อันดับผู้เล่นยอดเยี่ยม RU

อันดับผู้เล่นยอดเยี่ยม RU

# ชื่อ โซโล่คิว จัดอันดับดราฟท์ Flex
1.
Sad
Sad
RU (#1)
ชาเลนเจอร์ 1303 คะแนนลีก
ชนะ: 143 (62.7%)
โกลด์ I
ชนะ: 21 (95.5%)
2.
wallinside
wallinside
RU (#2)
ชาเลนเจอร์ 1188 คะแนนลีก
ชนะ: 211 (61.7%)
3.
MaksimSoSo
MaksimSoSo
RU (#3)
ชาเลนเจอร์ 1042 คะแนนลีก
ชนะ: 257 (59.4%)
แพลทินัม I
ชนะ: 19 (86.4%)
4.
FreeDestord
FreeDestord
RU (#4)
ชาเลนเจอร์ 921 คะแนนลีก
ชนะ: 97 (61.0%)
แพลทินัม II
ชนะ: 35 (66.0%)
5.
Romest
Romest
RU (#5)
ชาเลนเจอร์ 908 คะแนนลีก
ชนะ: 124 (62.0%)
แพลทินัม I
ชนะ: 23 (76.7%)
6.
Ufa Uchaly 102
Ufa Uchaly 102
RU (#6)
ชาเลนเจอร์ 861 คะแนนลีก
ชนะ: 294 (55.7%)
แพลทินัม I
ชนะ: 30 (58.8%)
7.
Sir Jekyll
Sir Jekyll
RU (#7)
ชาเลนเจอร์ 860 คะแนนลีก
ชนะ: 690 (52.2%)
แพลทินัม I
ชนะ: 24 (57.1%)
8.
HasaYone
HasaYone
RU (#8)
ชาเลนเจอร์ 859 คะแนนลีก
ชนะ: 158 (54.7%)
แพลทินัม III
ชนะ: 6 (60.0%)
9.
Tiriа
Tiriа
RU (#9)
ชาเลนเจอร์ 850 คะแนนลีก
ชนะ: 112 (63.3%)
แพลทินัม IV
ชนะ: 27 (90.0%)
10.
MrPluse
MrPluse
RU (#10)
ชาเลนเจอร์ 822 คะแนนลีก
ชนะ: 154 (58.1%)
ชาเลนเจอร์ 1267 คะแนนลีก
ชนะ: 241 (75.3%)
11.
Pirozhenec
Pirozhenec
RU (#11)
ชาเลนเจอร์ 775 คะแนนลีก
ชนะ: 113 (58.9%)
โกลด์ IV
ชนะ: 11 (68.8%)
12.
BeŠHENstvo
BeŠHENstvo
RU (#12)
ชาเลนเจอร์ 744 คะแนนลีก
ชนะ: 154 (54.4%)
แพลทินัม II
ชนะ: 40 (55.6%)
13.
OboyaShka
OboyaShka
RU (#13)
ชาเลนเจอร์ 740 คะแนนลีก
ชนะ: 263 (52.0%)
มาสเตอร์ 0 คะแนนลีก
ชนะ: 51 (63.8%)
14.
Liberty Walk
Liberty Walk
RU (#14)
ชาเลนเจอร์ 724 คะแนนลีก
ชนะ: 87 (54.0%)
ไดมอนด์ I
ชนะ: 51 (83.6%)
15.
Híde on bush
Híde on bush
RU (#15)
ชาเลนเจอร์ 706 คะแนนลีก
ชนะ: 250 (59.8%)
แพลทินัม I
ชนะ: 32 (43.2%)
16.
Ice Prince
Ice Prince
RU (#16)
ชาเลนเจอร์ 698 คะแนนลีก
ชนะ: 121 (55.8%)
GrandMaster 364 คะแนนลีก
ชนะ: 184 (59.5%)
17.
Gottor
Gottor
RU (#17)
ชาเลนเจอร์ 663 คะแนนลีก
ชนะ: 229 (51.9%)
แพลทินัม I
ชนะ: 25 (58.1%)
18.
ObaN TheDarkneSS
ObaN TheDarkneSS
RU (#18)
ชาเลนเจอร์ 662 คะแนนลีก
ชนะ: 239 (54.1%)
ไดมอนด์ I
ชนะ: 52 (51.0%)
19.
GeroyDNR
GeroyDNR
RU (#19)
ชาเลนเจอร์ 661 คะแนนลีก
ชนะ: 57 (60.6%)
20.
artishpalk
artishpalk
RU (#20)
ชาเลนเจอร์ 657 คะแนนลีก
ชนะ: 190 (53.1%)
แพลทินัม I
ชนะ: 18 (64.3%)
21.
Skizzplz
Skizzplz
RU (#21)
ชาเลนเจอร์ 655 คะแนนลีก
ชนะ: 169 (57.5%)
มาสเตอร์ 23 คะแนนลีก
ชนะ: 70 (66.7%)
22.
DianaMid21
DianaMid21
RU (#22)
ชาเลนเจอร์ 646 คะแนนลีก
ชนะ: 380 (54.1%)
23.
vanyushaaa
vanyushaaa
RU (#23)
ชาเลนเจอร์ 644 คะแนนลีก
ชนะ: 82 (60.7%)
24.
red oceán
red oceán
RU (#24)
ชาเลนเจอร์ 642 คะแนนลีก
ชนะ: 103 (60.2%)
25.
fight at crab
fight at crab
RU (#25)
ชาเลนเจอร์ 639 คะแนนลีก
ชนะ: 100 (59.2%)
26.
Оленёнoк Бэмби
Оленёнoк Бэмби
RU (#26)
ชาเลนเจอร์ 636 คะแนนลีก
ชนะ: 190 (54.9%)
ชาเลนเจอร์ 1423 คะแนนลีก
ชนะ: 310 (73.8%)
27.
EkleDank
EkleDank
RU (#27)
ชาเลนเจอร์ 631 คะแนนลีก
ชนะ: 167 (52.0%)
แพลทินัม II
ชนะ: 16 (47.1%)
28.
suzy43
suzy43
RU (#28)
ชาเลนเจอร์ 628 คะแนนลีก
ชนะ: 87 (60.0%)
แพลทินัม I
ชนะ: 48 (72.7%)
29.
slay queen
slay queen
RU (#29)
ชาเลนเจอร์ 625 คะแนนลีก
ชนะ: 304 (53.8%)
ชาเลนเจอร์ 900 คะแนนลีก
ชนะ: 216 (75.0%)
30.
Kill
Kill
RU (#30)
ชาเลนเจอร์ 624 คะแนนลีก
ชนะ: 90 (54.5%)
โกลด์ I
ชนะ: 22 (66.7%)
31.
New Balenciaga
New Balenciaga
RU (#31)
ชาเลนเจอร์ 620 คะแนนลีก
ชนะ: 84 (61.3%)
ไดมอนด์ I
ชนะ: 63 (51.6%)
32.
СВЕКЛОВИЧНЫЙ ЖОМ
СВЕКЛОВИЧНЫЙ ЖОМ
RU (#32)
ชาเลนเจอร์ 617 คะแนนลีก
ชนะ: 252 (53.5%)
แพลทินัม I
ชนะ: 57 (57.6%)
33.
Sõrâ
Sõrâ
RU (#33)
ชาเลนเจอร์ 617 คะแนนลีก
ชนะ: 112 (60.5%)
แพลทินัม I
ชนะ: 63 (58.9%)
34.
NeRoCristiMD
NeRoCristiMD
RU (#34)
ชาเลนเจอร์ 616 คะแนนลีก
ชนะ: 301 (54.3%)
35.
MrGraek
MrGraek
RU (#35)
ชาเลนเจอร์ 616 คะแนนลีก
ชนะ: 301 (53.6%)
ไดมอนด์ I
ชนะ: 497 (52.7%)
36.
VIåÐImíþ
VIåÐImíþ
RU (#36)
ชาเลนเจอร์ 614 คะแนนลีก
ชนะ: 218 (52.8%)
แพลทินัม I
ชนะ: 27 (61.4%)
37.
Peaky sênd nüdes
Peaky sênd nüdes
RU (#37)
ชาเลนเจอร์ 614 คะแนนลีก
ชนะ: 144 (54.8%)
GrandMaster 214 คะแนนลีก
ชนะ: 156 (63.4%)
38.
aching joints
aching joints
RU (#38)
ชาเลนเจอร์ 613 คะแนนลีก
ชนะ: 206 (59.0%)
39.
yYWnaMRcUY4sfy26
yYWnaMRcUY4sfy26
RU (#39)
ชาเลนเจอร์ 613 คะแนนลีก
ชนะ: 110 (61.1%)
40.
OAOAOAOAOAOAOAOA
RU (#40)
ชาเลนเจอร์ 612 คะแนนลีก
ชนะ: 232 (52.6%)
แพลทินัม II
ชนะ: 25 (75.8%)
41.
Gelraen
Gelraen
RU (#41)
ชาเลนเจอร์ 609 คะแนนลีก
ชนะ: 300 (51.2%)
42.
D4UrodkaNaYuumi
D4UrodkaNaYuumi
RU (#42)
ชาเลนเจอร์ 609 คะแนนลีก
ชนะ: 104 (58.1%)
แพลทินัม IV
ชนะ: 17 (60.7%)
43.
MåÐKïñg
MåÐKïñg
RU (#43)
ชาเลนเจอร์ 608 คะแนนลีก
ชนะ: 172 (54.1%)
มาสเตอร์ 32 คะแนนลีก
ชนะ: 37 (57.8%)
44.
Poyalko
Poyalko
RU (#44)
ชาเลนเจอร์ 608 คะแนนลีก
ชนะ: 96 (55.8%)
แพลทินัม I
ชนะ: 85 (65.9%)
45.
Zalmeaornis
Zalmeaornis
RU (#45)
ชาเลนเจอร์ 606 คะแนนลีก
ชนะ: 109 (59.2%)
46.
yаbloko
yаbloko
RU (#46)
ชาเลนเจอร์ 604 คะแนนลีก
ชนะ: 411 (53.9%)
ไดมอนด์ I
ชนะ: 245 (55.4%)
47.
Craftt007
Craftt007
RU (#47)
ชาเลนเจอร์ 604 คะแนนลีก
ชนะ: 276 (52.4%)
GrandMaster 242 คะแนนลีก
ชนะ: 90 (61.6%)
48.
Талант из LEC
Талант из LEC
RU (#48)
ชาเลนเจอร์ 604 คะแนนลีก
ชนะ: 242 (55.4%)
ไดมอนด์ I
ชนะ: 238 (59.4%)
49.
Jày Mªr
Jày Mªr
RU (#49)
ชาเลนเจอร์ 604 คะแนนลีก
ชนะ: 133 (54.1%)
โกลด์ III
ชนะ: 7 (63.6%)
50.
global warming
global warming
RU (#50)
ชาเลนเจอร์ 604 คะแนนลีก
ชนะ: 83 (55.0%)
แพลทินัม IV
ชนะ: 23 (79.3%)
51.
ZerooBat
ZerooBat
RU (#51)
GrandMaster 602 คะแนนลีก
ชนะ: 230 (52.6%)
52.
Gulmonika
Gulmonika
RU (#52)
GrandMaster 601 คะแนนลีก
ชนะ: 328 (52.8%)
ชาเลนเจอร์ 1152 คะแนนลีก
ชนะ: 237 (74.1%)
53.
yryr5
yryr5
RU (#53)
GrandMaster 589 คะแนนลีก
ชนะ: 391 (52.1%)
ชาเลนเจอร์ 734 คะแนนลีก
ชนะ: 243 (58.7%)
54.
Filipov321PL
Filipov321PL
RU (#54)
GrandMaster 584 คะแนนลีก
ชนะ: 166 (58.0%)
แพลทินัม II
ชนะ: 20 (76.9%)
55.
nytel
nytel
RU (#55)
GrandMaster 581 คะแนนลีก
ชนะ: 376 (53.0%)
ไดมอนด์ III
ชนะ: 57 (60.6%)
56.
Аirobloodin
Аirobloodin
RU (#56)
GrandMaster 565 คะแนนลีก
ชนะ: 306 (52.8%)
57.
IIIllllIIIIll
IIIllllIIIIll
RU (#57)
GrandMaster 560 คะแนนลีก
ชนะ: 157 (51.8%)
แพลทินัม IV
ชนะ: 101 (55.5%)
58.
10000 Nights
10000 Nights
RU (#58)
GrandMaster 538 คะแนนลีก
ชนะ: 210 (56.9%)
แพลทินัม I
ชนะ: 67 (59.8%)
59.
Forgive
Forgive
RU (#59)
GrandMaster 525 คะแนนลีก
ชนะ: 431 (50.8%)
ไดมอนด์ I
ชนะ: 81 (56.3%)
60.
Minus
Minus
RU (#60)
GrandMaster 507 คะแนนลีก
ชนะ: 108 (62.8%)
61.
sapph1re
sapph1re
RU (#61)
GrandMaster 506 คะแนนลีก
ชนะ: 187 (54.4%)
แพลทินัม IV
ชนะ: 26 (65.0%)
62.
SlyBeauty
SlyBeauty
RU (#62)
GrandMaster 503 คะแนนลีก
ชนะ: 128 (54.7%)
ไดมอนด์ I
ชนะ: 91 (69.5%)
63.
Topd0g657
RU (#63)
GrandMaster 487 คะแนนลีก
ชนะ: 85 (52.1%)
64.
Fliomаg
Fliomаg
RU (#64)
GrandMaster 460 คะแนนลีก
ชนะ: 208 (52.5%)
แพลทินัม I
ชนะ: 9 (47.4%)
65.
Inatel
Inatel
RU (#65)
GrandMaster 450 คะแนนลีก
ชนะ: 174 (58.4%)
GrandMaster 273 คะแนนลีก
ชนะ: 136 (61.3%)
66.
Реасе Dose
Реасе Dose
RU (#66)
GrandMaster 450 คะแนนลีก
ชนะ: 97 (52.4%)
แพลทินัม II
ชนะ: 5 (38.5%)
67.
BMPX
BMPX
RU (#67)
GrandMaster 447 คะแนนลีก
ชนะ: 566 (52.1%)
แพลทินัม I
ชนะ: 92 (60.5%)
68.
zhangyuxiaowanzi
zhangyuxiaowanzi
RU (#68)
GrandMaster 447 คะแนนลีก
ชนะ: 263 (57.8%)
แพลทินัม IV
ชนะ: 31 (67.4%)
69.
Baymax
Baymax
RU (#69)
GrandMaster 447 คะแนนลีก
ชนะ: 246 (60.3%)
70.
Tokene
Tokene
RU (#70)
GrandMaster 444 คะแนนลีก
ชนะ: 181 (52.2%)
GrandMaster 384 คะแนนลีก
ชนะ: 237 (57.4%)
71.
Hìde on bush
Hìde on bush
RU (#71)
GrandMaster 443 คะแนนลีก
ชนะ: 269 (53.8%)
แพลทินัม I
ชนะ: 20 (54.1%)
72.
LCS Ðupliënce
LCS Ðupliënce
RU (#72)
GrandMaster 426 คะแนนลีก
ชนะ: 173 (53.1%)
73.
Àbyšš
Àbyšš
RU (#73)
GrandMaster 423 คะแนนลีก
ชนะ: 553 (51.3%)
ซิลเวอร์ I
ชนะ: 11 (73.3%)
74.
KawaiiEvil
KawaiiEvil
RU (#74)
GrandMaster 410 คะแนนลีก
ชนะ: 299 (50.7%)
แพลทินัม I
ชนะ: 184 (51.5%)
75.
Hard SZH
Hard SZH
RU (#75)
GrandMaster 401 คะแนนลีก
ชนะ: 201 (56.9%)
แพลทินัม III
ชนะ: 46 (65.7%)
76.
Mortal Reminder
Mortal Reminder
RU (#76)
GrandMaster 396 คะแนนลีก
ชนะ: 693 (51.2%)
แพลทินัม II
ชนะ: 15 (53.6%)
77.
Fairon
Fairon
RU (#77)
GrandMaster 370 คะแนนลีก
ชนะ: 274 (57.3%)
แพลทินัม I
ชนะ: 94 (59.9%)
78.
Kirenc
Kirenc
RU (#78)
GrandMaster 362 คะแนนลีก
ชนะ: 110 (55.8%)
ชาเลนเจอร์ 500 คะแนนลีก
ชนะ: 59 (61.5%)
79.
MaxGeroy Quinn
MaxGeroy Quinn
RU (#79)
GrandMaster 360 คะแนนลีก
ชนะ: 91 (57.2%)
80.
burden boy
burden boy
RU (#80)
GrandMaster 346 คะแนนลีก
ชนะ: 186 (53.9%)
แพลทินัม I
ชนะ: 30 (54.5%)
81.
lose is win
lose is win
RU (#81)
GrandMaster 346 คะแนนลีก
ชนะ: 77 (64.2%)
82.
Вика Сукова
Вика Сукова
RU (#82)
GrandMaster 345 คะแนนลีก
ชนะ: 141 (57.3%)
ไดมอนด์ II
ชนะ: 66 (60.0%)
83.
Всё ещё Паудер
Всё ещё Паудер
RU (#83)
GrandMaster 341 คะแนนลีก
ชนะ: 611 (51.6%)
84.
Black Agate
Black Agate
RU (#84)
GrandMaster 340 คะแนนลีก
ชนะ: 165 (54.6%)
GrandMaster 239 คะแนนลีก
ชนะ: 115 (59.0%)
85.
Łéønardø
Łéønardø
RU (#85)
GrandMaster 339 คะแนนลีก
ชนะ: 297 (51.4%)
ซิลเวอร์ I
ชนะ: 16 (69.6%)
86.
Гия Тандерлорд
Гия Тандерлорд
RU (#86)
GrandMaster 337 คะแนนลีก
ชนะ: 308 (50.6%)
ไดมอนด์ IV
ชนะ: 95 (62.9%)
87.
Last Chapter
Last Chapter
RU (#87)
GrandMaster 330 คะแนนลีก
ชนะ: 263 (54.0%)
ไดมอนด์ I
ชนะ: 242 (61.0%)
88.
haunt u
haunt u
RU (#88)
GrandMaster 327 คะแนนลีก
ชนะ: 216 (52.7%)
ไดมอนด์ I
ชนะ: 76 (66.7%)
89.
enjoyinglifeatm
enjoyinglifeatm
RU (#89)
GrandMaster 326 คะแนนลีก
ชนะ: 39 (54.2%)
90.
Kasaroz
Kasaroz
RU (#90)
GrandMaster 323 คะแนนลีก
ชนะ: 197 (54.9%)
โกลด์ IV
ชนะ: 16 (59.3%)
91.
Dodyrchik
Dodyrchik
RU (#91)
GrandMaster 322 คะแนนลีก
ชนะ: 518 (50.7%)
92.
Ornament
Ornament
RU (#92)
GrandMaster 319 คะแนนลีก
ชนะ: 364 (52.0%)
โกลด์ II
ชนะ: 7 (63.6%)
93.
Katarko
Katarko
RU (#93)
GrandMaster 316 คะแนนลีก
ชนะ: 82 (48.8%)
94.
Sterben9
Sterben9
RU (#94)
GrandMaster 312 คะแนนลีก
ชนะ: 323 (55.1%)
ไดมอนด์ II
ชนะ: 93 (62.4%)
95.
Devilast
Devilast
RU (#95)
GrandMaster 309 คะแนนลีก
ชนะ: 195 (58.2%)
ไดมอนด์ II
ชนะ: 81 (60.0%)
96.
Pohde
Pohde
RU (#96)
GrandMaster 303 คะแนนลีก
ชนะ: 46 (54.1%)
97.
cocaina shorty
cocaina shorty
RU (#97)
GrandMaster 300 คะแนนลีก
ชนะ: 127 (53.4%)
ไดมอนด์ IV
ชนะ: 38 (52.1%)
98.
Keffir
Keffir
RU (#98)
GrandMaster 298 คะแนนลีก
ชนะ: 285 (51.4%)
มาสเตอร์ 23 คะแนนลีก
ชนะ: 96 (55.8%)
99.
FecalBear
FecalBear
RU (#99)
GrandMaster 298 คะแนนลีก
ชนะ: 117 (54.9%)
แพลทินัม I
ชนะ: 21 (61.8%)
100.
THELEADER
THELEADER
RU (#100)
GrandMaster 297 คะแนนลีก
ชนะ: 110 (59.1%)
0 ความคิดเห็น
โพสต์ความคิดเห็น
ชื่อของคุณ:
ความคิดเห็น: