การกระจายของอันดับ

การกระจายของอันดับ (TFT)

ระดับ อันดับ อันดับ % ระดับ %
ชาเลนเจอร์ ชาเลนเจอร์
ชาเลนเจอร์
0.0068% 0.0068%
GrandMaster GrandMaster
GrandMaster
0.020% 0.020%
มาสเตอร์ มาสเตอร์
มาสเตอร์
0.12% 0.12%
ไดมอนด์ I ไดมอนด์ I
ไดมอนด์ I
0.059% 0.94%
ไดมอนด์ II
ไดมอนด์ II
0.11%
ไดมอนด์ III
ไดมอนด์ III
0.20%
ไดมอนด์ IV
ไดมอนด์ IV
0.55%
แพลทินัม I แพลทินัม I
แพลทินัม I
0.32% 5.2%
แพลทินัม II
แพลทินัม II
0.71%
แพลทินัม III
แพลทินัม III
1.3%
แพลทินัม IV
แพลทินัม IV
2.8%
โกลด์ I โกลด์ I
โกลด์ I
2.0% 21%
โกลด์ II
โกลด์ II
3.6%
โกลด์ III
โกลด์ III
5.7%
โกลด์ IV
โกลด์ IV
9.7%
ซิลเวอร์ I ซิลเวอร์ I
ซิลเวอร์ I
7.5% 42%
ซิลเวอร์ II
ซิลเวอร์ II
11%
ซิลเวอร์ III
ซิลเวอร์ III
11%
ซิลเวอร์ IV
ซิลเวอร์ IV
11%
บรอนซ์ I บรอนซ์ I
บรอนซ์ I
8.2% 25%
บรอนซ์ II
บรอนซ์ II
7.8%
บรอนซ์ III
บรอนซ์ III
5.7%
บรอนซ์ IV
บรอนซ์ IV
3.8%
Iron I Iron I
Iron I
2.1% 4.3%
Iron II
Iron II
1.7%
Iron III
Iron III
0.46%
Iron IV
Iron IV
0.022%
0 ความคิดเห็น
โพสต์ความคิดเห็น
ชื่อของคุณ:
ความคิดเห็น: