การกระจายของอันดับ

การกระจายของอันดับ (TFT)

ระดับ อันดับ อันดับ % ระดับ %
ชาเลนเจอร์ ชาเลนเจอร์
ชาเลนเจอร์
0.060% 0.060%
GrandMaster GrandMaster
GrandMaster
0.12% 0.12%
มาสเตอร์ มาสเตอร์
มาสเตอร์
2.3% 2.3%
ไดมอนด์ I ไดมอนด์ I
ไดมอนด์ I
0.30% 7.1%
ไดมอนด์ II
ไดมอนด์ II
0.82%
ไดมอนด์ III
ไดมอนด์ III
1.6%
ไดมอนด์ IV
ไดมอนด์ IV
4.4%
แพลทินัม I แพลทินัม I
แพลทินัม I
1.0% 16%
แพลทินัม II
แพลทินัม II
2.5%
แพลทินัม III
แพลทินัม III
4.1%
แพลทินัม IV
แพลทินัม IV
8.3%
โกลด์ I โกลด์ I
โกลด์ I
2.8% 28%
โกลด์ II
โกลด์ II
5.9%
โกลด์ III
โกลด์ III
8.1%
โกลด์ IV
โกลด์ IV
12%
ซิลเวอร์ I ซิลเวอร์ I
ซิลเวอร์ I
5.6% 30%
ซิลเวอร์ II
ซิลเวอร์ II
8.5%
ซิลเวอร์ III
ซิลเวอร์ III
8.2%
ซิลเวอร์ IV
ซิลเวอร์ IV
7.8%
บรอนซ์ I บรอนซ์ I
บรอนซ์ I
4.0% 12%
บรอนซ์ II
บรอนซ์ II
3.8%
บรอนซ์ III
บรอนซ์ III
2.7%
บรอนซ์ IV
บรอนซ์ IV
2.0%
Iron I Iron I
Iron I
1.0% 2.3%
Iron II
Iron II
0.92%
Iron III
Iron III
0.31%
Iron IV
Iron IV
0.0097%
0 ความคิดเห็น
โพสต์ความคิดเห็น
ชื่อของคุณ:
ความคิดเห็น: