เล่นกับผู้เล่นโปรซ้ำ

หากคุณใช้หน้านี้เพื่อสร้างวิดีโอ Youtube โปรดอ้างอิงเว็บไซต์ในวิดีโอของคุณด้วย ขอบคุณค่ะ !

เกมจัดอันดับ เดี่ยว/คู่ (20:34)

แพ้ เกมจัดอันดับ เดี่ยว/คู่ (20:34) ชนะ
4 / 5 / 3
179 CS - 8.2k gold
Blade of The Ruined KingRuby CrystalDivine SundererPlated Steelcaps
Oracle Lens
BootsGoredrinkerTiamatGiant's Belt
Oracle Lens
2 / 3 / 7
128 CS - 7.2k gold
3 / 5 / 6
109 CS - 7.1k gold
PhageGoredrinkerRuby CrystalPlated Steelcaps
Oracle Lens
Youmuu's GhostbladeGoredrinkerCaulfield's WarhammerIonian Boots of Lucidity
KindlegemLong SwordOracle Lens
9 / 0 / 10
186 CS - 12k gold
1 / 5 / 6
93 CS - 6.1k gold
Corrupting PotionShurelya's BattlesongAmplifying TomeFaerie Charm
Oblivion OrbIonian Boots of LucidityFarsight Alteration
Boots of SwiftnessBroken StopwatchRylai's Crystal ScepterDark Seal
Bami's CinderOracle Lens
6 / 2 / 12
110 CS - 8.2k gold
2 / 5 / 2
198 CS - 8k gold
Doran's RingLiandry's AnguishNeedlessly Large RodTear of the Goddess
Amplifying TomeSorcerer's ShoesFarsight Alteration
GaleforceBerserker's GreavesLong SwordLong Sword
Essence ReaverFarsight Alteration
7 / 1 / 9
151 CS - 9.4k gold
1 / 6 / 6
34 CS - 4.8k gold
Bulwark of the MountainAegis of the LegionPlated SteelcapsKindlegem
Oracle Lens
Runesteel SpauldersTurbo ChemtankRuby CrystalControl Ward
Mobility BootsOracle Lens
2 / 5 / 10
28 CS - 5.5k gold
(11.19)

เกมจัดอันดับ เดี่ยว/คู่ (24:45)

แพ้ เกมจัดอันดับ เดี่ยว/คู่ (24:45) ชนะ
4 / 9 / 3
152 CS - 9.3k gold
Divine SundererRavenous HydraPlated SteelcapsCorrupting Potion
Long SwordLong SwordOracle Lens
Control WardRedemptionTurbo ChemtankPlated Steelcaps
Bramble VestFarsight Alteration
3 / 4 / 11
120 CS - 8.2k gold
1 / 7 / 8
108 CS - 7.6k gold
Night HarvesterDark SealSorcerer's ShoesOblivion Orb
Amplifying TomeControl WardOracle Lens
Prowler's ClawBlack CleaverYoumuu's GhostbladeEdge of Night
Slightly Magical FootwearOracle Lens
14 / 1 / 6
177 CS - 13.3k gold
6 / 5 / 1
148 CS - 8.5k gold
Hextech RocketbeltZhonya's HourglassAmplifying TomeSorcerer's Shoes
Doran's ShieldOracle Lens
Mejai's SoulstealerBlighting JewelSorcerer's ShoesZhonya's Hourglass
Luden's TempestStealth Ward
8 / 4 / 8
169 CS - 11.2k gold
1 / 3 / 2
178 CS - 8.2k gold
Doran's BladeKraken SlayerBerserker's GreavesEssence Reaver
Farsight Alteration
Nashor's ToothRiftmakerAmplifying TomeBerserker's Greaves
Farsight Alteration
5 / 4 / 11
127 CS - 9k gold
4 / 9 / 4
23 CS - 6.8k gold
Serrated DirkBoots of SwiftnessRunesteel SpauldersLong Sword
Umbral GlaiveOracle Lens
Shard of True IceShurelya's BattlesongChemtech PutrifierAmplifying Tome
Ionian Boots of LucidityControl WardOracle Lens
2 / 3 / 18
18 CS - 7.7k gold
(11.19)

เกมจัดอันดับ เดี่ยว/คู่ (28:53)

แพ้ เกมจัดอันดับ เดี่ยว/คู่ (28:53) ชนะ
6 / 8 / 7
185 CS - 12.7k gold
Trinity ForceRavenous HydraDeath's DanceExecutioner's Calling
Ruby CrystalPlated SteelcapsStealth Ward
Infinity EdgeBerserker's GreavesDeath's DanceImmortal Shieldbow
Wit's EndFarsight Alteration
11 / 7 / 7
247 CS - 16.5k gold
3 / 12 / 8
140 CS - 9.4k gold
Control WardGoredrinkerSterak's GagePlated Steelcaps
Ruby CrystalStealth Ward
Sunfire AegisNull-Magic MantlePlated SteelcapsThornmail
Giant's BeltControl WardOracle Lens
1 / 7 / 8
129 CS - 9.6k gold
8 / 4 / 10
202 CS - 13.5k gold
Mercury's TreadsZhonya's HourglassEverfrostBanshee's Veil
Rapid FirecannonFarsight Alteration
Horizon FocusDark SealBroken StopwatchSorcerer's Shoes
Rabadon's DeathcapLuden's TempestFarsight Alteration
5 / 4 / 11
249 CS - 14.1k gold
12 / 8 / 5
235 CS - 14.3k gold
Berserker's GreavesKraken SlayerLord Dominik's RegardsInfinity Edge
Phantom DancerFarsight Alteration
Boots of SwiftnessGaleforceRapid FirecannonThe Collector
B. F. SwordCloak of AgilityFarsight Alteration
10 / 4 / 11
212 CS - 14.9k gold
1 / 6 / 19
18 CS - 7.9k gold
Tear of the GoddessIonian Boots of LucidityShard of True IceImperial Mandate
Ardent CenserControl WardOracle Lens
Pauldrons of WhiterockYoumuu's GhostbladeIonian Boots of LucidityDuskblade of Draktharr
Umbral GlaiveSerrated DirkOracle Lens
11 / 8 / 9
58 CS - 13.3k gold
(11.19)

เกมจัดอันดับ เดี่ยว/คู่ (20:53)

ชนะ เกมจัดอันดับ เดี่ยว/คู่ (20:53) แพ้
1 / 6 / 7
130 CS - 7.6k gold
Doran's BladeHextech RocketbeltControl WardFiendish Codex
Sorcerer's ShoesAmplifying TomeStealth Ward
GoredrinkerNull-Magic MantleLong SwordPlated Steelcaps
Doran's BladeBlade of The Ruined KingFarsight Alteration
3 / 10 / 3
171 CS - 9.1k gold
21 / 1 / 4
192 CS - 15.4k gold
The CollectorCloak of AgilityInfinity EdgeEclipse
Plated SteelcapsCloak of AgilityOracle Lens
Duskblade of DraktharrSerrated DirkBoots of SwiftnessOracle Lens
5 / 11 / 0
79 CS - 6.1k gold
9 / 3 / 7
134 CS - 10.1k gold
Prowler's ClawRefillable PotionYoumuu's GhostbladeIonian Boots of Lucidity
Long SwordOracle Lens
Zhonya's HourglassEverfrostCorrupting PotionSorcerer's Shoes
Stealth Ward
2 / 4 / 1
145 CS - 7.6k gold
6 / 3 / 15
110 CS - 9k gold
Doran's RingLuden's TempestCosmic DriveSorcerer's Shoes
Stealth Ward
Refillable PotionGaleforcePlated SteelcapsDagger
Caulfield's WarhammerFarsight Alteration
2 / 7 / 1
154 CS - 7k gold
2 / 0 / 23
11 CS - 8.2k gold
Staff of Flowing WaterMejai's SoulstealerShard of True IceMoonstone Renewer
Faerie CharmOracle Lens
Control WardPlated SteelcapsShard of True IceCloth Armor
KindlegemOblivion OrbOracle Lens
1 / 7 / 2
8 CS - 4.6k gold
(11.19)

เกมจัดอันดับ เดี่ยว/คู่ (26:52)

แพ้ เกมจัดอันดับ เดี่ยว/คู่ (26:52) ชนะ
8 / 5 / 4
155 CS - 11.6k gold
Corrupting PotionDivine SundererTitanic HydraMercury's Treads
Spirit VisageFarsight Alteration
Control WardPhagePickaxeDivine Sunderer
Titanic HydraPlated SteelcapsStealth Ward
4 / 5 / 7
172 CS - 11.5k gold
7 / 8 / 6
139 CS - 9.9k gold
Abyssal MaskDivine SundererPlated SteelcapsWarden's Mail
Ruby CrystalRuby CrystalOracle Lens
Trinity ForceMercury's TreadsDeath's DanceHearthbound Axe
Long SwordBlade of The Ruined KingOracle Lens
13 / 5 / 11
143 CS - 12.9k gold
4 / 9 / 7
141 CS - 9.5k gold
Amplifying TomeZhonya's HourglassTear of the GoddessLiandry's Anguish
Ionian Boots of LucidityVerdant BarrierFarsight Alteration
Zhonya's HourglassVoid StaffSeraph's EmbraceLuden's Tempest
Sorcerer's ShoesFiendish CodexFarsight Alteration
16 / 5 / 12
228 CS - 15.7k gold
4 / 9 / 8
156 CS - 8.6k gold
Doran's RingDark SealHorizon FocusLuden's Tempest
Sorcerer's ShoesControl WardStealth Ward
Caulfield's WarhammerMuramanaDuskblade of DraktharrIonian Boots of Lucidity
Doran's BladeFarsight Alteration
2 / 3 / 10
182 CS - 10.2k gold
0 / 7 / 11
34 CS - 5.8k gold
Control WardTargon's BucklerLocket of the Iron SolariMobility Boots
Bramble VestRuby CrystalOracle Lens
Targon's BucklerLocket of the Iron SolariZeke's ConvergenceBoots of Swiftness
Giant's BeltControl WardOracle Lens
3 / 5 / 9
30 CS - 8k gold
(11.19)