การกระจายของอันดับ

การกระจายของอันดับ (TFT)

ระดับ อันดับ อันดับ % ระดับ %
ชาเลนเจอร์ ชาเลนเจอร์
ชาเลนเจอร์
0.033% 0.033%
GrandMaster GrandMaster
GrandMaster
0.067% 0.067%
มาสเตอร์ มาสเตอร์
มาสเตอร์
0.025% 0.025%
ไดมอนด์ I ไดมอนด์ I
ไดมอนด์ I
0.11% 1.2%
ไดมอนด์ II
ไดมอนด์ II
0.16%
ไดมอนด์ III
ไดมอนด์ III
0.27%
ไดมอนด์ IV
ไดมอนด์ IV
0.69%
แพลทินัม I แพลทินัม I
แพลทินัม I
0.51% 5.7%
แพลทินัม II
แพลทินัม II
0.88%
แพลทินัม III
แพลทินัม III
1.4%
แพลทินัม IV
แพลทินัม IV
2.9%
โกลด์ I โกลด์ I
โกลด์ I
2.0% 16%
โกลด์ II
โกลด์ II
3.4%
โกลด์ III
โกลด์ III
4.6%
โกลด์ IV
โกลด์ IV
6.7%
ซิลเวอร์ I ซิลเวอร์ I
ซิลเวอร์ I
4.0% 24%
ซิลเวอร์ II
ซิลเวอร์ II
5.8%
ซิลเวอร์ III
ซิลเวอร์ III
6.5%
ซิลเวอร์ IV
ซิลเวอร์ IV
7.6%
บรอนซ์ I บรอนซ์ I
บรอนซ์ I
5.6% 29%
บรอนซ์ II
บรอนซ์ II
6.9%
บรอนซ์ III
บรอนซ์ III
7.8%
บรอนซ์ IV
บรอนซ์ IV
9.2%
Iron I Iron I
Iron I
7.8% 22%
Iron II
Iron II
7.0%
Iron III
Iron III
4.9%
Iron IV
Iron IV
2.2%
0 ความคิดเห็น
โพสต์ความคิดเห็น
ชื่อของคุณ:
Captcha:
Captcha
ความคิดเห็น: