TFT - อันดับผู้เล่นยอดเยี่ยม

TFT: อันดับผู้เล่นยอดเยี่ยม

# ชื่อ ระดับ ชนะ เล่นมาแล้ว
1.
Tobirama II
Tobirama II
TR (#1)
ชาเลนเจอร์
คะแนนลีก: 2096
156 ชนะ 196 เล่น
2.
밀짚모자 쌍옆
밀짚모자 쌍옆
KR (#2)
ชาเลนเจอร์
คะแนนลีก: 1917
160 ชนะ 226 เล่น
3.
bio1uc
bio1uc
BR (#3)
ชาเลนเจอร์
คะแนนลีก: 1913
249 ชนะ 342 เล่น
4.
Deliryumm
Deliryumm
TR (#4)
ชาเลนเจอร์
คะแนนลีก: 1833
180 ชนะ 253 เล่น
5.
A Yellow Tomato
A Yellow Tomato
EUNE (#5)
ชาเลนเจอร์
คะแนนลีก: 1825
218 ชนะ 299 เล่น
6.
VN Shaw1 TFT
VN Shaw1 TFT
VN (#6)
ชาเลนเจอร์
คะแนนลีก: 1822
445 ชนะ 740 เล่น
7.
問題為何會越多
問題為何會越多
TW (#7)
ชาเลนเจอร์
คะแนนลีก: 1819
334 ชนะ 523 เล่น
8.
GNG Poison
GNG Poison
LAN (#8)
ชาเลนเจอร์
คะแนนลีก: 1786
157 ชนะ 215 เล่น
9.
vtttt
vtttt
VN (#9)
ชาเลนเจอร์
คะแนนลีก: 1779
165 ชนะ 229 เล่น
10.
GLG Ariazz
GLG Ariazz
LAS (#10)
ชาเลนเจอร์
คะแนนลีก: 1745
216 ชนะ 310 เล่น
11.
Tinkatonker
Tinkatonker
EUW (#11)
ชาเลนเจอร์
คะแนนลีก: 1713
225 ชนะ 307 เล่น
12.
Ếch Ộpp
Ếch Ộpp
VN (#12)
ชาเลนเจอร์
คะแนนลีก: 1684
278 ชนะ 485 เล่น
13.
stop drop roll
stop drop roll
NA (#13)
ชาเลนเจอร์
คะแนนลีก: 1681
249 ชนะ 420 เล่น
14.
Salvyyy
Salvyyy
EUW (#14)
ชาเลนเจอร์
คะแนนลีก: 1663
184 ชนะ 271 เล่น
15.
SP Thanh Lịch 97
SP Thanh Lịch 97
VN (#15)
ชาเลนเจอร์
คะแนนลีก: 1647
513 ชนะ 840 เล่น
16.
GD FEED LA TAO
GD FEED LA TAO
VN (#16)
ชาเลนเจอร์
คะแนนลีก: 1643
225 ชนะ 354 เล่น
17.
Sự tĩnh lặng
Sự tĩnh lặng
VN (#17)
ชาเลนเจอร์
คะแนนลีก: 1624
200 ชนะ 298 เล่น
18.
TFT GOD OF DEATH
TFT GOD OF DEATH
LAN (#18)
ชาเลนเจอร์
คะแนนลีก: 1613
512 ชนะ 740 เล่น
19.
TFA Hải AnxNấm1
TFA Hải AnxNấm1
VN (#19)
ชาเลนเจอร์
คะแนนลีก: 1603
277 ชนะ 470 เล่น
20.
lllIlIllIlIlIllI
lllIlIllIlIlIllI
KR (#20)
ชาเลนเจอร์
คะแนนลีก: 1594
253 ชนะ 392 เล่น
21.
GD Royal
GD Royal
VN (#21)
ชาเลนเจอร์
คะแนนลีก: 1576
245 ชนะ 387 เล่น
22.
Ramblinnn
Ramblinnn
NA (#22)
ชาเลนเจอร์
คะแนนลีก: 1575
170 ชนะ 269 เล่น
23.
NeoWiper
NeoWiper
TR (#23)
ชาเลนเจอร์
คะแนนลีก: 1571
215 ชนะ 324 เล่น
24.
xCrescent
xCrescent
RU (#24)
ชาเลนเจอร์
คะแนนลีก: 1562
177 ชนะ 216 เล่น
25.
HT Raph
HT Raph
PH (#25)
ชาเลนเจอร์
คะแนนลีก: 1560
247 ชนะ 370 เล่น
26.
Ukkkkko
Ukkkkko
EUW (#26)
ชาเลนเจอร์
คะแนนลีก: 1553
204 ชนะ 352 เล่น
27.
SLY Voltariux
SLY Voltariux
EUW (#27)
ชาเลนเจอร์
คะแนนลีก: 1551
199 ชนะ 305 เล่น
28.
天晴Haruru
天晴Haruru
TW (#28)
ชาเลนเจอร์
คะแนนลีก: 1548
470 ชนะ 770 เล่น
29.
ToBeTerry
ToBeTerry
TW (#29)
ชาเลนเจอร์
คะแนนลีก: 1538
224 ชนะ 331 เล่น
30.
wave to earth
wave to earth
KR (#30)
ชาเลนเจอร์
คะแนนลีก: 1531
275 ชนะ 471 เล่น
31.
HnZ Mariss
HnZ Mariss
VN (#31)
ชาเลนเจอร์
คะแนนลีก: 1528
164 ชนะ 248 เล่น
32.
VN Stillness
VN Stillness
VN (#32)
ชาเลนเจอร์
คะแนนลีก: 1523
109 ชนะ 154 เล่น
33.
Akai Shuich1
Akai Shuich1
VN (#33)
ชาเลนเจอร์
คะแนนลีก: 1519
173 ชนะ 266 เล่น
34.
Sütii
Sütii
EUNE (#34)
ชาเลนเจอร์
คะแนนลีก: 1511
212 ชนะ 309 เล่น
35.
Mujjiwaraa
Mujjiwaraa
EUNE (#35)
ชาเลนเจอร์
คะแนนลีก: 1506
213 ชนะ 334 เล่น
36.
피부미인드록바
피부미인드록바
KR (#36)
ชาเลนเจอร์
คะแนนลีก: 1505
302 ชนะ 483 เล่น
37.
mayby1
mayby1
VN (#37)
ชาเลนเจอร์
คะแนนลีก: 1504
149 ชนะ 220 เล่น
38.
YOUCHESS
YOUCHESS
KR (#38)
ชาเลนเจอร์
คะแนนลีก: 1503
418 ชนะ 680 เล่น
39.
Kanata Ch
Kanata Ch
KR (#39)
ชาเลนเจอร์
คะแนนลีก: 1502
376 ชนะ 586 เล่น
40.
발 명
발 명
KR (#40)
ชาเลนเจอร์
คะแนนลีก: 1501
397 ชนะ 681 เล่น
41.
Phantasm殺手
Phantasm殺手
TW (#41)
ชาเลนเจอร์
คะแนนลีก: 1501
217 ชนะ 342 เล่น
42.
마파보고떨굼
마파보고떨굼
KR (#42)
ชาเลนเจอร์
คะแนนลีก: 1499
121 ชนะ 177 เล่น
43.
Wet Jungler
Wet Jungler
EUW (#43)
ชาเลนเจอร์
คะแนนลีก: 1492
233 ชนะ 356 เล่น
44.
Dawidowski244
Dawidowski244
EUNE (#44)
ชาเลนเจอร์
คะแนนลีก: 1484
145 ชนะ 221 เล่น
45.
UTO Qetzer
UTO Qetzer
EUW (#45)
ชาเลนเจอร์
คะแนนลีก: 1478
169 ชนะ 280 เล่น
46.
Demacian Raptor
Demacian Raptor
EUNE (#46)
ชาเลนเจอร์
คะแนนลีก: 1478
100 ชนะ 131 เล่น
47.
MIH TarteMan
MIH TarteMan
EUW (#47)
ชาเลนเจอร์
คะแนนลีก: 1474
295 ชนะ 487 เล่น
48.
Reverie
Reverie
TH (#48)
ชาเลนเจอร์
คะแนนลีก: 1472
183 ชนะ 244 เล่น
49.
Leroy Gibbs
Leroy Gibbs
TH (#49)
ชาเลนเจอร์
คะแนนลีก: 1472
134 ชนะ 172 เล่น
50.
KURFUZZLED
KURFUZZLED
EUW (#50)
ชาเลนเจอร์
คะแนนลีก: 1471
224 ชนะ 366 เล่น
51.
IamnotTLT
IamnotTLT
EUW (#51)
ชาเลนเจอร์
คะแนนลีก: 1467
187 ชนะ 314 เล่น
52.
진지보배
진지보배
KR (#52)
ชาเลนเจอร์
คะแนนลีก: 1466
244 ชนะ 370 เล่น
53.
sètsuko
sètsuko
NA (#53)
ชาเลนเจอร์
คะแนนลีก: 1459
669 ชนะ 1028 เล่น
54.
Girlfromnoxuss
Girlfromnoxuss
LAS (#54)
ชาเลนเจอร์
คะแนนลีก: 1459
390 ชนะ 633 เล่น
55.
Old Lodo
Old Lodo
NA (#55)
ชาเลนเจอร์
คะแนนลีก: 1459
271 ชนะ 435 เล่น
56.
luxfan
luxfan
KR (#56)
ชาเลนเจอร์
คะแนนลีก: 1458
173 ชนะ 279 เล่น
57.
alexfromjapan
alexfromjapan
NA (#57)
ชาเลนเจอร์
คะแนนลีก: 1457
190 ชนะ 326 เล่น
58.
mode1
mode1
PH (#58)
ชาเลนเจอร์
คะแนนลีก: 1457
173 ชนะ 252 เล่น
59.
오박사TV
오박사TV
KR (#59)
ชาเลนเจอร์
คะแนนลีก: 1456
391 ชนะ 607 เล่น
60.
5454xdd
5454xdd
EUW (#60)
ชาเลนเจอร์
คะแนนลีก: 1455
246 ชนะ 390 เล่น
61.
Tuỵ
Tuỵ
VN (#61)
ชาเลนเจอร์
คะแนนลีก: 1454
523 ชนะ 897 เล่น
62.
juroo
juroo
PH (#62)
ชาเลนเจอร์
คะแนนลีก: 1454
184 ชนะ 259 เล่น
63.
kubixon
kubixon
EUW (#63)
ชาเลนเจอร์
คะแนนลีก: 1452
184 ชนะ 318 เล่น
64.
gluteus maxímus
gluteus maxímus
EUW (#64)
ชาเลนเจอร์
คะแนนลีก: 1451
164 ชนะ 256 เล่น
65.
Sìgma
Sìgma
LAN (#65)
ชาเลนเจอร์
คะแนนลีก: 1444
153 ชนะ 234 เล่น
66.
Eternia
Eternia
KR (#66)
ชาเลนเจอร์
คะแนนลีก: 1443
323 ชนะ 535 เล่น
67.
xjqlmc
xjqlmc
NA (#67)
ชาเลนเจอร์
คะแนนลีก: 1442
171 ชนะ 265 เล่น
68.
DMichaelB
DMichaelB
LAN (#68)
ชาเลนเจอร์
คะแนนลีก: 1439
169 ชนะ 245 เล่น
69.
Sukii Reiichii
Sukii Reiichii
VN (#69)
ชาเลนเจอร์
คะแนนลีก: 1436
185 ชนะ 276 เล่น
70.
巧克力牛奶欸ü
巧克力牛奶欸ü
TW (#70)
ชาเลนเจอร์
คะแนนลีก: 1435
183 ชนะ 305 เล่น
71.
TTVBebe872
TTVBebe872
KR (#71)
ชาเลนเจอร์
คะแนนลีก: 1433
355 ชนะ 559 เล่น
72.
Quan Âm Tự Tại
Quan Âm Tự Tại
VN (#72)
ชาเลนเจอร์
คะแนนลีก: 1431
146 ชนะ 244 เล่น
73.
Sunńy
Sunńy
NA (#73)
ชาเลนเจอร์
คะแนนลีก: 1425
301 ชนะ 509 เล่น
74.
懷疑Owo小熊
懷疑Owo小熊
TW (#74)
ชาเลนเจอร์
คะแนนลีก: 1425
268 ชนะ 419 เล่น
75.
Feather1701
Feather1701
OCE (#75)
ชาเลนเจอร์
คะแนนลีก: 1422
184 ชนะ 257 เล่น
76.
술살돈
술살돈
KR (#76)
ชาเลนเจอร์
คะแนนลีก: 1422
178 ชนะ 292 เล่น
77.
Newjeans stan
Newjeans stan
VN (#77)
ชาเลนเจอร์
คะแนนลีก: 1416
126 ชนะ 191 เล่น
78.
Aokiji
Aokiji
VN (#78)
ชาเลนเจอร์
คะแนนลีก: 1414
219 ชนะ 377 เล่น
79.
TFA Setsuko
TFA Setsuko
VN (#79)
ชาเลนเจอร์
คะแนนลีก: 1414
176 ชนะ 291 เล่น
80.
CløwnTFT
CløwnTFT
EUW (#80)
ชาเลนเจอร์
คะแนนลีก: 1410
147 ชนะ 223 เล่น
81.
HLG Otto
HLG Otto
VN (#81)
ชาเลนเจอร์
คะแนนลีก: 1406
241 ชนะ 407 เล่น
82.
GVidigal
GVidigal
BR (#82)
ชาเลนเจอร์
คะแนนลีก: 1404
141 ชนะ 200 เล่น
83.
틈 빈
틈 빈
KR (#83)
ชาเลนเจอร์
คะแนนลีก: 1403
168 ชนะ 247 เล่น
84.
nywell2
nywell2
KR (#84)
ชาเลนเจอร์
คะแนนลีก: 1401
260 ชนะ 474 เล่น
85.
SBTC Nhi
SBTC Nhi
VN (#85)
ชาเลนเจอร์
คะแนนลีก: 1400
229 ชนะ 384 เล่น
86.
Sologesang
Sologesang
EUW (#86)
ชาเลนเจอร์
คะแนนลีก: 1400
214 ชนะ 336 เล่น
87.
ISG Maikel
ISG Maikel
NA (#87)
ชาเลนเจอร์
คะแนนลีก: 1398
170 ชนะ 265 เล่น
88.
Hiraino
Hiraino
JP (#88)
ชาเลนเจอร์
คะแนนลีก: 1397
405 ชนะ 617 เล่น
89.
SVM Cường TĐ
SVM Cường TĐ
VN (#89)
ชาเลนเจอร์
คะแนนลีก: 1397
163 ชนะ 267 เล่น
90.
TVD Là Tao
TVD Là Tao
VN (#90)
ชาเลนเจอร์
คะแนนลีก: 1394
212 ชนะ 374 เล่น
91.
TFT AND RANIA
TFT AND RANIA
PH (#91)
ชาเลนเจอร์
คะแนนลีก: 1393
462 ชนะ 748 เล่น
92.
D Λ N K Λ N
D Λ N K Λ N
EUNE (#92)
ชาเลนเจอร์
คะแนนลีก: 1393
204 ชนะ 314 เล่น
93.
My Paradise
My Paradise
KR (#93)
ชาเลนเจอร์
คะแนนลีก: 1393
198 ชนะ 322 เล่น
94.
Matexxx
Matexxx
LAS (#94)
ชาเลนเจอร์
คะแนนลีก: 1392
174 ชนะ 273 เล่น
95.
Pilontrinha
Pilontrinha
NA (#95)
ชาเลนเจอร์
คะแนนลีก: 1391
269 ชนะ 429 เล่น
96.
摘星旅人
摘星旅人
TW (#96)
ชาเลนเจอร์
คะแนนลีก: 1390
225 ชนะ 377 เล่น
97.
천연만화
천연만화
KR (#97)
ชาเลนเจอร์
คะแนนลีก: 1384
262 ชนะ 411 เล่น
98.
JukeYou
JukeYou
NA (#98)
ชาเลนเจอร์
คะแนนลีก: 1382
229 ชนะ 392 เล่น
99.
ANO shreddin
ANO shreddin
EUW (#99)
ชาเลนเจอร์
คะแนนลีก: 1382
186 ชนะ 308 เล่น
100.
who tf asked
who tf asked
VN (#100)
ชาเลนเจอร์
คะแนนลีก: 1380
141 ชนะ 217 เล่น