การกระจายของอันดับ

การกระจายของอันดับ (TFT)

ระดับ อันดับ อันดับ % ระดับ %
ชาเลนเจอร์ ชาเลนเจอร์
ชาเลนเจอร์
0.027% 0.027%
GrandMaster GrandMaster
GrandMaster
0.044% 0.044%
มาสเตอร์ มาสเตอร์
มาสเตอร์
0.76% 0.76%
ไดมอนด์ I ไดมอนด์ I
ไดมอนด์ I
0.12% 3.4%
ไดมอนด์ II
ไดมอนด์ II
0.39%
ไดมอนด์ III
ไดมอนด์ III
0.77%
ไดมอนด์ IV
ไดมอนด์ IV
2.1%
แพลทินัม I แพลทินัม I
แพลทินัม I
0.66% 11%
แพลทินัม II
แพลทินัม II
1.6%
แพลทินัม III
แพลทินัม III
2.8%
แพลทินัม IV
แพลทินัม IV
5.9%
โกลด์ I โกลด์ I
โกลด์ I
2.3% 26%
โกลด์ II
โกลด์ II
4.9%
โกลด์ III
โกลด์ III
7.1%
โกลด์ IV
โกลด์ IV
11%
ซิลเวอร์ I ซิลเวอร์ I
ซิลเวอร์ I
6.2% 35%
ซิลเวอร์ II
ซิลเวอร์ II
9.5%
ซิลเวอร์ III
ซิลเวอร์ III
9.8%
ซิลเวอร์ IV
ซิลเวอร์ IV
10%
บรอนซ์ I บรอนซ์ I
บรอนซ์ I
5.9% 19%
บรอนซ์ II
บรอนซ์ II
5.8%
บรอนซ์ III
บรอนซ์ III
4.3%
บรอนซ์ IV
บรอนซ์ IV
3.0%
Iron I Iron I
Iron I
1.6% 3.3%
Iron II
Iron II
1.3%
Iron III
Iron III
0.40%
Iron IV
Iron IV
0.019%
0 ความคิดเห็น
โพสต์ความคิดเห็น
ชื่อของคุณ:
ความคิดเห็น: