เวทมนตร์ยอดนิยม

เวทมนตร์ยอดนิยม
ชื่อ ความนิยม อัตราการชนะ
1. Flash Heal Flash - Heal
21.3%
21.3%
21.3%
50.2%
50.2%
50.2%
2. Flash Teleport Flash - Teleport
20.6%
20.6%
20.6%
49.9%
49.9%
49.9%
3. Flash Smite Flash - Smite
19.1%
19.1%
19.1%
50.0%
50.0%
50.0%
4. Flash Ignite Flash - Ignite
16.3%
16.3%
16.3%
50.1%
50.1%
50.1%
5. Exhaust Flash Exhaust - Flash
11.5%
11.5%
11.5%
48.9%
48.9%
48.9%
6. Flash Barrier Flash - Barrier
6.8%
6.8%
6.8%
52.1%
52.1%
52.1%
7. Flash Ghost Flash - Ghost
1.7%
1.7%
1.7%
49.0%
49.0%
49.0%
8. Cleanse Flash Cleanse - Flash
1.0%
1.0%
1.0%
48.6%
48.6%
48.6%
9. Ghost Smite Ghost - Smite
0.6%
0.6%
0.6%
49.7%
49.7%
49.7%
10. Ghost Teleport Ghost - Teleport
0.5%
0.5%
0.5%
51.7%
51.7%
51.7%
0 ความคิดเห็น
โพสต์ความคิดเห็น
ชื่อของคุณ:
Captcha:
Captcha
ความคิดเห็น: