การกระจายของอันดับ

การกระจายของอันดับ (TFT)

ระดับ อันดับ อันดับ % ระดับ %
ชาเลนเจอร์ ชาเลนเจอร์
ชาเลนเจอร์
0.017% 0.017%
GrandMaster GrandMaster
GrandMaster
0.034% 0.034%
มาสเตอร์ มาสเตอร์
มาสเตอร์
0.69% 0.69%
ไดมอนด์ I ไดมอนด์ I
ไดมอนด์ I
0.12% 3.4%
ไดมอนด์ II
ไดมอนด์ II
0.36%
ไดมอนด์ III
ไดมอนด์ III
0.77%
ไดมอนด์ IV
ไดมอนด์ IV
2.1%
แพลทินัม I แพลทินัม I
แพลทินัม I
0.62% 11%
แพลทินัม II
แพลทินัม II
1.5%
แพลทินัม III
แพลทินัม III
2.7%
แพลทินัม IV
แพลทินัม IV
6.1%
โกลด์ I โกลด์ I
โกลด์ I
2.3% 26%
โกลด์ II
โกลด์ II
4.8%
โกลด์ III
โกลด์ III
7.0%
โกลด์ IV
โกลด์ IV
11%
ซิลเวอร์ I ซิลเวอร์ I
ซิลเวอร์ I
6.0% 35%
ซิลเวอร์ II
ซิลเวอร์ II
9.3%
ซิลเวอร์ III
ซิลเวอร์ III
9.8%
ซิลเวอร์ IV
ซิลเวอร์ IV
10%
บรอนซ์ I บรอนซ์ I
บรอนซ์ I
5.8% 19%
บรอนซ์ II
บรอนซ์ II
5.7%
บรอนซ์ III
บรอนซ์ III
4.4%
บรอนซ์ IV
บรอนซ์ IV
3.2%
Iron I Iron I
Iron I
1.7% 3.8%
Iron II
Iron II
1.5%
Iron III
Iron III
0.54%
Iron IV
Iron IV
0.025%
0 ความคิดเห็น
โพสต์ความคิดเห็น
ชื่อของคุณ:
ความคิดเห็น: