รีเพลย์ที่มี KDA สูง

หากคุณใช้หน้านี้เพื่อสร้างวิดีโอ Youtube โปรดกล่าวถึงเว็บไซต์ในวิดีโอของคุณ ขอบคุณ!

เกมจัดอันดับ เดี่ยว/คู่ (32:48)

ชนะ เกมจัดอันดับ เดี่ยว/คู่ (32:48) แพ้
2 / 3 / 13
184 CS - ทอง 12.1k
FimbulwinterPlated SteelcapsEclipseFrozen Heart
Null-Magic MantleKindlegemOracle Lens
Doran's BladePlated SteelcapsTerminusGuinsoo's Rageblade
Kraken SlayerRylai's Crystal ScepterFarsight Alteration
5 / 9 / 4
275 CS - ทอง 14.2k
13 / 1 / 16
215 CS - ทอง 16.2k
Sterak's GageSundered SkyGuardian AngelBlack Cleaver
Ruby CrystalPlated SteelcapsOracle Lens
Unending DespairSunfire AegisBramble VestGiant's Belt
Ionian Boots of LucidityRuby CrystalOracle Lens
4 / 7 / 6
151 CS - ทอง 10k
12 / 8 / 14
212 CS - ทอง 14.8k
Amplifying TomeBlackfire TorchLiandry's TormentSorcerer's Shoes
CryptbloomHorizon FocusFarsight Alteration
Doran's BladeTrinity ForceMercury's TreadsInfinity Edge
Lord Dominik's RegardsRapid FirecannonFarsight Alteration
9 / 8 / 6
287 CS - ทอง 15.2k
11 / 3 / 17
267 CS - ทอง 17k
Zhonya's HourglassStatikk ShivBerserker's GreavesGuinsoo's Rageblade
Nashor's ToothFarsight Alteration
Immortal ShieldbowB. F. SwordBerserker's GreavesBlade of The Ruined King
Cloak of AgilityPickaxeFarsight Alteration
2 / 13 / 4
236 CS - ทอง 10.7k
3 / 5 / 30
20 CS - ทอง 10.8k
Plated SteelcapsCelestial OppositionWarmog's ArmorWatchful Wardstone
Knight's VowWinged MoonplateOracle Lens
Rapid FirecannonLong SwordBloodsongLast Whisper
OpportunityBoots of SwiftnessOracle Lens
0 / 4 / 13
72 CS - ทอง 9.8k
(14.12)

เกมจัดอันดับ เดี่ยว/คู่ (23:19)

แพ้ เกมจัดอันดับ เดี่ยว/คู่ (23:19) ชนะ
0 / 9 / 2
150 CS - ทอง 6.9k
Executioner's CallingPlated SteelcapsTrinity ForceTunneler
Doran's BladeStealth Ward
TunnelerRuby CrystalEclipseSundered Sky
Plated SteelcapsLong SwordStealth Ward
7 / 2 / 3
183 CS - ทอง 10.7k
0 / 6 / 3
161 CS - ทอง 7.4k
NoonquiverBerserker's GreavesBlade of The Ruined KingPickaxe
Oracle Lens
KindlegemControl WardZeke's ConvergencePlated Steelcaps
Warmog's ArmorNull-Magic MantleOracle Lens
4 / 0 / 16
145 CS - ทอง 9.5k
2 / 6 / 2
197 CS - ทอง 9.1k
Doran's RingLuden's CompanionDark SealSorcerer's Shoes
ShadowflameControl WardFarsight Alteration
MalignanceHorizon FocusMercury's TreadsMejai's Soulstealer
Needlessly Large RodStealth Ward
5 / 3 / 12
197 CS - ทอง 10.7k
2 / 8 / 2
147 CS - ทอง 7.9k
Blade of The Ruined KingDoran's BladeBerserker's GreavesHearthbound Axe
Recurve BowFarsight Alteration
The CollectorNoonquiverRapid FirecannonSlightly Magical Footwear
Infinity EdgeDoran's BladeFarsight Alteration
14 / 2 / 2
210 CS - ทอง 13.6k
5 / 5 / 2
37 CS - ทอง 7.6k
Blighting JewelControl WardZaz'Zak's RealmspikeFiendish Codex
Liandry's TormentSorcerer's ShoesOracle Lens
Imperial MandateZaz'Zak's RealmspikeMikael's BlessingFaerie Charm
Ionian Boots of LucidityOracle Lens
4 / 2 / 17
30 CS - ทอง 7.9k
(14.12)

เกมจัดอันดับ เดี่ยว/คู่ (24:45)

ชนะ เกมจัดอันดับ เดี่ยว/คู่ (24:45) แพ้
5 / 1 / 7
165 CS - ทอง 10k
Needlessly Large RodControl WardHextech RocketbeltLich Bane
Doran's RingSorcerer's ShoesOracle Lens
Maw of MalmortiusDoran's BladeIonian Boots of LucidityBlack Cleaver
Long SwordLong SwordOracle Lens
3 / 8 / 0
187 CS - ทอง 8.8k
3 / 2 / 11
140 CS - ทอง 9.5k
Plated SteelcapsLiandry's TormentMejai's SoulstealerNegatron Cloak
Spectre's CowlOracle Lens
Profane HydraOpportunityIonian Boots of LucidityLong Sword
Oracle Lens
2 / 5 / 3
143 CS - ทอง 7.8k
2 / 6 / 5
186 CS - ทอง 9.1k
Doran's ShieldEclipseSerpent's FangBoots
Long SwordThe BrutalizerStealth Ward
Luden's CompanionRabadon's DeathcapDark SealDoran's Ring
Sorcerer's ShoesOracle Lens
3 / 5 / 3
194 CS - ทอง 9.1k
14 / 0 / 6
290 CS - ทอง 17.9k
Statikk ShivGuinsoo's RagebladeTerminusBerserker's Greaves
Navori FlickerbladeVampiric ScepterFarsight Alteration
Kraken SlayerNavori FlickerbladeCloak of AgilityDoran's Blade
Berserker's GreavesFarsight Alteration
1 / 6 / 1
179 CS - ทอง 8.1k
4 / 2 / 9
30 CS - ทอง 8.3k
BloodsongPlated SteelcapsWarmog's ArmorKindlegem
Chain VestOracle Lens
BloodsongBoots of SwiftnessWarmog's ArmorWarden's Mail
Control WardOracle Lens
2 / 4 / 4
19 CS - ทอง 5.9k
(14.12)

เกมจัดอันดับ เดี่ยว/คู่ (21:37)

ชนะ เกมจัดอันดับ เดี่ยว/คู่ (21:37) แพ้
2 / 3 / 9
161 CS - ทอง 7.8k
Hextech RocketbeltLiandry's TormentMercury's TreadsOracle Lens
Hextech RocketbeltVoid StaffDoran's BladeSorcerer's Shoes
Oracle Lens
3 / 5 / 0
175 CS - ทอง 7.9k
8 / 3 / 2
159 CS - ทอง 9.9k
Sundered SkyHexdrinkerLong SwordMercury's Treads
Kraken SlayerOracle Lens
Randuin's OmenZeke's ConvergenceRuby CrystalPlated Steelcaps
Oracle Lens
0 / 3 / 7
135 CS - ทอง 7k
2 / 2 / 10
194 CS - ทอง 9.4k
Doran's RingBlackfire TorchShadowflameSorcerer's Shoes
Farsight Alteration
Doran's RingIonian Boots of LucidityMalignanceHorizon Focus
Dark SealOracle Lens
2 / 0 / 1
191 CS - ทอง 7.6k
4 / 1 / 1
194 CS - ทอง 9.8k
Doran's BladeQuicksilver SashInfinity EdgeBerserker's Greaves
Phantom DancerFarsight Alteration
Guinsoo's RagebladeBerserker's GreavesStatikk ShivDoran's Blade
Farsight Alteration
2 / 5 / 1
175 CS - ทอง 7.7k
4 / 1 / 15
32 CS - ทอง 9.2k
Edge of NightBloodsongBoots of SwiftnessLast Whisper
Rapid FirecannonOracle Lens
Refillable PotionBloodsongSundered SkyLong Sword
Ionian Boots of LucidityOracle Lens
3 / 7 / 2
18 CS - ทอง 5.9k
(14.12)

เกมจัดอันดับ เดี่ยว/คู่ (22:24)

ชนะ เกมจัดอันดับ เดี่ยว/คู่ (22:24) แพ้
5 / 2 / 10
192 CS - ทอง 10.6k
FimbulwinterRanduin's OmenPlated SteelcapsNegatron Cloak
Sunfire AegisOracle Lens
Doran's BladeBerserker's GreavesRefillable PotionBlade of The Ruined King
NoonquiverFarsight Alteration
1 / 7 / 4
149 CS - ทอง 7k
14 / 3 / 10
175 CS - ทอง 13.3k
StridebreakerIonian Boots of LucidityControl WardGuardian Angel
Null-Magic MantleExperimental HexplateOracle Lens
Liandry's TormentBlackfire TorchShattered ArmguardMercury's Treads
Stealth Ward
5 / 11 / 5
145 CS - ทอง 8.9k
6 / 1 / 10
170 CS - ทอง 10.5k
Sorcerer's ShoesLuden's CompanionVoid StaffNeedlessly Large Rod
Dark SealOracle Lens
Trinity ForceInfinity EdgeMercury's TreadsDoran's Blade
Farsight Alteration
5 / 5 / 2
194 CS - ทอง 9k
9 / 5 / 4
180 CS - ทอง 11.3k
Guinsoo's RagebladeKraken SlayerHearthbound AxeDagger
Berserker's GreavesFarsight Alteration
Doran's BladeNavori FlickerbladeKraken SlayerBerserker's Greaves
Farsight Alteration
3 / 5 / 3
180 CS - ทอง 8.2k
2 / 7 / 18
14 CS - ทอง 6.9k
Celestial OppositionLocket of the Iron SolariWarden's MailPlated Steelcaps
Glacial BucklerOracle Lens
Locket of the Iron SolariCelestial OppositionControl WardKnight's Vow
KindlegemIonian Boots of LucidityOracle Lens
4 / 9 / 8
18 CS - ทอง 7.3k
(14.12)