การกระจายของอันดับ

การกระจายของอันดับ (TFT)

ระดับ อันดับ อันดับ % ระดับ %
ชาเลนเจอร์ ชาเลนเจอร์
ชาเลนเจอร์
0.0091% 0.0091%
GrandMaster GrandMaster
GrandMaster
0.020% 0.020%
มาสเตอร์ มาสเตอร์
มาสเตอร์
0.27% 0.27%
ไดมอนด์ I ไดมอนด์ I
ไดมอนด์ I
0.15% 2.5%
ไดมอนด์ II
ไดมอนด์ II
0.28%
ไดมอนด์ III
ไดมอนด์ III
0.51%
ไดมอนด์ IV
ไดมอนด์ IV
1.5%
แพลทินัม I แพลทินัม I
แพลทินัม I
0.91% 9.9%
แพลทินัม II
แพลทินัม II
1.5%
แพลทินัม III
แพลทินัม III
2.4%
แพลทินัม IV
แพลทินัม IV
5.0%
โกลด์ I โกลด์ I
โกลด์ I
3.1% 23%
โกลด์ II
โกลด์ II
4.7%
โกลด์ III
โกลด์ III
6.3%
โกลด์ IV
โกลด์ IV
9.4%
ซิลเวอร์ I ซิลเวอร์ I
ซิลเวอร์ I
5.6% 29%
ซิลเวอร์ II
ซิลเวอร์ II
7.5%
ซิลเวอร์ III
ซิลเวอร์ III
7.9%
ซิลเวอร์ IV
ซิลเวอร์ IV
8.5%
บรอนซ์ I บรอนซ์ I
บรอนซ์ I
5.5% 22%
บรอนซ์ II
บรอนซ์ II
5.8%
บรอนซ์ III
บรอนซ์ III
5.5%
บรอนซ์ IV
บรอนซ์ IV
5.4%
Iron I Iron I
Iron I
4.1% 11%
Iron II
Iron II
4.1%
Iron III
Iron III
2.5%
Iron IV
Iron IV
0.76%
0 ความคิดเห็น
โพสต์ความคิดเห็น
ชื่อของคุณ:
Captcha:
Captcha
ความคิดเห็น: