คาถาที่นิยม

การแข่งขัน 1,343,992 ( 2 วันที่ผ่านมา )
คาถาที่นิยม
ชื่อ ความนิยม อัตราชนะ
1. Flash Teleport Flash - Teleport
2. Flash Ignite Flash - Ignite
3. Flash Heal Flash - Heal
4. Flash Ghost Flash - Ghost
5. Flash Smite Flash - Smite
6. Exhaust Flash Exhaust - Flash
7. Flash Smite Flash - Smite
8. Flash Smite Flash - Smite
9. Cleanse Flash Cleanse - Flash
10. Ghost Teleport Ghost - Teleport