รีเพลย์ Twitch

หากคุณใช้หน้านี้เพื่อสร้างวิดีโอ Youtube โปรดกล่าวถึงเว็บไซต์ในวิดีโอของคุณ ขอบคุณ!

เกมจัดอันดับ เดี่ยว/คู่ (27:20)

ชนะ เกมจัดอันดับ เดี่ยว/คู่ (27:20) แพ้
12 / 2 / 4
203 CS - ทอง 12.8k
Phantom DancerBerserker's GreavesStridebreakerHullbreaker
Executioner's CallingStealth Ward
Doran's BladeHullbreakerRavenous HydraTrinity Force
PickaxePlated SteelcapsStealth Ward
4 / 6 / 1
257 CS - ทอง 13.3k
8 / 2 / 8
218 CS - ทอง 12.3k
Kraken SlayerGuardian AngelStridebreakerControl Ward
Mercury's TreadsOracle Lens
Zhonya's HourglassControl WardDemonic EmbraceIonian Boots of Lucidity
Liandry's AnguishDark SealOracle Lens
3 / 5 / 5
221 CS - ทอง 12.2k
10 / 2 / 9
229 CS - ทอง 13.4k
Hextech RocketbeltNeedlessly Large RodNashor's ToothMejai's Soulstealer
Sorcerer's ShoesNeedlessly Large RodOracle Lens
Liandry's AnguishDark SealCosmic DriveDoran's Ring
Blighting JewelIonian Boots of LucidityFarsight Alteration
4 / 7 / 2
186 CS - ทอง 9.7k
9 / 3 / 12
255 CS - ทอง 15.5k
Kraken SlayerNavori QuickbladesMaw of MalmortiusBerserker's Greaves
Doran's BladeBloodthirsterFarsight Alteration
Berserker's GreavesDuskblade of DraktharrDaggerRecurve Bow
The CollectorDoran's BladeFarsight Alteration
3 / 10 / 2
151 CS - ทอง 9k
1 / 5 / 26
27 CS - ทอง 9.1k
Bulwark of the MountainStopwatchMercury's TreadsAbyssal Mask
Radiant VirtueOracle Lens
Bulwark of the MountainRefillable PotionGiant's BeltRadiant Virtue
Plated SteelcapsOracle Lens
0 / 12 / 6
34 CS - ทอง 6.1k
farfetch#farff
Farfetch Farfetch
แกรนด์มาสเตอร์
0 / 12 / 6
(13.23)

เกมจัดอันดับ เดี่ยว/คู่ (22:13)

ชนะ เกมจัดอันดับ เดี่ยว/คู่ (22:13) แพ้
5 / 3 / 5
139 CS - ทอง 9.4k
Plated SteelcapsAbyssal MaskThe Unspoken ParasiteDoran's Shield
Refillable PotionStealth Ward
Hextech RocketbeltNashor's ToothMercury's TreadsVerdant Barrier
Stealth Ward
6 / 5 / 3
175 CS - ทอง 9.3k
14 / 2 / 8
195 CS - ทอง 13.5k
Void StaffLiandry's AnguishRylai's Crystal ScepterSorcerer's Shoes
Mejai's SoulstealerStealth Ward
GoredrinkerControl WardMercury's TreadsCaulfield's Warhammer
Doran's BladeOracle Lens
0 / 5 / 8
117 CS - ทอง 6.4k
2 / 3 / 1
201 CS - ทอง 10.5k
Liandry's AnguishLich BaneBroken StopwatchFiendish Codex
Dark SealSorcerer's ShoesOracle Lens
GoredrinkerRefillable PotionDoran's ShieldMaw of Malmortius
Mercury's TreadsStealth Ward
2 / 2 / 5
182 CS - ทอง 8.3k
8 / 3 / 5
172 CS - ทอง 11.6k
Sterak's GageKraken SlayerDoran's ShieldInfinity Edge
Berserker's GreavesFarsight Alteration
StormrazorGuinsoo's RagebladeBerserker's GreavesRecurve Bow
Long SwordDoran's BladeFarsight Alteration
4 / 10 / 3
143 CS - ทอง 9.1k
farfetch#farff
Farfetch Farfetch
แกรนด์มาสเตอร์
2 / 2 / 18
2 / 2 / 18
39 CS - ทอง 8.1k
Bulwark of the MountainKindlegemLocket of the Iron SolariRuby Crystal
Tear of the GoddessPlated SteelcapsOracle Lens
Control WardRuby CrystalLocket of the Iron SolariTargon's Buckler
Ionian Boots of LucidityNegatron CloakOracle Lens
1 / 9 / 10
21 CS - ทอง 5.9k
(13.23)

เกมจัดอันดับ เดี่ยว/คู่ (27:49)

ชนะ เกมจัดอันดับ เดี่ยว/คู่ (27:49) แพ้
2 / 3 / 1
199 CS - ทอง 11.1k
Mercury's TreadsBroken StopwatchDivine SundererFiendish Codex
Spear of ShojinCloth ArmorStealth Ward
KindlegemGoredrinkerDoran's ShieldPlated Steelcaps
PickaxeCaulfield's WarhammerStealth Ward
0 / 4 / 3
176 CS - ทอง 7.7k
9 / 4 / 8
241 CS - ทอง 13.9k
ShadowflameRylai's Crystal ScepterDark SealLiandry's Anguish
Sorcerer's ShoesStealth Ward
Black CleaverGoredrinkerSterak's GageIonian Boots of Lucidity
Stealth Ward
5 / 6 / 6
168 CS - ทอง 10.9k
4 / 3 / 3
200 CS - ทอง 10.4k
Zhonya's HourglassHextech RocketbeltDark SealSorcerer's Shoes
Blasting WandAmplifying TomeOracle Lens
EverfrostControl WardIonian Boots of LucidityNeedlessly Large Rod
Zhonya's HourglassDoran's RingOracle Lens
2 / 4 / 4
232 CS - ทอง 9.6k
7 / 2 / 5
250 CS - ทอง 13.7k
Serylda's GrudgeTrinity ForceIonian Boots of LucidityMuramana
Doran's BladeFarsight Alteration
Statikk ShivBerserker's GreavesDoran's BladeTrinity Force
Immortal ShieldbowDaggerFarsight Alteration
6 / 3 / 4
207 CS - ทอง 11.2k
farfetch#farff
Farfetch Farfetch
แกรนด์มาสเตอร์
2 / 3 / 13
2 / 3 / 13
34 CS - ทอง 10.6k
Black Mist ScytheBoots of SwiftnessYoumuu's GhostbladeExecutioner's Calling
Umbral GlaiveOracle Lens
Shard of True IceIonian Boots of LucidityKindlegemRadiant Virtue
Giant's BeltControl WardOracle Lens
2 / 7 / 5
17 CS - ทอง 6.9k
(13.23)

เกมจัดอันดับ เดี่ยว/คู่ (40:04)

แพ้ เกมจัดอันดับ เดี่ยว/คู่ (40:04) ชนะ
5 / 8 / 6
272 CS - ทอง 14.8k
StridebreakerGargoyle StoneplateChain VestMercury's Treads
Sterak's GageCaulfield's WarhammerStealth Ward
Gargoyle StoneplateKnight's VowAbyssal MaskRadiant Virtue
Ionian Boots of LucidityThornmailStealth Ward
6 / 5 / 19
194 CS - ทอง 15.3k
8 / 6 / 8
246 CS - ทอง 16k
EclipseProwler's ClawSerrated DirkBerserker's Greaves
Guardian AngelLord Dominik's RegardsOracle Lens
Knight's VowRadiant VirtueAbyssal MaskIonian Boots of Lucidity
Bramble VestSunfire AegisOracle Lens
4 / 3 / 28
195 CS - ทอง 13.8k
9 / 6 / 6
312 CS - ทอง 18k
Banshee's VeilEverfrostZhonya's HourglassSeraph's Embrace
Rabadon's DeathcapMercury's TreadsStealth Ward
Sorcerer's ShoesHextech RocketbeltZhonya's HourglassRabadon's Deathcap
ShadowflameOracle Lens
7 / 3 / 13
281 CS - ทอง 16.1k
0 / 8 / 16
258 CS - ทอง 13.5k
Cosmic DriveBlighting JewelLiandry's AnguishIonian Boots of Lucidity
Tear of the GoddessRylai's Crystal ScepterFarsight Alteration
Mercurial ScimitarBlade of The Ruined KingGuardian AngelTrinity Force
Berserker's GreavesKraken SlayerFarsight Alteration
11 / 6 / 13
316 CS - ทอง 20.3k
2 / 7 / 13
35 CS - ทอง 9.4k
Forbidden IdolBulwark of the MountainRadiant VirtueKnight's Vow
Mercury's TreadsChalice of BlessingOracle Lens
Black Mist ScytheUmbral GlaiveGuardian AngelEclipse
Boots of SwiftnessSerpent's FangOracle Lens
7 / 7 / 26
65 CS - ทอง 15k
farfetch#farff
Farfetch Farfetch
แกรนด์มาสเตอร์
7 / 7 / 26
(13.23)

เกมจัดอันดับ เดี่ยว/คู่ (25:31)

ชนะ เกมจัดอันดับ เดี่ยว/คู่ (25:31) แพ้
8 / 3 / 7
155 CS - ทอง 10.6k
Doran's BladeBlade of The Ruined KingDuskblade of DraktharrSorcerer's Shoes
Oracle Lens
Trinity ForceExecutioner's CallingPhageRuby Crystal
Long SwordIonian Boots of LucidityFarsight Alteration
1 / 10 / 5
121 CS - ทอง 7.4k
14 / 2 / 11
189 CS - ทอง 15.6k
Edge of NightYoumuu's GhostbladeSerylda's GrudgeRavenous Hydra
Mercury's TreadsOracle Lens
Anathema's ChainsBami's CinderRuby CrystalIonian Boots of Lucidity
Radiant VirtueNegatron CloakOracle Lens
5 / 5 / 4
136 CS - ทอง 9.5k
8 / 3 / 12
231 CS - ทอง 13.9k
Mercury's TreadsControl WardDark SealRabadon's Deathcap
Cosmic DriveLiandry's AnguishFarsight Alteration
Liandry's AnguishSeraph's EmbraceDoran's RingSorcerer's Shoes
Farsight Alteration
0 / 8 / 5
189 CS - ทอง 8.1k
12 / 4 / 10
164 CS - ทอง 12.6k
GaleforceStormrazorCloak of AgilityLast Whisper
Boots of SwiftnessCloak of AgilityFarsight Alteration
Doran's BladeKraken SlayerNavori QuickbladesRecurve Bow
Berserker's GreavesNull-Magic MantleFarsight Alteration
5 / 9 / 0
164 CS - ทอง 9.7k
2 / 5 / 16
34 CS - ทอง 8k
Shard of True IceBroken StopwatchOblivion OrbLiandry's Anguish
Ionian Boots of LucidityOracle Lens
Shard of True IceShadowflameNight HarvesterSorcerer's Shoes
Oracle Lens
6 / 12 / 3
29 CS - ทอง 8.3k
farfetch#farff
Farfetch Farfetch
แกรนด์มาสเตอร์
6 / 12 / 3
(13.23)