การกระจายของอันดับ

การกระจายของอันดับ (TFT)

ระดับ อันดับ อันดับ % ระดับ %
ชาเลนเจอร์ ชาเลนเจอร์
ชาเลนเจอร์
0.026% 0.026%
GrandMaster GrandMaster
GrandMaster
0.053% 0.053%
มาสเตอร์ มาสเตอร์
มาสเตอร์
0.69% 0.69%
ไดมอนด์ I ไดมอนด์ I
ไดมอนด์ I
0.10% 3.5%
ไดมอนด์ II
ไดมอนด์ II
0.37%
ไดมอนด์ III
ไดมอนด์ III
0.80%
ไดมอนด์ IV
ไดมอนด์ IV
2.2%
แพลทินัม I แพลทินัม I
แพลทินัม I
0.61% 10%
แพลทินัม II
แพลทินัม II
1.6%
แพลทินัม III
แพลทินัม III
2.8%
แพลทินัม IV
แพลทินัม IV
5.8%
โกลด์ I โกลด์ I
โกลด์ I
2.2% 24%
โกลด์ II
โกลด์ II
4.7%
โกลด์ III
โกลด์ III
6.6%
โกลด์ IV
โกลด์ IV
10%
ซิลเวอร์ I ซิลเวอร์ I
ซิลเวอร์ I
5.9% 35%
ซิลเวอร์ II
ซิลเวอร์ II
9.2%
ซิลเวอร์ III
ซิลเวอร์ III
9.7%
ซิลเวอร์ IV
ซิลเวอร์ IV
10%
บรอนซ์ I บรอนซ์ I
บรอนซ์ I
6.4% 21%
บรอนซ์ II
บรอนซ์ II
6.2%
บรอนซ์ III
บรอนซ์ III
4.7%
บรอนซ์ IV
บรอนซ์ IV
3.6%
Iron I Iron I
Iron I
2.0% 4.3%
Iron II
Iron II
1.7%
Iron III
Iron III
0.59%
Iron IV
Iron IV
0.028%
0 ความคิดเห็น
โพสต์ความคิดเห็น
ชื่อของคุณ:
ความคิดเห็น: