การกระจายของอันดับ

การกระจายของอันดับ (TFT)

ระดับ อันดับ อันดับ % ระดับ %
ชาเลนเจอร์ ชาเลนเจอร์
ชาเลนเจอร์
0.018% 0.018%
GrandMaster GrandMaster
GrandMaster
0.036% 0.036%
มาสเตอร์ มาสเตอร์
มาสเตอร์
0.59% 0.59%
ไดมอนด์ I ไดมอนด์ I
ไดมอนด์ I
0.12% 3.1%
ไดมอนด์ II
ไดมอนด์ II
0.35%
ไดมอนด์ III
ไดมอนด์ III
0.71%
ไดมอนด์ IV
ไดมอนด์ IV
1.9%
แพลทินัม I แพลทินัม I
แพลทินัม I
0.64% 10%
แพลทินัม II
แพลทินัม II
1.6%
แพลทินัม III
แพลทินัม III
2.6%
แพลทินัม IV
แพลทินัม IV
5.5%
โกลด์ I โกลด์ I
โกลด์ I
2.3% 25%
โกลด์ II
โกลด์ II
4.8%
โกลด์ III
โกลด์ III
6.9%
โกลด์ IV
โกลด์ IV
11%
ซิลเวอร์ I ซิลเวอร์ I
ซิลเวอร์ I
6.2% 35%
ซิลเวอร์ II
ซิลเวอร์ II
9.4%
ซิลเวอร์ III
ซิลเวอร์ III
9.9%
ซิลเวอร์ IV
ซิลเวอร์ IV
10%
บรอนซ์ I บรอนซ์ I
บรอนซ์ I
6.2% 20%
บรอนซ์ II
บรอนซ์ II
6.2%
บรอนซ์ III
บรอนซ์ III
4.5%
บรอนซ์ IV
บรอนซ์ IV
3.2%
Iron I Iron I
Iron I
1.7% 3.8%
Iron II
Iron II
1.5%
Iron III
Iron III
0.49%
Iron IV
Iron IV
0.044%
0 ความคิดเห็น
โพสต์ความคิดเห็น
ชื่อของคุณ:
ความคิดเห็น: