การกระจายอันดับ

การกระจายอันดับ (TFT)

เทียร์ อันดับ % อันดับ % เทียร์
ชาเลนเจอร์ ชาเลนเจอร์
ชาเลนเจอร์
0.024% 0.024%
แกรนด์มาสเตอร์ แกรนด์มาสเตอร์
แกรนด์มาสเตอร์
0.048% 0.048%
มาสเตอร์ มาสเตอร์
มาสเตอร์
0.82% 0.82%
ไดมอนด์ I ไดมอนด์ I
ไดมอนด์ I
0.089% 1.8%
ไดมอนด์ II
ไดมอนด์ II
0.23%
ไดมอนด์ III
ไดมอนด์ III
0.38%
ไดมอนด์ IV
ไดมอนด์ IV
1.0%
มรกต I มรกต I
มรกต I
0.30% 5.4%
มรกต II
มรกต II
0.78%
มรกต III
มรกต III
1.3%
มรกต IV
มรกต IV
3.0%
แพลทินัม I แพลทินัม I
แพลทินัม I
1.0% 14%
แพลทินัม II
แพลทินัม II
2.2%
แพลทินัม III
แพลทินัม III
3.6%
แพลทินัม IV
แพลทินัม IV
7.1%
โกลด์ I โกลด์ I
โกลด์ I
2.5% 24%
โกลด์ II
โกลด์ II
4.9%
โกลด์ III
โกลด์ III
6.8%
โกลด์ IV
โกลด์ IV
10%
ซิลเวอร์ I ซิลเวอร์ I
ซิลเวอร์ I
5.4% 31%
ซิลเวอร์ II
ซิลเวอร์ II
8.0%
ซิลเวอร์ III
ซิลเวอร์ III
8.5%
ซิลเวอร์ IV
ซิลเวอร์ IV
8.9%
บรอนซ์ I บรอนซ์ I
บรอนซ์ I
5.6% 18%
บรอนซ์ II
บรอนซ์ II
5.5%
บรอนซ์ III
บรอนซ์ III
4.2%
บรอนซ์ IV
บรอนซ์ IV
2.9%
ไอร่อน I ไอร่อน I
ไอร่อน I
1.6% 3.6%
ไอร่อน II
ไอร่อน II
1.4%
ไอร่อน III
ไอร่อน III
0.52%
ไอร่อน IV
ไอร่อน IV
0.027%