Flash

แฟลช: D vs F

ผลรวมของอัตราการชนะอาจไม่เท่ากับ 100% เนื่องจากผู้ใช้บางรายไม่ได้ใช้แฟลช

ตามภูมิภาค

ภูมิภาค ความนิยม อัตราชนะ
BR
D:
F:
D:
F:
EUNE
D:
F:
D:
F:
EUW
D:
F:
D:
F:
JP
D:
F:
D:
F:
KR
D:
F:
D:
F:
LAN
D:
F:
D:
F:
LAS
D:
F:
D:
F:
NA
D:
F:
D:
F:
OCE
D:
F:
D:
F:
RU
D:
F:
D:
F:
TR
D:
F:
D:
F:
SG
D:
F:
D:
F:
VN
D:
F:
D:
F:
TH
D:
F:
D:
F:
TW
D:
F:
D:
F:
PH
D:
F:
D:
F:
ME
D:
F:
D:
F:

ตามคะแนน

คะแนน ความนิยม อัตราชนะ
ไม่จัดอันดับ
D:
F:
D:
F:
ไอร่อน
D:
F:
D:
F:
บรอนซ์
D:
F:
D:
F:
ซิลเวอร์
D:
F:
D:
F:
โกลด์
D:
F:
D:
F:
แพลทินัม
D:
F:
D:
F:
มรกต
D:
F:
D:
F:
ไดมอนด์
D:
F:
D:
F:
มาสเตอร์
D:
F:
D:
F:
แกรนด์มาสเตอร์
D:
F:
D:
F:
ชาเลนเจอร์
D:
F:
D:
F: