Statystyki smoków

Dusze smoków

Dusza smoka Procent wygranych
Smok powietrza
Smok ziemi
Smok ognia
Hextechowy Smok
Smok wody

Zabite smoki: 1

Smok Procent wygranych
Smok wody
Hextechowy Smok
Smok ognia
Smok ziemi
Smok powietrza

Zabite smoki:2

Smoki Procent wygranych
Smok ognia Smok ognia
Smok ziemi Smok wody
Smok ziemi Smok ziemi
Hextechowy Smok Smok ognia
Hextechowy Smok Smok wody
Smok ognia Hextechowy Smok
Hextechowy Smok Smok ziemi
Hextechowy Smok Hextechowy Smok
Smok wody Smok ognia
Smok wody Hextechowy Smok
Smok ognia Smok wody
Smok wody Smok ziemi
Smok ziemi Hextechowy Smok
Smok wody Smok wody
Hextechowy Smok Smok powietrza
Smok ognia Smok powietrza
Smok ognia Smok ziemi
Smok ziemi Smok ognia
Smok wody Smok powietrza
Smok powietrza Smok wody
Smok powietrza Smok ognia
Smok powietrza Smok ziemi
Smok ziemi Smok powietrza
Smok powietrza Hextechowy Smok
Smok powietrza Smok powietrza

Zabite smoki:3

Smoki Procent wygranych
Smok wody Smok ognia Smok ziemi
Smok ognia Hextechowy Smok Smok wody
Smok wody Smok ognia Smok powietrza
Smok ognia Hextechowy Smok Smok ziemi
Smok ziemi Smok wody Smok powietrza
Smok powietrza Smok ziemi Smok wody
Smok powietrza Smok ognia Smok ziemi
Hextechowy Smok Smok powietrza Smok ognia
Smok wody Hextechowy Smok Smok powietrza
Hextechowy Smok Smok wody Smok ognia
Smok ziemi Smok ognia Hextechowy Smok
Smok ognia Smok wody Smok ziemi
Smok wody Smok ziemi Smok ognia
Smok ziemi Smok ognia Smok powietrza
Hextechowy Smok Smok powietrza Smok ziemi
Smok wody Smok powietrza Smok ziemi
Smok wody Smok powietrza Hextechowy Smok
Smok ognia Hextechowy Smok Smok powietrza
Smok wody Smok ziemi Smok powietrza
Smok ognia Smok ziemi Hextechowy Smok
Smok powietrza Hextechowy Smok Smok wody
Smok powietrza Smok ziemi Smok ognia
Smok ziemi Smok wody Hextechowy Smok
Smok powietrza Hextechowy Smok Smok ziemi
Smok ziemi Smok powietrza Smok wody
Smok ognia Smok wody Hextechowy Smok
Smok powietrza Hextechowy Smok Smok ognia
Smok powietrza Smok wody Hextechowy Smok
Smok ognia Smok ziemi Smok wody
Hextechowy Smok Smok wody Smok ziemi
Hextechowy Smok Smok ziemi Smok ognia
Smok wody Smok powietrza Smok ognia
Smok ziemi Smok powietrza Hextechowy Smok
Smok wody Smok ognia Hextechowy Smok
Hextechowy Smok Smok ognia Smok ziemi
Smok powietrza Smok ziemi Hextechowy Smok
Smok ognia Smok wody Smok powietrza
Smok ziemi Hextechowy Smok Smok wody
Smok powietrza Smok ognia Hextechowy Smok
Smok powietrza Smok ognia Smok wody
Smok ziemi Smok wody Smok ognia
Hextechowy Smok Smok ognia Smok wody
Smok powietrza Smok wody Smok ognia
Smok wody Hextechowy Smok Smok ognia
Smok ognia Smok powietrza Hextechowy Smok
Smok wody Hextechowy Smok Smok ziemi
Smok ognia Smok powietrza Smok wody
Smok ziemi Smok ognia Smok wody
Hextechowy Smok Smok ognia Smok powietrza
Hextechowy Smok Smok wody Smok powietrza
Smok powietrza Smok wody Smok ziemi
Smok ognia Smok powietrza Smok ziemi
Smok ziemi Hextechowy Smok Smok powietrza
Smok wody Smok ziemi Hextechowy Smok
Hextechowy Smok Smok powietrza Smok wody
Hextechowy Smok Smok ziemi Smok powietrza
Smok wody Smok ziemi Smok ziemi
Smok wody Smok ognia Smok ognia
Hextechowy Smok Smok ziemi Smok wody
Smok ziemi Hextechowy Smok Smok ognia
Smok ognia Smok ziemi Smok ziemi
Hextechowy Smok Smok ognia Smok ognia
Smok powietrza Smok ziemi Smok ziemi
Smok ognia Smok ziemi Smok powietrza
Smok powietrza Smok ognia Smok ognia
Smok ziemi Smok ognia Smok ognia
Smok ziemi Smok wody Smok wody
Smok wody Hextechowy Smok Hextechowy Smok
Smok ziemi Smok powietrza Smok ognia
Smok wody Smok powietrza Smok powietrza
Smok ognia Smok powietrza Smok powietrza
Smok ognia Hextechowy Smok Hextechowy Smok
Hextechowy Smok Smok ziemi Smok ziemi
Smok ziemi Hextechowy Smok Hextechowy Smok
Smok ognia Smok wody Smok wody
Smok powietrza Hextechowy Smok Hextechowy Smok
Smok powietrza Smok wody Smok wody
Smok ziemi Smok ziemi Smok ziemi
Smok ognia Smok ognia Smok ognia
Hextechowy Smok Smok wody Smok wody
Hextechowy Smok Smok powietrza Smok powietrza
Smok wody Smok wody Smok wody
Hextechowy Smok Hextechowy Smok Hextechowy Smok
Smok ziemi Smok powietrza Smok powietrza
Smok powietrza Smok powietrza Smok powietrza
0 komentarz
Dodaj komentarz
Twoje imię:
Komentarz: