Caitlyn

Caitlyn

AD Carry
52,917 trận (2 ngày gần nhất)
15.6%
Độ phổ biến
50.1%
Tỉ lệ thắng
7.5%
Tỉ lệ bị cấm

Lịch sử phổ biến

Lịch sử tỉ lệ thắng

Lịch sử tỉ lệ bị cấm

Vị trí

Vị trí Độ phổ biến Tỉ lệ thắng
AD Carry
99.5%
99.5%
99.5%
50.1%
50.1%
50.1%
Mid
0.3%
0.3%
0.3%
42.0%
42.0%
42.0%
Top
0.2%
0.2%
0.2%
47.2%
47.2%
47.2%
Đi rừng
0.0%
0.0%
0.0%
33.3%
33.3%
33.3%
Hỗ trợ
0.0%
0.0%
0.0%
60.0%
60.0%
60.0%
Jan 2011
Ngày phát hành

Sát thương gây ra

Vật lý
Ma thuật
Thực
6.3 / 5.5 / 7.0
KDA trung bình
11,815
Vàng
(#18)
187.0
Quái
(#13)
7.8
Mắt
(#122)
19,748
Sát thương gây ra
(#23)

Tỉ lệ thắng / Thời lượng trận đấu

Giết + Hỗ trợ / Thời lượng trận đấu

Chết / Thời lượng trận đấu

Caitlyn tốt nhất

# Anh hùng Bậc Tỉ lệ thắng Đã chơi
1.
Kai Sä
Kai Sä
EUNE (#1)
Cao thủ 77.1% 48
2.
Iseult
Iseult
LAS (#2)
Cao thủ 69.2% 65
3.
Pesonero
Pesonero
LAN (#3)
Cao thủ 67.3% 49
4.
random security
random security
TR (#4)
Cao thủ 69.7% 66
5.
Compeih2
Compeih2
VN (#5)
Cao thủ 67.4% 95
6.
Mst
Mst
LAS (#6)
Cao thủ 65.9% 82
7.
útheo123
útheo123
VN (#7)
Kim cương IV 85.9% 71
8.
Omega
Omega
LAN (#8)
Cao thủ 64.7% 68
9.
Apollø Çaoßồi
Apollø Çaoßồi
VN (#9)
Cao thủ 65.2% 89
10.
Evíl Morty
Evíl Morty
LAN (#10)
Kim cương I 80.4% 46
11.
AAAJ I3übba
AAAJ I3übba
LAS (#11)
Cao thủ 65.2% 92
12.
Spectrat
Spectrat
LAS (#12)
Cao thủ 61.1% 54


Vị trí

Vị trí

Hạ gục

Hạ gục

Chết

Chết
0 Bình luận
Đăng bình luận
Tên của bạn:
Captcha:
Captcha
Bình luận: