การกระจายอันดับ

การกระจายอันดับ (TFT)

เทียร์ อันดับ % อันดับ % เทียร์
ชาเลนเจอร์ ชาเลนเจอร์
ชาเลนเจอร์
0.023% 0.023%
แกรนด์มาสเตอร์ แกรนด์มาสเตอร์
แกรนด์มาสเตอร์
0.045% 0.045%
มาสเตอร์ มาสเตอร์
มาสเตอร์
1.8% 1.8%
ไดมอนด์ I ไดมอนด์ I
ไดมอนด์ I
0.11% 3.2%
ไดมอนด์ II
ไดมอนด์ II
0.33%
ไดมอนด์ III
ไดมอนด์ III
0.67%
ไดมอนด์ IV
ไดมอนด์ IV
2.1%
มรกต I มรกต I
มรกต I
0.38% 8.8%
มรกต II
มรกต II
1.1%
มรกต III
มรกต III
2.1%
มรกต IV
มรกต IV
5.2%
แพลทินัม I แพลทินัม I
แพลทินัม I
1.2% 18%
แพลทินัม II
แพลทินัม II
2.9%
แพลทินัม III
แพลทินัม III
4.8%
แพลทินัม IV
แพลทินัม IV
9.5%
โกลด์ I โกลด์ I
โกลด์ I
2.6% 25%
โกลด์ II
โกลด์ II
5.3%
โกลด์ III
โกลด์ III
7.2%
โกลด์ IV
โกลด์ IV
10%
ซิลเวอร์ I ซิลเวอร์ I
ซิลเวอร์ I
4.6% 25%
ซิลเวอร์ II
ซิลเวอร์ II
6.7%
ซิลเวอร์ III
ซิลเวอร์ III
6.9%
ซิลเวอร์ IV
ซิลเวอร์ IV
7.2%
บรอนซ์ I บรอนซ์ I
บรอนซ์ I
3.9% 13%
บรอนซ์ II
บรอนซ์ II
3.9%
บรอนซ์ III
บรอนซ์ III
3.0%
บรอนซ์ IV
บรอนซ์ IV
2.1%
ไอร่อน I ไอร่อน I
ไอร่อน I
1.1% 2.8%
ไอร่อน II
ไอร่อน II
1.1%
ไอร่อน III
ไอร่อน III
0.47%
ไอร่อน IV
ไอร่อน IV
0.038%