การกระจายของอันดับ

การกระจายของอันดับ (TFT)

ระดับ อันดับ อันดับ % ระดับ %
ชาเลนเจอร์ ชาเลนเจอร์
ชาเลนเจอร์
0.020% 0.020%
GrandMaster GrandMaster
GrandMaster
0.041% 0.041%
มาสเตอร์ มาสเตอร์
มาสเตอร์
1.8% 1.8%
ไดมอนด์ I ไดมอนด์ I
ไดมอนด์ I
0.18% 6.6%
ไดมอนด์ II
ไดมอนด์ II
0.60%
ไดมอนด์ III
ไดมอนด์ III
1.3%
ไดมอนด์ IV
ไดมอนด์ IV
4.4%
แพลทินัม I แพลทินัม I
แพลทินัม I
0.85% 17%
แพลทินัม II
แพลทินัม II
2.3%
แพลทินัม III
แพลทินัม III
4.2%
แพลทินัม IV
แพลทินัม IV
9.8%
โกลด์ I โกลด์ I
โกลด์ I
2.7% 31%
โกลด์ II
โกลด์ II
6.0%
โกลด์ III
โกลด์ III
8.8%
โกลด์ IV
โกลด์ IV
13%
ซิลเวอร์ I ซิลเวอร์ I
ซิลเวอร์ I
5.5% 30%
ซิลเวอร์ II
ซิลเวอร์ II
8.5%
ซิลเวอร์ III
ซิลเวอร์ III
8.5%
ซิลเวอร์ IV
ซิลเวอร์ IV
8.2%
บรอนซ์ I บรอนซ์ I
บรอนซ์ I
3.2% 10%
บรอนซ์ II
บรอนซ์ II
3.1%
บรอนซ์ III
บรอนซ์ III
2.1%
บรอนซ์ IV
บรอนซ์ IV
1.5%
Iron I Iron I
Iron I
0.73% 1.6%
Iron II
Iron II
0.68%
Iron III
Iron III
0.25%
Iron IV
Iron IV
0.013%
0 ความคิดเห็น
โพสต์ความคิดเห็น
ชื่อของคุณ:
ความคิดเห็น: