รีเพลย์ที่มีอัตรา kda สูง

เกมจัดอันดับ 5v5 โซโล่คิว (19:16)

ชนะ เกมจัดอันดับ 5v5 โซโล่คิว (19:16) แพ้
6 / 3 / 4
Doran's RingSorcerer's ShoesSeeker's ArmguardMorellonomicon
Fiendish CodexAmplifying TomeFarsight Alteration
Mercury's TreadsRefillable PotionEnchantment: CinderhulkGiant's Belt
Control WardOracle Alteration
1 / 5 / 2
11 / 1 / 8
Enchantment: Runic EchoesRefillable PotionControl WardSorcerer's Shoes
Lich BaneAthene's Unholy GrailOracle Alteration
Iceborn GauntletMuramanaBoots of SpeedDoran's Blade
Farsight Alteration
0 / 3 / 2
5 / 0 / 16
KindlegemRemnant of the AspectKnight's VowTiamat
Ionian Boots of LucidityOracle Alteration
Remnant of the AspectNull-Magic MantleHealth PotionBoots of Mobility
Cloth ArmorWarding Totem (เครื่องประดับ)
1 / 7 / 3
6 / 1 / 7
Doran's BladeInfinity EdgeStatikk ShivBerserker's Greaves
ZealFarsight Alteration
Refillable PotionHextech GunbladeAmplifying TomeRuby Crystal
Boots of SpeedDoran's ShieldWarding Totem (เครื่องประดับ)
1 / 10 / 0
4 / 1 / 13
Doran's ShieldFrozen MalletThe Black CleaverMercury's Treads
Warding Totem (เครื่องประดับ)
Refillable PotionPhantom DancerB. F. SwordDoran's Blade
Mercury's TreadsPickaxeFarsight Alteration
3 / 7 / 1
02/18/18

เกมจัดอันดับ 5v5 โซโล่คิว (22:54)

แพ้ เกมจัดอันดับ 5v5 โซโล่คิว (22:54) ชนะ
1 / 5 / 3
Boots of SpeedDoran's RingMorellonomiconStopwatch
Haunting GuiseBlasting WandWarding Totem (เครื่องประดับ)
Essence ReaverBerserker's GreavesDoran's BladeStatikk Shiv
Farsight Alteration
9 / 2 / 4
0 / 8 / 5
Targon's BraceZeke's ConvergenceRuby CrystalCloth Armor
Boots of SpeedSweeping Lens (เครื่องประดับ)
Refillable PotionArdent CenserAegis of the LegionAthene's Unholy Grail
Doran's RingIonian Boots of LucidityFarsight Alteration
1 / 2 / 10
5 / 4 / 1
Enchantment: WarriorRefillable PotionNinja TabiDuskblade of Draktharr
Oracle Alteration
Enchantment: BloodrazorTiamatFrozen MalletNinja Tabi
Ruby CrystalRuby CrystalWarding Totem (เครื่องประดับ)
6 / 2 / 8
4 / 5 / 2
Doran's ShieldGiant's BeltThe Black CleaverNinja Tabi
Bramble VestChain VestOracle Alteration
Locket of the Iron SolariRemnant of the AspectNinja TabiKindlegem
Cloth ArmorOracle Alteration
3 / 1 / 14
2 / 5 / 2
Doran's BladeInfinity EdgeBerserker's GreavesZeal
DaggerWarding Totem (เครื่องประดับ)
Doran's BladeRavenous HydraTrinity ForceControl Ward
Ninja TabiWarding Totem (เครื่องประดับ)
8 / 5 / 3
02/18/18

เกมจัดอันดับ 5v5 โซโล่คิว (24:29)

ชนะ เกมจัดอันดับ 5v5 โซโล่คิว (24:29) แพ้
8 / 1 / 7
Hextech GunbladeLich BaneThe Dark SealBlasting Wand
Sorcerer's ShoesOracle Alteration
Lich BaneThe Dark SealRod of AgesIonian Boots of Lucidity
Farsight Alteration
3 / 6 / 1
9 / 1 / 7
Doran's BladeInfinity EdgeBoots of SpeedStatikk Shiv
Rapid FirecannonCullWarding Totem (เครื่องประดับ)
Refillable PotionRemnant of the WatchersBoots of MobilityAegis of the Legion
Null-Magic MantleOracle Alteration
0 / 4 / 6
6 / 2 / 3
Ruby CrystalTrinity ForceNinja TabiJaurim's Fist
Enchantment: CinderhulkPickaxeWarding Totem (เครื่องประดับ)
Infinity EdgeRunaan's HurricaneBerserker's GreavesDoran's Blade
Farsight Alteration
2 / 6 / 2
4 / 3 / 6
TiamatTrinity ForceJaurim's FistNinja Tabi
Doran's BladeDoran's ShieldWarding Totem (เครื่องประดับ)
Enchantment: WarriorRefillable PotionNinja TabiPhage
KindlegemWarding Totem (เครื่องประดับ)
2 / 7 / 4
0 / 1 / 18
Health PotionRedemptionRemnant of the WatchersForbidden Idol
Ionian Boots of LucidityOracle Alteration
PhageDaggerRavenous HydraDoran's Shield
Ninja TabiFarsight Alteration
1 / 4 / 2
02/18/18

เกมจัดอันดับ 5v5 โซโล่คิว (23:28)

ชนะ เกมจัดอันดับ 5v5 โซโล่คิว (23:28) แพ้
0 / 2 / 16
Refillable PotionRedemptionFrostfangAegis of the Legion
Ionian Boots of LucidityOracle Alteration
Doran's ShieldJaurim's FistTiamatTrinity Force
Ruby CrystalNinja TabiWarding Totem (เครื่องประดับ)
4 / 3 / 4
5 / 1 / 10
Health PotionEssence ReaverRapid FirecannonDoran's Blade
Berserker's GreavesFarsight Alteration
Remnant of the AspectLocket of the Iron SolariRefillable PotionNinja Tabi
Ruby CrystalOracle Alteration
1 / 6 / 2
4 / 3 / 8
Sterak's GageTrinity ForceNinja TabiWarding Totem (เครื่องประดับ)
Enchantment: CinderhulkRefillable PotionGiant's BeltKindlegem
Ruby CrystalMercury's TreadsOracle Alteration
1 / 4 / 4
8 / 1 / 9
Refillable PotionHextech GunbladeBroken StopwatchLiandry's Torment
Mercury's TreadsThe Dark SealWarding Totem (เครื่องประดับ)
Rylai's Crystal ScepterHextech GLP-800Broken StopwatchThe Dark Seal
Boots of SwiftnessRuby CrystalFarsight Alteration
3 / 5 / 2
7 / 3 / 7
Guardian AngelControl WardDuskblade of DraktharrBoots of Mobility
Enchantment: WarriorOracle Alteration
Broken StopwatchInfinity EdgeZealDoran's Shield
Ninja TabiKircheis ShardFarsight Alteration
1 / 6 / 2
02/18/18

เกมจัดอันดับ 5v5 โซโล่คิว (23:00)

ชนะ เกมจัดอันดับ 5v5 โซโล่คิว (23:00) แพ้
10 / 2 / 6
Mercury's TreadsEnchantment: WarriorThe Black CleaverCaulfield's Warhammer
Refillable PotionPickaxeOracle Alteration
Doran's ShieldCorrupting PotionSpirit VisageSheen
Mercury's TreadsPhageFarsight Alteration
4 / 6 / 0
3 / 3 / 5
Zhonya's HourglassDoran's RingRod of AgesAmplifying Tome
Sorcerer's ShoesRuby CrystalWarding Totem (เครื่องประดับ)
Liandry's TormentHextech Protobelt-01Refillable PotionMercury's Treads
Doran's ShieldWarding Totem (เครื่องประดับ)
2 / 5 / 2
5 / 1 / 8
Rylai's Crystal ScepterBoots of SwiftnessAmplifying TomeCorrupting Potion
Hextech GLP-800Ruby CrystalWarding Totem (เครื่องประดับ)
Refillable PotionEssence ReaverDoran's ShieldZeal
Berserker's GreavesDaggerWarding Totem (เครื่องประดับ)
3 / 6 / 1
2 / 1 / 16
Ardent CenserFrostfangMikael's CrucibleIonian Boots of Lucidity
The Dark SealNeedlessly Large RodOracle Alteration
Enchantment: CinderhulkKindlegemRuby CrystalIonian Boots of Lucidity
Ruby CrystalOracle Alteration
0 / 5 / 3
6 / 3 / 9
Guinsoo's RagebladeRefillable PotionWit's EndRunaan's Hurricane
Doran's BladeBoots of SpeedFarsight Alteration
FrostfangIonian Boots of LucidityArdent CenserRefillable Potion
Aegis of the LegionOracle Alteration
1 / 4 / 2
02/18/18