รีเพลย์ที่มีอัตรา kda สูง

หากคุณใช้หน้านี้เพื่อสร้างวิดีโอ Youtube โปรดอ้างอิงเว็บไซต์ในวิดีโอของคุณด้วย ขอบคุณค่ะ !

เกมจัดอันดับ เดี่ยว/คู่ (15:16)

แพ้ เกมจัดอันดับ เดี่ยว/คู่ (15:16) ชนะ
0 / 7 / 1
102 CS - 4.8k gold
Crown of the Shattered QueenTear of the GoddessCorrupting PotionAether Wisp
Slightly Magical FootwearStealth Ward
Spectre's CowlKindlegemRefillable PotionFrostfire Gauntlet
Slightly Magical FootwearStealth Ward
3 / 4 / 2
116 CS - 5.8k gold
2 / 6 / 0
77 CS - 4.7k gold
GoredrinkerBootsOracle Lens
Refillable PotionYoumuu's GhostbladeGaleforceSlightly Magical Footwear
Long SwordOracle Lens
4 / 0 / 10
142 CS - 8.2k gold
4 / 5 / 0
81 CS - 5.7k gold
Refillable PotionHextech RocketbeltBlasting WandDoran's Ring
Dark SealBootsStealth Ward
Dark SealNashor's ToothSorcerer's ShoesHextech Alternator
Stealth Ward
6 / 3 / 3
65 CS - 6k gold
2 / 6 / 3
82 CS - 5.1k gold
GaleforceBerserker's GreavesLong SwordStealth Ward
Runaan's HurricaneImmortal ShieldbowBerserker's GreavesDoran's Blade
Stealth Ward
13 / 1 / 4
156 CS - 11.7k gold
1 / 3 / 1
8 CS - 2.9k gold
Mobility BootsControl WardRefillable PotionCrystalline Bracer
Relic ShieldOracle Lens
Broken StopwatchTargon's BucklerShurelya's BattlesongTear of the Goddess
Ionian Boots of LucidityOracle Lens
1 / 1 / 18
24 CS - 6.7k gold
(11.23)

เกมจัดอันดับ เดี่ยว/คู่ (17:34)

ชนะ เกมจัดอันดับ เดี่ยว/คู่ (17:34) แพ้
4 / 1 / 13
118 CS - 8.8k gold
Corrupting PotionIonian Boots of LucidityCrown of the Shattered QueenDark Seal
Cosmic DriveSheenFarsight Alteration
Plated SteelcapsKindlegemKindlegemKindlegem
KindlegemKindlegemStealth Ward
4 / 7 / 2
121 CS - 7k gold
7 / 3 / 8
120 CS - 9k gold
Refillable PotionSerrated DirkYoumuu's GhostbladeSlightly Magical Footwear
Cloak of AgilityImmortal ShieldbowOracle Lens
Refillable PotionBroken StopwatchNight HarvesterFiendish Codex
Sorcerer's ShoesAmplifying TomeOracle Lens
4 / 5 / 2
110 CS - 7.2k gold
11 / 1 / 8
151 CS - 10.9k gold
Corrupting PotionMejai's SoulstealerAether WispBlighting Jewel
Luden's TempestSorcerer's ShoesFarsight Alteration
Refillable PotionCaulfield's WarhammerGaleforceBoots
Control WardFarsight Alteration
3 / 9 / 5
94 CS - 5.6k gold
14 / 4 / 6
138 CS - 10.8k gold
GaleforcePhantom DancerDoran's BladeBerserker's Greaves
Farsight Alteration
Broken StopwatchGaleforceRefillable PotionBerserker's Greaves
Stealth Ward
2 / 7 / 4
96 CS - 5.8k gold
1 / 4 / 14
28 CS - 5.9k gold
Shurelya's BattlesongTargon's BucklerRefillable PotionMobility Boots
Cloth ArmorOracle Lens
Refillable PotionNull-Magic MantleRunesteel SpauldersBoots of Swiftness
KindlegemCloth ArmorOracle Lens
0 / 9 / 8
22 CS - 4.2k gold
(11.23)

เกมจัดอันดับ เดี่ยว/คู่ (20:26)

ชนะ เกมจัดอันดับ เดี่ยว/คู่ (20:26) แพ้
5 / 2 / 2
191 CS - 10.6k gold
Control WardBerserker's GreavesInfinity EdgeImmortal Shieldbow
PickaxeDoran's ShieldOracle Lens
Serrated DirkManamuneIonian Boots of LucidityEclipse
Stealth Ward
3 / 4 / 1
132 CS - 8.1k gold
7 / 4 / 9
118 CS - 9k gold
Ruby CrystalPickaxeGoredrinkerControl Ward
PhageIonian Boots of LucidityStealth Ward
Cloth ArmorGoredrinkerRefillable PotionMercury's Treads
Long SwordOracle Lens
0 / 5 / 2
108 CS - 5.8k gold
5 / 2 / 3
160 CS - 9k gold
Luden's TempestShadowflameSorcerer's ShoesCorrupting Potion
Control WardDoran's RingStealth Ward
SheenCorrupting PotionSorcerer's ShoesCrown of the Shattered Queen
Cosmic DriveAmplifying TomeOracle Lens
5 / 5 / 3
160 CS - 9.3k gold
7 / 2 / 11
179 CS - 11.3k gold
GaleforceCloak of AgilityRefillable PotionBoots of Swiftness
Rapid FirecannonThe CollectorFarsight Alteration
Kraken SlayerBerserker's GreavesVampiric ScepterFarsight Alteration
1 / 10 / 2
126 CS - 6.5k gold
9 / 1 / 16
25 CS - 10.3k gold
Luden's TempestBroken StopwatchShard of True IceChemtech Putrifier
Ionian Boots of LucidityOracle Lens
Luden's TempestShard of True IceControl WardFiendish Codex
Slightly Magical FootwearAmplifying TomeOracle Lens
2 / 9 / 2
26 CS - 5.5k gold
(11.23)

เกมจัดอันดับ เดี่ยว/คู่ (22:16)

แพ้ เกมจัดอันดับ เดี่ยว/คู่ (22:16) ชนะ
2 / 8 / 2
173 CS - 10k gold
EclipseIonian Boots of LucidityMuramanaSerpent's Fang
Long SwordStealth Ward
Turbo ChemtankFimbulwinterThornmailPlated Steelcaps
Oracle Lens
5 / 1 / 6
179 CS - 10.1k gold
3 / 6 / 2
142 CS - 9.5k gold
Hextech RocketbeltDark SealSeeker's ArmguardSorcerer's Shoes
Lich BaneOracle Lens
GoredrinkerSterak's GageControl WardSlightly Magical Footwear
Stealth Ward
7 / 1 / 6
133 CS - 9.7k gold
2 / 6 / 1
186 CS - 7.9k gold
Doran's ShieldZealImmortal ShieldbowBerserker's Greaves
B. F. SwordOracle Lens
Cosmic DriveTear of the GoddessEverfrostIonian Boots of Lucidity
Dark SealNeedlessly Large RodOracle Lens
6 / 5 / 3
183 CS - 10.8k gold
2 / 5 / 2
132 CS - 6.8k gold
GaleforcePlated SteelcapsLast WhisperFarsight Alteration
Immortal ShieldbowGuinsoo's RagebladeGuardian AngelBerserker's Greaves
Wit's EndFarsight Alteration
11 / 2 / 4
248 CS - 13.7k gold
0 / 6 / 5
11 CS - 4.9k gold
Shard of True IceShurelya's BattlesongRefillable PotionRuby Crystal
Control WardMercury's TreadsOracle Lens
Refillable PotionBulwark of the MountainKindlegemEvenshroud
Plated SteelcapsOracle Lens
2 / 0 / 14
32 CS - 7.4k gold
(11.23)

เกมจัดอันดับ เดี่ยว/คู่ (24:22)

ชนะ เกมจัดอันดับ เดี่ยว/คู่ (24:22) แพ้
7 / 3 / 13
128 CS - 10.5k gold
PhagePlated SteelcapsPickaxeDeath's Dance
Ruby CrystalDivine SundererOracle Lens
Immortal ShieldbowMortal ReminderBerserker's GreavesCaulfield's Warhammer
Chain VestDoran's BladeFarsight Alteration
6 / 8 / 5
177 CS - 10.4k gold
9 / 5 / 7
145 CS - 10.7k gold
GaleforcePickaxeThe CollectorB. F. Sword
Cloak of AgilityBerserker's GreavesOracle Lens
Youmuu's GhostbladeLong SwordSerrated DirkSlightly Magical Footwear
EclipseOracle Lens
2 / 8 / 7
131 CS - 8.5k gold
9 / 2 / 4
215 CS - 12.8k gold
Cosmic DriveZhonya's HourglassEverfrostDark Seal
Doran's RingIonian Boots of LucidityOracle Lens
Sorcerer's ShoesCorrupting PotionDoran's RingLuden's Tempest
Zhonya's HourglassAmplifying TomeStealth Ward
4 / 4 / 2
171 CS - 9.7k gold
8 / 1 / 12
219 CS - 13.1k gold
Infinity EdgeGaleforceBerserker's GreavesPhantom Dancer
Negatron CloakFarsight Alteration
Immortal ShieldbowBerserker's GreavesRefillable PotionRageknife
Phantom DancerDaggerFarsight Alteration
3 / 5 / 6
165 CS - 9k gold
3 / 5 / 14
26 CS - 7.8k gold
Control WardBulwark of the MountainThornmailRuby Crystal
EvenshroudMobility BootsOracle Lens
EvenshroudCloth ArmorBulwark of the MountainBoots of Swiftness
KindlegemCloth ArmorOracle Lens
1 / 11 / 8
29 CS - 5.6k gold
(11.23)