เวทมนตร์ยอดนิยม

เวทมนตร์ยอดนิยม
ชื่อ ความนิยม อัตราการชนะ
1. Flash Heal Flash - Heal
22.3%
22.3%
22.3%
50.1%
50.1%
50.1%
2. Flash Teleport Flash - Teleport
20.6%
20.6%
20.6%
50.0%
50.0%
50.0%
3. Flash Ignite Flash - Ignite
19.8%
19.8%
19.8%
50.3%
50.3%
50.3%
4. Flash Smite Flash - Smite
18.9%
18.9%
18.9%
50.0%
50.0%
50.0%
5. Exhaust Flash Exhaust - Flash
11.0%
11.0%
11.0%
49.3%
49.3%
49.3%
6. Flash Barrier Flash - Barrier
3.6%
3.6%
3.6%
50.5%
50.5%
50.5%
7. Flash Ghost Flash - Ghost
1.2%
1.2%
1.2%
49.4%
49.4%
49.4%
8. Ghost Smite Ghost - Smite
0.8%
0.8%
0.8%
49.1%
49.1%
49.1%
9. Cleanse Flash Cleanse - Flash
0.8%
0.8%
0.8%
49.1%
49.1%
49.1%
10. Ghost Teleport Ghost - Teleport
0.4%
0.4%
0.4%
50.9%
50.9%
50.9%
0 ความคิดเห็น
โพสต์ความคิดเห็น
ชื่อของคุณ:
Captcha:
Captcha
ความคิดเห็น: