การกระจายของอันดับ

การกระจายของอันดับ (TFT)

ระดับ อันดับ อันดับ % ระดับ %
ชาเลนเจอร์ ชาเลนเจอร์
ชาเลนเจอร์
0.015% 0.015%
GrandMaster GrandMaster
GrandMaster
0.030% 0.030%
มาสเตอร์ มาสเตอร์
มาสเตอร์
0.56% 0.56%
ไดมอนด์ I ไดมอนด์ I
ไดมอนด์ I
0.12% 3.1%
ไดมอนด์ II
ไดมอนด์ II
0.34%
ไดมอนด์ III
ไดมอนด์ III
0.73%
ไดมอนด์ IV
ไดมอนด์ IV
1.9%
แพลทินัม I แพลทินัม I
แพลทินัม I
0.65% 10%
แพลทินัม II
แพลทินัม II
1.5%
แพลทินัม III
แพลทินัม III
2.5%
แพลทินัม IV
แพลทินัม IV
5.6%
โกลด์ I โกลด์ I
โกลด์ I
2.2% 26%
โกลด์ II
โกลด์ II
4.7%
โกลด์ III
โกลด์ III
6.8%
โกลด์ IV
โกลด์ IV
12%
ซิลเวอร์ I ซิลเวอร์ I
ซิลเวอร์ I
5.8% 35%
ซิลเวอร์ II
ซิลเวอร์ II
9.2%
ซิลเวอร์ III
ซิลเวอร์ III
9.7%
ซิลเวอร์ IV
ซิลเวอร์ IV
10%
บรอนซ์ I บรอนซ์ I
บรอนซ์ I
6.0% 20%
บรอนซ์ II
บรอนซ์ II
6.1%
บรอนซ์ III
บรอนซ์ III
4.6%
บรอนซ์ IV
บรอนซ์ IV
3.4%
Iron I Iron I
Iron I
1.8% 4.0%
Iron II
Iron II
1.6%
Iron III
Iron III
0.54%
Iron IV
Iron IV
0.027%
0 ความคิดเห็น
โพสต์ความคิดเห็น
ชื่อของคุณ:
ความคิดเห็น: