การกระจายอันดับ

การกระจายอันดับ (TFT)

เทียร์ อันดับ % อันดับ % เทียร์
ชาเลนเจอร์ ชาเลนเจอร์
ชาเลนเจอร์
0.010% 0.010%
แกรนด์มาสเตอร์ แกรนด์มาสเตอร์
แกรนด์มาสเตอร์
0.013% 0.013%
มาสเตอร์ มาสเตอร์
มาสเตอร์
0.74% 0.74%
ไดมอนด์ I ไดมอนด์ I
ไดมอนด์ I
0.047% 1.3%
ไดมอนด์ II
ไดมอนด์ II
0.16%
ไดมอนด์ III
ไดมอนด์ III
0.30%
ไดมอนด์ IV
ไดมอนด์ IV
0.81%
มรกต I มรกต I
มรกต I
0.24% 4.4%
มรกต II
มรกต II
0.59%
มรกต III
มรกต III
1.1%
มรกต IV
มรกต IV
2.4%
แพลทินัม I แพลทินัม I
แพลทินัม I
0.89% 12%
แพลทินัม II
แพลทินัม II
2.0%
แพลทินัม III
แพลทินัม III
3.2%
แพลทินัม IV
แพลทินัม IV
6.1%
โกลด์ I โกลด์ I
โกลด์ I
2.5% 22%
โกลด์ II
โกลด์ II
4.6%
โกลด์ III
โกลด์ III
6.3%
โกลด์ IV
โกลด์ IV
9.3%
ซิลเวอร์ I ซิลเวอร์ I
ซิลเวอร์ I
5.7% 32%
ซิลเวอร์ II
ซิลเวอร์ II
8.3%
ซิลเวอร์ III
ซิลเวอร์ III
8.9%
ซิลเวอร์ IV
ซิลเวอร์ IV
9.5%
บรอนซ์ I บรอนซ์ I
บรอนซ์ I
6.4% 21%
บรอนซ์ II
บรอนซ์ II
6.3%
บรอนซ์ III
บรอนซ์ III
4.7%
บรอนซ์ IV
บรอนซ์ IV
3.5%
ไอร่อน I ไอร่อน I
ไอร่อน I
2.0% 4.6%
ไอร่อน II
ไอร่อน II
1.8%
ไอร่อน III
ไอร่อน III
0.69%
ไอร่อน IV
ไอร่อน IV
0.034%