การกระจายของอันดับ

การกระจายของอันดับ (TFT)

ระดับ อันดับ อันดับ % ระดับ %
ชาเลนเจอร์ ชาเลนเจอร์
ชาเลนเจอร์
0.030% 0.030%
GrandMaster GrandMaster
GrandMaster
0.063% 0.063%
มาสเตอร์ มาสเตอร์
มาสเตอร์
1.2% 1.2%
ไดมอนด์ I ไดมอนด์ I
ไดมอนด์ I
0.20% 4.1%
ไดมอนด์ II
ไดมอนด์ II
0.43%
ไดมอนด์ III
ไดมอนด์ III
0.90%
ไดมอนด์ IV
ไดมอนด์ IV
2.6%
แพลทินัม I แพลทินัม I
แพลทินัม I
0.73% 12%
แพลทินัม II
แพลทินัม II
1.8%
แพลทินัม III
แพลทินัม III
3.1%
แพลทินัม IV
แพลทินัม IV
6.8%
โกลด์ I โกลด์ I
โกลด์ I
2.5% 27%
โกลด์ II
โกลด์ II
5.3%
โกลด์ III
โกลด์ III
7.5%
โกลด์ IV
โกลด์ IV
11%
ซิลเวอร์ I ซิลเวอร์ I
ซิลเวอร์ I
6.0% 33%
ซิลเวอร์ II
ซิลเวอร์ II
9.1%
ซิลเวอร์ III
ซิลเวอร์ III
9.3%
ซิลเวอร์ IV
ซิลเวอร์ IV
9.3%
บรอนซ์ I บรอนซ์ I
บรอนซ์ I
5.3% 17%
บรอนซ์ II
บรอนซ์ II
5.2%
บรอนซ์ III
บรอนซ์ III
3.9%
บรอนซ์ IV
บรอนซ์ IV
2.7%
Iron I Iron I
Iron I
1.4% 3.1%
Iron II
Iron II
1.2%
Iron III
Iron III
0.38%
Iron IV
Iron IV
0.019%
0 ความคิดเห็น
โพสต์ความคิดเห็น
ชื่อของคุณ:
ความคิดเห็น: