การกระจายของอันดับ

การกระจายของอันดับ (TFT)

ระดับ อันดับ อันดับ % ระดับ %
ชาเลนเจอร์ ชาเลนเจอร์
ชาเลนเจอร์
0.017% 0.017%
GrandMaster GrandMaster
GrandMaster
0.034% 0.034%
มาสเตอร์ มาสเตอร์
มาสเตอร์
0.18% 0.18%
ไดมอนด์ I ไดมอนด์ I
ไดมอนด์ I
0.092% 1.7%
ไดมอนด์ II
ไดมอนด์ II
0.19%
ไดมอนด์ III
ไดมอนด์ III
0.45%
ไดมอนด์ IV
ไดมอนด์ IV
0.98%
แพลทินัม I แพลทินัม I
แพลทินัม I
0.53% 7.6%
แพลทินัม II
แพลทินัม II
1.1%
แพลทินัม III
แพลทินัม III
2.0%
แพลทินัม IV
แพลทินัม IV
3.9%
โกลด์ I โกลด์ I
โกลด์ I
2.3% 23%
โกลด์ II
โกลด์ II
4.4%
โกลด์ III
โกลด์ III
6.4%
โกลด์ IV
โกลด์ IV
10%
ซิลเวอร์ I ซิลเวอร์ I
ซิลเวอร์ I
6.8% 39%
ซิลเวอร์ II
ซิลเวอร์ II
10%
ซิลเวอร์ III
ซิลเวอร์ III
10%
ซิลเวอร์ IV
ซิลเวอร์ IV
11%
บรอนซ์ I บรอนซ์ I
บรอนซ์ I
7.1% 23%
บรอนซ์ II
บรอนซ์ II
6.9%
บรอนซ์ III
บรอนซ์ III
5.1%
บรอนซ์ IV
บรอนซ์ IV
3.7%
Iron I Iron I
Iron I
2.0% 4.1%
Iron II
Iron II
1.6%
Iron III
Iron III
0.50%
Iron IV
Iron IV
0.017%
0 ความคิดเห็น
โพสต์ความคิดเห็น
ชื่อของคุณ:
ความคิดเห็น: