การกระจายอันดับ

การกระจายอันดับ (TFT)

เทียร์ อันดับ % อันดับ % เทียร์
ชาเลนเจอร์ ชาเลนเจอร์
ชาเลนเจอร์
0.010% 0.010%
แกรนด์มาสเตอร์ แกรนด์มาสเตอร์
แกรนด์มาสเตอร์
0.025% 0.025%
มาสเตอร์ มาสเตอร์
มาสเตอร์
0.11% 0.11%
ไดมอนด์ I ไดมอนด์ I
ไดมอนด์ I
0.026% 0.50%
ไดมอนด์ II
ไดมอนด์ II
0.068%
ไดมอนด์ III
ไดมอนด์ III
0.11%
ไดมอนด์ IV
ไดมอนด์ IV
0.29%
มรกต I มรกต I
มรกต I
0.14% 2.3%
มรกต II
มรกต II
0.33%
มรกต III
มรกต III
0.57%
มรกต IV
มรกต IV
1.2%
แพลทินัม I แพลทินัม I
แพลทินัม I
0.67% 9.0%
แพลทินัม II
แพลทินัม II
1.4%
แพลทินัม III
แพลทินัม III
2.2%
แพลทินัม IV
แพลทินัม IV
4.6%
โกลด์ I โกลด์ I
โกลด์ I
2.4% 24%
โกลด์ II
โกลด์ II
4.6%
โกลด์ III
โกลด์ III
6.6%
โกลด์ IV
โกลด์ IV
10%
ซิลเวอร์ I ซิลเวอร์ I
ซิลเวอร์ I
6.7% 38%
ซิลเวอร์ II
ซิลเวอร์ II
9.7%
ซิลเวอร์ III
ซิลเวอร์ III
10%
ซิลเวอร์ IV
ซิลเวอร์ IV
11%
บรอนซ์ I บรอนซ์ I
บรอนซ์ I
7.1% 22%
บรอนซ์ II
บรอนซ์ II
6.7%
บรอนซ์ III
บรอนซ์ III
5.1%
บรอนซ์ IV
บรอนซ์ IV
3.1%
ไอร่อน I ไอร่อน I
ไอร่อน I
1.6% 3.4%
ไอร่อน II
ไอร่อน II
1.3%
ไอร่อน III
ไอร่อน III
0.35%
ไอร่อน IV
ไอร่อน IV
0.0086%