ไอเทม

ไอเทมเริ่มต้น

ไอเทม ความนิยม อัตราการชนะ
Warding Totem (เครื่องประดับ)Doran's BladeHealth Potion
17.1%
17.1%
17.1%
50.5%
50.5%
50.5%
Warding Totem (เครื่องประดับ)Hunter's TalismanRefillable Potion
8.2%
8.2%
8.2%
50.8%
50.8%
50.8%
Warding Totem (เครื่องประดับ)Doran's RingHealth Potionx2
7.9%
7.9%
7.9%
50.5%
50.5%
50.5%
Warding Totem (เครื่องประดับ)Doran's ShieldHealth Potion
7.6%
7.6%
7.6%
49.6%
49.6%
49.6%
Warding Totem (เครื่องประดับ)Doran's RingTotal Biscuit of Rejuvenationx2
7.4%
7.4%
7.4%
50.1%
50.1%
50.1%
Warding Totem (เครื่องประดับ)Doran's BladeTotal Biscuit of Rejuvenation
7.3%
7.3%
7.3%
48.3%
48.3%
48.3%
Warding Totem (เครื่องประดับ)Hunter's MacheteRefillable Potion
7.0%
7.0%
7.0%
49.8%
49.8%
49.8%
Warding Totem (เครื่องประดับ)Ancient CoinTotal Biscuit of Rejuvenationx3
6.3%
6.3%
6.3%
53.4%
53.4%
53.4%
Warding Totem (เครื่องประดับ)Relic ShieldTotal Biscuit of Rejuvenationx3
6.0%
6.0%
6.0%
48.7%
48.7%
48.7%
Warding Totem (เครื่องประดับ)Corrupting Potion
4.7%
4.7%
4.7%
50.3%
50.3%
50.3%

ไอเทมหลัก

ไอเทม ความนิยม อัตราการชนะ
Ardent Censer > Eye of the Oasis > Redemption
1.7%
1.7%
1.7%
62.2%
62.2%
62.2%
Infinity Edge > Statikk Shiv > Rapid Firecannon
1.5%
1.5%
1.5%
62.1%
62.1%
62.1%
Statikk Shiv > Infinity Edge > Rapid Firecannon
1.4%
1.4%
1.4%
60.7%
60.7%
60.7%
Blade of the Ruined King > Runaan's Hurricane > Infinity Edge
0.7%
0.7%
0.7%
62.7%
62.7%
62.7%
Duskblade of Draktharr > Youmuu's Ghostblade > The Black Cleaver
0.6%
0.6%
0.6%
59.7%
59.7%
59.7%
Rod of Ages > Lich Bane > Zhonya's Hourglass
0.6%
0.6%
0.6%
59.7%
59.7%
59.7%
Statikk Shiv > Infinity Edge > Phantom Dancer
0.6%
0.6%
0.6%
64.2%
64.2%
64.2%
Essence Reaver > Rapid Firecannon > Infinity Edge
0.6%
0.6%
0.6%
58.5%
58.5%
58.5%
Morellonomicon > Luden's Echo > Rabadon's Deathcap
0.6%
0.6%
0.6%
62.6%
62.6%
62.6%
Morellonomicon > Luden's Echo > Void Staff
0.5%
0.5%
0.5%
57.7%
57.7%
57.7%

ไอเทมจบเกม

ไอเทม ความนิยม อัตราการชนะ
Guardian Angel
1.9%
1.9%
1.9%
61.4%
61.4%
61.4%
Lord Dominik's Regards
0.7%
0.7%
0.7%
59.4%
59.4%
59.4%
Void Staff
0.6%
0.6%
0.6%
61.0%
61.0%
61.0%
Mercurial Scimitar
0.5%
0.5%
0.5%
60.4%
60.4%
60.4%
The Bloodthirster
0.5%
0.5%
0.5%
61.1%
61.1%
61.1%
Rabadon's Deathcap
0.5%
0.5%
0.5%
61.4%
61.4%
61.4%
Mortal Reminder
0.5%
0.5%
0.5%
58.0%
58.0%
58.0%
Locket of the Iron Solari
0.4%
0.4%
0.4%
60.6%
60.6%
60.6%
Thornmail
0.4%
0.4%
0.4%
55.8%
55.8%
55.8%
Zhonya's Hourglass
0.3%
0.3%
0.3%
58.8%
58.8%
58.8%

บู๊ทส์

ไอเทม ความนิยม อัตราการชนะ
Ninja Tabi
19.8%
19.8%
19.8%
49.8%
49.8%
49.8%
Berserker's Greaves
18.4%
18.4%
18.4%
51.1%
51.1%
51.1%
Mercury's Treads
15.2%
15.2%
15.2%
51.2%
51.2%
51.2%
Sorcerer's Shoes
14.5%
14.5%
14.5%
51.8%
51.8%
51.8%
Boots of Mobility
12.7%
12.7%
12.7%
51.9%
51.9%
51.9%
Ionian Boots of Lucidity
7.8%
7.8%
7.8%
51.3%
51.3%
51.3%
Boots of Speed
6.4%
6.4%
6.4%
35.5%
35.5%
35.5%
Boots of Swiftness
3.9%
3.9%
3.9%
53.2%
53.2%
53.2%

ทั่วโลก

ไอเทม ความนิยม อัตราการชนะ
Infinity Edge
15.8%
15.8%
15.8%
55.8%
55.8%
55.8%
The Black Cleaver
12.3%
12.3%
12.3%
53.5%
53.5%
53.5%
Statikk Shiv
9.4%
9.4%
9.4%
55.7%
55.7%
55.7%
Morellonomicon
9.0%
9.0%
9.0%
51.4%
51.4%
51.4%
Blade of the Ruined King
8.9%
8.9%
8.9%
52.1%
52.1%
52.1%
Ardent Censer
8.4%
8.4%
8.4%
55.5%
55.5%
55.5%
Redemption
8.0%
8.0%
8.0%
57.3%
57.3%
57.3%
Zhonya's Hourglass
7.9%
7.9%
7.9%
53.1%
53.1%
53.1%
Locket of the Iron Solari
6.9%
6.9%
6.9%
55.4%
55.4%
55.4%
Youmuu's Ghostblade
6.9%
6.9%
6.9%
53.9%
53.9%
53.9%
Duskblade of Draktharr
6.7%
6.7%
6.7%
53.7%
53.7%
53.7%
Spirit Visage
6.4%
6.4%
6.4%
53.8%
53.8%
53.8%
Rapid Firecannon
6.3%
6.3%
6.3%
56.8%
56.8%
56.8%
Runaan's Hurricane
6.2%
6.2%
6.2%
54.7%
54.7%
54.7%
Trinity Force
5.9%
5.9%
5.9%
53.9%
53.9%
53.9%
Liandry's Torment
5.4%
5.4%
5.4%
57.0%
57.0%
57.0%
Phantom Dancer
5.4%
5.4%
5.4%
55.8%
55.8%
55.8%
Dead Man's Plate
5.3%
5.3%
5.3%
54.8%
54.8%
54.8%
Guardian Angel
5.1%
5.1%
5.1%
62.6%
62.6%
62.6%
Thornmail
4.8%
4.8%
4.8%
53.0%
53.0%
53.0%
Luden's Echo
4.7%
4.7%
4.7%
56.7%
56.7%
56.7%
Eye of the Oasis
4.2%
4.2%
4.2%
55.4%
55.4%
55.4%
Void Staff
4.2%
4.2%
4.2%
58.3%
58.3%
58.3%
Rabadon's Deathcap
4.1%
4.1%
4.1%
60.5%
60.5%
60.5%
Lich Bane
4.0%
4.0%
4.0%
55.5%
55.5%
55.5%
Face of the Mountain
4.0%
4.0%
4.0%
50.0%
50.0%
50.0%
Rod of Ages
3.9%
3.9%
3.9%
51.5%
51.5%
51.5%
Enchantment: Cinderhulk
3.9%
3.9%
3.9%
51.3%
51.3%
51.3%
Rylai's Crystal Scepter
3.8%
3.8%
3.8%
55.4%
55.4%
55.4%
Titanic Hydra
3.8%
3.8%
3.8%
57.0%
57.0%
57.0%
Essence Reaver
3.7%
3.7%
3.7%
51.3%
51.3%
51.3%
Enchantment: Warrior
3.4%
3.4%
3.4%
50.5%
50.5%
50.5%
Knight's Vow
3.3%
3.3%
3.3%
57.1%
57.1%
57.1%
Randuin's Omen
3.2%
3.2%
3.2%
52.3%
52.3%
52.3%
Righteous Glory
3.1%
3.1%
3.1%
56.8%
56.8%
56.8%
Hextech Protobelt-01
3.0%
3.0%
3.0%
53.1%
53.1%
53.1%
The Bloodthirster
2.9%
2.9%
2.9%
60.3%
60.3%
60.3%
Banshee's Veil
2.8%
2.8%
2.8%
53.0%
53.0%
53.0%
Sunfire Cape
2.8%
2.8%
2.8%
50.5%
50.5%
50.5%
Eye of the Watchers
2.7%
2.7%
2.7%
51.4%
51.4%
51.4%
Lord Dominik's Regards
2.7%
2.7%
2.7%
56.7%
56.7%
56.7%
Ruby Sightstone
2.6%
2.6%
2.6%
56.1%
56.1%
56.1%
Gargoyle Stoneplate
2.5%
2.5%
2.5%
55.5%
55.5%
55.5%
Maw of Malmortius
2.4%
2.4%
2.4%
55.0%
55.0%
55.0%
Hextech Gunblade
2.3%
2.3%
2.3%
52.6%
52.6%
52.6%
Enchantment: Warrior
2.2%
2.2%
2.2%
47.6%
47.6%
47.6%
Iceborn Gauntlet
2.2%
2.2%
2.2%
54.3%
54.3%
54.3%
Eye of the Equinox
2.2%
2.2%
2.2%
50.6%
50.6%
50.6%
Enchantment: Warrior
2.2%
2.2%
2.2%
50.0%
50.0%
50.0%
Death's Dance
2.1%
2.1%
2.1%
58.6%
58.6%
58.6%
Talisman of Ascension
2.0%
2.0%
2.0%
57.2%
57.2%
57.2%
Ravenous Hydra
1.9%
1.9%
1.9%
55.8%
55.8%
55.8%
Frost Queen's Claim
1.8%
1.8%
1.8%
49.6%
49.6%
49.6%
Enchantment: Bloodrazor
1.8%
1.8%
1.8%
51.0%
51.0%
51.0%
Mortal Reminder
1.8%
1.8%
1.8%
55.2%
55.2%
55.2%
Frozen Heart
1.7%
1.7%
1.7%
53.4%
53.4%
53.4%
Frozen Mallet
1.6%
1.6%
1.6%
56.5%
56.5%
56.5%
Enchantment: Cinderhulk
1.6%
1.6%
1.6%
50.9%
50.9%
50.9%
Enchantment: Runic Echoes
1.5%
1.5%
1.5%
48.8%
48.8%
48.8%
Mercurial Scimitar
1.4%
1.4%
1.4%
60.6%
60.6%
60.6%
Warmog's Armor
1.4%
1.4%
1.4%
59.6%
59.6%
59.6%
Sterak's Gage
1.3%
1.3%
1.3%
58.0%
58.0%
58.0%
Abyssal Mask
1.3%
1.3%
1.3%
55.3%
55.3%
55.3%
Enchantment: Cinderhulk
1.2%
1.2%
1.2%
52.5%
52.5%
52.5%
Guinsoo's Rageblade
1.2%
1.2%
1.2%
59.5%
59.5%
59.5%
Nashor's Tooth
1.2%
1.2%
1.2%
53.0%
53.0%
53.0%
Adaptive Helm
1.1%
1.1%
1.1%
52.3%
52.3%
52.3%
Enchantment: Bloodrazor
1.0%
1.0%
1.0%
50.7%
50.7%
50.7%
Mikael's Crucible
0.9%
0.9%
0.9%
61.4%
61.4%
61.4%
Archangel's Staff
0.9%
0.9%
0.9%
55.4%
55.4%
55.4%
Zeke's Convergence
0.9%
0.9%
0.9%
58.7%
58.7%
58.7%
Mejai's Soulstealer
0.8%
0.8%
0.8%
73.8%
73.8%
73.8%
Manamune
0.7%
0.7%
0.7%
47.5%
47.5%
47.5%
Athene's Unholy Grail
0.7%
0.7%
0.7%
60.0%
60.0%
60.0%
Edge of Night
0.7%
0.7%
0.7%
60.1%
60.1%
60.1%
Enchantment: Runic Echoes
0.5%
0.5%
0.5%
50.1%
50.1%
50.1%
Wit's End
0.5%
0.5%
0.5%
56.1%
56.1%
56.1%
Hextech GLP-800
0.5%
0.5%
0.5%
53.2%
53.2%
53.2%
Enchantment: Runic Echoes
0.5%
0.5%
0.5%
50.4%
50.4%
50.4%
Zz'Rot Portal
0.5%
0.5%
0.5%
53.5%
53.5%
53.5%
Perfect Hex Core
0.4%
0.4%
0.4%
50.6%
50.6%
50.6%
Poacher's Dirk
0.1%
0.1%
0.1%
52.8%
52.8%
52.8%
Banner of Command
0.1%
0.1%
0.1%
58.2%
58.2%
58.2%
Enchantment: Bloodrazor
0.1%
0.1%
0.1%
50.8%
50.8%
50.8%
Ohmwrecker
0.0%
0.0%
0.0%
65.0%
65.0%
65.0%
0 ความคิดเห็น
โพสต์ความคิดเห็น
ชื่อของคุณ:
Captcha:
Captcha
ความคิดเห็น: