รีเพลย์ที่มีอัตรา kda สูง

หากคุณใช้หน้านี้เพื่อสร้างวิดีโอ Youtube โปรดอ้างอิงเว็บไซต์ในวิดีโอของคุณด้วย ขอบคุณค่ะ !

เกมจัดอันดับ เดี่ยว/คู่ (15:40)

ชนะ เกมจัดอันดับ เดี่ยว/คู่ (15:40) แพ้
8 / 0 / 4
133 CS - 8k gold
Doran's BladeWinged MoonplateGoredrinkerPlated Steelcaps
Caulfield's WarhammerCloth ArmorStealth Ward
DaggerCloak of AgilityNoonquiverDoran's Shield
Berserker's GreavesStealth Ward
1 / 11 / 0
73 CS - 4.1k gold
18 / 0 / 4
129 CS - 11.2k gold
Refillable PotionHextech RocketbeltLich BaneMejai's Soulstealer
Sorcerer's ShoesOracle Lens
Sunfire AegisControl WardHealth PotionSlightly Magical Footwear
Oracle Lens
1 / 5 / 2
81 CS - 4.5k gold
5 / 2 / 11
111 CS - 8.6k gold
Youmuu's GhostbladeDuskblade of DraktharrIonian Boots of LucidityOracle Lens
Corrupting PotionZhonya's HourglassDoran's RingControl Ward
Dark SealBootsOracle Lens
0 / 4 / 1
106 CS - 4.6k gold
3 / 7 / 11
92 CS - 6.7k gold
EclipseRefillable PotionBoots of SwiftnessRuby Crystal
Serrated DirkStealth Ward
Doran's BladeKraken SlayerSerrated DirkBerserker's Greaves
Stealth Ward
6 / 10 / 3
80 CS - 6.7k gold
2 / 3 / 16
33 CS - 5.8k gold
Runesteel SpauldersLocket of the Iron SolariRefillable PotionIonian Boots of Lucidity
Oracle Lens
Shurelya's BattlesongControl WardFrostfangForbidden Idol
Dark SealOracle Lens
4 / 6 / 6
4 CS - 5.2k gold
(11.21)

เกมจัดอันดับ เดี่ยว/คู่ (15:15)

ชนะ เกมจัดอันดับ เดี่ยว/คู่ (15:15) แพ้
2 / 4 / 3
73 CS - 4.5k gold
Refillable PotionDoran's ShieldBootsBami's Cinder
Warden's MailStealth Ward
Slightly Magical FootwearLong SwordRefillable PotionTear of the Goddess
Caulfield's WarhammerEclipseStealth Ward
2 / 4 / 0
99 CS - 5.4k gold
2 / 1 / 13
107 CS - 6.6k gold
Hextech RocketbeltDark SealSorcerer's ShoesBroken Stopwatch
Amplifying TomeOracle Lens
Hextech RocketbeltRefillable PotionDark SealBoots
Oracle Lens
1 / 4 / 1
112 CS - 5.5k gold
8 / 0 / 1
140 CS - 8.2k gold
Doran's ShieldGaleforceZealRefillable Potion
Berserker's GreavesOracle Lens
EverfrostRefillable PotionDoran's RingBoots
Dark SealStealth Ward
1 / 4 / 0
102 CS - 4.8k gold
12 / 0 / 8
115 CS - 11k gold
Doran's BladeRefillable PotionImmortal ShieldbowWit's End
Berserker's GreavesZealFarsight Alteration
Doran's BladeSerrated DirkBootsVampiric Scepter
NoonquiverCloak of AgilityStealth Ward
1 / 7 / 2
84 CS - 5.1k gold
3 / 1 / 15
25 CS - 5.6k gold
Runesteel SpauldersRefillable PotionLocket of the Iron SolariMobility Boots
Oracle Lens
Refillable PotionRunesteel SpauldersMinion DematerializerControl Ward
KindlegemPlated SteelcapsOracle Lens
1 / 8 / 1
21 CS - 3.5k gold
(11.21)

เกมจัดอันดับ เดี่ยว/คู่ (22:57)

ชนะ เกมจัดอันดับ เดี่ยว/คู่ (22:57) แพ้
10 / 1 / 6
203 CS - 12.6k gold
Hextech RocketbeltZhonya's HourglassDark SealSorcerer's Shoes
Void StaffStealth Ward
GoredrinkerKindlegemCaulfield's WarhammerDoran's Shield
Mercury's TreadsLong SwordStealth Ward
2 / 6 / 0
147 CS - 7.5k gold
9 / 6 / 8
133 CS - 10.8k gold
Black CleaverGoredrinkerTiamatIonian Boots of Lucidity
Stealth Ward
Divine SundererMercury's TreadsDaggerNegatron Cloak
Long SwordOracle Lens
2 / 8 / 6
108 CS - 6.8k gold
5 / 4 / 13
141 CS - 11k gold
EverfrostCorrupting PotionZhonya's HourglassControl Ward
Rapid FirecannonMercury's TreadsFarsight Alteration
Corrupting PotionZhonya's HourglassLuden's TempestDark Seal
Ionian Boots of LucidityOracle Lens
4 / 4 / 6
154 CS - 8.5k gold
6 / 2 / 3
174 CS - 10.4k gold
B. F. SwordBerserker's GreavesMortal ReminderRefillable Potion
Immortal ShieldbowStealth Ward
Control WardBerserker's GreavesKraken SlayerLord Dominik's Regards
PickaxeFarsight Alteration
5 / 7 / 3
165 CS - 9k gold
1 / 2 / 16
12 CS - 6.9k gold
Moonstone RenewerShard of True IceForbidden IdolRuby Crystal
Ionian Boots of LucidityOracle Lens
Refillable PotionControl WardMercury's TreadsBramble Vest
Locket of the Iron SolariRunesteel SpauldersOracle Lens
2 / 6 / 6
26 CS - 5.6k gold
(11.21)

เกมจัดอันดับ Flex (28:42)

แพ้ เกมจัดอันดับ Flex (28:42) ชนะ
6 / 10 / 1
144 CS - 9.3k gold
Blade of The Ruined KingDivine SundererLong SwordPlated Steelcaps
Stealth Ward
Death's DanceDivine SundererLong SwordPlated Steelcaps
Stealth Ward
4 / 5 / 4
149 CS - 9.4k gold
0 / 6 / 3
127 CS - 7.1k gold
Refillable PotionSunfire AegisPlated SteelcapsKindlegem
Giant's BeltOracle Lens
Lord Dominik's RegardsBloodthirsterImmortal ShieldbowSerrated Dirk
Mercury's TreadsOracle Lens
9 / 1 / 12
193 CS - 13.2k gold
2 / 3 / 2
213 CS - 9.6k gold
Sorcerer's ShoesLuden's TempestHorizon FocusAmplifying Tome
Doran's RingControl WardFarsight Alteration
Control WardHextech RocketbeltZhonya's HourglassBlighting Jewel
Blasting WandSorcerer's ShoesStealth Ward
7 / 0 / 11
168 CS - 10.7k gold
1 / 8 / 2
176 CS - 9.1k gold
Phantom DancerBerserker's GreavesImmortal ShieldbowDoran's Blade
Farsight Alteration
Berserker's GreavesGaleforceThe CollectorEssence Reaver
Last WhisperCloak of AgilityFarsight Alteration
15 / 4 / 1
233 CS - 14.7k gold
1 / 10 / 4
17 CS - 6.3k gold
Shard of True IceMoonstone RenewerTear of the GoddessSorcerer's Shoes
Oblivion OrbOracle Lens
Shurelya's BattlesongMikael's BlessingShard of True IceKindlegem
Forbidden IdolMobility BootsOracle Lens
2 / 1 / 21
30 CS - 9.4k gold
(11.21)

เกมจัดอันดับ เดี่ยว/คู่ (30:36)

แพ้ เกมจัดอันดับ เดี่ยว/คู่ (30:36) ชนะ
0 / 2 / 3
269 CS - 10.9k gold
Doran's BladeImmortal ShieldbowMercury's TreadsThe Collector
Cloak of AgilityB. F. SwordStealth Ward
Sterak's GagePlated SteelcapsDivine SundererBramble Vest
Cloth ArmorStealth Ward
1 / 0 / 3
183 CS - 9.9k gold
5 / 8 / 5
143 CS - 10.4k gold
PickaxeDivine SundererMercury's TreadsBlade of The Ruined King
PhageOracle Lens
Sorcerer's ShoesHextech RocketbeltZhonya's HourglassDark Seal
MorellonomiconRabadon's DeathcapOracle Lens
14 / 2 / 2
224 CS - 16.2k gold
3 / 6 / 2
188 CS - 10.7k gold
EverfrostDoran's RingBanshee's VeilSorcerer's Shoes
Needlessly Large RodNeedlessly Large RodStealth Ward
Banshee's VeilSorcerer's ShoesHorizon FocusDark Seal
Blighting JewelLuden's TempestFarsight Alteration
5 / 5 / 8
234 CS - 13.9k gold
3 / 6 / 2
187 CS - 9.4k gold
GaleforceCloak of AgilityLord Dominik's RegardsBerserker's Greaves
Cloak of AgilityDoran's BladeFarsight Alteration
Seraph's EmbraceZhonya's HourglassLiandry's AnguishIonian Boots of Lucidity
Fiendish CodexDoran's RingFarsight Alteration
4 / 1 / 14
201 CS - 13k gold
0 / 5 / 8
32 CS - 6.3k gold
Bulwark of the MountainShurelya's BattlesongControl WardIonian Boots of Lucidity
Oblivion OrbFaerie CharmOracle Lens
Divine SundererBlack Mist ScytheBoots of SwiftnessRapid Firecannon
Caulfield's WarhammerOracle Lens
3 / 3 / 13
45 CS - 10.9k gold
(11.21)