การกระจายอันดับ

การกระจายอันดับ (TFT)

เทียร์ อันดับ % อันดับ % เทียร์
ชาเลนเจอร์ ชาเลนเจอร์
ชาเลนเจอร์
0.016% 0.016%
แกรนด์มาสเตอร์ แกรนด์มาสเตอร์
แกรนด์มาสเตอร์
0.033% 0.033%
มาสเตอร์ มาสเตอร์
มาสเตอร์
0.99% 0.99%
ไดมอนด์ I ไดมอนด์ I
ไดมอนด์ I
0.11% 2.1%
ไดมอนด์ II
ไดมอนด์ II
0.27%
ไดมอนด์ III
ไดมอนด์ III
0.48%
ไดมอนด์ IV
ไดมอนด์ IV
1.3%
มรกต I มรกต I
มรกต I
0.35% 6.3%
มรกต II
มรกต II
0.90%
มรกต III
มรกต III
1.6%
มรกต IV
มรกต IV
3.4%
แพลทินัม I แพลทินัม I
แพลทินัม I
1.1% 15%
แพลทินัม II
แพลทินัม II
2.6%
แพลทินัม III
แพลทินัม III
4.0%
แพลทินัม IV
แพลทินัม IV
7.5%
โกลด์ I โกลด์ I
โกลด์ I
2.8% 25%
โกลด์ II
โกลด์ II
5.1%
โกลด์ III
โกลด์ III
7.0%
โกลด์ IV
โกลด์ IV
10%
ซิลเวอร์ I ซิลเวอร์ I
ซิลเวอร์ I
5.1% 28%
ซิลเวอร์ II
ซิลเวอร์ II
7.6%
ซิลเวอร์ III
ซิลเวอร์ III
7.9%
ซิลเวอร์ IV
ซิลเวอร์ IV
8.2%
บรอนซ์ I บรอนซ์ I
บรอนซ์ I
4.8% 16%
บรอนซ์ II
บรอนซ์ II
4.9%
บรอนซ์ III
บรอนซ์ III
3.7%
บรอนซ์ IV
บรอนซ์ IV
2.9%
ไอร่อน I ไอร่อน I
ไอร่อน I
1.6% 4.0%
ไอร่อน II
ไอร่อน II
1.6%
ไอร่อน III
ไอร่อน III
0.69%
ไอร่อน IV
ไอร่อน IV
0.052%