การกระจายอันดับ

การกระจายอันดับ (TFT)

เทียร์ อันดับ % อันดับ % เทียร์
ชาเลนเจอร์ ชาเลนเจอร์
ชาเลนเจอร์
0.021% 0.021%
แกรนด์มาสเตอร์ แกรนด์มาสเตอร์
แกรนด์มาสเตอร์
0.069% 0.069%
มาสเตอร์ มาสเตอร์
มาสเตอร์
0.50% 0.50%
ไดมอนด์ I ไดมอนด์ I
ไดมอนด์ I
0.23% 4.3%
ไดมอนด์ II
ไดมอนด์ II
0.63%
ไดมอนด์ III
ไดมอนด์ III
1.1%
ไดมอนด์ IV
ไดมอนด์ IV
2.3%
มรกต I มรกต I
มรกต I
0.0000000000% 0.0000000000%
มรกต II
มรกต II
0.0000000000%
มรกต III
มรกต III
0.0000000000%
มรกต IV
มรกต IV
0.0000000000%
แพลทินัม I แพลทินัม I
แพลทินัม I
1.1% 13%
แพลทินัม II
แพลทินัม II
2.4%
แพลทินัม III
แพลทินัม III
3.5%
แพลทินัม IV
แพลทินัม IV
6.1%
โกลด์ I โกลด์ I
โกลด์ I
3.6% 31%
โกลด์ II
โกลด์ II
6.7%
โกลด์ III
โกลด์ III
8.9%
โกลด์ IV
โกลด์ IV
12%
ซิลเวอร์ I ซิลเวอร์ I
ซิลเวอร์ I
8.0% 38%
ซิลเวอร์ II
ซิลเวอร์ II
11%
ซิลเวอร์ III
ซิลเวอร์ III
10%
ซิลเวอร์ IV
ซิลเวอร์ IV
8.7%
บรอนซ์ I บรอนซ์ I
บรอนซ์ I
4.1% 10%
บรอนซ์ II
บรอนซ์ II
3.3%
บรอนซ์ III
บรอนซ์ III
1.9%
บรอนซ์ IV
บรอนซ์ IV
1.2%
ไอร่อน I ไอร่อน I
ไอร่อน I
0.57% 1.2%
ไอร่อน II
ไอร่อน II
0.48%
ไอร่อน III
ไอร่อน III
0.16%
ไอร่อน IV
ไอร่อน IV
0.0064%