เส้นทางป่าที่นิยมที่สุด

การแข่งขัน 1,128,876 ( 2 วันที่ผ่านมา )

ฝ่ายสีฟ้า

แคมป์แรก

แคมป์ ความนิยม อัตราชนะ
บัฟสีแดง
Wolve
Raptor
Rift Herald

เส้นทางป่า

เส้นทางป่า ความนิยม อัตราชนะ
บัฟสีแดงGrompKrugRaptorWolveบัฟสีฟ้าแก๊งค์กลาง
บัฟสีแดงGrompKrugRaptorWolveบัฟสีฟ้าDrake
บัฟสีแดงGrompKrugRaptorWolveบัฟสีฟ้าแก๊งค์บ็อต
บัฟสีแดงGrompKrugRaptorWolveบัฟสีฟ้าแก๊งค์บน
Wolveบัฟสีฟ้าRaptorKrugบัฟสีแดงGrompแก๊งค์บ็อต
Wolveบัฟสีฟ้าRaptorKrugบัฟสีแดงGrompแก๊งค์บน
Wolveบัฟสีฟ้าRaptorKrugบัฟสีแดงGrompDrake
Wolveบัฟสีฟ้าRaptorKrugบัฟสีแดงGrompแก๊งค์กลาง
บัฟสีแดงGrompKrugRaptorบัฟสีฟ้าWolveแก๊งค์บ็อต
บัฟสีแดงGrompKrugRaptorWolveบัฟสีฟ้าRift Herald

ฝ่ายสีแดง

แคมป์แรก

แคมป์ ความนิยม อัตราชนะ
Rift Herald

เส้นทางป่า

เส้นทางป่า ความนิยม อัตราชนะ
RaptorWolveบัฟสีแดงRift HeraldKrugGrompแก๊งค์บน
RaptorWolveบัฟสีแดงRift HeraldKrugGrompแก๊งค์บ็อต
RaptorWolveบัฟสีแดงRift HeraldKrugGrompแก๊งค์กลาง
KrugGrompRift HeraldบัฟสีแดงRaptorWolveแก๊งค์บ็อต
RaptorWolveบัฟสีแดงRift HeraldKrugGrompDrake
RaptorWolveบัฟสีแดงKrugGrompแก๊งค์บนScuttle
RaptorWolveบัฟสีแดงRift HeraldGrompKrugแก๊งค์บ็อต
KrugGrompRift HeraldบัฟสีแดงRaptorWolveแก๊งค์บน
KrugGrompRift HeraldบัฟสีแดงRaptorWolveKrug
KrugGrompKrugบัฟสีแดงWolveScuttleแก๊งค์บน