Blitzcrank

Blitzcrank

Hỗ trợ
42,549 trận ( 2 ngày gần nhất )
6.4%
Độ phổ biến
50.3%
Tỉ lệ thắng
8.3%
Tỉ lệ bị cấm

Lịch sử phổ biến

Lịch sử tỉ lệ thắng

Lịch sử tỉ lệ bị cấm

Vị trí

Vị trí Độ phổ biến Tỉ lệ thắng
Hỗ trợ
98.6%
98.6%
98.6%
50.6%
50.6%
50.6%
AD Carry
0.5%
0.5%
0.5%
29.0%
29.0%
29.0%
Đi rừng
0.4%
0.4%
0.4%
32.9%
32.9%
32.9%
Top
0.3%
0.3%
0.3%
38.0%
38.0%
38.0%
Mid
0.3%
0.3%
0.3%
35.1%
35.1%
35.1%
Sep 2009
Ngày phát hành

Sát thương gây ra

Vật lý
Ma thuật
Thực
2.6 / 6.0 / 12.1
KDA trung bình
7,834
Vàng
(#141)
39.5
Quái
(#136)
20.6
Mắt
(#10)
8,852
Sát thương gây ra
(#134)

Tỉ lệ thắng / Thời lượng trận đấu

Giết + Hỗ trợ / Thời lượng trận đấu

Chết / Thời lượng trận đấu

Blitzcrank tốt nhất

# Anh hùng Bậc Tỉ lệ thắng Đã chơi
1.
Lebana
Lebana
KR (#1)
GrandMaster 72.0% 50
2.
StingBoyˆˆ
StingBoyˆˆ
VN (#2)
GrandMaster 70.9% 127
3.
xai chín tã
xai chín tã
VN (#3)
Cao thủ 71.9% 64
4.
AG ˆHuÿˆ
AG ˆHuÿˆ
VN (#4)
GrandMaster 67.1% 76
5.
꾸후루
꾸후루
KR (#5)
Cao thủ 68.0% 75
6.
鄧不利Do芽ü
鄧不利Do芽ü
TW (#6)
Người thách đấu 68.8% 48
7.
V i 4
V i 4
VN (#7)
Người thách đấu 64.7% 51
8.
Vishaila
Vishaila
NA (#8)
Kim cương IV 83.7% 49
9.
D u r e x
D u r e x
VN (#9)
Cao thủ 63.5% 63
10.
LNC Bogü
LNC Bogü
EUW (#10)
Cao thủ 63.0% 73
11.
OnlyPlayThresh
OnlyPlayThresh
VN (#11)
GrandMaster 63.9% 61
12.
TAGAO
TAGAO
VN (#12)
Người thách đấu 64.6% 48


Vị trí

Vị trí

Hạ gục

Hạ gục

Chết

Chết
0 Bình luận
Đăng bình luận
Tên của bạn:
Captcha:
Captcha
Bình luận: