การกระจายอันดับ

การกระจายอันดับ (TFT)

เทียร์ อันดับ % อันดับ % เทียร์
ชาเลนเจอร์ ชาเลนเจอร์
ชาเลนเจอร์
0.018% 0.018%
แกรนด์มาสเตอร์ แกรนด์มาสเตอร์
แกรนด์มาสเตอร์
0.036% 0.036%
มาสเตอร์ มาสเตอร์
มาสเตอร์
0.71% 0.71%
ไดมอนด์ I ไดมอนด์ I
ไดมอนด์ I
0.081% 1.7%
ไดมอนด์ II
ไดมอนด์ II
0.22%
ไดมอนด์ III
ไดมอนด์ III
0.38%
ไดมอนด์ IV
ไดมอนด์ IV
1.0%
มรกต I มรกต I
มรกต I
0.30% 5.4%
มรกต II
มรกต II
0.79%
มรกต III
มรกต III
1.4%
มรกต IV
มรกต IV
2.9%
แพลทินัม I แพลทินัม I
แพลทินัม I
1.0% 14%
แพลทินัม II
แพลทินัม II
2.4%
แพลทินัม III
แพลทินัม III
3.7%
แพลทินัม IV
แพลทินัม IV
7.1%
โกลด์ I โกลด์ I
โกลด์ I
2.6% 25%
โกลด์ II
โกลด์ II
5.2%
โกลด์ III
โกลด์ III
7.0%
โกลด์ IV
โกลด์ IV
11%
ซิลเวอร์ I ซิลเวอร์ I
ซิลเวอร์ I
5.4% 29%
ซิลเวอร์ II
ซิลเวอร์ II
7.7%
ซิลเวอร์ III
ซิลเวอร์ III
7.9%
ซิลเวอร์ IV
ซิลเวอร์ IV
8.3%
บรอนซ์ I บรอนซ์ I
บรอนซ์ I
5.5% 18%
บรอนซ์ II
บรอนซ์ II
5.4%
บรอนซ์ III
บรอนซ์ III
4.1%
บรอนซ์ IV
บรอนซ์ IV
3.1%
ไอร่อน I ไอร่อน I
ไอร่อน I
1.6% 3.8%
ไอร่อน II
ไอร่อน II
1.5%
ไอร่อน III
ไอร่อน III
0.60%
ไอร่อน IV
ไอร่อน IV
0.047%