อันดับผู้เล่นยอดเยี่ยม LAS

อันดับผู้เล่นยอดเยี่ยม LAS

# ชื่อ โซโล่คิว จัดอันดับดราฟท์ Flex ลีก 3v3
1.
Buggáx
Buggáx
LAS (#1)
ชาเลนเจอร์
คะแนนลีก: 1196
ชนะ: 205
- -
2.
CodyStark
CodyStark
LAS (#2)
ชาเลนเจอร์
คะแนนลีก: 1101
ชนะ: 276
- -
3.
ddddddddd
ddddddddd
LAS (#3)
ชาเลนเจอร์
คะแนนลีก: 1071
ชนะ: 210
- -
4.
RBT Choisix
RBT Choisix
LAS (#4)
ชาเลนเจอร์
คะแนนลีก: 969
ชนะ: 196
- -
5.
UNKNOWN MAN
UNKNOWN MAN
LAS (#5)
ชาเลนเจอร์
คะแนนลีก: 941
ชนะ: 153
- -
6.
Lithium
Lithium
LAS (#6)
ชาเลนเจอร์
คะแนนลีก: 922
ชนะ: 416
ไดมอนด์ III
คะแนนลีก: 33
ชนะ: 22
-
7.
WATAPO
WATAPO
LAS (#7)
ชาเลนเจอร์
คะแนนลีก: 922
ชนะ: 155
- -
8.
wldbdutls123
wldbdutls123
LAS (#8)
ชาเลนเจอร์
คะแนนลีก: 882
ชนะ: 122
- -
9.
XTN Sky
XTN Sky
LAS (#9)
ชาเลนเจอร์
คะแนนลีก: 880
ชนะ: 124
- -
10.
KindL
KindL
LAS (#10)
ชาเลนเจอร์
คะแนนลีก: 873
ชนะ: 259
- -
11.
Azul yorT
Azul yorT
LAS (#11)
ชาเลนเจอร์
คะแนนลีก: 871
ชนะ: 130
- -
12.
ExodiusX
ExodiusX
LAS (#12)
ชาเลนเจอร์
คะแนนลีก: 857
ชนะ: 276
ไดมอนด์ II
คะแนนลีก: 92
ชนะ: 12
-
13.
SE SABE PA
SE SABE PA
LAS (#13)
ชาเลนเจอร์
คะแนนลีก: 849
ชนะ: 148
- -
14.
FFFTTZX1211
FFFTTZX1211
LAS (#14)
ชาเลนเจอร์
คะแนนลีก: 848
ชนะ: 285
ไดมอนด์ IV
คะแนนลีก: 25
ชนะ: 24
-
15.
Stylê
Stylê
LAS (#15)
ชาเลนเจอร์
คะแนนลีก: 842
ชนะ: 222
ไดมอนด์ II
คะแนนลีก: 0
ชนะ: 23
-
16.
lllllllllllllIl
lllllllllllllIl
LAS (#16)
ชาเลนเจอร์
คะแนนลีก: 829
ชนะ: 163
- -
17.
RBT Kz
RBT Kz
LAS (#17)
ชาเลนเจอร์
คะแนนลีก: 807
ชนะ: 150
- -
18.
Plugo
Plugo
LAS (#18)
ชาเลนเจอร์
คะแนนลีก: 805
ชนะ: 185
ไดมอนด์ I
คะแนนลีก: 27
ชนะ: 26
-
19.
Ren ˇuˇ
Ren ˇuˇ
LAS (#19)
ชาเลนเจอร์
คะแนนลีก: 798
ชนะ: 139
- -
20.
Høw Lovely
Høw Lovely
LAS (#20)
ชาเลนเจอร์
คะแนนลีก: 794
ชนะ: 135
- -
21.
INVICTUS CAMILLE
INVICTUS CAMILLE
LAS (#21)
ชาเลนเจอร์
คะแนนลีก: 742
ชนะ: 261
- -
22.
FIare
FIare
LAS (#22)
ชาเลนเจอร์
คะแนนลีก: 740
ชนะ: 308
ไดมอนด์ III
คะแนนลีก: 94
ชนะ: 8
-
23.
NEEK0LAS MADURO
NEEK0LAS MADURO
LAS (#23)
ชาเลนเจอร์
คะแนนลีก: 734
ชนะ: 204
- -
24.
Manolíto
Manolíto
LAS (#24)
ชาเลนเจอร์
คะแนนลีก: 719
ชนะ: 225
แพลทินัม IV
คะแนนลีก: 100
ชนะ: 10
-
25.
IsoIated
IsoIated
LAS (#25)
ชาเลนเจอร์
คะแนนลีก: 705
ชนะ: 205
ไดมอนด์ IV
คะแนนลีก: 17
ชนะ: 26
-
26.
S04 Upsèt
S04 Upsèt
LAS (#26)
ชาเลนเจอร์
คะแนนลีก: 699
ชนะ: 267
- -
27.
CRO TU RECUERDO
CRO TU RECUERDO
LAS (#27)
ชาเลนเจอร์
คะแนนลีก: 688
ชนะ: 392
ไดมอนด์ IV
คะแนนลีก: 71
ชนะ: 13
-
28.
Soy Skarl
Soy Skarl
LAS (#28)
ชาเลนเจอร์
คะแนนลีก: 681
ชนะ: 152
ไดมอนด์ III
คะแนนลีก: 25
ชนะ: 46
-
29.
Mr Jirall
Mr Jirall
LAS (#29)
ชาเลนเจอร์
คะแนนลีก: 667
ชนะ: 211
- -
30.
Lovely Guy
Lovely Guy
LAS (#30)
ชาเลนเจอร์
คะแนนลีก: 667
ชนะ: 117
- -
31.
Amet
Amet
LAS (#31)
ชาเลนเจอร์
คะแนนลีก: 665
ชนะ: 228
ไดมอนด์ III
คะแนนลีก: 84
ชนะ: 11
-
32.
Ramón
Ramón
LAS (#32)
ชาเลนเจอร์
คะแนนลีก: 663
ชนะ: 168
แพลทินัม I
คะแนนลีก: 17
ชนะ: 48
-
33.
Leonardo Nazario
Leonardo Nazario
LAS (#33)
ชาเลนเจอร์
คะแนนลีก: 661
ชนะ: 483
แพลทินัม III
คะแนนลีก: 87
ชนะ: 7
-
34.
Desierto Tatacoa
Desierto Tatacoa
LAS (#34)
ชาเลนเจอร์
คะแนนลีก: 661
ชนะ: 147
- -
35.
Nantęs
Nantęs
LAS (#35)
ชาเลนเจอร์
คะแนนลีก: 650
ชนะ: 232
GrandMaster
คะแนนลีก: 107
ชนะ: 47
-
36.
player secret
player secret
LAS (#36)
ชาเลนเจอร์
คะแนนลีก: 649
ชนะ: 352
แพลทินัม IV
คะแนนลีก: 29
ชนะ: 9
-
37.
ESTOY QUE GOTEO
ESTOY QUE GOTEO
LAS (#37)
ชาเลนเจอร์
คะแนนลีก: 645
ชนะ: 242
ชาเลนเจอร์
คะแนนลีก: 425
ชนะ: 162
-
38.
Pancâke
Pancâke
LAS (#38)
ชาเลนเจอร์
คะแนนลีก: 640
ชนะ: 255
ไดมอนด์ III
คะแนนลีก: 40
ชนะ: 8
-
39.
Ceø
Ceø
LAS (#39)
ชาเลนเจอร์
คะแนนลีก: 639
ชนะ: 415
- -
40.
Eillie Bilish
Eillie Bilish
LAS (#40)
ชาเลนเจอร์
คะแนนลีก: 635
ชนะ: 135
- -
41.
Bugroth
Bugroth
LAS (#41)
ชาเลนเจอร์
คะแนนลีก: 631
ชนะ: 470
ไดมอนด์ I
คะแนนลีก: 69
ชนะ: 66
-
42.
Lp3 00 Ganks
Lp3 00 Ganks
LAS (#42)
ชาเลนเจอร์
คะแนนลีก: 629
ชนะ: 426
แพลทินัม I
คะแนนลีก: 75
ชนะ: 15
-
43.
AK Stardust
AK Stardust
LAS (#43)
ชาเลนเจอร์
คะแนนลีก: 616
ชนะ: 235
- -
44.
dgadtg
dgadtg
LAS (#44)
ชาเลนเจอร์
คะแนนลีก: 612
ชนะ: 282
- -
45.
RoH Nameless
RoH Nameless
LAS (#45)
ชาเลนเจอร์
คะแนนลีก: 610
ชนะ: 198
ไดมอนด์ I
คะแนนลีก: 66
ชนะ: 32
-
46.
Color
Color
LAS (#46)
ชาเลนเจอร์
คะแนนลีก: 609
ชนะ: 173
ชาเลนเจอร์
คะแนนลีก: 472
ชนะ: 137
-
47.
Enga
Enga
LAS (#47)
ชาเลนเจอร์
คะแนนลีก: 608
ชนะ: 455
ไดมอนด์ II
คะแนนลีก: 67
ชนะ: 67
-
48.
Messhou
Messhou
LAS (#48)
ชาเลนเจอร์
คะแนนลีก: 604
ชนะ: 216
โกลด์ III
คะแนนลีก: 48
ชนะ: 7
-
49.
Volcanic Daaaaag
Volcanic Daaaaag
LAS (#49)
ชาเลนเจอร์
คะแนนลีก: 601
ชนะ: 249
- -
50.
Tulz
Tulz
LAS (#50)
ชาเลนเจอร์
คะแนนลีก: 601
ชนะ: 82
- -
51.
ZE1CRO
ZE1CRO
LAS (#51)
ชาเลนเจอร์
คะแนนลีก: 600
ชนะ: 193
- -
52.
Trueshot ßarrage
Trueshot ßarrage
LAS (#52)
ชาเลนเจอร์
คะแนนลีก: 599
ชนะ: 225
- -
53.
KRESHTDOO
KRESHTDOO
LAS (#53)
ชาเลนเจอร์
คะแนนลีก: 597
ชนะ: 258
- -
54.
IShookzI
IShookzI
LAS (#54)
ชาเลนเจอร์
คะแนนลีก: 592
ชนะ: 435
ไดมอนด์ I
คะแนนลีก: 39
ชนะ: 56
-
55.
Mar Para Bolivia
Mar Para Bolivia
LAS (#55)
ชาเลนเจอร์
คะแนนลีก: 592
ชนะ: 135
แพลทินัม I
คะแนนลีก: 75
ชนะ: 34
-
56.
Almanauta
Almanauta
LAS (#56)
ชาเลนเจอร์
คะแนนลีก: 589
ชนะ: 129
ชาเลนเจอร์
คะแนนลีก: 761
ชนะ: 257
-
57.
Clark Grëgg
Clark Grëgg
LAS (#57)
ชาเลนเจอร์
คะแนนลีก: 588
ชนะ: 280
- -
58.
ISG kouzze
ISG kouzze
LAS (#58)
ชาเลนเจอร์
คะแนนลีก: 588
ชนะ: 180
- -
59.
el rowlio pa
el rowlio pa
LAS (#59)
ชาเลนเจอร์
คะแนนลีก: 585
ชนะ: 578
แพลทินัม I
คะแนนลีก: 100
ชนะ: 22
-
60.
Shilenn Out
Shilenn Out
LAS (#60)
ชาเลนเจอร์
คะแนนลีก: 582
ชนะ: 147
- -
61.
MC Marín
MC Marín
LAS (#61)
ชาเลนเจอร์
คะแนนลีก: 580
ชนะ: 295
- -
62.
Cuy Magico
Cuy Magico
LAS (#62)
ชาเลนเจอร์
คะแนนลีก: 580
ชนะ: 104
- -
63.
M U F A D l T O
M U F A D l T O
LAS (#63)
ชาเลนเจอร์
คะแนนลีก: 568
ชนะ: 355
แพลทินัม IV
คะแนนลีก: 45
ชนะ: 16
-
64.
Dakh0
Dakh0
LAS (#64)
ชาเลนเจอร์
คะแนนลีก: 563
ชนะ: 269
ชาเลนเจอร์
คะแนนลีก: 315
ชนะ: 202
-
65.
maxíx
maxíx
LAS (#65)
ชาเลนเจอร์
คะแนนลีก: 563
ชนะ: 135
ไดมอนด์ I
คะแนนลีก: 86
ชนะ: 87
-
66.
Áckerman
Áckerman
LAS (#66)
ชาเลนเจอร์
คะแนนลีก: 560
ชนะ: 303
- -
67.
Hørus
Hørus
LAS (#67)
ชาเลนเจอร์
คะแนนลีก: 555
ชนะ: 324
- -
68.
Very Sweet Boy
Very Sweet Boy
LAS (#68)
ชาเลนเจอร์
คะแนนลีก: 553
ชนะ: 162
- -
69.
olaaa
olaaa
LAS (#69)
ชาเลนเจอร์
คะแนนลีก: 548
ชนะ: 210
แพลทินัม I
คะแนนลีก: 75
ชนะ: 7
-
70.
NoManEsMuyyEpico
NoManEsMuyyEpico
LAS (#70)
ชาเลนเจอร์
คะแนนลีก: 546
ชนะ: 331
- -
71.
6 mas 5
6 mas 5
LAS (#71)
ชาเลนเจอร์
คะแนนลีก: 546
ชนะ: 113
- -
72.
Andrómedą
Andrómedą
LAS (#72)
ชาเลนเจอร์
คะแนนลีก: 540
ชนะ: 349
- -
73.
tomraich
tomraich
LAS (#73)
ชาเลนเจอร์
คะแนนลีก: 539
ชนะ: 340
โกลด์ IV
คะแนนลีก: 11
ชนะ: 15
-
74.
Kvrof
Kvrof
LAS (#74)
ชาเลนเจอร์
คะแนนลีก: 539
ชนะ: 227
- -
75.
Wešker
Wešker
LAS (#75)
ชาเลนเจอร์
คะแนนลีก: 537
ชนะ: 158
ไดมอนด์ III
คะแนนลีก: 49
ชนะ: 20
-
76.
Morky
Morky
LAS (#76)
ชาเลนเจอร์
คะแนนลีก: 536
ชนะ: 210
- -
77.
2v2 plz
2v2 plz
LAS (#77)
ชาเลนเจอร์
คะแนนลีก: 532
ชนะ: 110
- -
78.
Zeicr0
Zeicr0
LAS (#78)
ชาเลนเจอร์
คะแนนลีก: 531
ชนะ: 113
- -
79.
Darkrai Ichy
Darkrai Ichy
LAS (#79)
ชาเลนเจอร์
คะแนนลีก: 529
ชนะ: 159
แพลทินัม II
คะแนนลีก: 74
ชนะ: 8
-
80.
Irina of Carim
Irina of Carim
LAS (#80)
ชาเลนเจอร์
คะแนนลีก: 528
ชนะ: 193
แพลทินัม I
คะแนนลีก: 0
ชนะ: 32
-
81.
Zothve
Zothve
LAS (#81)
ชาเลนเจอร์
คะแนนลีก: 521
ชนะ: 624
บรอนซ์ I
คะแนนลีก: 0
ชนะ: 10
-
82.
melifanboy
melifanboy
LAS (#82)
ชาเลนเจอร์
คะแนนลีก: 521
ชนะ: 156
- -
83.
Nevereverland
Nevereverland
LAS (#83)
ชาเลนเจอร์
คะแนนลีก: 519
ชนะ: 142
ไดมอนด์ III
คะแนนลีก: 35
ชนะ: 6
-
84.
VOAZAZINAUODDIE
VOAZAZINAUODDIE
LAS (#84)
ชาเลนเจอร์
คะแนนลีก: 518
ชนะ: 314
- -
85.
CallMeLucky
CallMeLucky
LAS (#85)
ชาเลนเจอร์
คะแนนลีก: 514
ชนะ: 347
- -
86.
MrStigma
MrStigma
LAS (#86)
ชาเลนเจอร์
คะแนนลีก: 510
ชนะ: 180
ไดมอนด์ IV
คะแนนลีก: 48
ชนะ: 20
-
87.
200208I5
200208I5
LAS (#87)
ชาเลนเจอร์
คะแนนลีก: 508
ชนะ: 101
- -
88.
Hachi Reformed
Hachi Reformed
LAS (#88)
ชาเลนเจอร์
คะแนนลีก: 506
ชนะ: 198
แพลทินัม I
คะแนนลีก: 21
ชนะ: 6
-
89.
prodj
prodj
LAS (#89)
ชาเลนเจอร์
คะแนนลีก: 503
ชนะ: 155
- -
90.
KNIFE213
KNIFE213
LAS (#90)
ชาเลนเจอร์
คะแนนลีก: 503
ชนะ: 130
แพลทินัม II
คะแนนลีก: 0
ชนะ: 19
-
91.
UC Crus
UC Crus
LAS (#91)
ชาเลนเจอร์
คะแนนลีก: 501
ชนะ: 330
- -
92.
WENA CÀBROS
WENA CÀBROS
LAS (#92)
ชาเลนเจอร์
คะแนนลีก: 497
ชนะ: 199
- -
93.
woofı
woofı
LAS (#93)
ชาเลนเจอร์
คะแนนลีก: 497
ชนะ: 48
- -
94.
jitterskull
jitterskull
LAS (#94)
ชาเลนเจอร์
คะแนนลีก: 495
ชนะ: 332
ไดมอนด์ III
คะแนนลีก: 69
ชนะ: 23
-
95.
Kiteen Cabros
Kiteen Cabros
LAS (#95)
ชาเลนเจอร์
คะแนนลีก: 495
ชนะ: 202
ไดมอนด์ II
คะแนนลีก: 81
ชนะ: 43
-
96.
Vito Scaletta
Vito Scaletta
LAS (#96)
ชาเลนเจอร์
คะแนนลีก: 492
ชนะ: 177
GrandMaster
คะแนนลีก: 34
ชนะ: 122
-
97.
ˉ Slater
ˉ Slater
LAS (#97)
ชาเลนเจอร์
คะแนนลีก: 491
ชนะ: 139
ไดมอนด์ IV
คะแนนลีก: 7
ชนะ: 47
-
98.
Kurckoo
Kurckoo
LAS (#98)
ชาเลนเจอร์
คะแนนลีก: 490
ชนะ: 147
ไดมอนด์ I
คะแนนลีก: 75
ชนะ: 70
-
99.
NR PikaBøss
NR PikaBøss
LAS (#99)
ชาเลนเจอร์
คะแนนลีก: 485
ชนะ: 292
แพลทินัม I
คะแนนลีก: 100
ชนะ: 71
-
100.
Bryce Walkęr
Bryce Walkęr
LAS (#100)
ชาเลนเจอร์
คะแนนลีก: 484
ชนะ: 271
ไดมอนด์ IV
คะแนนลีก: 75
ชนะ: 65
-
0 ความคิดเห็น
โพสต์ความคิดเห็น
ชื่อของคุณ:
Captcha:
Captcha
ความคิดเห็น: