รีเพลย์ที่มีอัตรา kda สูง

หากคุณใช้หน้านี้เพื่อสร้างวิดีโอ Youtube โปรดอ้างอิงเว็บไซต์ในวิดีโอของคุณด้วย ขอบคุณค่ะ !

เกมจัดอันดับ เดี่ยว/คู่ (15:50)

ชนะ เกมจัดอันดับ เดี่ยว/คู่ (15:50) แพ้
아이미 3636
DRX Clear Clear
GrandMaster
2 / 2 / 0
2 / 2 / 0
121 CS - 6k ทอง
Plated SteelcapsIceborn GauntletDoran's ShieldGiant's Belt
Stealth Ward
Divine SundererCorrupting PotionRuby CrystalPlated Steelcaps
Oracle Lens
2 / 3 / 1
108 CS - 5.4k ทอง
10 / 1 / 6
108 CS - 8.7k ทอง
Divine SundererMosstomper SeedlingControl WardBlack Cleaver
Long SwordPlated SteelcapsOracle Lens
Scorchclaw PupStormrazorBlack CleaverSlightly Magical Footwear
Oracle Lens
3 / 5 / 2
122 CS - 7.7k ทอง
2 / 2 / 8
123 CS - 6.2k ทอง
Refillable PotionEverfrostAmplifying TomeMercury's Treads
Doran's ShieldOracle Lens
Control WardRefillable PotionEverfrostDoran's Ring
Amplifying TomeIonian Boots of LucidityOracle Lens
3 / 5 / 3
117 CS - 5.9k ทอง
ToIanD
TolanD TolanD
GrandMaster
3 / 5 / 3
8 / 2 / 7
124 CS - 8.5k ทอง
Doran's BladeManamuneControl WardTrinity Force
รองเท้าFarsight Alteration
Doran's BladeRefillable PotionControl WardStormrazor
Long Swordรองเท้าStealth Ward
0 / 5 / 4
107 CS - 5.2k ทอง
2 / 2 / 17
31 CS - 5.7k ทอง
Ruby CrystalRunesteel SpauldersRefillable PotionChain Vest
Winged MoonplatePlated SteelcapsOracle Lens
Targon's BucklerControl WardBandleglass MirrorKindlegem
Ionian Boots of LucidityOracle Lens
1 / 6 / 3
24 CS - 3.9k ทอง
(13.10)

เกมจัดอันดับ เดี่ยว/คู่ (23:20)

ชนะ เกมจัดอันดับ เดี่ยว/คู่ (23:20) แพ้
2 / 4 / 5
152 CS - 8.6k ทอง
Doran's RingRiftmakerPlated SteelcapsFiendish Codex
Recurve BowBlasting WandStealth Ward
Trinity ForceHullbreakerIonian Boots of LuciditySpear Of Shojin
Stealth Ward
9 / 4 / 0
188 CS - 11.6k ทอง
4 / 7 / 8
109 CS - 8.9k ทอง
Iceborn GauntletPlated SteelcapsBlack CleaverRuby Crystal
Cloth ArmorCloth ArmorOracle Lens
Black CleaverStormrazorPlated SteelcapsEclipse
Oracle Lens
9 / 8 / 4
155 CS - 10.8k ทอง
16 / 1 / 5
244 CS - 16.2k ทอง
GaleforceImmortal ShieldbowBloodthirsterDeath's Dance
Berserker's GreavesCloth ArmorFarsight Alteration
Dark SealEverfrostZhonya's HourglassDoran's Ring
Ionian Boots of LucidityAmplifying TomeOracle Lens
2 / 5 / 3
181 CS - 8.3k ทอง
6 / 6 / 13
167 CS - 12.1k ทอง
B. F. SwordGaleforceStormrazorBerserker's Greaves
Vampiric ScepterFarsight Alteration
ZealRecurve BowGuinsoo's RagebladeBerserker's Greaves
Doran's BladeFarsight Alteration
1 / 9 / 6
147 CS - 7.2k ทอง
3 / 4 / 18
13 CS - 8.5k ทอง
Black Mist ScytheYoumuu's GhostbladeIonian Boots of LucidityRuby Crystal
Serrated DirkCaulfield's WarhammerOracle Lens
Shard of True IceIonian Boots of LucidityShurelya's BattlesongControl Ward
Fiendish CodexBandleglass MirrorOracle Lens
1 / 5 / 14
25 CS - 7k ทอง
(13.10)

เกมจัดอันดับ Flex (26:25)

ชนะ เกมจัดอันดับ Flex (26:25) แพ้
4 / 8 / 7
215 CS - 12.6k ทอง
Sunfire AegisMercury's TreadsHeartsteelHullbreaker
Aegis of the LegionNull-Magic MantleStealth Ward
Hextech RocketbeltControl WardBlighting JewelSorcerer's Shoes
ShadowflameRabadon's DeathcapOracle Lens
11 / 8 / 4
157 CS - 12.8k ทอง
Mystiquees
Mystiques Mystiques EXEED
มาสเตอร์
11 / 8 / 4
10 / 3 / 11
138 CS - 12.4k ทอง
Mercury's TreadsDivine SundererControl WardAbyssal Mask
Aegis of the LegionDead Man's PlateOracle Lens
Sunfire AegisRadiant VirtueMercury's TreadsBramble Vest
Giant's BeltOracle Lens
3 / 6 / 13
141 CS - 9.4k ทอง
6 / 4 / 10
167 CS - 10.3k ทอง
Sorcerer's ShoesEverfrostZhonya's HourglassDoran's Ring
Dark SealHextech AlternatorFarsight Alteration
HullbreakerRefillable PotionStridebreakerLong Sword
Ionian Boots of LucidityRuby CrystalStealth Ward
1 / 7 / 5
199 CS - 9.3k ทอง
12 / 4 / 9
218 CS - 13.9k ทอง
Doran's BladeNavori QuickbladesStormrazorBerserker's Greaves
Essence ReaverLast WhisperFarsight Alteration
Doran's BladeTrinity ForceRunaan's HurricaneGiant's Belt
Ruby CrystalBerserker's GreavesFarsight Alteration
3 / 8 / 5
225 CS - 10.4k ทอง
Jojopyun fangirl
Inspired Inspired Evil Geniuses
GrandMaster
3 / 8 / 5
1 / 1 / 24
5 CS - 8.5k ทอง
Shard of True IceArdent CenserControl WardIonian Boots of Lucidity
Mejai's SoulstealerEchoes of HeliaOracle Lens
Shurelya's BattlesongAether WispShard of True IceIonian Boots of Lucidity
Forbidden IdolControl WardOracle Lens
1 / 4 / 10
14 CS - 6.2k ทอง
(13.10)

เกมจัดอันดับ เดี่ยว/คู่ (24:21)

ชนะ เกมจัดอันดับ เดี่ยว/คู่ (24:21) แพ้
3 / 2 / 5
174 CS - 10.5k ทอง
Sunfire AegisJak'Sho, The ProteanBramble VestDoran's Shield
Plated SteelcapsSheenFarsight Alteration
Divine SundererRefillable PotionPlated SteelcapsThornmail
Caulfield's WarhammerLast WhisperFarsight Alteration
3 / 8 / 1
159 CS - 9.9k ทอง
10 / 3 / 11
190 CS - 13.3k ทอง
Cloth ArmorControl WardDeath's DanceIonian Boots of Lucidity
Duskblade of DraktharrSpear Of ShojinOracle Lens
Dark SealNight HarvesterSorcerer's ShoesOracle Lens
1 / 4 / 2
110 CS - 6.8k ทอง
3 / 3 / 10
120 CS - 8.1k ทอง
Tear of the GoddessBlasting WandLuden's TempestAmplifying Tome
Sorcerer's ShoesFarsight Alteration
Doran's BladeZealInfinity EdgeImmortal Shieldbow
Berserker's GreavesLong SwordFarsight Alteration
5 / 8 / 2
203 CS - 10.8k ทอง
12 / 2 / 11
208 CS - 14.7k ทอง
The CollectorGaleforceRapid FirecannonLast Whisper
Berserker's GreavesCloak of AgilityFarsight Alteration
Refillable PotionStormrazorZealB. F. Sword
Long SwordBerserker's GreavesStealth Ward
1 / 9 / 2
132 CS - 8.3k ทอง
10 / 1 / 12
30 CS - 11.4k ทอง
Zhonya's HourglassShard of True IceLuden's TempestDark Seal
Sorcerer's ShoesHextech AlternatorOracle Lens
Bulwark of the MountainLocket of the Iron SolariControl WardIonian Boots of Lucidity
Refillable PotionLifewell PendantOracle Lens
1 / 9 / 5
35 CS - 5.6k ทอง
(13.10)

เกมจัดอันดับ เดี่ยว/คู่ (34:00)

แพ้ เกมจัดอันดับ เดี่ยว/คู่ (34:00) ชนะ
2 / 5 / 4
251 CS - 13k ทอง
Youmuu's GhostbladeSerylda's GrudgeLong SwordIonian Boots of Lucidity
Serrated DirkMuramanaOracle Lens
Corrupting PotionIceborn GauntletForce of NatureFrozen Heart
Plated SteelcapsNull-Magic MantleOracle Lens
1 / 2 / 10
234 CS - 12.4k ทอง
8 / 6 / 4
252 CS - 15.9k ทอง
Zhonya's HourglassNight HarvesterVoid StaffShadowflame
Needlessly Large RodSorcerer's ShoesOracle Lens
Maw of MalmortiusDivine SundererMercury's TreadsBlack Cleaver
Negatron CloakWinged MoonplateOracle Lens
7 / 5 / 7
168 CS - 13.3k ทอง
2 / 5 / 6
192 CS - 10.6k ทอง
Corrupting PotionLuden's TempestShadowflameFiendish Codex
Dark SealSorcerer's ShoesOracle Lens
Sorcerer's ShoesDoran's RingHextech AlternatorRylai's Crystal Scepter
Needlessly Large RodLiandry's AnguishStealth Ward
2 / 5 / 9
189 CS - 10.6k ทอง
2 / 5 / 2
298 CS - 13.5k ทอง
Doran's BladeStormrazorInfinity EdgeKraken Slayer
Hearthbound AxeBerserker's GreavesFarsight Alteration
Titanic HydraTrinity ForceGuardian AngelImmortal Shieldbow
Runaan's HurricaneBerserker's GreavesFarsight Alteration
10 / 2 / 8
336 CS - 18.4k ทอง
1 / 3 / 8
28 CS - 7.7k ทอง
Bulwark of the MountainRefillable PotionShurelya's BattlesongChemtech Putrifier
Ionian Boots of LucidityAmplifying TomeOracle Lens
Echoes of HeliaImperial MandateShard of True IceControl Ward
Staff of Flowing WaterArdent CenserOracle Lens
4 / 1 / 15
3 CS - 10.3k ทอง
(13.10)