รีเพลย์ที่มีเพนตะคิล

หากคุณใช้หน้านี้เพื่อสร้างวิดีโอ Youtube โปรดอ้างอิงเว็บไซต์ในวิดีโอของคุณด้วย ขอบคุณค่ะ !

เกมจัดอันดับ เดี่ยว/คู่ (32:04)

แพ้ เกมจัดอันดับ เดี่ยว/คู่ (32:04) ชนะ
6 / 4 / 9
136 CS - 10.9k gold
KindlegemSunfire AegisPlated SteelcapsThornmail
Giant's BeltSpectre's CowlStealth Ward
Divine SundererMercury's TreadsRavenous HydraControl Ward
Stealth Ward
1 / 9 / 4
159 CS - 9.4k gold
14 / 10 / 3
128 CS - 13.2k gold
Dark SealBroken StopwatchHextech RocketbeltSorcerer's Shoes
Rabadon's DeathcapLich BaneFarsight Alteration
Ionian Boots of LucidityYoumuu's GhostbladeTrinity ForceSerylda's Grudge
Dead Man's PlateDeath's DanceOracle Lens
24 / 7 / 12
257 CS - 19.3k gold
1 / 11 / 8
136 CS - 9.1k gold
Doran's BladeKraken SlayerPlated SteelcapsLong Sword
The CollectorLong SwordFarsight Alteration
Zhonya's HourglassCorrupting PotionEverfrostIonian Boots of Lucidity
Rapid FirecannonBanshee's VeilFarsight Alteration
8 / 7 / 15
198 CS - 14.7k gold
8 / 7 / 4
243 CS - 14.4k gold
Plated SteelcapsGaleforceEssence ReaverInfinity Edge
Serylda's GrudgeFarsight Alteration
Boots of SwiftnessGaleforceRapid FirecannonFarsight Alteration
7 / 3 / 10
205 CS - 12.6k gold
1 / 11 / 11
11 CS - 7.8k gold
Shard of True IceShurelya's BattlesongIonian Boots of LucidityChemtech Putrifier
Ruby CrystalOracle Lens
Shard of True IceIonian Boots of LucidityControl WardShurelya's Battlesong
Chemtech PutrifierMejai's SoulstealerOracle Lens
3 / 5 / 31
22 CS - 10.4k gold
(11.21)

เกมจัดอันดับ เดี่ยว/คู่ (27:27)

แพ้ เกมจัดอันดับ เดี่ยว/คู่ (27:27) ชนะ
5 / 9 / 5
188 CS - 10.5k gold
Plated SteelcapsDivine SundererDoran's BladeRavenous Hydra
Executioner's CallingPhageStealth Ward
Immortal ShieldbowInfinity EdgeMortal ReminderLong Sword
Doran's BladeBerserker's GreavesFarsight Alteration
7 / 5 / 5
215 CS - 12.3k gold
9 / 9 / 13
161 CS - 11.9k gold
Liandry's AnguishDemonic EmbraceSorcerer's ShoesDark Seal
MorellonomiconAmplifying TomeOracle Lens
Plated SteelcapsGoredrinkerKindlegemCaulfield's Warhammer
Sterak's GageStealth Ward
4 / 8 / 14
150 CS - 11.1k gold
9 / 10 / 4
179 CS - 12.4k gold
Plated SteelcapsNegatron CloakImmortal ShieldbowEssence Reaver
Infinity EdgeStealth Ward
Void StaffRabadon's DeathcapNashor's ToothZhonya's Hourglass
Sorcerer's ShoesRiftmakerStealth Ward
30 / 3 / 4
202 CS - 20.7k gold
4 / 6 / 6
210 CS - 11.1k gold
Runaan's HurricaneBerserker's GreavesGaleforceInfinity Edge
Farsight Alteration
Control WardDivine SundererLong SwordLast Whisper
MuramanaIonian Boots of LucidityFarsight Alteration
0 / 6 / 9
168 CS - 9.3k gold
0 / 7 / 16
11 CS - 7.4k gold
Control WardIonian Boots of LucidityShard of True IceMoonstone Renewer
Staff of Flowing WaterAmplifying TomeOracle Lens
Bulwark of the MountainShurelya's BattlesongMobility BootsWinged Moonplate
Chain VestOracle Lens
0 / 5 / 12
37 CS - 6.7k gold
(11.21)

เกมจัดอันดับ เดี่ยว/คู่ (26:59)

ชนะ เกมจัดอันดับ เดี่ยว/คู่ (26:59) แพ้
1 / 2 / 11
181 CS - 9.7k gold
Shurelya's BattlesongChemtech PutrifierIonian Boots of LucidityDoran's Ring
Zhonya's HourglassOracle Lens
Hextech RocketbeltStopwatchSorcerer's ShoesNeedlessly Large Rod
Needlessly Large RodDark SealStealth Ward
4 / 8 / 4
188 CS - 9.5k gold
4 / 6 / 10
127 CS - 10.1k gold
KindlegemZhonya's HourglassSorcerer's ShoesNight Harvester
Oracle Lens
GaleforcePlated SteelcapsBroken StopwatchRefillable Potion
The CollectorB. F. SwordOracle Lens
6 / 6 / 8
172 CS - 11.4k gold
9 / 7 / 7
181 CS - 12.5k gold
Refillable PotionProwler's ClawYoumuu's GhostbladeIonian Boots of Lucidity
Serylda's GrudgeRuby CrystalOracle Lens
EverfrostZhonya's HourglassNeedlessly Large RodIonian Boots of Lucidity
Seraph's EmbraceFarsight Alteration
11 / 5 / 8
173 CS - 12.1k gold
13 / 4 / 4
230 CS - 14.3k gold
Berserker's GreavesInfinity EdgeCloak of AgilityPhantom Dancer
Serrated DirkKraken SlayerFarsight Alteration
Immortal ShieldbowPlated SteelcapsB. F. SwordPickaxe
The CollectorFarsight Alteration
3 / 6 / 5
225 CS - 10.9k gold
3 / 8 / 10
27 CS - 9.5k gold
Youmuu's GhostbladeBroken StopwatchPauldrons of WhiterockControl Ward
Mobility BootsDuskblade of DraktharrOracle Lens
RedemptionLocket of the Iron SolariMobility BootsRuby Crystal
Pauldrons of WhiterockOracle Lens
3 / 5 / 17
36 CS - 8k gold
(11.21)

เกมจัดอันดับ เดี่ยว/คู่ (19:23)

ชนะ เกมจัดอันดับ เดี่ยว/คู่ (19:23) แพ้
2 / 1 / 7
184 CS - 8.5k gold
Immortal ShieldbowPlated SteelcapsCloak of AgilityB. F. Sword
Long SwordOracle Lens
Corrupting PotionControl WardTrinity ForcePlated Steelcaps
Ruby CrystalStealth Ward
0 / 4 / 1
156 CS - 6k gold
1 / 3 / 5
103 CS - 6.2k gold
Divine SundererRefillable PotionControl WardCloth Armor
Ionian Boots of LucidityCloth ArmorOracle Lens
Night HarvesterBlighting JewelSorcerer's ShoesDark Seal
Oracle Lens
5 / 6 / 1
102 CS - 7.3k gold
2 / 1 / 7
196 CS - 8.4k gold
Refillable PotionTear of the GoddessSorcerer's ShoesLiandry's Anguish
Doran's RingStealth Ward
Youmuu's GhostbladeRefillable PotionSerrated DirkIonian Boots of Lucidity
PickaxeOracle Lens
3 / 2 / 1
124 CS - 6.4k gold
14 / 3 / 2
181 CS - 12.8k gold
GaleforceCloak of AgilityPickaxeDoran's Blade
Rapid FirecannonBerserker's GreavesFarsight Alteration
Immortal ShieldbowRefillable PotionPickaxeBerserker's Greaves
Farsight Alteration
1 / 6 / 5
145 CS - 6.5k gold
3 / 2 / 14
11 CS - 7.3k gold
Shard of True IceShurelya's BattlesongChemtech PutrifierIonian Boots of Lucidity
Oracle Lens
Runesteel SpauldersControl WardRefillable PotionKindlegem
Boots of SwiftnessCloth ArmorOracle Lens
1 / 4 / 7
28 CS - 4.7k gold
(11.21)

เกมจัดอันดับ เดี่ยว/คู่ (31:45)

แพ้ เกมจัดอันดับ เดี่ยว/คู่ (31:45) ชนะ
3 / 3 / 4
218 CS - 10.5k gold
Abyssal MaskKindlegemPlated SteelcapsFrostfire Gauntlet
Frozen HeartStealth Ward
Infinity EdgeIonian Boots of LucidityThe CollectorLord Dominik's Regards
Trinity ForceFarsight Alteration
6 / 6 / 10
261 CS - 15.8k gold
14 / 8 / 3
206 CS - 15.2k gold
MuramanaSerpent's FangProwler's ClawPlated Steelcaps
Executioner's CallingSerylda's GrudgeOracle Lens
Kraken SlayerPlated SteelcapsWit's EndDeath's Dance
Sterak's GageOracle Lens
9 / 5 / 7
263 CS - 15.4k gold
3 / 5 / 5
257 CS - 11k gold
Frozen HeartEverfrostZhonya's HourglassTear of the Goddess
Amplifying TomeSorcerer's ShoesFarsight Alteration
Broken StopwatchSorcerer's ShoesDark SealHorizon Focus
Luden's TempestVoid StaffFarsight Alteration
7 / 3 / 5
202 CS - 12.4k gold
2 / 6 / 10
272 CS - 13.8k gold
Recurve BowVampiric ScepterGaleforceWit's End
Berserker's GreavesRunaan's HurricaneFarsight Alteration
Youmuu's GhostbladeStopwatchBoots of SwiftnessSerylda's Grudge
EclipseFarsight Alteration
4 / 3 / 13
191 CS - 12.7k gold
2 / 7 / 12
19 CS - 7.5k gold
Shurelya's BattlesongChemtech PutrifierControl WardShard of True Ice
Ionian Boots of LucidityOracle Lens
Shard of True IceChemtech PutrifierMoonstone RenewerSeeker's Armguard
Ionian Boots of LucidityControl WardOracle Lens
3 / 7 / 17
35 CS - 10.2k gold
(11.21)