เวทมนตร์ยอดนิยม

เวทมนตร์ยอดนิยม
ชื่อ ความนิยม อัตราการชนะ
1. Flash Heal Flash - Heal
23.0%
23.0%
23.0%
50.1%
50.1%
50.1%
2. Flash Ignite Flash - Ignite
21.2%
21.2%
21.2%
50.3%
50.3%
50.3%
3. Flash Teleport Flash - Teleport
20.9%
20.9%
20.9%
50.1%
50.1%
50.1%
4. Flash Smite Flash - Smite
19.1%
19.1%
19.1%
49.9%
49.9%
49.9%
5. Exhaust Flash Exhaust - Flash
10.2%
10.2%
10.2%
49.3%
49.3%
49.3%
6. Flash Barrier Flash - Barrier
2.5%
2.5%
2.5%
50.0%
50.0%
50.0%
7. Cleanse Flash Cleanse - Flash
0.9%
0.9%
0.9%
48.7%
48.7%
48.7%
8. Flash Ghost Flash - Ghost
0.8%
0.8%
0.8%
48.8%
48.8%
48.8%
9. Ghost Smite Ghost - Smite
0.5%
0.5%
0.5%
49.5%
49.5%
49.5%
10. Smite Ignite Smite - Ignite
0.5%
0.5%
0.5%
53.8%
53.8%
53.8%
0 ความคิดเห็น
โพสต์ความคิดเห็น
ชื่อของคุณ:
Captcha:
Captcha
ความคิดเห็น: