เวทมนตร์ยอดนิยม

เวทมนตร์ยอดนิยม
ชื่อ ความนิยม อัตราการชนะ
1. Flash Ignite Flash - Ignite
30.1%
30.1%
30.1%
50.4%
50.4%
50.4%
2. Flash Teleport Flash - Teleport
21.5%
21.5%
21.5%
49.6%
49.6%
49.6%
3. Flash Smite Flash - Smite
19.3%
19.3%
19.3%
49.9%
49.9%
49.9%
4. Flash Heal Flash - Heal
16.5%
16.5%
16.5%
50.3%
50.3%
50.3%
5. Exhaust Flash Exhaust - Flash
6.2%
6.2%
6.2%
49.0%
49.0%
49.0%
6. Flash Barrier Flash - Barrier
3.1%
3.1%
3.1%
50.4%
50.4%
50.4%
7. Flash Ghost Flash - Ghost
1.3%
1.3%
1.3%
49.1%
49.1%
49.1%
8. Cleanse Flash Cleanse - Flash
0.5%
0.5%
0.5%
47.9%
47.9%
47.9%
9. Smite Ignite Smite - Ignite
0.5%
0.5%
0.5%
52.6%
52.6%
52.6%
10. Ghost Smite Ghost - Smite
0.4%
0.4%
0.4%
49.4%
49.4%
49.4%
0 ความคิดเห็น
โพสต์ความคิดเห็น
ชื่อของคุณ:
Captcha:
Captcha
ความคิดเห็น: