การกระจายของอันดับ

การกระจายของอันดับ (TFT)

ระดับ อันดับ อันดับ % ระดับ %
ชาเลนเจอร์ ชาเลนเจอร์
ชาเลนเจอร์
0.012% 0.012%
GrandMaster GrandMaster
GrandMaster
0.046% 0.046%
มาสเตอร์ มาสเตอร์
มาสเตอร์
0.22% 0.22%
ไดมอนด์ I ไดมอนด์ I
ไดมอนด์ I
0.088% 1.7%
ไดมอนด์ II
ไดมอนด์ II
0.21%
ไดมอนด์ III
ไดมอนด์ III
0.41%
ไดมอนด์ IV
ไดมอนด์ IV
1.0%
แพลทินัม I แพลทินัม I
แพลทินัม I
0.51% 7.1%
แพลทินัม II
แพลทินัม II
1.1%
แพลทินัม III
แพลทินัม III
1.8%
แพลทินัม IV
แพลทินัม IV
3.6%
โกลด์ I โกลด์ I
โกลด์ I
2.1% 22%
โกลด์ II
โกลด์ II
4.2%
โกลด์ III
โกลด์ III
6.0%
โกลด์ IV
โกลด์ IV
9.9%
ซิลเวอร์ I ซิลเวอร์ I
ซิลเวอร์ I
7.3% 40%
ซิลเวอร์ II
ซิลเวอร์ II
10%
ซิลเวอร์ III
ซิลเวอร์ III
11%
ซิลเวอร์ IV
ซิลเวอร์ IV
11%
บรอนซ์ I บรอนซ์ I
บรอนซ์ I
7.5% 24%
บรอนซ์ II
บรอนซ์ II
7.2%
บรอนซ์ III
บรอนซ์ III
5.4%
บรอนซ์ IV
บรอนซ์ IV
3.6%
Iron I Iron I
Iron I
1.9% 3.9%
Iron II
Iron II
1.5%
Iron III
Iron III
0.41%
Iron IV
Iron IV
0.0068%
0 ความคิดเห็น
โพสต์ความคิดเห็น
ชื่อของคุณ:
ความคิดเห็น: