รีเพลย์ที่มีเพนตะคิล

เกมจัดอันดับ 5v5 โซโล่คิว (31:24)

ชนะ เกมจัดอันดับ 5v5 โซโล่คิว (31:24) แพ้
8 / 5 / 6
Shurelya's ReverieIonian Boots of LucidityHextech Protobelt-01Rabadon's Deathcap
MorellonomiconControl WardOracle Lens
Guinsoo's RagebladeBerserker's GreavesFiendish CodexNashor's Tooth
Rabadon's DeathcapNull-Magic MantleFarsight Alteration
9 / 6 / 5
4 / 6 / 20
Ardent CenserAthene's Unholy GrailRemnant of the WatchersSorcerer's Shoes
Lost ChapterOracle Lens
Liandry's TormentNashor's ToothVoid StaffSorcerer's Shoes
Blasting WandOblivion OrbWarding Totem (เครื่องประดับ)
6 / 9 / 4
Making Coffee
ไดมอนด์ II
เพนตะคิล
20 / 5 / 6
20 / 5 / 6
Nashor's ToothGuinsoo's RagebladeRunaan's HurricaneLich Bane
Wit's EndMercury's TreadsFarsight Alteration
Enchantment: Runic EchoesSorcerer's ShoesRabadon's DeathcapRefillable Potion
MorellonomiconSheenWarding Totem (เครื่องประดับ)
7 / 10 / 8
3 / 8 / 9
Hextech Protobelt-01Zhonya's HourglassVoid StaffSorcerer's Shoes
Oracle Lens
Hextech GLP-800Doran's RingSeraph's EmbraceRod of Ages
Boots of SwiftnessNeedlessly Large RodWarding Totem (เครื่องประดับ)
5 / 6 / 14
2 / 5 / 25
Runic BulwarkLocket of the Iron SolariMercury's TreadsArdent Censer
Nomad's MedallionRuby CrystalOracle Lens
FrostfangRunic BulwarkBoots of MobilityArdent Censer
Locket of the Iron SolariOracle Lens
2 / 6 / 17
06/24/18

เกมจัดอันดับ 5v5 โซโล่คิว (27:37)

แพ้ เกมจัดอันดับ 5v5 โซโล่คิว (27:37) ชนะ
9 / 6 / 8
Sunfire CapePhageRanduin's OmenNinja Tabi
Frozen HeartOracle Lens
TiamatRefillable PotionSterak's GageTrinity Force
B. F. SwordNinja TabiWarding Totem (เครื่องประดับ)
4 / 4 / 9
7 / 5 / 8
Refillable PotionPhantom DancerStopwatchBerserker's Greaves
Sterak's GageInfinity EdgeWarding Totem (เครื่องประดับ)
Broken StopwatchRelic ShieldSterak's GageTrinity Force
Ninja TabiFarsight Alteration
1 / 9 / 3
5 / 7 / 8
Trinity ForceTiamatNinja TabiControl Ward
Enchantment: WarriorOracle Lens
Blade of the Ruined KingThe Black CleaverSterak's GageNinja Tabi
Guinsoo's RagebladeEnchantment: WarriorWarding Totem (เครื่องประดับ)
23 / 6 / 4
Myple Story
ไดมอนด์ I
เพนตะคิล
23 / 6 / 4
5 / 8 / 6
Sterak's GageCloth ArmorRuby CrystalTrinity Force
Long SwordNinja TabiWarding Totem (เครื่องประดับ)
Remnant of the WatchersKnight's VowControl WardZeke's Convergence
Ruby CrystalNinja TabiOracle Lens
2 / 6 / 25
3 / 5 / 14
Remnant of the WatchersShurelya's ReverieZhonya's HourglassControl Ward
Null-Magic MantleIonian Boots of LucidityOracle Lens
Runic BulwarkBoots of MobilityRemnant of the WatchersLocket of the Iron Solari
Oracle Lens
1 / 4 / 20
06/24/18

เกมจัดอันดับ 5v5 โซโล่คิว (32:14)

ชนะ เกมจัดอันดับ 5v5 โซโล่คิว (32:14) แพ้
DensWyer
ไดมอนด์ I
เพนตะคิล
17 / 9 / 8
17 / 9 / 8
Edge of NightYoumuu's GhostbladeTiamatBoots of Mobility
Enchantment: WarriorDuskblade of DraktharrFarsight Alteration
Runic BulwarkAthene's Unholy GrailBoots of MobilityHunter's Talisman
Ardent CenserAegis of the LegionWarding Totem (เครื่องประดับ)
1 / 8 / 15
3 / 5 / 22
Remnant of the AspectAbyssal MaskIceborn GauntletMercury's Treads
Adaptive HelmCloth ArmorOracle Lens
Refillable PotionYoumuu's GhostbladeDuskblade of DraktharrBoots of Mobility
StormrazorStatikk ShivFarsight Alteration
12 / 9 / 0
6 / 5 / 10
Titanic HydraExecutioner's CallingTrinity ForceNinja Tabi
Jaurim's FistWarding Totem (เครื่องประดับ)
Spirit VisageRavenous HydraTrinity ForceNinja Tabi
Phantom DancerB. F. SwordWarding Totem (เครื่องประดับ)
15 / 5 / 5
4 / 6 / 17
Remnant of the WatchersIonian Boots of LucidityLiandry's TormentMorellonomicon
Control WardOracle Lens
Remnant of the WatchersRunic BulwarkSorcerer's ShoesAthene's Unholy Grail
Oracle Lens
2 / 8 / 14
10 / 6 / 7
Blasting WandZhonya's HourglassLuden's EchoSorcerer's Shoes
Doran's RingMorellonomiconWarding Totem (เครื่องประดับ)
Boots of SwiftnessSpirit VisageSunfire CapeRuby Crystal
Bramble VestCloth ArmorFarsight Alteration
1 / 10 / 10
06/24/18

เกมจัดอันดับ 5v5 โซโล่คิว (21:03)

ชนะ เกมจัดอันดับ 5v5 โซโล่คิว (21:03) แพ้
2 / 2 / 5
Corrupting PotionJaurim's FistRuby CrystalPickaxe
Ninja TabiTrinity ForceWarding Totem (เครื่องประดับ)
Blasting WandZhonya's HourglassTear of the GoddessAmplifying Tome
Sorcerer's ShoesWarding Totem (เครื่องประดับ)
2 / 6 / 5
4 / 2 / 5
Doran's BladeBlade of the Ruined KingBerserker's GreavesKindlegem
PhageFarsight Alteration
Remnant of the AspectBoots of MobilityRefillable PotionKnight's Vow
Oracle Lens
2 / 1 / 4
2 / 3 / 8
Remnant of the AspectBoots of MobilitySerrated DirkControl Ward
Caulfield's WarhammerOracle Lens
TiamatSapphire CrystalRuby CrystalEnchantment: Warrior
Ninja TabiLong SwordWarding Totem (เครื่องประดับ)
3 / 5 / 2
0 / 2 / 11
Remnant of the AspectControl WardAegis of the LegionSapphire Crystal
Cloth ArmorBoots of MobilityOracle Lens
StormrazorKircheis ShardDoran's RingNinja Tabi
ZealFarsight Alteration
2 / 4 / 4
fsdafasdfsadfasd
ไดมอนด์ II
เพนตะคิล
12 / 1 / 1
12 / 1 / 1
Titanic HydraQuicksilver SashEnchantment: BloodrazorJaurim's Fist
Guinsoo's RagebladeMercury's TreadsOracle Lens
Doran's BladeRefillable PotionNinja TabiRuby Crystal
Trinity ForceWarding Totem (เครื่องประดับ)
1 / 4 / 1
06/24/18

เกมทั่วไป (37:50)

แพ้ เกมทั่วไป (37:50) ชนะ
8 / 6 / 11
Righteous GloryRanduin's OmenThornmailTrinity Force
Spirit VisageMercury's TreadsWarding Totem (เครื่องประดับ)
ThornmailRylai's Crystal ScepterDead Man's PlateLiandry's Torment
Boots of SwiftnessNegatron CloakWarding Totem (เครื่องประดับ)
4 / 10 / 14
22 / 11 / 7
Trinity ForceBilgewater CutlassTitanic HydraDeath's Dance
Guinsoo's RagebladeNinja TabiWarding Totem (เครื่องประดับ)
Enchantment: BloodrazorBlade of the Ruined KingNinja TabiGuinsoo's Rageblade
Frozen MalletThe BloodthirsterOracle Lens
20 / 11 / 6
IMmPOSsTOR
โกลด์ I
เพนตะคิล
20 / 11 / 6
1 / 8 / 20
Remnant of the AspectThornmailLocket of the Iron SolariBoots of Swiftness
Ruby CrystalChain VestOracle Lens
Trinity ForcePhantom DancerBerserker's GreavesThe Bloodthirster
Infinity EdgeGiant's BeltWarding Totem (เครื่องประดับ)
12 / 13 / 9
6 / 10 / 14
Blade of the Ruined KingArchangel's StaffIceborn GauntletMuramana
Doran's BladeMercury's TreadsFarsight Alteration
Spellthief's EdgeLich BaneSorcerer's ShoesLuden's Echo
Warding Totem (เครื่องประดับ)
2 / 10 / 14
15 / 8 / 13
Duskblade of DraktharrRighteous GloryHextech GunbladeSorcerer's Shoes
Enchantment: Runic EchoesOblivion OrbWarding Totem (เครื่องประดับ)
Sorcerer's ShoesSeraph's EmbraceVoid StaffMorellonomicon
Haunting GuiseDoran's RingFarsight Alteration
5 / 8 / 9
06/24/18