การกระจายอันดับ

การกระจายอันดับ (TFT)

เทียร์ อันดับ % อันดับ % เทียร์
ชาเลนเจอร์ ชาเลนเจอร์
ชาเลนเจอร์
0.019% 0.019%
แกรนด์มาสเตอร์ แกรนด์มาสเตอร์
แกรนด์มาสเตอร์
0.039% 0.039%
มาสเตอร์ มาสเตอร์
มาสเตอร์
1.5% 1.5%
ไดมอนด์ I ไดมอนด์ I
ไดมอนด์ I
0.10% 2.9%
ไดมอนด์ II
ไดมอนด์ II
0.29%
ไดมอนด์ III
ไดมอนด์ III
0.61%
ไดมอนด์ IV
ไดมอนด์ IV
1.9%
มรกต I มรกต I
มรกต I
0.34% 8.1%
มรกต II
มรกต II
0.99%
มรกต III
มรกต III
1.9%
มรกต IV
มรกต IV
4.8%
แพลทินัม I แพลทินัม I
แพลทินัม I
1.0% 17%
แพลทินัม II
แพลทินัม II
2.7%
แพลทินัม III
แพลทินัม III
4.4%
แพลทินัม IV
แพลทินัม IV
9.3%
โกลด์ I โกลด์ I
โกลด์ I
2.4% 26%
โกลด์ II
โกลด์ II
5.2%
โกลด์ III
โกลด์ III
7.3%
โกลด์ IV
โกลด์ IV
11%
ซิลเวอร์ I ซิลเวอร์ I
ซิลเวอร์ I
4.3% 26%
ซิลเวอร์ II
ซิลเวอร์ II
6.8%
ซิลเวอร์ III
ซิลเวอร์ III
7.1%
ซิลเวอร์ IV
ซิลเวอร์ IV
7.6%
บรอนซ์ I บรอนซ์ I
บรอนซ์ I
4.1% 14%
บรอนซ์ II
บรอนซ์ II
4.2%
บรอนซ์ III
บรอนซ์ III
3.3%
บรอนซ์ IV
บรอนซ์ IV
2.4%
ไอร่อน I ไอร่อน I
ไอร่อน I
1.2% 3.0%
ไอร่อน II
ไอร่อน II
1.2%
ไอร่อน III
ไอร่อน III
0.52%
ไอร่อน IV
ไอร่อน IV
0.052%