รีเพลย์ที่มีเพนตะคิล

เกมจัดอันดับ 5v5 โซโล่คิว (28:08)

ชนะ เกมจัดอันดับ 5v5 โซโล่คิว (28:08) แพ้
10 09 1999
ไดมอนด์ I
เพนตะคิล
13 / 1 / 5
13 / 1 / 5
The Dark SealMercury's TreadsLich BaneMorellonomicon
Rod of AgesVoid StaffWarding Totem (เครื่องประดับ)
Liandry's TormentDoran's RingMorellonomiconSorcerer's Shoes
Blasting WandAmplifying TomeWarding Totem (เครื่องประดับ)
5 / 8 / 4
4 / 6 / 5
Youmuu's GhostbladeZealKircheis ShardInfinity Edge
Doran's ShieldBoots of SwiftnessFarsight Alteration
Doran's BladeDuskblade of DraktharrPhageBoots of Swiftness
Youmuu's GhostbladeFarsight Alteration
4 / 5 / 6
3 / 3 / 11
Locket of the Iron SolariKnight's VowEye of the EquinoxBoots of Mobility
Control WardSapphire CrystalOracle Alteration
Face of the MountainRuby SightstoneAegis of the LegionRuby Crystal
Boots of MobilityOracle Alteration
0 / 6 / 8
9 / 5 / 6
Mercury's TreadsB. F. SwordInfinity EdgeVampiric Scepter
Phantom DancerDoran's BladeFarsight Alteration
Spirit VisageNinja TabiRefillable PotionCloth Armor
Sunfire CapeCloth ArmorWarding Totem (เครื่องประดับ)
2 / 11 / 4
7 / 3 / 7
Enchantment: CinderhulkCloth ArmorControl WardAbyssal Mask
Ninja TabiThornmailOracle Alteration
Enchantment: WarriorThe Black CleaverSpirit VisageCloth Armor
Mercury's TreadsOracle Alteration
7 / 6 / 4
12/11/17

จัดอันดับดราฟท์ Flex (34:46)

ชนะ จัดอันดับดราฟท์ Flex (34:46) แพ้
선미화
ไดมอนด์ V
เพนตะคิล
13 / 4 / 9
13 / 4 / 9
Statikk ShivRapid FirecannonJaurim's FistBerserker's Greaves
Infinity EdgeGuardian AngelOracle Alteration
Sunfire CapeBoots of SwiftnessEnchantment: Runic EchoesRanduin's Omen
Wit's EndOracle Alteration
3 / 8 / 11
2 / 8 / 11
Knight's VowZhonya's HourglassBlasting WandHaunting Guise
Enchantment: Runic EchoesBoots of MobilityOracle Alteration
Talisman of AscensionRuby SightstoneRighteous GloryCatalyst of Aeons
Negatron CloakBoots of MobilityOracle Alteration
3 / 6 / 10
0 / 6 / 21
Control WardLocket of the Iron SolariRedemptionEye of the Watchers
Ionian Boots of LucidityForbidden IdolOracle Alteration
Mercurial ScimitarGuardian AngelInfinity EdgePhantom Dancer
Ninja TabiFrozen MalletFarsight Alteration
12 / 7 / 8
7 / 5 / 15
B. F. SwordDuskblade of DraktharrYoumuu's GhostbladeNinja Tabi
The Black CleaverMortal ReminderFarsight Alteration
Berserker's GreavesMuramanaBlade of the Ruined KingIceborn Gauntlet
Mortal ReminderThe Black CleaverFarsight Alteration
3 / 7 / 12
13 / 7 / 8
Seeker's ArmguardHextech GunbladeVoid StaffLiandry's Torment
Amplifying TomeNinja TabiFarsight Alteration
Sunfire CapeAbyssal MaskWarden's MailGiant's Belt
Iceborn GauntletNinja TabiWarding Totem (เครื่องประดับ)
8 / 7 / 8
12/11/17

จัดอันดับดราฟท์ Flex (34:11)

ชนะ จัดอันดับดราฟท์ Flex (34:11) แพ้
RebeLRâasieNN
ไดมอนด์ V
เพนตะคิล
20 / 5 / 5
20 / 5 / 5
Berserker's GreavesInfinity EdgeQuicksilver SashStatikk Shiv
Phantom DancerThe BloodthirsterFarsight Alteration
Enchantment: CinderhulkThornmailKnight's VowNinja Tabi
Warmog's ArmorOracle Alteration
8 / 4 / 15
7 / 10 / 9
Duskblade of DraktharrThe Black CleaverNinja TabiLord Dominik's Regards
Youmuu's GhostbladeSerrated DirkWarding Totem (เครื่องประดับ)
Warden's MailTitanic HydraBramble VestNinja Tabi
Bami's CinderThe Black CleaverFarsight Alteration
1 / 10 / 6
3 / 4 / 12
Titanic HydraDead Man's PlateMercury's TreadsThe Black Cleaver
Doran's BladeB. F. SwordOracle Alteration
Boots of MobilityEye of the WatchersLocket of the Iron SolariRedemption
Statikk ShivWarding Totem (เครื่องประดับ)
0 / 9 / 7
4 / 6 / 17
Refillable PotionNinja TabiSterak's GageEnchantment: Warrior
Guardian AngelThe Black CleaverWarding Totem (เครื่องประดับ)
MuramanaBlade of the Ruined KingB. F. SwordNinja Tabi
Vampiric ScepterIceborn GauntletFarsight Alteration
4 / 6 / 11
0 / 3 / 25
Mikael's CrucibleRedemptionEye of the WatchersBoots of Swiftness
Ardent CenserOracle Alteration
Phantom DancerInfinity EdgeYoumuu's GhostbladeTrinity Force
Ionian Boots of LucidityStatikk ShivFarsight Alteration
15 / 5 / 10
12/11/17

เกมจัดอันดับ 5v5 โซโล่คิว (24:55)

ชนะ เกมจัดอันดับ 5v5 โซโล่คิว (24:55) แพ้
금빛섬광 김성용
ไดมอนด์ IV
เพนตะคิล
14 / 1 / 8
14 / 1 / 8
Enchantment: Runic EchoesRefillable PotionBoots of MobilityLiandry's Torment
Void StaffAmplifying TomeOracle Alteration
Enchantment: BloodrazorControl WardRuby CrystalNinja Tabi
Frozen MalletRuby CrystalOracle Alteration
3 / 7 / 2
5 / 3 / 2
Blade of the Ruined KingTrinity ForceMuramanaIonian Boots of Lucidity
Doran's BladeFarsight Alteration
Refillable PotionYoumuu's GhostbladeStopwatchDuskblade of Draktharr
Serrated DirkBoots of SpeedFarsight Alteration
4 / 9 / 2
9 / 3 / 9
Phantom DancerMortal ReminderYoumuu's GhostbladeNinja Tabi
HexdrinkerTrinity ForceFarsight Alteration
Control WardRefillable PotionEye of the EquinoxKindlegem
Null-Magic MantleNinja TabiOracle Alteration
1 / 4 / 7
10 / 6 / 9
Duskblade of DraktharrYoumuu's GhostbladeRefillable PotionMaw of Malmortius
Boots of MobilityB. F. SwordWarding Totem (เครื่องประดับ)
Doran's ShieldThe Dark SealNinja TabiBami's Cinder
Frozen HeartSpectre's CowlOracle Alteration
1 / 9 / 5
1 / 3 / 13
Control WardLocket of the Iron SolariEye of the EquinoxKindlegem
Boots of MobilityCloth ArmorOracle Alteration
Nashor's ToothZhonya's HourglassDoran's RingThe Dark Seal
Haunting GuiseSorcerer's ShoesWarding Totem (เครื่องประดับ)
7 / 10 / 5
12/11/17

เกมจัดอันดับ 5v5 โซโล่คิว (31:28)

ชนะ เกมจัดอันดับ 5v5 โซโล่คิว (31:28) แพ้
9 / 6 / 9
Rapid FirecannonYoumuu's GhostbladeCaulfield's WarhammerBoots of Swiftness
HexdrinkerInfinity EdgeFarsight Alteration
Youmuu's GhostbladeControl WardEdge of NightIonian Boots of Lucidity
Duskblade of DraktharrMuramanaFarsight Alteration
9 / 5 / 7
고독의오페라
ไดมอนด์ II
เพนตะคิล
9 / 5 / 7
4 / 3 / 8
StopwatchSorcerer's ShoesBanshee's VeilNashor's Tooth
Liandry's TormentNeedlessly Large RodFarsight Alteration
Zhonya's HourglassFrostfangVoid StaffLich Bane
Enchantment: Runic EchoesNinja TabiWarding Totem (เครื่องประดับ)
8 / 4 / 8
1 / 5 / 19
Righteous GloryLocket of the Iron SolariSightstoneTargon's Brace
Boots of MobilityRuby CrystalOracle Alteration
Ruby CrystalFrozen MalletHexdrinkerNinja Tabi
The Black CleaverWarden's MailFarsight Alteration
4 / 10 / 8
13 / 4 / 9
The Black CleaverYoumuu's GhostbladeSterak's GageGuardian Angel
Ninja TabiLast WhisperOracle Alteration
Frost Queen's ClaimBoots of MobilitySightstoneLocket of the Iron Solari
Control WardRuby CrystalOracle Alteration
0 / 8 / 8
5 / 7 / 10
Ruby CrystalRefillable PotionThe Black CleaverMercury's Treads
Enchantment: WarriorMaw of MalmortiusOracle Alteration
Refillable PotionZhonya's HourglassHextech GunbladeVoid Staff
Sorcerer's ShoesFarsight Alteration
4 / 5 / 5
12/11/17