การกระจายอันดับ

การกระจายอันดับ (TFT)

เทียร์ อันดับ % อันดับ % เทียร์
ชาเลนเจอร์ ชาเลนเจอร์
ชาเลนเจอร์
0.015% 0.015%
แกรนด์มาสเตอร์ แกรนด์มาสเตอร์
แกรนด์มาสเตอร์
0.023% 0.023%
มาสเตอร์ มาสเตอร์
มาสเตอร์
0.091% 0.091%
ไดมอนด์ I ไดมอนด์ I
ไดมอนด์ I
0.034% 0.56%
ไดมอนด์ II
ไดมอนด์ II
0.075%
ไดมอนด์ III
ไดมอนด์ III
0.12%
ไดมอนด์ IV
ไดมอนด์ IV
0.33%
มรกต I มรกต I
มรกต I
0.16% 2.8%
มรกต II
มรกต II
0.39%
มรกต III
มรกต III
0.69%
มรกต IV
มรกต IV
1.5%
แพลทินัม I แพลทินัม I
แพลทินัม I
0.83% 10%
แพลทินัม II
แพลทินัม II
1.6%
แพลทินัม III
แพลทินัม III
2.6%
แพลทินัม IV
แพลทินัม IV
5.6%
โกลด์ I โกลด์ I
โกลด์ I
2.7% 25%
โกลด์ II
โกลด์ II
4.9%
โกลด์ III
โกลด์ III
7.1%
โกลด์ IV
โกลด์ IV
11%
ซิลเวอร์ I ซิลเวอร์ I
ซิลเวอร์ I
6.6% 36%
ซิลเวอร์ II
ซิลเวอร์ II
9.7%
ซิลเวอร์ III
ซิลเวอร์ III
9.9%
ซิลเวอร์ IV
ซิลเวอร์ IV
10%
บรอนซ์ I บรอนซ์ I
บรอนซ์ I
6.1% 19%
บรอนซ์ II
บรอนซ์ II
5.8%
บรอนซ์ III
บรอนซ์ III
4.4%
บรอนซ์ IV
บรอนซ์ IV
2.9%
ไอร่อน I ไอร่อน I
ไอร่อน I
1.5% 3.4%
ไอร่อน II
ไอร่อน II
1.3%
ไอร่อน III
ไอร่อน III
0.48%
ไอร่อน IV
ไอร่อน IV
0.026%