาสมุทร มังกรเมฆา
มังกรเมฆา มังกรปฐพี มังกรเพลิง
มังกรมหาสมุทร มังกรมหาสมุทร มังกรมหาสมุทร
มังกรมหาสมุทร Hextech Drake มังกรเมฆา
มังกรเมฆา Hextech Drake มังกรมหาสมุทร
มังกรเพลิง มังกรเพลิง มังกรเพลิง
มังกรมหาสมุทร มังกรเพลิง มังกรเพลิง
มังกรมหาสมุทร Hextech Drake Hextech Drake
มังกรมหาสมุทร มังกรเมฆา Hextech Drake
มังกรมหาสมุทร มังกรปฐพี มังกรเมฆา
มังกรเมฆา มังกรมหาสมุทร มังกรปฐพี
มังกรปฐพี มังกรเมฆา มังกรเพลิง
Hextech Drake มังกรมหาสมุทร มังกรเพลิง
มังกรเมฆา มังกรมหาสมุทร มังกรมหาสมุทร
มังกรเมฆา มังกรเพลิง มังกรปฐพี
Hextech Drake มังกรเมฆา มังกรเมฆา
Hextech Drake Hextech Drake Hextech Drake
มังกรเมฆา Hextech Drake Hextech Drake
มังกรเพลิง มังกรปฐพี Hextech Drake
มังกรเพลิง Hextech Drake Hextech Drake
มังกรเมฆา มังกรเพลิง มังกรเพลิง
มังกรมหาสมุทร มังกรเมฆา มังกรเมฆา
มังกรเมฆา มังกรเมฆา มังกรเมฆา
มังกรเพลิง มังกรปฐพี มังกรมหาสมุทร
มังกรปฐพี มังกรเมฆา มังกรเมฆา
Hextech Drake มังกรเมฆา มังกรปฐพี
มังกรปฐพี Hextech Drake มังกรเมฆา
มังกรเพลิง มังกรเมฆา มังกรปฐพี
0 ความคิดเห็น
โพสต์ความคิดเห็น
ชื่อของคุณ:
ความคิดเห็น: