การกระจายอันดับ

การกระจายอันดับ (TFT)

เทียร์ อันดับ % อันดับ % เทียร์
ชาเลนเจอร์ ชาเลนเจอร์
ชาเลนเจอร์
0.0000000000% 0.0000000000%
แกรนด์มาสเตอร์ แกรนด์มาสเตอร์
แกรนด์มาสเตอร์
0.0000000000% 0.0000000000%
มาสเตอร์ มาสเตอร์
มาสเตอร์
0.0019% 0.0019%
ไดมอนด์ I ไดมอนด์ I
ไดมอนด์ I
0.0019% 0.070%
ไดมอนด์ II
ไดมอนด์ II
0.0078%
ไดมอนด์ III
ไดมอนด์ III
0.019%
ไดมอนด์ IV
ไดมอนด์ IV
0.041%
มรกต I มรกต I
มรกต I
0.023% 0.44%
มรกต II
มรกต II
0.065%
มรกต III
มรกต III
0.10%
มรกต IV
มรกต IV
0.25%
แพลทินัม I แพลทินัม I
แพลทินัม I
0.24% 3.9%
แพลทินัม II
แพลทินัม II
0.55%
แพลทินัม III
แพลทินัม III
0.95%
แพลทินัม IV
แพลทินัม IV
2.2%
โกลด์ I โกลด์ I
โกลด์ I
1.8% 19%
โกลด์ II
โกลด์ II
3.4%
โกลด์ III
โกลด์ III
5.3%
โกลด์ IV
โกลด์ IV
9.1%
ซิลเวอร์ I ซิลเวอร์ I
ซิลเวอร์ I
8.1% 45%
ซิลเวอร์ II
ซิลเวอร์ II
11%
ซิลเวอร์ III
ซิลเวอร์ III
12%
ซิลเวอร์ IV
ซิลเวอร์ IV
12%
บรอนซ์ I บรอนซ์ I
บรอนซ์ I
8.7% 26%
บรอนซ์ II
บรอนซ์ II
7.7%
บรอนซ์ III
บรอนซ์ III
5.9%
บรอนซ์ IV
บรอนซ์ IV
3.9%
ไอร่อน I ไอร่อน I
ไอร่อน I
2.0% 4.4%
ไอร่อน II
ไอร่อน II
1.7%
ไอร่อน III
ไอร่อน III
0.59%
ไอร่อน IV
ไอร่อน IV
0.0078%