การกระจายของอันดับ

การกระจายของอันดับ (TFT)

ระดับ อันดับ อันดับ % ระดับ %
ชาเลนเจอร์ ชาเลนเจอร์
ชาเลนเจอร์
0.018% 0.018%
GrandMaster GrandMaster
GrandMaster
0.041% 0.041%
มาสเตอร์ มาสเตอร์
มาสเตอร์
1.8% 1.8%
ไดมอนด์ I ไดมอนด์ I
ไดมอนด์ I
0.21% 6.1%
ไดมอนด์ II
ไดมอนด์ II
0.66%
ไดมอนด์ III
ไดมอนด์ III
1.3%
ไดมอนด์ IV
ไดมอนด์ IV
3.8%
แพลทินัม I แพลทินัม I
แพลทินัม I
0.90% 15%
แพลทินัม II
แพลทินัม II
2.3%
แพลทินัม III
แพลทินัม III
3.8%
แพลทินัม IV
แพลทินัม IV
8.3%
โกลด์ I โกลด์ I
โกลด์ I
2.7% 30%
โกลด์ II
โกลด์ II
5.8%
โกลด์ III
โกลด์ III
8.3%
โกลด์ IV
โกลด์ IV
13%
ซิลเวอร์ I ซิลเวอร์ I
ซิลเวอร์ I
6.0% 32%
ซิลเวอร์ II
ซิลเวอร์ II
9.0%
ซิลเวอร์ III
ซิลเวอร์ III
8.9%
ซิลเวอร์ IV
ซิลเวอร์ IV
8.5%
บรอนซ์ I บรอนซ์ I
บรอนซ์ I
3.9% 11%
บรอนซ์ II
บรอนซ์ II
3.6%
บรอนซ์ III
บรอนซ์ III
2.4%
บรอนซ์ IV
บรอนซ์ IV
1.7%
Iron I Iron I
Iron I
0.86% 1.9%
Iron II
Iron II
0.78%
Iron III
Iron III
0.29%
Iron IV
Iron IV
0.020%
0 ความคิดเห็น
โพสต์ความคิดเห็น
ชื่อของคุณ:
ความคิดเห็น: