การกระจายอันดับ

การกระจายอันดับ (TFT)

เทียร์ อันดับ % อันดับ % เทียร์
ชาเลนเจอร์ ชาเลนเจอร์
ชาเลนเจอร์
0.012% 0.012%
แกรนด์มาสเตอร์ แกรนด์มาสเตอร์
แกรนด์มาสเตอร์
0.047% 0.047%
มาสเตอร์ มาสเตอร์
มาสเตอร์
1.5% 1.5%
ไดมอนด์ I ไดมอนด์ I
ไดมอนด์ I
0.072% 2.0%
ไดมอนด์ II
ไดมอนด์ II
0.20%
ไดมอนด์ III
ไดมอนด์ III
0.42%
ไดมอนด์ IV
ไดมอนด์ IV
1.3%
มรกต I มรกต I
มรกต I
0.27% 6.5%
มรกต II
มรกต II
0.79%
มรกต III
มรกต III
1.5%
มรกต IV
มรกต IV
3.8%
แพลทินัม I แพลทินัม I
แพลทินัม I
0.97% 14%
แพลทินัม II
แพลทินัม II
2.3%
แพลทินัม III
แพลทินัม III
3.7%
แพลทินัม IV
แพลทินัม IV
7.8%
โกลด์ I โกลด์ I
โกลด์ I
2.4% 24%
โกลด์ II
โกลด์ II
4.9%
โกลด์ III
โกลด์ III
6.7%
โกลด์ IV
โกลด์ IV
10%
ซิลเวอร์ I ซิลเวอร์ I
ซิลเวอร์ I
4.8% 28%
ซิลเวอร์ II
ซิลเวอร์ II
7.4%
ซิลเวอร์ III
ซิลเวอร์ III
7.8%
ซิลเวอร์ IV
ซิลเวอร์ IV
8.7%
บรอนซ์ I บรอนซ์ I
บรอนซ์ I
4.8% 17%
บรอนซ์ II
บรอนซ์ II
5.0%
บรอนซ์ III
บรอนซ์ III
4.0%
บรอนซ์ IV
บรอนซ์ IV
3.2%
ไอร่อน I ไอร่อน I
ไอร่อน I
1.7% 4.0%
ไอร่อน II
ไอร่อน II
1.5%
ไอร่อน III
ไอร่อน III
0.71%
ไอร่อน IV
ไอร่อน IV
0.036%