รีเพลย์ที่มีอัตรา kda สูง

เกมทั่วไป (20:25)

ชนะ เกมทั่วไป (20:25) แพ้
13 / 0 / 5
Refillable PotionBoots of SwiftnessYoumuu's GhostbladeStalker's Blade
Statikk ShivSheenWarding Totem (เครื่องประดับ)
Spellthief's EdgeRefillable PotionRedemptionSorcerer's Shoes
Forbidden IdolAmplifying TomeWarding Totem (เครื่องประดับ)
1 / 3 / 5
5 / 5 / 0
Corrupting PotionSunfire CapeNinja TabiRanduin's Omen
Warding Totem (เครื่องประดับ)
Health PotionBroken StopwatchSheenDoran's Ring
Sorcerer's ShoesMorellonomiconWarding Totem (เครื่องประดับ)
5 / 7 / 1
7 / 4 / 7
Frost Queen's ClaimTear of the GoddessHealth PotionLich Bane
Sorcerer's ShoesFarsight Alteration
Refillable PotionYoumuu's GhostbladeDuskblade of DraktharrBoots of Speed
Enchantment: WarriorWarding Totem (เครื่องประดับ)
9 / 4 / 3
1 / 4 / 6
Doran's BladeBerserker's GreavesZealInfinity Edge
DaggerWarding Totem (เครื่องประดับ)
Berserker's GreavesBlade of the Ruined KingRefillable PotionDoran's Blade
ZealWarding Totem (เครื่องประดับ)
1 / 5 / 2
0 / 5 / 10
FrostfangArdent CenserBoots of SpeedFaerie Charm
Faerie CharmWarding Totem (เครื่องประดับ)
Sunfire CapeCorrupting PotionRejuvenation BeadBramble Vest
Ninja TabiWarding Totem (เครื่องประดับ)
2 / 7 / 2
12/12/17

เกมจัดอันดับ 5v5 โซโล่คิว (18:35)

ชนะ เกมจัดอันดับ 5v5 โซโล่คิว (18:35) แพ้
jovask8
ไดมอนด์ I
kda สูง
13 / 1 / 2
13 / 1 / 2
Sorcerer's ShoesHextech GunbladeZhonya's HourglassThe Dark Seal
Haunting GuiseRefillable PotionWarding Totem (เครื่องประดับ)
Enchantment: WarriorRefillable PotionPhageMercury's Treads
Ruby CrystalOracle Alteration
3 / 5 / 0
3 / 1 / 3
Doran's BladeYoumuu's GhostbladeRuby CrystalDuskblade of Draktharr
Boots of SpeedPhageWarding Totem (เครื่องประดับ)
SightstoneRefillable PotionBoots of MobilityNomad's Medallion
Forbidden IdolSweeping Lens (เครื่องประดับ)
0 / 5 / 0
3 / 1 / 5
Blade of the Ruined KingZealBerserker's GreavesDagger
Doran's ShieldDaggerFarsight Alteration
The Black CleaverNinja TabiCorrupting PotionDoran's Shield
Cloth ArmorRuby CrystalWarding Totem (เครื่องประดับ)
1 / 4 / 2
1 / 1 / 8
Eye of the EquinoxRefillable PotionControl WardGlacial Shroud
Boots of MobilityOracle Alteration
Doran's BladeManamunePhageBoots of Speed
SheenMana PotionFarsight Alteration
1 / 3 / 0
0 / 2 / 5
Enchantment: WarriorBoots of SpeedRefillable PotionPhage
Ruby CrystalCloth ArmorWarding Totem (เครื่องประดับ)
MorellonomiconBroken StopwatchNeedlessly Large RodDoran's Ring
Amplifying TomeSlightly Magical BootsWarding Totem (เครื่องประดับ)
1 / 3 / 2
12/12/17

จัดอันดับดราฟท์ Flex (19:36)

ชนะ จัดอันดับดราฟท์ Flex (19:36) แพ้
1 / 0 / 21
Face of the MountainSightstoneAegis of the LegionBoots of Mobility
Oracle Alteration
Doran's ShieldTrinity ForceMercury's TreadsChain Vest
Control WardRuby CrystalWarding Totem (เครื่องประดับ)
2 / 4 / 2
7 / 2 / 8
Doran's RingMorellonomiconControl WardSorcerer's Shoes
Haunting GuiseBroken StopwatchFarsight Alteration
Boots of SwiftnessEye of the WatchersSerrated DirkControl Ward
Executioner's CallingSweeping Lens (เครื่องประดับ)
2 / 6 / 2
5 / 3 / 4
Refillable PotionThe Black CleaverJaurim's FistDoran's Blade
Ninja TabiWarding Totem (เครื่องประดับ)
Serrated DirkIonian Boots of LucidityYoumuu's GhostbladeLong Sword
Doran's BladeFarsight Alteration
0 / 6 / 3
13 / 2 / 6
B. F. SwordRapid FirecannonEssence ReaverBoots of Swiftness
Farsight Alteration
1 / 6 / 2
2 / 0 / 11
Enchantment: WarriorMercury's TreadsTiamatControl Ward
Ruby CrystalLong SwordSweeping Lens (เครื่องประดับ)
Enchantment: CinderhulkNull-Magic MantleNinja TabiTiamat
Ruby CrystalOracle Alteration
2 / 6 / 2
12/12/17

จัดอันดับดราฟท์ Flex (27:46)

ชนะ จัดอันดับดราฟท์ Flex (27:46) แพ้
Priyaanka
ไดมอนด์ I
kda สูง
16 / 1 / 5
16 / 1 / 5
Doran's ShieldBerserker's GreavesMercurial ScimitarRapid Firecannon
Statikk ShivInfinity EdgeFarsight Alteration
Boots of SpeedSightstoneFace of the MountainGargoyle Stoneplate
Null-Magic MantleSweeping Lens (เครื่องประดับ)
1 / 5 / 3
4 / 4 / 17
Frost Queen's ClaimSightstoneSeeker's ArmguardBroken Stopwatch
Boots of MobilityRedemptionOracle Alteration
Doran's BladeBerserker's GreavesInfinity EdgeStatikk Shiv
ZealKircheis ShardWarding Totem (เครื่องประดับ)
4 / 8 / 3
4 / 3 / 13
Doran's ShieldNinja TabiThornmailSunfire Cape
Spirit VisageOracle Alteration
Righteous GloryRuby CrystalBramble VestEnchantment: Cinderhulk
Ninja TabiNegatron CloakOracle Alteration
2 / 6 / 8
2 / 4 / 16
Chain VestHunter's PotionGiant's BeltAbyssal Mask
Enchantment: CinderhulkNinja TabiOracle Alteration
Doran's BladeBlade of the Ruined KingMercury's TreadsDoran's Blade
Trinity ForceRuby CrystalWarding Totem (เครื่องประดับ)
3 / 7 / 2
10 / 2 / 11
Doran's BladeThe Black CleaverLong SwordMaw of Malmortius
Lord Dominik's RegardsMercury's TreadsFarsight Alteration
Doran's RingMorellonomiconSorcerer's ShoesLiandry's Torment
Blasting WandWarding Totem (เครื่องประดับ)
4 / 10 / 5
12/12/17

เกมจัดอันดับ 5v5 โซโล่คิว (30:57)

ชนะ เกมจัดอันดับ 5v5 โซโล่คิว (30:57) แพ้
Rouas
ไดมอนด์ IV
kda สูง
8 / 1 / 13
8 / 1 / 13
Hextech Protobelt-01Needlessly Large RodZhonya's HourglassLiandry's Torment
Mercury's TreadsMejai's SoulstealerWarding Totem (เครื่องประดับ)
Enchantment: BloodrazorHunter's PotionMercury's TreadsTrinity Force
Chain VestSpectre's CowlOracle Alteration
5 / 10 / 4
10 / 5 / 10
Enchantment: WarriorHexdrinkerThe Black CleaverBerserker's Greaves
Phantom DancerMortal ReminderOracle Alteration
Negatron CloakChain VestSpirit VisageThornmail
Doran's RingMercury's TreadsFarsight Alteration
0 / 6 / 6
5 / 6 / 12
Quicksilver SashInfinity EdgeBerserker's GreavesStatikk Shiv
Doran's BladeMortal ReminderFarsight Alteration
Maw of MalmortiusPickaxeMercury's TreadsPhantom Dancer
Essence ReaverFarsight Alteration
4 / 5 / 5
0 / 6 / 16
Eye of the EquinoxControl WardKnight's VowLocket of the Iron Solari
Refillable PotionBoots of SwiftnessOracle Alteration
Zhonya's HourglassSeraph's EmbraceIonian Boots of LucidityRod of Ages
MorellonomiconOracle Alteration
8 / 3 / 3
10 / 2 / 9
Mercury's TreadsZhonya's HourglassRod of AgesLich Bane
Rabadon's DeathcapBlasting WandWarding Totem (เครื่องประดับ)
Locket of the Iron SolariRedemptionRuby SightstoneKindlegem
Relic ShieldBoots of MobilityOracle Alteration
3 / 9 / 11
12/12/17