สถิติ Ping

เลนบน เลนบน

Ping Ping/นาที
กำลังไป
กำลังไป
ศัตรูหายไป
ศัตรูหายไป
ช่วยฉัน
ช่วยฉัน
กลับมา
กลับมา
ศัตรูมองเห็น
ศัตรูมองเห็น
บุกเต็มที่
บุกเต็มที่
บุก
บุก
ต้องการทัศนวิสัย
ต้องการทัศนวิสัย
ล่อเอาไว้
ล่อเอาไว้
ต้านไว้
ต้านไว้
ทัศนวิสัยเคลียร์แล้ว
ทัศนวิสัยเคลียร์แล้ว

Jungler Jungler

Ping Ping/นาที
กำลังไป
กำลังไป
ศัตรูหายไป
ศัตรูหายไป
ช่วยฉัน
ช่วยฉัน
กลับมา
กลับมา
ศัตรูมองเห็น
ศัตรูมองเห็น
บุกเต็มที่
บุกเต็มที่
ต้องการทัศนวิสัย
ต้องการทัศนวิสัย
บุก
บุก
ล่อเอาไว้
ล่อเอาไว้
ต้านไว้
ต้านไว้
ทัศนวิสัยเคลียร์แล้ว
ทัศนวิสัยเคลียร์แล้ว

เลนกลาง เลนกลาง

Ping Ping/นาที
กำลังไป
กำลังไป
ศัตรูหายไป
ศัตรูหายไป
กลับมา
กลับมา
ช่วยฉัน
ช่วยฉัน
ศัตรูมองเห็น
ศัตรูมองเห็น
บุกเต็มที่
บุกเต็มที่
บุก
บุก
ต้องการทัศนวิสัย
ต้องการทัศนวิสัย
ล่อเอาไว้
ล่อเอาไว้
ต้านไว้
ต้านไว้
ทัศนวิสัยเคลียร์แล้ว
ทัศนวิสัยเคลียร์แล้ว

AD แครี่ AD แครี่

Ping Ping/นาที
กำลังไป
กำลังไป
ศัตรูหายไป
ศัตรูหายไป
ช่วยฉัน
ช่วยฉัน
ศัตรูมองเห็น
ศัตรูมองเห็น
กลับมา
กลับมา
บุกเต็มที่
บุกเต็มที่
บุก
บุก
ต้องการทัศนวิสัย
ต้องการทัศนวิสัย
ต้านไว้
ต้านไว้
ล่อเอาไว้
ล่อเอาไว้
ทัศนวิสัยเคลียร์แล้ว
ทัศนวิสัยเคลียร์แล้ว

ซัพพอร์ต ซัพพอร์ต

Ping Ping/นาที
กำลังไป
กำลังไป
ศัตรูหายไป
ศัตรูหายไป
ศัตรูมองเห็น
ศัตรูมองเห็น
ช่วยฉัน
ช่วยฉัน
กลับมา
กลับมา
บุกเต็มที่
บุกเต็มที่
บุก
บุก
ต้องการทัศนวิสัย
ต้องการทัศนวิสัย
ต้านไว้
ต้านไว้
ล่อเอาไว้
ล่อเอาไว้
ทัศนวิสัยเคลียร์แล้ว
ทัศนวิสัยเคลียร์แล้ว