การกระจายของอันดับ

การกระจายของอันดับ (TFT)

ระดับ อันดับ อันดับ % ระดับ %
ชาเลนเจอร์ ชาเลนเจอร์
ชาเลนเจอร์
0.0088% 0.0088%
GrandMaster GrandMaster
GrandMaster
0.017% 0.017%
มาสเตอร์ มาสเตอร์
มาสเตอร์
0.77% 0.77%
ไดมอนด์ I ไดมอนด์ I
ไดมอนด์ I
0.29% 3.3%
ไดมอนด์ II
ไดมอนด์ II
0.50%
ไดมอนด์ III
ไดมอนด์ III
0.81%
ไดมอนด์ IV
ไดมอนด์ IV
1.7%
แพลทินัม I แพลทินัม I
แพลทินัม I
1.1% 11%
แพลทินัม II
แพลทินัม II
1.9%
แพลทินัม III
แพลทินัม III
2.9%
แพลทินัม IV
แพลทินัม IV
5.1%
โกลด์ I โกลด์ I
โกลด์ I
3.7% 28%
โกลด์ II
โกลด์ II
5.8%
โกลด์ III
โกลด์ III
7.7%
โกลด์ IV
โกลด์ IV
11%
ซิลเวอร์ I ซิลเวอร์ I
ซิลเวอร์ I
8.3% 37%
ซิลเวอร์ II
ซิลเวอร์ II
10%
ซิลเวอร์ III
ซิลเวอร์ III
9.9%
ซิลเวอร์ IV
ซิลเวอร์ IV
9.1%
บรอนซ์ I บรอนซ์ I
บรอนซ์ I
5.4% 15%
บรอนซ์ II
บรอนซ์ II
4.7%
บรอนซ์ III
บรอนซ์ III
3.3%
บรอนซ์ IV
บรอนซ์ IV
2.3%
Iron I Iron I
Iron I
1.1% 2.4%
Iron II
Iron II
0.94%
Iron III
Iron III
0.36%
Iron IV
Iron IV
0.024%
0 ความคิดเห็น
โพสต์ความคิดเห็น
ชื่อของคุณ:
ความคิดเห็น: