การกระจายอันดับ

การกระจายอันดับ (TFT)

เทียร์ อันดับ % อันดับ % เทียร์
ชาเลนเจอร์ ชาเลนเจอร์
ชาเลนเจอร์
0.063% 0.063%
แกรนด์มาสเตอร์ แกรนด์มาสเตอร์
แกรนด์มาสเตอร์
0.091% 0.091%
มาสเตอร์ มาสเตอร์
มาสเตอร์
1.1% 1.1%
ไดมอนด์ I ไดมอนด์ I
ไดมอนด์ I
0.062% 1.6%
ไดมอนด์ II
ไดมอนด์ II
0.16%
ไดมอนด์ III
ไดมอนด์ III
0.33%
ไดมอนด์ IV
ไดมอนด์ IV
1.0%
มรกต I มรกต I
มรกต I
0.24% 5.0%
มรกต II
มรกต II
0.71%
มรกต III
มรกต III
1.2%
มรกต IV
มรกต IV
2.8%
แพลทินัม I แพลทินัม I
แพลทินัม I
0.92% 12%
แพลทินัม II
แพลทินัม II
2.0%
แพลทินัม III
แพลทินัม III
3.3%
แพลทินัม IV
แพลทินัม IV
6.3%
โกลด์ I โกลด์ I
โกลด์ I
2.2% 22%
โกลด์ II
โกลด์ II
4.4%
โกลด์ III
โกลด์ III
6.3%
โกลด์ IV
โกลด์ IV
9.7%
ซิลเวอร์ I ซิลเวอร์ I
ซิลเวอร์ I
5.3% 31%
ซิลเวอร์ II
ซิลเวอร์ II
8.1%
ซิลเวอร์ III
ซิลเวอร์ III
8.6%
ซิลเวอร์ IV
ซิลเวอร์ IV
9.3%
บรอนซ์ I บรอนซ์ I
บรอนซ์ I
6.0% 20%
บรอนซ์ II
บรอนซ์ II
6.0%
บรอนซ์ III
บรอนซ์ III
4.7%
บรอนซ์ IV
บรอนซ์ IV
3.6%
ไอร่อน I ไอร่อน I
ไอร่อน I
1.9% 4.4%
ไอร่อน II
ไอร่อน II
1.7%
ไอร่อน III
ไอร่อน III
0.63%
ไอร่อน IV
ไอร่อน IV
0.029%