การกระจายของอันดับ

การกระจายของอันดับ (TFT)

ระดับ อันดับ อันดับ % ระดับ %
ชาเลนเจอร์ ชาเลนเจอร์
ชาเลนเจอร์
0.0082% 0.0082%
GrandMaster GrandMaster
GrandMaster
0.026% 0.026%
มาสเตอร์ มาสเตอร์
มาสเตอร์
0.10% 0.10%
ไดมอนด์ I ไดมอนด์ I
ไดมอนด์ I
0.055% 1.0%
ไดมอนด์ II
ไดมอนด์ II
0.11%
ไดมอนด์ III
ไดมอนด์ III
0.24%
ไดมอนด์ IV
ไดมอนด์ IV
0.61%
แพลทินัม I แพลทินัม I
แพลทินัม I
0.39% 5.5%
แพลทินัม II
แพลทินัม II
0.82%
แพลทินัม III
แพลทินัม III
1.3%
แพลทินัม IV
แพลทินัม IV
2.9%
โกลด์ I โกลด์ I
โกลด์ I
2.0% 21%
โกลด์ II
โกลด์ II
3.8%
โกลด์ III
โกลด์ III
5.8%
โกลด์ IV
โกลด์ IV
9.8%
ซิลเวอร์ I ซิลเวอร์ I
ซิลเวอร์ I
7.4% 41%
ซิลเวอร์ II
ซิลเวอร์ II
10%
ซิลเวอร์ III
ซิลเวอร์ III
11%
ซิลเวอร์ IV
ซิลเวอร์ IV
11%
บรอนซ์ I บรอนซ์ I
บรอนซ์ I
8.1% 25%
บรอนซ์ II
บรอนซ์ II
7.8%
บรอนซ์ III
บรอนซ์ III
5.8%
บรอนซ์ IV
บรอนซ์ IV
3.8%
Iron I Iron I
Iron I
2.0% 4.1%
Iron II
Iron II
1.6%
Iron III
Iron III
0.43%
Iron IV
Iron IV
0.015%
0 ความคิดเห็น
โพสต์ความคิดเห็น
ชื่อของคุณ:
ความคิดเห็น: