รีเพลย์ที่มีเพนตะคิล

หากคุณใช้หน้านี้เพื่อสร้างวิดีโอ Youtube โปรดอ้างอิงเว็บไซต์ในวิดีโอของคุณด้วย ขอบคุณค่ะ !

เกมจัดอันดับ เดี่ยว/คู่ (32:31)

ชนะ เกมจัดอันดับ เดี่ยว/คู่ (32:31) แพ้
4 / 6 / 11
Control WardThe Black CleaverMercury's Treads
HexdrinkerCaulfield's WarhammerDeath's Dance
Oracle Lens
Seraph's EmbraceSpellbinderZhonya's Hourglass
Sorcerer's ShoesMorellonomiconWarding Totem (เครื่องประดับ)
9 / 5 / 3
7 / 8 / 10
Zhonya's HourglassNeedlessly Large RodOblivion Orb
Sorcerer's ShoesEnchantment: Runic EchoesOracle Lens
Enchantment: WarriorInfinity EdgeRunaan's Hurricane
Mercury's TreadsPhantom DancerCloth Armor
Oracle Lens
4 / 6 / 8
6 / 6 / 6
Hextech GunbladeSorcerer's ShoesBroken Stopwatch
Amplifying TomeAmplifying TomeMorellonomicon
Warding Totem (เครื่องประดับ)
Zhonya's HourglassHextech Protobelt-01Sorcerer's Shoes
The Dark SealLuden's EchoOblivion Orb
Warding Totem (เครื่องประดับ)
7 / 4 / 10
Tazaku
GrandMaster
เพนตะคิล
20 / 2 / 13
20 / 2 / 13
Berserker's GreavesInfinity EdgeGuinsoo's Rageblade
Banshee's VeilPhantom DancerMuramana
Farsight Alteration
Guardian AngelMuramanaThe Bloodthirster
HexdrinkerTrinity ForceIonian Boots of Lucidity
Farsight Alteration
6 / 10 / 7
2 / 6 / 27
Zeke's ConvergenceRemnant of the AscendedRedemption
Boots of MobilityControl WardKnight's Vow
Oracle Lens
RedemptionRemnant of the AspectControl Ward
Aegis of the LegionNull-Magic MantleBoots of Mobility
Oracle Lens
2 / 14 / 8
(9.10)

เกมทั่วไป (Blind Pick) (34:41)

แพ้ เกมทั่วไป (Blind Pick) (34:41) ชนะ
16 / 7 / 4
Mercurial ScimitarDeath's DanceIonian Boots of Lucidity
The Black CleaverGuardian AngelSpear of Shojin
Oracle Lens
Bramble VestRavenous HydraNinja Tabi
Control WardDead Man's PlateSpirit Visage
Warding Totem (เครื่องประดับ)
2 / 9 / 8
7 / 12 / 8
Zhonya's HourglassEnchantment: Runic EchoesBlasting Wand
Sorcerer's ShoesLiandry's TormentAmplifying Tome
Warding Totem (เครื่องประดับ)
Enchantment: BloodrazorGuinsoo's RagebladeBlade of the Ruined King
Death's DanceWit's EndMercury's Treads
Farsight Alteration
27 / 8 / 7
Lunae Luminare
ไดมอนด์ IV
เพนตะคิล
27 / 8 / 7
2 / 14 / 2
Tear of the GoddessWarding Totem (เครื่องประดับ) The Dark SealLuden's EchoZhonya's Hourglass
Rabadon's DeathcapVoid StaffSorcerer's Shoes
Warding Totem (เครื่องประดับ)
8 / 1 / 14
3 / 8 / 7
Runaan's HurricaneRefillable PotionInfinity Edge
Rapid FirecannonBerserker's GreavesGuardian Angel
Warding Totem (เครื่องประดับ)
Berserker's GreavesYoumuu's GhostbladeGuardian Angel
The Black CleaverPhantom DancerWarding Totem (เครื่องประดับ)
13 / 6 / 7
1 / 11 / 14
RedemptionBoots of MobilityKnight's Vow
Remnant of the AscendedBramble VestRuby Crystal
Oracle Lens
Remnant of the WatchersRedemptionChain Vest
KindlegemMercury's TreadsArdent Censer
Oracle Lens
2 / 5 / 27
(9.10)

เกมจัดอันดับ เดี่ยว/คู่ (32:43)

ชนะ เกมจัดอันดับ เดี่ยว/คู่ (32:43) แพ้
5 / 8 / 7
Seraph's EmbraceFiendish CodexStopwatch
MorellonomiconSorcerer's ShoesBanshee's Veil
Farsight Alteration
Doran's BladeYoumuu's GhostbladeMercury's Treads
Jaurim's FistDeath's DanceThe Black Cleaver
Warding Totem (เครื่องประดับ)
12 / 7 / 4
KHW Blade
GrandMaster
เพนตะคิล
12 / 7 / 4
7 / 4 / 8
Enchantment: Runic EchoesZhonya's HourglassLich Bane
Blasting WandMercury's TreadsOracle Lens
Enchantment: Runic EchoesMorellonomiconVoid Staff
Sorcerer's ShoesNeedlessly Large RodOracle Lens
6 / 9 / 4
5 / 5 / 8
Duskblade of DraktharrBroken StopwatchTiamat
HexdrinkerMortal ReminderBoots of Mobility
Warding Totem (เครื่องประดับ)
Titanic HydraTitanic HydraOracle Lens
2 / 7 / 12
13 / 3 / 9
Essence ReaverQuicksilver SashBlade of the Ruined King
Maw of MalmortiusRapid FirecannonBerserker's Greaves
Farsight Alteration
Iceborn GauntletMuramanaSorcerer's Shoes
Luden's EchoDoran's BladeFarsight Alteration
1 / 3 / 1
2 / 2 / 23
RedemptionRabadon's DeathcapFrostfang
Control WardAthene's Unholy GrailSorcerer's Shoes
Oracle Lens
Ardent CenserFrostfangControl Ward
Athene's Unholy GrailBoots of MobilityOracle Lens
1 / 6 / 8
(9.10)

เกมทั่วไป (Draft Pick) (22:27)

แพ้ เกมทั่วไป (Draft Pick) (22:27) ชนะ
7 / 3 / 7
Doran's BladeTrinity ForceRavenous Hydra
Mercury's TreadsLong SwordWarding Totem (เครื่องประดับ)
Corrupting PotionExecutioner's CallingTrinity Force
Mercury's TreadsB. F. SwordKindlegem
Farsight Alteration
4 / 4 / 0
2 / 5 / 3
TiamatEnchantment: CinderhulkNinja Tabi
Jaurim's FistWarding Totem (เครื่องประดับ)
Refillable PotionSorcerer's ShoesEnchantment: Runic Echoes
Lich BaneBlasting WandAmplifying Tome
Warding Totem (เครื่องประดับ)
5 / 4 / 4
3 / 6 / 3
Corrupting PotionHextech RevolverKindlegem
The Dark SealLuden's EchoSorcerer's Shoes
Warding Totem (เครื่องประดับ)
Doran's RingLost ChapterZhonya's Hourglass
Sorcerer's ShoesWarding Totem (เครื่องประดับ)
1 / 5 / 8
4 / 10 / 3
Doran's ShieldBlade of the Ruined KingBerserker's Greaves
Recurve BowWarding Totem (เครื่องประดับ)
Berserker's GreavesMuramanaNashor's Tooth
Guinsoo's RagebladeFarsight Alteration
15 / 4 / 4
Guÿ
ไดมอนด์ IV
เพนตะคิล
15 / 4 / 4
5 / 5 / 7
Ancient CoinBoots of SpeedYoumuu's Ghostblade
HexdrinkerSerrated DirkWarding Totem (เครื่องประดับ)
Twin ShadowsControl WardFrostfang
Ardent CenserIonian Boots of LucidityOracle Lens
4 / 5 / 13
(9.10)

เกมจัดอันดับ เดี่ยว/คู่ (31:31)

แพ้ เกมจัดอันดับ เดี่ยว/คู่ (31:31) ชนะ
4 / 6 / 7
MorellonomiconZhonya's HourglassSorcerer's Shoes
Liandry's TormentWarding Totem (เครื่องประดับ)
Youmuu's GhostbladeJaurim's FistThe Black Cleaver
Death's DanceMercury's TreadsWarding Totem (เครื่องประดับ)
7 / 3 / 14
6 / 11 / 7
Broken StopwatchNinja TabiThe Black Cleaver
Enchantment: WarriorSterak's GageOracle Lens
Edge of NightYoumuu's GhostbladeB. F. Sword
Boots of MobilityEnchantment: WarriorDuskblade of Draktharr
Oracle Lens
12 / 3 / 10
5 / 6 / 10
Needlessly Large RodSorcerer's ShoesCorrupting Potion
MorellonomiconLuden's EchoThe Dark Seal
Oracle Lens
Broken StopwatchHextech GunbladeSeeker's Armguard
Void StaffDeath's DanceMercury's Treads
Warding Totem (เครื่องประดับ)
14 / 5 / 11
Ilsan lakepark
มาสเตอร์
เพนตะคิล
14 / 5 / 11
12 / 8 / 7
The BloodthirsterBlade of the Ruined KingStopwatch
Rapid FirecannonInfinity EdgeBerserker's Greaves
Farsight Alteration
Refillable PotionGuinsoo's RagebladeBerserker's Greaves
MuramanaNashor's ToothDoran's Blade
Farsight Alteration
4 / 7 / 16
1 / 9 / 18
Zeke's ConvergenceRemnant of the AscendedRedemption
Control WardIonian Boots of LucidityRuby Crystal
Oracle Lens
Righteous GloryRedemptionLocket of the Iron Solari
Nomad's MedallionBoots of MobilityOracle Lens
3 / 10 / 20
(9.10)