การกระจายของอันดับ

การกระจายของอันดับ (TFT)

ระดับ อันดับ อันดับ % ระดับ %
ชาเลนเจอร์ ชาเลนเจอร์
ชาเลนเจอร์
0.018% 0.018%
GrandMaster GrandMaster
GrandMaster
0.036% 0.036%
มาสเตอร์ มาสเตอร์
มาสเตอร์
1.5% 1.5%
ไดมอนด์ I ไดมอนด์ I
ไดมอนด์ I
0.21% 5.5%
ไดมอนด์ II
ไดมอนด์ II
0.65%
ไดมอนด์ III
ไดมอนด์ III
1.2%
ไดมอนด์ IV
ไดมอนด์ IV
3.3%
แพลทินัม I แพลทินัม I
แพลทินัม I
0.90% 14%
แพลทินัม II
แพลทินัม II
2.2%
แพลทินัม III
แพลทินัม III
3.7%
แพลทินัม IV
แพลทินัม IV
7.5%
โกลด์ I โกลด์ I
โกลด์ I
2.7% 28%
โกลด์ II
โกลด์ II
5.6%
โกลด์ III
โกลด์ III
7.8%
โกลด์ IV
โกลด์ IV
12%
ซิลเวอร์ I ซิลเวอร์ I
ซิลเวอร์ I
6.0% 33%
ซิลเวอร์ II
ซิลเวอร์ II
9.2%
ซิลเวอร์ III
ซิลเวอร์ III
9.0%
ซิลเวอร์ IV
ซิลเวอร์ IV
8.8%
บรอนซ์ I บรอนซ์ I
บรอนซ์ I
4.6% 13%
บรอนซ์ II
บรอนซ์ II
4.2%
บรอนซ์ III
บรอนซ์ III
2.9%
บรอนซ์ IV
บรอนซ์ IV
2.0%
Iron I Iron I
Iron I
1.1% 2.5%
Iron II
Iron II
1.0%
Iron III
Iron III
0.39%
Iron IV
Iron IV
0.022%
0 ความคิดเห็น
โพสต์ความคิดเห็น
ชื่อของคุณ:
ความคิดเห็น: