เทรตดีที่สุด

TeamFight Tactics

เทรต

เทียร์ เทรต ความนิยม ท็อป 4 ท็อป 1 ตำแหน่งเฉลี่ย
S
10
Storyweaver
1.06
S
10
Fated
1.14
S
10
Mythic
1.45
S
9
Umbral
1.51
S
5
Heavenly
3.23
S
6
Porcelain
3.21
S
6
Sniper
3.33
S
8
Duelist
3.38
S
8
Ghostly
3.34
S
4
Altruist
3.49
S
8
Bruiser
3.59
S
5
Dragonlord
3.68
S
8
Arcanist
3.68
S
5
Sage
3.76
S
6
Dryad
3.66
S
3
Heavenly
3.81
S
6
Warden
3.81
A
3
Altruist
3.82
A
1
Great
3.87
A
6
Invoker
3.85
A
7
Inkshadow
3.91
A
1
Lovers
3.89
A
6
Umbral
3.92
A
3
Exalted
3.89
A
6
Behemoth
4.00
A
2
Heavenly
4.01
A
4
Dragonlord
4.00
A
3
Fated
4.05
A
4
Sage
4.08
A
7
Storyweaver
4.09
A
3
Sage
4.08
B
2
Altruist
4.09
B
1
Spirit Walker
4.11
B
4
Invoker
4.14
B
7
Fated
4.14
B
3
Inkshadow
4.20
B
7
Mythic
4.16
B
4
Porcelain
4.18
B
1
Artist
4.14
B
4
Warden
4.22
B
2
Umbral
4.21
B
2
Arcanist
4.22
B
2
Ghostly
4.24
B
4
Sniper
4.25
B
2
Sage
4.25
B
4
Ghostly
4.30
B
6
Ghostly
4.31
C
4
Reaper
4.32
C
3
Dragonlord
4.33
C
3
Storyweaver
4.34
C
4
Trickshot
4.31
C
3
Mythic
4.35
C
2
Warden
4.34
C
2
Duelist
4.36
C
2
Invoker
4.36
C
2
Dryad
4.41
C
2
Bruiser
4.43
C
2
Porcelain
4.43
C
2
Behemoth
4.43
C
2
Dragonlord
4.48
C
4
Heavenly
4.52
C
5
Exalted
4.48
C
6
Duelist
4.52
C
2
Reaper
4.54
D
4
Bruiser
4.61
D
6
Arcanist
4.61
D
4
Dryad
4.62
D
5
Mythic
4.66
D
2
Sniper
4.68
D
4
Behemoth
4.70
D
4
Arcanist
4.67
D
5
Fated
4.70
D
6
Bruiser
4.77
D
2
Trickshot
4.84
D
5
Inkshadow
4.81
D
5
Heavenly
4.81
D
7
Fortune
4.87
D
4
Umbral
5.17
D
4
Duelist
5.33
D
5
Storyweaver
5.28
D
5
Heavenly
5.34
D
1
Trickshot/Altruist
5.00
D
3
Fortune
6.51
D
5
Fortune
6.74