การกระจายอันดับ

การกระจายอันดับ (TFT)

เทียร์ อันดับ % อันดับ % เทียร์
ชาเลนเจอร์ ชาเลนเจอร์
ชาเลนเจอร์
0.0097% 0.0097%
แกรนด์มาสเตอร์ แกรนด์มาสเตอร์
แกรนด์มาสเตอร์
0.019% 0.019%
มาสเตอร์ มาสเตอร์
มาสเตอร์
1.3% 1.3%
ไดมอนด์ I ไดมอนด์ I
ไดมอนด์ I
0.10% 2.6%
ไดมอนด์ II
ไดมอนด์ II
0.30%
ไดมอนด์ III
ไดมอนด์ III
0.58%
ไดมอนด์ IV
ไดมอนด์ IV
1.6%
มรกต I มรกต I
มรกต I
0.37% 7.7%
มรกต II
มรกต II
1.0%
มรกต III
มรกต III
1.8%
มรกต IV
มรกต IV
4.4%
แพลทินัม I แพลทินัม I
แพลทินัม I
1.1% 16%
แพลทินัม II
แพลทินัม II
2.6%
แพลทินัม III
แพลทินัม III
4.2%
แพลทินัม IV
แพลทินัม IV
8.5%
โกลด์ I โกลด์ I
โกลด์ I
2.4% 24%
โกลด์ II
โกลด์ II
5.0%
โกลด์ III
โกลด์ III
6.8%
โกลด์ IV
โกลด์ IV
10%
ซิลเวอร์ I ซิลเวอร์ I
ซิลเวอร์ I
4.8% 28%
ซิลเวอร์ II
ซิลเวอร์ II
7.1%
ซิลเวอร์ III
ซิลเวอร์ III
7.6%
ซิลเวอร์ IV
ซิลเวอร์ IV
8.4%
บรอนซ์ I บรอนซ์ I
บรอนซ์ I
4.4% 15%
บรอนซ์ II
บรอนซ์ II
4.6%
บรอนซ์ III
บรอนซ์ III
3.4%
บรอนซ์ IV
บรอนซ์ IV
2.7%
ไอร่อน I ไอร่อน I
ไอร่อน I
1.4% 3.4%
ไอร่อน II
ไอร่อน II
1.3%
ไอร่อน III
ไอร่อน III
0.57%
ไอร่อน IV
ไอร่อน IV
0.034%