คาถาที่นิยม

การแข่งขัน 795,861 ( 2 วันที่ผ่านมา )
คาถาที่นิยม
ชื่อ ความนิยม อัตราชนะ
1. Flash Teleport Flash - Teleport
2. Flash Ignite Flash - Ignite
3. Flash Barrier Flash - Barrier
4. Flash Smite Flash - Smite
5. Flash Smite Flash - Smite
6. Flash Heal Flash - Heal
7. Flash Ghost Flash - Ghost
8. Exhaust Flash Exhaust - Flash
9. Flash Smite Flash - Smite
10. Cleanse Flash Cleanse - Flash