การกระจายของอันดับ

การกระจายของอันดับ (TFT)

ระดับ อันดับ อันดับ % ระดับ %
ชาเลนเจอร์ ชาเลนเจอร์
ชาเลนเจอร์
0.023% 0.023%
GrandMaster GrandMaster
GrandMaster
0.049% 0.049%
มาสเตอร์ มาสเตอร์
มาสเตอร์
1.7% 1.7%
ไดมอนด์ I ไดมอนด์ I
ไดมอนด์ I
0.21% 6.1%
ไดมอนด์ II
ไดมอนด์ II
0.65%
ไดมอนด์ III
ไดมอนด์ III
1.3%
ไดมอนด์ IV
ไดมอนด์ IV
3.9%
แพลทินัม I แพลทินัม I
แพลทินัม I
0.89% 15%
แพลทินัม II
แพลทินัม II
2.3%
แพลทินัม III
แพลทินัม III
3.9%
แพลทินัม IV
แพลทินัม IV
8.6%
โกลด์ I โกลด์ I
โกลด์ I
2.8% 30%
โกลด์ II
โกลด์ II
5.8%
โกลด์ III
โกลด์ III
8.4%
โกลด์ IV
โกลด์ IV
13%
ซิลเวอร์ I ซิลเวอร์ I
ซิลเวอร์ I
5.8% 32%
ซิลเวอร์ II
ซิลเวอร์ II
8.8%
ซิลเวอร์ III
ซิลเวอร์ III
8.8%
ซิลเวอร์ IV
ซิลเวอร์ IV
8.4%
บรอนซ์ I บรอนซ์ I
บรอนซ์ I
3.8% 11%
บรอนซ์ II
บรอนซ์ II
3.6%
บรอนซ์ III
บรอนซ์ III
2.5%
บรอนซ์ IV
บรอนซ์ IV
1.8%
Iron I Iron I
Iron I
0.92% 2.1%
Iron II
Iron II
0.84%
Iron III
Iron III
0.31%
Iron IV
Iron IV
0.018%
0 ความคิดเห็น
โพสต์ความคิดเห็น
ชื่อของคุณ:
ความคิดเห็น: