การกระจายอันดับ

การกระจายอันดับ (TFT)

เทียร์ อันดับ % อันดับ % เทียร์
ชาเลนเจอร์ ชาเลนเจอร์
ชาเลนเจอร์
0.014% 0.014%
แกรนด์มาสเตอร์ แกรนด์มาสเตอร์
แกรนด์มาสเตอร์
0.041% 0.041%
มาสเตอร์ มาสเตอร์
มาสเตอร์
1.2% 1.2%
ไดมอนด์ I ไดมอนด์ I
ไดมอนด์ I
0.073% 2.1%
ไดมอนด์ II
ไดมอนด์ II
0.22%
ไดมอนด์ III
ไดมอนด์ III
0.44%
ไดมอนด์ IV
ไดมอนด์ IV
1.4%
มรกต I มรกต I
มรกต I
0.28% 6.2%
มรกต II
มรกต II
0.80%
มรกต III
มรกต III
1.5%
มรกต IV
มรกต IV
3.6%
แพลทินัม I แพลทินัม I
แพลทินัม I
1.0% 14%
แพลทินัม II
แพลทินัม II
2.3%
แพลทินัม III
แพลทินัม III
3.7%
แพลทินัม IV
แพลทินัม IV
7.5%
โกลด์ I โกลด์ I
โกลด์ I
2.5% 24%
โกลด์ II
โกลด์ II
4.9%
โกลด์ III
โกลด์ III
6.8%
โกลด์ IV
โกลด์ IV
10%
ซิลเวอร์ I ซิลเวอร์ I
ซิลเวอร์ I
5.3% 30%
ซิลเวอร์ II
ซิลเวอร์ II
7.8%
ซิลเวอร์ III
ซิลเวอร์ III
8.2%
ซิลเวอร์ IV
ซิลเวอร์ IV
8.7%
บรอนซ์ I บรอนซ์ I
บรอนซ์ I
5.2% 17%
บรอนซ์ II
บรอนซ์ II
5.1%
บรอนซ์ III
บรอนซ์ III
3.9%
บรอนซ์ IV
บรอนซ์ IV
2.8%
ไอร่อน I ไอร่อน I
ไอร่อน I
1.5% 3.5%
ไอร่อน II
ไอร่อน II
1.4%
ไอร่อน III
ไอร่อน III
0.53%
ไอร่อน IV
ไอร่อน IV
0.031%