การกระจายอันดับ

การกระจายอันดับ (TFT)

เทียร์ อันดับ % อันดับ % เทียร์
ชาเลนเจอร์ ชาเลนเจอร์
ชาเลนเจอร์
0.020% 0.020%
แกรนด์มาสเตอร์ แกรนด์มาสเตอร์
แกรนด์มาสเตอร์
0.034% 0.034%
มาสเตอร์ มาสเตอร์
มาสเตอร์
1.1% 1.1%
ไดมอนด์ I ไดมอนด์ I
ไดมอนด์ I
0.095% 2.1%
ไดมอนด์ II
ไดมอนด์ II
0.26%
ไดมอนด์ III
ไดมอนด์ III
0.49%
ไดมอนด์ IV
ไดมอนด์ IV
1.3%
มรกต I มรกต I
มรกต I
0.32% 6.3%
มรกต II
มรกต II
0.88%
มรกต III
มรกต III
1.6%
มรกต IV
มรกต IV
3.5%
แพลทินัม I แพลทินัม I
แพลทินัม I
1.0% 15%
แพลทินัม II
แพลทินัม II
2.5%
แพลทินัม III
แพลทินัม III
3.9%
แพลทินัม IV
แพลทินัม IV
7.6%
โกลด์ I โกลด์ I
โกลด์ I
2.6% 25%
โกลด์ II
โกลด์ II
5.1%
โกลด์ III
โกลด์ III
7.0%
โกลด์ IV
โกลด์ IV
10%
ซิลเวอร์ I ซิลเวอร์ I
ซิลเวอร์ I
5.3% 29%
ซิลเวอร์ II
ซิลเวอร์ II
7.8%
ซิลเวอร์ III
ซิลเวอร์ III
8.1%
ซิลเวอร์ IV
ซิลเวอร์ IV
8.4%
บรอนซ์ I บรอนซ์ I
บรอนซ์ I
5.1% 16%
บรอนซ์ II
บรอนซ์ II
5.0%
บรอนซ์ III
บรอนซ์ III
3.8%
บรอนซ์ IV
บรอนซ์ IV
2.6%
ไอร่อน I ไอร่อน I
ไอร่อน I
1.4% 3.1%
ไอร่อน II
ไอร่อน II
1.2%
ไอร่อน III
ไอร่อน III
0.42%
ไอร่อน IV
ไอร่อน IV
0.024%