การกระจายอันดับ

การกระจายอันดับ (TFT)

เทียร์ อันดับ % อันดับ % เทียร์
ชาเลนเจอร์ ชาเลนเจอร์
ชาเลนเจอร์
0.023% 0.023%
แกรนด์มาสเตอร์ แกรนด์มาสเตอร์
แกรนด์มาสเตอร์
0.047% 0.047%
มาสเตอร์ มาสเตอร์
มาสเตอร์
1.4% 1.4%
ไดมอนด์ I ไดมอนด์ I
ไดมอนด์ I
0.16% 3.6%
ไดมอนด์ II
ไดมอนด์ II
0.42%
ไดมอนด์ III
ไดมอนด์ III
0.77%
ไดมอนด์ IV
ไดมอนด์ IV
2.2%
มรกต I มรกต I
มรกต I
0.53% 10%
มรกต II
มรกต II
1.4%
มรกต III
มรกต III
2.5%
มรกต IV
มรกต IV
5.9%
แพลทินัม I แพลทินัม I
แพลทินัม I
1.5% 21%
แพลทินัม II
แพลทินัม II
3.6%
แพลทินัม III
แพลทินัม III
5.7%
แพลทินัม IV
แพลทินัม IV
10%
โกลด์ I โกลด์ I
โกลด์ I
3.1% 28%
โกลด์ II
โกลด์ II
6.0%
โกลด์ III
โกลด์ III
8.0%
โกลด์ IV
โกลด์ IV
10%
ซิลเวอร์ I ซิลเวอร์ I
ซิลเวอร์ I
4.4% 23%
ซิลเวอร์ II
ซิลเวอร์ II
6.4%
ซิลเวอร์ III
ซิลเวอร์ III
6.3%
ซิลเวอร์ IV
ซิลเวอร์ IV
6.4%
บรอนซ์ I บรอนซ์ I
บรอนซ์ I
2.8% 9.2%
บรอนซ์ II
บรอนซ์ II
2.8%
บรอนซ์ III
บรอนซ์ III
2.1%
บรอนซ์ IV
บรอนซ์ IV
1.3%
ไอร่อน I ไอร่อน I
ไอร่อน I
0.70% 1.6%
ไอร่อน II
ไอร่อน II
0.66%
ไอร่อน III
ไอร่อน III
0.29%
ไอร่อน IV
ไอร่อน IV
0.025%