การกระจายอันดับ

การกระจายอันดับ (TFT)

เทียร์ อันดับ % อันดับ % เทียร์
ชาเลนเจอร์ ชาเลนเจอร์
ชาเลนเจอร์
0.00029% 0.00029%
แกรนด์มาสเตอร์ แกรนด์มาสเตอร์
แกรนด์มาสเตอร์
0.0019% 0.0019%
มาสเตอร์ มาสเตอร์
มาสเตอร์
0.010% 0.010%
ไดมอนด์ I ไดมอนด์ I
ไดมอนด์ I
0.0055% 0.095%
ไดมอนด์ II
ไดมอนด์ II
0.010%
ไดมอนด์ III
ไดมอนด์ III
0.024%
ไดมอนด์ IV
ไดมอนด์ IV
0.054%
มรกต I มรกต I
มรกต I
0.052% 0.84%
มรกต II
มรกต II
0.11%
มรกต III
มรกต III
0.21%
มรกต IV
มรกต IV
0.47%
แพลทินัม I แพลทินัม I
แพลทินัม I
0.40% 5.4%
แพลทินัม II
แพลทินัม II
0.83%
แพลทินัม III
แพลทินัม III
1.3%
แพลทินัม IV
แพลทินัม IV
2.8%
โกลด์ I โกลด์ I
โกลด์ I
2.2% 21%
โกลด์ II
โกลด์ II
3.9%
โกลด์ III
โกลด์ III
5.8%
โกลด์ IV
โกลด์ IV
9.2%
ซิลเวอร์ I ซิลเวอร์ I
ซิลเวอร์ I
8.1% 44%
ซิลเวอร์ II
ซิลเวอร์ II
11%
ซิลเวอร์ III
ซิลเวอร์ III
12%
ซิลเวอร์ IV
ซิลเวอร์ IV
12%
บรอนซ์ I บรอนซ์ I
บรอนซ์ I
8.5% 24%
บรอนซ์ II
บรอนซ์ II
7.4%
บรอนซ์ III
บรอนซ์ III
5.3%
บรอนซ์ IV
บรอนซ์ IV
3.2%
ไอร่อน I ไอร่อน I
ไอร่อน I
1.6% 3.4%
ไอร่อน II
ไอร่อน II
1.3%
ไอร่อน III
ไอร่อน III
0.41%
ไอร่อน IV
ไอร่อน IV
0.0088%