การกระจายของอันดับ

การกระจายของอันดับ (TFT)

ระดับ อันดับ อันดับ % ระดับ %
ชาเลนเจอร์ ชาเลนเจอร์
ชาเลนเจอร์
0.017% 0.017%
GrandMaster GrandMaster
GrandMaster
0.025% 0.025%
มาสเตอร์ มาสเตอร์
มาสเตอร์
0.16% 0.16%
ไดมอนด์ I ไดมอนด์ I
ไดมอนด์ I
0.047% 1.1%
ไดมอนด์ II
ไดมอนด์ II
0.14%
ไดมอนด์ III
ไดมอนด์ III
0.23%
ไดมอนด์ IV
ไดมอนด์ IV
0.70%
แพลทินัม I แพลทินัม I
แพลทินัม I
0.38% 5.7%
แพลทินัม II
แพลทินัม II
0.81%
แพลทินัม III
แพลทินัม III
1.4%
แพลทินัม IV
แพลทินัม IV
3.0%
โกลด์ I โกลด์ I
โกลด์ I
1.9% 21%
โกลด์ II
โกลด์ II
3.8%
โกลด์ III
โกลด์ III
5.8%
โกลด์ IV
โกลด์ IV
9.9%
ซิลเวอร์ I ซิลเวอร์ I
ซิลเวอร์ I
7.4% 41%
ซิลเวอร์ II
ซิลเวอร์ II
10%
ซิลเวอร์ III
ซิลเวอร์ III
11%
ซิลเวอร์ IV
ซิลเวอร์ IV
11%
บรอนซ์ I บรอนซ์ I
บรอนซ์ I
8.1% 25%
บรอนซ์ II
บรอนซ์ II
7.4%
บรอนซ์ III
บรอนซ์ III
5.6%
บรอนซ์ IV
บรอนซ์ IV
3.9%
Iron I Iron I
Iron I
2.0% 4.1%
Iron II
Iron II
1.6%
Iron III
Iron III
0.48%
Iron IV
Iron IV
0.017%
0 ความคิดเห็น
โพสต์ความคิดเห็น
ชื่อของคุณ:
ความคิดเห็น: