เทรตดีที่สุด

TeamFight Tactics

เทรต

เทียร์ เทรต ความนิยม ท็อป 4 ท็อป 1 ตำแหน่งเฉลี่ย
S
10
Spellweaver
2.57
S
10
K/DA
1.14
S
10
Pentakill
1.14
S
9
True Damage
1.71
S
6
Crowd Diver
2.58
S
4
Hyperpop
2.61
S
7
Country
2.64
S
8
Sentinel
2.85
S
4
Jazz
2.96
S
3
Hyperpop
3.48
S
6
Punk
3.54
S
10
Heartsteel
3.25
S
6
Dazzler
3.66
S
6
Rapidfire
3.77
S
2
Hyperpop
3.68
S
6
Big Shot
3.73
S
1
ILLBEATS
3.71
S
6
Guardian
3.85
A
4
Guardian
3.88
A
6
Emo
3.86
A
1
Mixmaster
3.91
A
5
Superfan
3.94
A
4
Executioner
4.00
A
6
Executioner
4.02
A
2
Emo
4.05
A
4
Superfan
4.03
A
5
Country
4.04
A
3
K/DA
4.03
A
2
True Damage
4.04
A
4
Big Shot
4.01
B
1
Hyperpop
4.06
B
5
Spellweaver
4.17
B
7
Spellweaver
4.17
B
7
Edgelord
4.15
B
2
Mosher
4.10
B
7
K/DA
4.17
B
3
Superfan
4.13
B
3
Jazz
4.09
B
3
Spellweaver
4.15
B
2
Dazzler
4.11
B
2
Guardian
4.16
B
6
Disco
4.13
B
4
Emo
4.23
B
1
Maestro
4.13
B
7
Pentakill
4.18
B
2
Bruiser
4.19
B
4
Dazzler
4.19
B
2
Executioner
4.28
B
4
Mosher
4.29
C
4
Bruiser
4.26
C
6
True Damage
4.33
C
2
Sentinel
4.31
C
5
K/DA
4.37
C
1
Breakout
4.36
C
2
Big Shot
4.29
C
5
EDM
4.45
C
2
Rapidfire
4.43
C
4
Rapidfire
4.48
C
4
Punk
4.53
C
2
Crowd Diver
4.47
C
5
Disco
4.46
C
6
Mosher
4.53
C
1
Wildcard
4.48
D
2
Jazz
4.53
D
3
Country
4.59
D
2
EDM
4.58
D
6
Sentinel
4.58
D
3
Pentakill
4.65
D
5
Pentakill
4.65
D
6
8-bit
4.63
D
6
Bruiser
4.68
D
4
Sentinel
4.69
D
2
Punk
4.91
D
3
Disco
4.91
D
4
8-bit
4.96
D
3
Edgelord
4.95
D
2
8-bit
5.00
D
3
Heartsteel
4.95
D
4
True Damage
5.00
D
4
Disco
5.09
D
4
EDM
5.15
D
5
Edgelord
5.17
D
4
Crowd Diver
5.19
D
3
EDM
5.44
D
7
Heartsteel
5.38
D
5
Heartsteel
5.77