การกระจายของอันดับ

การกระจายของอันดับ (TFT)

ระดับ อันดับ อันดับ % ระดับ %
ชาเลนเจอร์ ชาเลนเจอร์
ชาเลนเจอร์
0.025% 0.025%
GrandMaster GrandMaster
GrandMaster
0.055% 0.055%
มาสเตอร์ มาสเตอร์
มาสเตอร์
0.18% 0.18%
ไดมอนด์ I ไดมอนด์ I
ไดมอนด์ I
0.22% 2.3%
ไดมอนด์ II
ไดมอนด์ II
0.28%
ไดมอนด์ III
ไดมอนด์ III
0.50%
ไดมอนด์ IV
ไดมอนด์ IV
1.3%
แพลทินัม I แพลทินัม I
แพลทินัม I
1.3% 12%
แพลทินัม II
แพลทินัม II
1.8%
แพลทินัม III
แพลทินัม III
2.9%
แพลทินัม IV
แพลทินัม IV
6.2%
โกลด์ I โกลด์ I
โกลด์ I
3.9% 23%
โกลด์ II
โกลด์ II
5.6%
โกลด์ III
โกลด์ III
6.1%
โกลด์ IV
โกลด์ IV
7.7%
ซิลเวอร์ I ซิลเวอร์ I
ซิลเวอร์ I
3.7% 19%
ซิลเวอร์ II
ซิลเวอร์ II
4.8%
ซิลเวอร์ III
ซิลเวอร์ III
5.0%
ซิลเวอร์ IV
ซิลเวอร์ IV
5.7%
บรอนซ์ I บรอนซ์ I
บรอนซ์ I
4.4% 26%
บรอนซ์ II
บรอนซ์ II
5.9%
บรอนซ์ III
บรอนซ์ III
7.1%
บรอนซ์ IV
บรอนซ์ IV
9.1%
Iron I Iron I
Iron I
8.0% 15%
Iron II
Iron II
6.1%
Iron III
Iron III
0.90%
Iron IV
Iron IV
0.0062%
0 ความคิดเห็น
โพสต์ความคิดเห็น
ชื่อของคุณ:
Captcha:
Captcha
ความคิดเห็น: