การกระจายของอันดับ

การกระจายของอันดับ (TFT)

ระดับ อันดับ อันดับ % ระดับ %
ชาเลนเจอร์ ชาเลนเจอร์
ชาเลนเจอร์
0.012% 0.012%
GrandMaster GrandMaster
GrandMaster
0.026% 0.026%
มาสเตอร์ มาสเตอร์
มาสเตอร์
0.38% 0.38%
ไดมอนด์ I ไดมอนด์ I
ไดมอนด์ I
0.13% 2.2%
ไดมอนด์ II
ไดมอนด์ II
0.26%
ไดมอนด์ III
ไดมอนด์ III
0.47%
ไดมอนด์ IV
ไดมอนด์ IV
1.3%
แพลทินัม I แพลทินัม I
แพลทินัม I
0.75% 8.6%
แพลทินัม II
แพลทินัม II
1.3%
แพลทินัม III
แพลทินัม III
2.1%
แพลทินัม IV
แพลทินัม IV
4.3%
โกลด์ I โกลด์ I
โกลด์ I
2.8% 24%
โกลด์ II
โกลด์ II
4.6%
โกลด์ III
โกลด์ III
6.5%
โกลด์ IV
โกลด์ IV
10%
ซิลเวอร์ I ซิลเวอร์ I
ซิลเวอร์ I
7.5% 38%
ซิลเวอร์ II
ซิลเวอร์ II
10%
ซิลเวอร์ III
ซิลเวอร์ III
10%
ซิลเวอร์ IV
ซิลเวอร์ IV
10%
บรอนซ์ I บรอนซ์ I
บรอนซ์ I
6.8% 21%
บรอนซ์ II
บรอนซ์ II
6.4%
บรอนซ์ III
บรอนซ์ III
4.7%
บรอนซ์ IV
บรอนซ์ IV
3.3%
Iron I Iron I
Iron I
1.7% 3.7%
Iron II
Iron II
1.4%
Iron III
Iron III
0.49%
Iron IV
Iron IV
0.024%
0 ความคิดเห็น
โพสต์ความคิดเห็น
ชื่อของคุณ:
Captcha:
Captcha
ความคิดเห็น: