เวทมนตร์ยอดนิยม

526,404 แมตช์ (วันล่าสุด 2)
เวทมนตร์ยอดนิยม
ชื่อ ความนิยม อัตราการชนะ
1. Flash Ignite Flash - Ignite
30.4%
30.4%
30.4%
50.4%
50.4%
50.4%
2. Flash Teleport Flash - Teleport
20.9%
20.9%
20.9%
49.6%
49.6%
49.6%
3. Flash Heal Flash - Heal
19.0%
19.0%
19.0%
50.4%
50.4%
50.4%
4. Flash Smite Flash - Smite
18.8%
18.8%
18.8%
49.9%
49.9%
49.9%
5. Flash Barrier Flash - Barrier
3.5%
3.5%
3.5%
51.3%
51.3%
51.3%
6. Exhaust Flash Exhaust - Flash
2.3%
2.3%
2.3%
49.2%
49.2%
49.2%
7. Cleanse Flash Cleanse - Flash
1.0%
1.0%
1.0%
48.3%
48.3%
48.3%
8. Exhaust Ignite Exhaust - Ignite
0.9%
0.9%
0.9%
43.4%
43.4%
43.4%
9. Ghost Smite Ghost - Smite
0.8%
0.8%
0.8%
50.8%
50.8%
50.8%
10. Flash Ghost Flash - Ghost
0.8%
0.8%
0.8%
51.2%
51.2%
51.2%
0 ความคิดเห็น
โพสต์ความคิดเห็น
ชื่อของคุณ:
Captcha:
Captcha
ความคิดเห็น: