การกระจายของอันดับ

การกระจายของอันดับ (TFT)

ระดับ อันดับ อันดับ % ระดับ %
ชาเลนเจอร์ ชาเลนเจอร์
ชาเลนเจอร์
0.024% 0.024%
GrandMaster GrandMaster
GrandMaster
0.048% 0.048%
มาสเตอร์ มาสเตอร์
มาสเตอร์
0.56% 0.56%
ไดมอนด์ I ไดมอนด์ I
ไดมอนด์ I
0.30% 3.7%
ไดมอนด์ II
ไดมอนด์ II
0.52%
ไดมอนด์ III
ไดมอนด์ III
0.81%
ไดมอนด์ IV
ไดมอนด์ IV
2.0%
แพลทินัม I แพลทินัม I
แพลทินัม I
1.0% 10%
แพลทินัม II
แพลทินัม II
1.8%
แพลทินัม III
แพลทินัม III
2.6%
แพลทินัม IV
แพลทินัม IV
5.3%
โกลด์ I โกลด์ I
โกลด์ I
3.2% 27%
โกลด์ II
โกลด์ II
5.0%
โกลด์ III
โกลด์ III
6.9%
โกลด์ IV
โกลด์ IV
12%
ซิลเวอร์ I ซิลเวอร์ I
ซิลเวอร์ I
7.2% 36%
ซิลเวอร์ II
ซิลเวอร์ II
9.7%
ซิลเวอร์ III
ซิลเวอร์ III
9.7%
ซิลเวอร์ IV
ซิลเวอร์ IV
9.6%
บรอนซ์ I บรอนซ์ I
บรอนซ์ I
5.8% 17%
บรอนซ์ II
บรอนซ์ II
5.3%
บรอนซ์ III
บรอนซ์ III
3.7%
บรอนซ์ IV
บรอนซ์ IV
2.6%
Iron I Iron I
Iron I
1.3% 3.5%
Iron II
Iron II
1.4%
Iron III
Iron III
0.65%
Iron IV
Iron IV
0.052%
0 ความคิดเห็น
โพสต์ความคิดเห็น
ชื่อของคุณ:
ความคิดเห็น: