การกระจายของอันดับ

การกระจายของอันดับ (TFT)

ระดับ อันดับ อันดับ % ระดับ %
ชาเลนเจอร์ ชาเลนเจอร์
ชาเลนเจอร์
0.022% 0.022%
GrandMaster GrandMaster
GrandMaster
0.044% 0.044%
มาสเตอร์ มาสเตอร์
มาสเตอร์
0.94% 0.94%
ไดมอนด์ I ไดมอนด์ I
ไดมอนด์ I
0.32% 4.1%
ไดมอนด์ II
ไดมอนด์ II
0.56%
ไดมอนด์ III
ไดมอนด์ III
0.92%
ไดมอนด์ IV
ไดมอนด์ IV
2.3%
แพลทินัม I แพลทินัม I
แพลทินัม I
1.2% 12%
แพลทินัม II
แพลทินัม II
2.0%
แพลทินัม III
แพลทินัม III
3.0%
แพลทินัม IV
แพลทินัม IV
5.7%
โกลด์ I โกลด์ I
โกลด์ I
3.6% 27%
โกลด์ II
โกลด์ II
5.6%
โกลด์ III
โกลด์ III
7.4%
โกลด์ IV
โกลด์ IV
11%
ซิลเวอร์ I ซิลเวอร์ I
ซิลเวอร์ I
7.5% 35%
ซิลเวอร์ II
ซิลเวอร์ II
9.5%
ซิลเวอร์ III
ซิลเวอร์ III
9.4%
ซิลเวอร์ IV
ซิลเวอร์ IV
9.1%
บรอนซ์ I บรอนซ์ I
บรอนซ์ I
5.5% 16%
บรอนซ์ II
บรอนซ์ II
4.9%
บรอนซ์ III
บรอนซ์ III
3.5%
บรอนซ์ IV
บรอนซ์ IV
2.4%
Iron I Iron I
Iron I
1.2% 2.8%
Iron II
Iron II
1.0%
Iron III
Iron III
0.44%
Iron IV
Iron IV
0.043%
0 ความคิดเห็น
โพสต์ความคิดเห็น
ชื่อของคุณ:
ความคิดเห็น: