Skok

Flash: D vs F

Součet poměrů vítězství nemusí být 100 %, protože někteří uživatelé Flashe nepoužívají

Podle regionu

Region Oblíbenost Poměr vítězství
BR
D:
F:
D:
F:
EUNE
D:
F:
D:
F:
EUW
D:
F:
D:
F:
JP
D:
F:
D:
F:
KR
D:
F:
D:
F:
LAN
D:
F:
D:
F:
LAS
D:
F:
D:
F:
NA
D:
F:
D:
F:
OCE
D:
F:
D:
F:
RU
D:
F:
D:
F:
TR
D:
F:
D:
F:
SG
D:
F:
D:
F:
VN
D:
F:
D:
F:
TH
D:
F:
D:
F:
TW
D:
F:
D:
F:
PH
D:
F:
D:
F:
ME
D:
F:
D:
F:

Podle hodnocení

Hodnocení Oblíbenost Poměr vítězství
Bez hodnocení
D:
F:
D:
F:
Železná
D:
F:
D:
F:
Bronzová
D:
F:
D:
F:
Stříbrná
D:
F:
D:
F:
Zlatá
D:
F:
D:
F:
Platinová
D:
F:
D:
F:
Smaragd
D:
F:
D:
F:
Diamantová
D:
F:
D:
F:
Mistrovská
D:
F:
D:
F:
Velmistrovská
D:
F:
D:
F:
Vyzyvatelská
D:
F:
D:
F: