รีเพลย์ที่มี Pentakill

หากคุณใช้หน้านี้เพื่อสร้างวิดีโอ Youtube โปรดกล่าวถึงเว็บไซต์ในวิดีโอของคุณ ขอบคุณ!

เกมจัดอันดับ เดี่ยว/คู่ (30:14)

ชนะ เกมจัดอันดับ เดี่ยว/คู่ (30:14) แพ้
1 / 3 / 10
190 CS - ทอง 11.5k
Hollow RadianceFrozen HeartThornmailSpectre's Cowl
Mercury's TreadsFarsight Alteration
Zhonya's HourglassLiandry's TormentPlated SteelcapsRiftmaker
Control WardStealth Ward
4 / 3 / 1
255 CS - ทอง 11.9k
21 / 3 / 1
212 CS - ทอง 18.4k
Titanic HydraKraken SlayerBerserker's GreavesGuinsoo's Rageblade
TerminusWit's EndOracle Lens
Plated SteelcapsSundered SkySpear of ShojinTrinity Force
Oracle Lens
7 / 3 / 4
203 CS - ทอง 11.8k
3 / 5 / 13
205 CS - ทอง 12.6k
Seraph's EmbraceRylai's Crystal ScepterIonian Boots of LucidityMoonstone Renewer
Oblivion OrbFiendish CodexFarsight Alteration
Doran's RingShadowflameNeedlessly Large RodMalignance
Sorcerer's ShoesFarsight Alteration
5 / 8 / 6
154 CS - ทอง 10.4k
6 / 9 / 15
209 CS - ทอง 12.6k
Control WardGuinsoo's RagebladeBerserker's GreavesBlade of The Ruined King
Kraken SlayerDaggerFarsight Alteration
Rapid FirecannonNavori QuickbladesEssence ReaverKraken Slayer
Berserker's GreavesFarsight Alteration
7 / 10 / 9
230 CS - ทอง 13.8k
2 / 8 / 19
44 CS - ทอง 9.9k
Shurelya's BattlesongControl WardCelestial OppositionIonian Boots of Lucidity
KindlegemStaff of Flowing WaterOracle Lens
Mercury's TreadsSolstice SleighFrozen HeartBramble Vest
Spectre's CowlTrailblazerOracle Lens
5 / 9 / 13
42 CS - ทอง 10k
(14.4)

เกมจัดอันดับ เดี่ยว/คู่ (27:37)

แพ้ เกมจัดอันดับ เดี่ยว/คู่ (27:37) ชนะ
5 / 8 / 13
92 CS - ทอง 8.9k
Spectre's CowlMercury's TreadsHealth PotionThornmail
Sunfire AegisStealth Ward
Ravenous HydraTrinity ForceMercury's TreadsSterak's Gage
Sundered SkyStealth Ward
11 / 8 / 3
191 CS - ทอง 14.4k
6 / 5 / 11
189 CS - ทอง 11.4k
Zhonya's HourglassRylai's Crystal ScepterSorcerer's ShoesAmplifying Tome
Liandry's TormentOracle Lens
Rylai's Crystal ScepterLiandry's TormentSorcerer's ShoesCryptbloom
Oracle Lens
6 / 7 / 8
182 CS - ทอง 12.6k
6 / 7 / 11
152 CS - ทอง 10.8k
Rapid FirecannonLich BaneKraken SlayerSorcerer's Shoes
Farsight Alteration
OpportunityEclipseMercury's TreadsMuramana
Maw of MalmortiusTunnelerStealth Ward
11 / 6 / 7
200 CS - ทอง 15.4k
18 / 7 / 5
181 CS - ทอง 14.3k
MuramanaSpear of ShojinEssence ReaverIonian Boots of Lucidity
Navori QuickbladesLong SwordFarsight Alteration
Blighting JewelControl WardSeraph's EmbraceMalignance
Sorcerer's ShoesStealth Ward
1 / 11 / 3
146 CS - ทอง 9k
4 / 6 / 9
65 CS - ทอง 9.2k
Kraken SlayerBlade of The Ruined KingRuby CrystalBloodsong
Plated SteelcapsControl WardOracle Lens
Zaz'Zak's RealmspikeWatchful WardstoneIonian Boots of LucidityMuramana
Imperial MandateOracle Lens
3 / 7 / 13
45 CS - ทอง 9.4k
(14.4)

เกมจัดอันดับ เดี่ยว/คู่ (29:35)

ชนะ เกมจัดอันดับ เดี่ยว/คู่ (29:35) แพ้
4 / 8 / 14
178 CS - ทอง 12.3k
Immortal ShieldbowBlade of The Ruined KingCloth ArmorLong Sword
Iceborn GauntletBerserker's GreavesFarsight Alteration
Ravenous HydraEclipseSundered SkyLong Sword
Ionian Boots of LuciditySpear of ShojinStealth Ward
12 / 7 / 4
204 CS - ทอง 14.2k
14 / 6 / 11
227 CS - ทอง 17.7k
Mejai's SoulstealerRylai's Crystal ScepterRiftmakerZhonya's Hourglass
Liandry's TormentIonian Boots of LucidityOracle Lens
Rabadon's DeathcapStormsurgeShadowflameHextech Rocketbelt
Sorcerer's ShoesControl WardOracle Lens
11 / 8 / 8
160 CS - ทอง 14.3k
5 / 4 / 11
178 CS - ทอง 11.3k
Long SwordEdge of NightVoltaic CycloswordEclipse
Ionian Boots of LucidityDoran's ShieldOracle Lens
Edge of NightLong SwordOpportunityMuramana
Ionian Boots of LucidityDoran's BladeFarsight Alteration
1 / 11 / 7
226 CS - ทอง 10.6k
8 / 4 / 11
232 CS - ทอง 13.6k
Cosmic DriveSeraph's EmbraceMoonstone RenewerIonian Boots of Lucidity
Staff of Flowing WaterDark SealFarsight Alteration
Navori QuickbladesDoran's RingRapid FirecannonEssence Reaver
Cloak of AgilityBoots of SwiftnessFarsight Alteration
4 / 3 / 6
272 CS - ทอง 12.1k
3 / 7 / 19
22 CS - ทอง 9.9k
TunnelerBloodsongSerrated DirkBoots of Swiftness
OpportunityUmbral GlaiveOracle Lens
Dream MakerRedemptionForbidden IdolMoonstone Renewer
Dark SealOracle Lens
1 / 5 / 11
22 CS - ทอง 7.3k
(14.4)

เกมจัดอันดับ เดี่ยว/คู่ (28:57)

แพ้ เกมจัดอันดับ เดี่ยว/คู่ (28:57) ชนะ
1 / 8 / 3
226 CS - ทอง 11.3k
RiftmakerIonian Boots of LucidityNashor's ToothJak'Sho, The Protean
Cloth ArmorStealth Ward
Unending DespairSundered SkyPlated SteelcapsEclipse
Tear of the GoddessKindlegemStealth Ward
5 / 3 / 8
217 CS - ทอง 12.4k
2 / 7 / 7
160 CS - ทอง 10.4k
Horizon FocusSorcerer's ShoesDark SealLiandry's Torment
Amplifying TomeOracle Lens
Zhonya's HourglassMejai's SoulstealerLich BaneSorcerer's Shoes
ShadowflameOracle Lens
12 / 2 / 9
197 CS - ทอง 14.1k
4 / 7 / 0
230 CS - ทอง 11.4k
Doran's BladeBerserker's GreavesInfinity EdgeIceborn Gauntlet
Long SwordKraken SlayerStealth Ward
Profane HydraSerpent's FangVoltaic CycloswordLong Sword
Doran's ShieldIonian Boots of LucidityOracle Lens
3 / 4 / 7
232 CS - ทอง 12.2k
2 / 8 / 5
202 CS - ทอง 10.3k
Doran's BladeYoumuu's GhostbladeBoots of SwiftnessStormrazor
Lord Dominik's RegardsFarsight Alteration
Doran's BladeIonian Boots of LucidityMuramanaSpear of Shojin
HexdrinkerEssence ReaverFarsight Alteration
12 / 4 / 10
197 CS - ทอง 14.5k
5 / 4 / 5
64 CS - ทอง 10.2k
Boots of SwiftnessVoltaic CycloswordBloodsongStormrazor
Last WhisperCloak of AgilityOracle Lens
Knight's VowSolstice SleighControl WardFrozen Heart
Plated SteelcapsAbyssal MaskOracle Lens
2 / 1 / 21
28 CS - ทอง 9.7k
(14.4)

เกมจัดอันดับ เดี่ยว/คู่ (37:09)

ชนะ เกมจัดอันดับ เดี่ยว/คู่ (37:09) แพ้
14 / 7 / 2
254 CS - ทอง 18.5k
Death's DanceEclipseSundered SkyMaw of Malmortius
Serylda's GrudgeMercury's TreadsOracle Lens
Liandry's TormentSorcerer's ShoesSunfire AegisThornmail
Abyssal MaskStealth Ward
4 / 5 / 11
252 CS - ทอง 13.9k
7 / 7 / 13
201 CS - ทอง 15.4k
ShadowflameSorcerer's ShoesMalignanceHextech Alternator
Banshee's VeilMorellonomiconScarecrow Effigy
Void StaffLich BaneSorcerer's ShoesShadowflame
Rabadon's DeathcapOracle Lens
12 / 11 / 13
183 CS - ทอง 15.7k
6 / 10 / 11
242 CS - ทอง 15.3k
Spirit VisageImmortal ShieldbowBerserker's GreavesWit's End
BloodthirsterNull-Magic MantleFarsight Alteration
Cosmic DriveBoots of SwiftnessMejai's SoulstealerShadowflame
Void StaffRabadon's DeathcapOracle Lens
12 / 6 / 13
234 CS - ทอง 16.1k
12 / 11 / 16
220 CS - ทอง 17.3k
Spear of ShojinEssence ReaverBoots of SwiftnessRapid Firecannon
Lord Dominik's RegardsCloak of AgilityFarsight Alteration
Infinity EdgeYoumuu's GhostbladeMercury's TreadsThe Collector
Lord Dominik's RegardsB. F. SwordFarsight Alteration
13 / 12 / 6
242 CS - ทอง 17k
5 / 9 / 26
57 CS - ทอง 13.1k
Luden's CompanionZaz'Zak's RealmspikeRabadon's DeathcapSorcerer's Shoes
Horizon FocusBlighting JewelOracle Lens
Solstice SleighControl WardLocket of the Iron SolariTrailblazer
ThornmailBoots of SwiftnessOracle Lens
2 / 10 / 21
47 CS - ทอง 10.1k
(14.4)