การกระจายของอันดับ

การกระจายของอันดับ (TFT)

ระดับ อันดับ อันดับ % ระดับ %
ชาเลนเจอร์ ชาเลนเจอร์
ชาเลนเจอร์
0.024% 0.024%
GrandMaster GrandMaster
GrandMaster
0.049% 0.049%
มาสเตอร์ มาสเตอร์
มาสเตอร์
0.88% 0.88%
ไดมอนด์ I ไดมอนด์ I
ไดมอนด์ I
0.11% 4.0%
ไดมอนด์ II
ไดมอนด์ II
0.35%
ไดมอนด์ III
ไดมอนด์ III
0.82%
ไดมอนด์ IV
ไดมอนด์ IV
2.7%
แพลทินัม I แพลทินัม I
แพลทินัม I
0.62% 12%
แพลทินัม II
แพลทินัม II
1.6%
แพลทินัม III
แพลทินัม III
3.0%
แพลทินัม IV
แพลทินัม IV
7.4%
โกลด์ I โกลด์ I
โกลด์ I
2.3% 27%
โกลด์ II
โกลด์ II
5.1%
โกลด์ III
โกลด์ III
7.7%
โกลด์ IV
โกลด์ IV
12%
ซิลเวอร์ I ซิลเวอร์ I
ซิลเวอร์ I
5.8% 33%
ซิลเวอร์ II
ซิลเวอร์ II
9.1%
ซิลเวอร์ III
ซิลเวอร์ III
9.4%
ซิลเวอร์ IV
ซิลเวอร์ IV
9.5%
บรอนซ์ I บรอนซ์ I
บรอนซ์ I
5.1% 17%
บรอนซ์ II
บรอนซ์ II
5.2%
บรอนซ์ III
บรอนซ์ III
3.9%
บรอนซ์ IV
บรอนซ์ IV
2.7%
Iron I Iron I
Iron I
1.4% 3.1%
Iron II
Iron II
1.2%
Iron III
Iron III
0.38%
Iron IV
Iron IV
0.015%
0 ความคิดเห็น
โพสต์ความคิดเห็น
ชื่อของคุณ:
ความคิดเห็น: