การกระจายของอันดับ

การกระจายของอันดับ (TFT)

ระดับ อันดับ อันดับ % ระดับ %
ชาเลนเจอร์ ชาเลนเจอร์
ชาเลนเจอร์
0.023% 0.023%
GrandMaster GrandMaster
GrandMaster
0.046% 0.046%
มาสเตอร์ มาสเตอร์
มาสเตอร์
0.46% 0.46%
ไดมอนด์ I ไดมอนด์ I
ไดมอนด์ I
0.10% 2.7%
ไดมอนด์ II
ไดมอนด์ II
0.30%
ไดมอนด์ III
ไดมอนด์ III
0.63%
ไดมอนด์ IV
ไดมอนด์ IV
1.7%
แพลทินัม I แพลทินัม I
แพลทินัม I
0.58% 9.5%
แพลทินัม II
แพลทินัม II
1.4%
แพลทินัม III
แพลทินัม III
2.3%
แพลทินัม IV
แพลทินัม IV
5.1%
โกลด์ I โกลด์ I
โกลด์ I
2.2% 25%
โกลด์ II
โกลด์ II
4.5%
โกลด์ III
โกลด์ III
6.6%
โกลด์ IV
โกลด์ IV
11%
ซิลเวอร์ I ซิลเวอร์ I
ซิลเวอร์ I
6.3% 36%
ซิลเวอร์ II
ซิลเวอร์ II
9.6%
ซิลเวอร์ III
ซิลเวอร์ III
10%
ซิลเวอร์ IV
ซิลเวอร์ IV
10%
บรอนซ์ I บรอนซ์ I
บรอนซ์ I
6.5% 21%
บรอนซ์ II
บรอนซ์ II
6.4%
บรอนซ์ III
บรอนซ์ III
4.7%
บรอนซ์ IV
บรอนซ์ IV
3.5%
Iron I Iron I
Iron I
1.9% 4.0%
Iron II
Iron II
1.6%
Iron III
Iron III
0.52%
Iron IV
Iron IV
0.025%
0 ความคิดเห็น
โพสต์ความคิดเห็น
ชื่อของคุณ:
ความคิดเห็น: