การกระจายของอันดับ

การกระจายของอันดับ (TFT)

ระดับ อันดับ อันดับ % ระดับ %
ชาเลนเจอร์ ชาเลนเจอร์
ชาเลนเจอร์
0.026% 0.026%
GrandMaster GrandMaster
GrandMaster
0.055% 0.055%
มาสเตอร์ มาสเตอร์
มาสเตอร์
1.0% 1.0%
ไดมอนด์ I ไดมอนด์ I
ไดมอนด์ I
0.33% 4.4%
ไดมอนด์ II
ไดมอนด์ II
0.59%
ไดมอนด์ III
ไดมอนด์ III
0.95%
ไดมอนด์ IV
ไดมอนด์ IV
2.5%
แพลทินัม I แพลทินัม I
แพลทินัม I
1.2% 12%
แพลทินัม II
แพลทินัม II
2.1%
แพลทินัม III
แพลทินัม III
3.0%
แพลทินัม IV
แพลทินัม IV
6.0%
โกลด์ I โกลด์ I
โกลด์ I
3.5% 26%
โกลด์ II
โกลด์ II
5.3%
โกลด์ III
โกลด์ III
7.1%
โกลด์ IV
โกลด์ IV
10%
ซิลเวอร์ I ซิลเวอร์ I
ซิลเวอร์ I
7.2% 35%
ซิลเวอร์ II
ซิลเวอร์ II
9.2%
ซิลเวอร์ III
ซิลเวอร์ III
9.3%
ซิลเวอร์ IV
ซิลเวอร์ IV
9.2%
บรอนซ์ I บรอนซ์ I
บรอนซ์ I
5.7% 17%
บรอนซ์ II
บรอนซ์ II
5.2%
บรอนซ์ III
บรอนซ์ III
3.6%
บรอนซ์ IV
บรอนซ์ IV
2.4%
Iron I Iron I
Iron I
1.2% 2.9%
Iron II
Iron II
1.1%
Iron III
Iron III
0.46%
Iron IV
Iron IV
0.058%
0 ความคิดเห็น
โพสต์ความคิดเห็น
ชื่อของคุณ:
ความคิดเห็น: