การกระจายของอันดับ

การกระจายของอันดับ (TFT)

ระดับ อันดับ อันดับ % ระดับ %
ชาเลนเจอร์ ชาเลนเจอร์
ชาเลนเจอร์
0.0024% 0.0024%
GrandMaster GrandMaster
GrandMaster
0.014% 0.014%
มาสเตอร์ มาสเตอร์
มาสเตอร์
0.032% 0.032%
ไดมอนด์ I ไดมอนด์ I
ไดมอนด์ I
0.027% 0.40%
ไดมอนด์ II
ไดมอนด์ II
0.044%
ไดมอนด์ III
ไดมอนด์ III
0.094%
ไดมอนด์ IV
ไดมอนด์ IV
0.23%
แพลทินัม I แพลทินัม I
แพลทินัม I
0.19% 3.1%
แพลทินัม II
แพลทินัม II
0.43%
แพลทินัม III
แพลทินัม III
0.77%
แพลทินัม IV
แพลทินัม IV
1.7%
โกลด์ I โกลด์ I
โกลด์ I
1.4% 17%
โกลด์ II
โกลด์ II
2.8%
โกลด์ III
โกลด์ III
4.4%
โกลด์ IV
โกลด์ IV
8.5%
ซิลเวอร์ I ซิลเวอร์ I
ซิลเวอร์ I
7.3% 44%
ซิลเวอร์ II
ซิลเวอร์ II
11%
ซิลเวอร์ III
ซิลเวอร์ III
12%
ซิลเวอร์ IV
ซิลเวอร์ IV
13%
บรอนซ์ I บรอนซ์ I
บรอนซ์ I
9.7% 30%
บรอนซ์ II
บรอนซ์ II
9.3%
บรอนซ์ III
บรอนซ์ III
6.6%
บรอนซ์ IV
บรอนซ์ IV
4.4%
Iron I Iron I
Iron I
2.2% 4.8%
Iron II
Iron II
1.9%
Iron III
Iron III
0.60%
Iron IV
Iron IV
0.027%
0 ความคิดเห็น
โพสต์ความคิดเห็น
ชื่อของคุณ:
Captcha:
Captcha
ความคิดเห็น: