ไอเทม

225,428 แมตช์ (วันล่าสุด 2)

ไอเทมเริ่มต้น

ไอเทม ความนิยม อัตราการชนะ
Warding Totem (เครื่องประดับ)Doran's BladeHealth Potion
22.5%
22.5%
22.5%
50.3%
50.3%
50.3%
Warding Totem (เครื่องประดับ)Doran's RingHealth Potionx2
11.7%
11.7%
11.7%
49.7%
49.7%
49.7%
Warding Totem (เครื่องประดับ)Spellthief's EdgeHealth Potionx2
11.6%
11.6%
11.6%
50.5%
50.5%
50.5%
Warding Totem (เครื่องประดับ)Corrupting Potion
10.1%
10.1%
10.1%
50.2%
50.2%
50.2%
Warding Totem (เครื่องประดับ)Hunter's MacheteRefillable Potion
9.7%
9.7%
9.7%
49.8%
49.8%
49.8%
Warding Totem (เครื่องประดับ)Doran's ShieldHealth Potion
8.8%
8.8%
8.8%
48.4%
48.4%
48.4%
Warding Totem (เครื่องประดับ)Hunter's TalismanRefillable Potion
8.1%
8.1%
8.1%
50.6%
50.6%
50.6%
Warding Totem (เครื่องประดับ)Relic ShieldHealth Potionx2
5.3%
5.3%
5.3%
48.7%
48.7%
48.7%
Warding Totem (เครื่องประดับ)Ancient CoinHealth Potionx2
3.6%
3.6%
3.6%
50.6%
50.6%
50.6%
Warding Totem (เครื่องประดับ)Long SwordHealth Potionx3
2.3%
2.3%
2.3%
50.7%
50.7%
50.7%

ไอเทมหลัก

ไอเทม ความนิยม อัตราการชนะ
Bilgewater Cutlass > Blade of the Ruined King > The Black Cleaver > Rapid Firecannon
1.1%
1.1%
1.1%
56.7%
56.7%
56.7%
B. F. Sword > Infinity Edge > Rapid Firecannon > Statikk Shiv
1.1%
1.1%
1.1%
59.9%
59.9%
59.9%
Tear of the Goddess > Manamune > Iceborn Gauntlet > Archangel's Staff
0.9%
0.9%
0.9%
52.7%
52.7%
52.7%
Bilgewater Cutlass > Blade of the Ruined King > Guinsoo's Rageblade > Phantom Dancer
0.9%
0.9%
0.9%
61.4%
61.4%
61.4%
B. F. Sword > Infinity Edge > Statikk Shiv > Rapid Firecannon
0.9%
0.9%
0.9%
59.5%
59.5%
59.5%
Lost Chapter > Luden's Echo > Morellonomicon > Rabadon's Deathcap
0.8%
0.8%
0.8%
58.1%
58.1%
58.1%
Lost Chapter > Luden's Echo > Morellonomicon > Zhonya's Hourglass
0.6%
0.6%
0.6%
53.4%
53.4%
53.4%
Serrated Dirk > Youmuu's Ghostblade > Duskblade of Draktharr > The Black Cleaver
0.6%
0.6%
0.6%
57.4%
57.4%
57.4%
B. F. Sword > Infinity Edge > Guinsoo's Rageblade > Runaan's Hurricane
0.5%
0.5%
0.5%
57.8%
57.8%
57.8%
Tear of the Goddess > Iceborn Gauntlet > Manamune > Archangel's Staff
0.5%
0.5%
0.5%
52.3%
52.3%
52.3%

ไอเทมจบเกม

ไอเทม ความนิยม อัตราการชนะ
Guardian Angel
1.3%
1.3%
1.3%
59.3%
59.3%
59.3%
Mercurial Scimitar
0.4%
0.4%
0.4%
57.4%
57.4%
57.4%
Void Staff
0.4%
0.4%
0.4%
57.9%
57.9%
57.9%
Lord Dominik's Regards
0.4%
0.4%
0.4%
56.2%
56.2%
56.2%
Rabadon's Deathcap
0.4%
0.4%
0.4%
59.3%
59.3%
59.3%
The Bloodthirster
0.3%
0.3%
0.3%
57.5%
57.5%
57.5%
Mortal Reminder
0.3%
0.3%
0.3%
53.3%
53.3%
53.3%
Zhonya's Hourglass
0.3%
0.3%
0.3%
58.5%
58.5%
58.5%
Phantom Dancer
0.3%
0.3%
0.3%
58.5%
58.5%
58.5%
Maw of Malmortius
0.2%
0.2%
0.2%
54.0%
54.0%
54.0%

บู๊ทส์

ไอเทม ความนิยม อัตราการชนะ
Ninja Tabi
20.4%
20.4%
20.4%
48.8%
48.8%
48.8%
Sorcerer's Shoes
19.3%
19.3%
19.3%
51.8%
51.8%
51.8%
Berserker's Greaves
18.4%
18.4%
18.4%
51.4%
51.4%
51.4%
Mercury's Treads
15.2%
15.2%
15.2%
51.5%
51.5%
51.5%
Boots of Mobility
14.0%
14.0%
14.0%
51.8%
51.8%
51.8%
Ionian Boots of Lucidity
5.2%
5.2%
5.2%
50.5%
50.5%
50.5%
Boots of Speed
3.9%
3.9%
3.9%
33.6%
33.6%
33.6%
Boots of Swiftness
1.7%
1.7%
1.7%
51.8%
51.8%
51.8%
Slightly Magical Boots
0.0%
0.0%
0.0%
34.2%
34.2%
34.2%

ทั่วโลก

ไอเทม ความนิยม อัตราการชนะ
Infinity Edge
14.8%
14.8%
14.8%
54.0%
54.0%
54.0%
The Black Cleaver
12.6%
12.6%
12.6%
52.8%
52.8%
52.8%
Luden's Echo
10.7%
10.7%
10.7%
51.6%
51.6%
51.6%
Zhonya's Hourglass
10.1%
10.1%
10.1%
52.7%
52.7%
52.7%
Trinity Force
8.6%
8.6%
8.6%
53.5%
53.5%
53.5%
Blade of the Ruined King
7.7%
7.7%
7.7%
51.9%
51.9%
51.9%
Morellonomicon
7.6%
7.6%
7.6%
54.5%
54.5%
54.5%
Duskblade of Draktharr
7.3%
7.3%
7.3%
53.7%
53.7%
53.7%
Youmuu's Ghostblade
6.6%
6.6%
6.6%
54.3%
54.3%
54.3%
Rapid Firecannon
6.5%
6.5%
6.5%
56.1%
56.1%
56.1%
Redemption
6.5%
6.5%
6.5%
56.7%
56.7%
56.7%
Statikk Shiv
6.1%
6.1%
6.1%
55.6%
55.6%
55.6%
Ardent Censer
5.8%
5.8%
5.8%
55.5%
55.5%
55.5%
Phantom Dancer
5.7%
5.7%
5.7%
55.3%
55.3%
55.3%
Guardian Angel
5.5%
5.5%
5.5%
60.6%
60.6%
60.6%
Enchantment: Warrior
5.0%
5.0%
5.0%
50.7%
50.7%
50.7%
Rabadon's Deathcap
5.0%
5.0%
5.0%
58.9%
58.9%
58.9%
Remnant of the Watchers
5.0%
5.0%
5.0%
54.9%
54.9%
54.9%
Enchantment: Warrior
4.8%
4.8%
4.8%
49.9%
49.9%
49.9%
Sterak's Gage
4.7%
4.7%
4.7%
56.7%
56.7%
56.7%
Hextech Protobelt-01
4.5%
4.5%
4.5%
51.4%
51.4%
51.4%
Guinsoo's Rageblade
4.3%
4.3%
4.3%
54.4%
54.4%
54.4%
Iceborn Gauntlet
4.0%
4.0%
4.0%
49.2%
49.2%
49.2%
Runaan's Hurricane
3.9%
3.9%
3.9%
56.1%
56.1%
56.1%
Remnant of the Aspect
3.9%
3.9%
3.9%
51.5%
51.5%
51.5%
Knight's Vow
3.7%
3.7%
3.7%
54.8%
54.8%
54.8%
Locket of the Iron Solari
3.5%
3.5%
3.5%
55.1%
55.1%
55.1%
Spirit Visage
3.4%
3.4%
3.4%
54.5%
54.5%
54.5%
Liandry's Torment
3.3%
3.3%
3.3%
55.4%
55.4%
55.4%
Lich Bane
3.2%
3.2%
3.2%
55.2%
55.2%
55.2%
Archangel's Staff
3.2%
3.2%
3.2%
52.9%
52.9%
52.9%
Enchantment: Cinderhulk
2.9%
2.9%
2.9%
50.3%
50.3%
50.3%
Dead Man's Plate
2.8%
2.8%
2.8%
55.3%
55.3%
55.3%
Titanic Hydra
2.8%
2.8%
2.8%
56.0%
56.0%
56.0%
Remnant of the Ascended
2.8%
2.8%
2.8%
52.9%
52.9%
52.9%
Enchantment: Runic Echoes
2.7%
2.7%
2.7%
49.8%
49.8%
49.8%
Zeke's Convergence
2.7%
2.7%
2.7%
57.5%
57.5%
57.5%
Void Staff
2.7%
2.7%
2.7%
55.8%
55.8%
55.8%
Manamune
2.7%
2.7%
2.7%
47.2%
47.2%
47.2%
Rylai's Crystal Scepter
2.5%
2.5%
2.5%
54.7%
54.7%
54.7%
Rod of Ages
2.4%
2.4%
2.4%
51.1%
51.1%
51.1%
The Bloodthirster
2.4%
2.4%
2.4%
57.7%
57.7%
57.7%
Spear of Shojin
2.2%
2.2%
2.2%
57.0%
57.0%
57.0%
Righteous Glory
2.2%
2.2%
2.2%
55.6%
55.6%
55.6%
Essence Reaver
2.1%
2.1%
2.1%
54.3%
54.3%
54.3%
Death's Dance
2.1%
2.1%
2.1%
58.4%
58.4%
58.4%
Thornmail
2.0%
2.0%
2.0%
52.4%
52.4%
52.4%
Sunfire Cape
1.9%
1.9%
1.9%
51.6%
51.6%
51.6%
Randuin's Omen
1.9%
1.9%
1.9%
50.6%
50.6%
50.6%
Athene's Unholy Grail
1.8%
1.8%
1.8%
59.0%
59.0%
59.0%
Mejai's Soulstealer
1.7%
1.7%
1.7%
74.8%
74.8%
74.8%
Hextech Gunblade
1.5%
1.5%
1.5%
52.0%
52.0%
52.0%
Ravenous Hydra
1.5%
1.5%
1.5%
56.5%
56.5%
56.5%
Lord Dominik's Regards
1.5%
1.5%
1.5%
56.8%
56.8%
56.8%
Maw of Malmortius
1.4%
1.4%
1.4%
53.9%
53.9%
53.9%
Banshee's Veil
1.4%
1.4%
1.4%
54.4%
54.4%
54.4%
Frozen Heart
1.3%
1.3%
1.3%
52.9%
52.9%
52.9%
Enchantment: Bloodrazor
1.2%
1.2%
1.2%
50.1%
50.1%
50.1%
Warmog's Armor
1.2%
1.2%
1.2%
57.0%
57.0%
57.0%
Mercurial Scimitar
1.2%
1.2%
1.2%
58.4%
58.4%
58.4%
Mortal Reminder
1.2%
1.2%
1.2%
53.2%
53.2%
53.2%
Adaptive Helm
1.2%
1.2%
1.2%
51.6%
51.6%
51.6%
Edge of Night
1.1%
1.1%
1.1%
59.8%
59.8%
59.8%
Enchantment: Cinderhulk
1.0%
1.0%
1.0%
51.5%
51.5%
51.5%
Nashor's Tooth
1.0%
1.0%
1.0%
52.4%
52.4%
52.4%
Gargoyle Stoneplate
1.0%
1.0%
1.0%
53.0%
53.0%
53.0%
Spellbinder
0.8%
0.8%
0.8%
57.8%
57.8%
57.8%
Abyssal Mask
0.7%
0.7%
0.7%
53.8%
53.8%
53.8%
Mikael's Crucible
0.7%
0.7%
0.7%
60.8%
60.8%
60.8%
Frozen Mallet
0.7%
0.7%
0.7%
54.7%
54.7%
54.7%
Twin Shadows
0.7%
0.7%
0.7%
57.1%
57.1%
57.1%
Enchantment: Runic Echoes
0.6%
0.6%
0.6%
49.4%
49.4%
49.4%
Stormrazor
0.5%
0.5%
0.5%
52.8%
52.8%
52.8%
Zz'Rot Portal
0.5%
0.5%
0.5%
56.5%
56.5%
56.5%
Enchantment: Bloodrazor
0.5%
0.5%
0.5%
50.1%
50.1%
50.1%
Perfect Hex Core
0.5%
0.5%
0.5%
50.5%
50.5%
50.5%
Wit's End
0.4%
0.4%
0.4%
54.2%
54.2%
54.2%
Shurelya's Reverie
0.3%
0.3%
0.3%
59.2%
59.2%
59.2%
Hextech GLP-800
0.3%
0.3%
0.3%
52.7%
52.7%
52.7%
Frozen Fist
0.1%
0.1%
0.1%
51.5%
51.5%
51.5%
Forgefire Cape
0.1%
0.1%
0.1%
53.7%
53.7%
53.7%
Molten Edge
0.1%
0.1%
0.1%
60.8%
60.8%
60.8%
Infernal Mask
0.1%
0.1%
0.1%
56.5%
56.5%
56.5%
Luden's Pulse
0.0%
0.0%
0.0%
52.3%
52.3%
52.3%
Zhonya's Paradox
0.0%
0.0%
0.0%
57.3%
57.3%
57.3%
Might of the Ruined King
0.0%
0.0%
0.0%
56.8%
56.8%
56.8%
Salvation
0.0%
0.0%
0.0%
63.7%
63.7%
63.7%
Circlet of the Iron Solari
0.0%
0.0%
0.0%
61.1%
61.1%
61.1%
Ohmwrecker
0.0%
0.0%
0.0%
65.3%
65.3%
65.3%
The Obsidian Cleaver
0.0%
0.0%
0.0%
62.6%
62.6%
62.6%
Youmuu's Wraithblade
0.0%
0.0%
0.0%
64.2%
64.2%
64.2%
Rabadon's Deathcrown
0.0%
0.0%
0.0%
60.7%
60.7%
60.7%
Trinity Fusion
0.0%
0.0%
0.0%
62.2%
62.2%
62.2%
0 ความคิดเห็น
โพสต์ความคิดเห็น
ชื่อของคุณ:
Captcha:
Captcha
ความคิดเห็น: