Thời lượng trận đấu

Xếp Hạng Đơn/Đôi

Tỉ lệ Thời lượng trận đấu
Bao gồm kẻ đầu hàng
Thời lượng trận đấu
Ngoại trừ kẻ đầu hàng
Iron Iron
Đồng Đồng
Bạc Bạc
Vàng Vàng
Bạch kim Bạch kim
Kim cương Kim cương
Cao thủ Cao thủ
GrandMaster GrandMaster
Người thách đấu Người thách đấu

Xếp Hạng Linh Hoạt

Tỉ lệ Thời lượng trận đấu
Bao gồm kẻ đầu hàng
Thời lượng trận đấu
Ngoại trừ kẻ đầu hàng
Iron Iron
Đồng Đồng
Bạc Bạc
Vàng Vàng
Bạch kim Bạch kim
Kim cương Kim cương
Cao thủ Cao thủ
GrandMaster GrandMaster
Người thách đấu Người thách đấu
0 bình luận
Đăng bình luận
Tên của bạn:
Bình luận: