Δημοφιλέστατοι Ρούνοι

Όλοι οι Ήρωες

Δημοφιλέστατοι Ρούνοι

Δημοτικότητα Ποσοστό Νίκης
Press the Attack
Lethal Tempo
Fleet Footwork
15.6%
15.6%
15.6%
48.5%
48.5%
48.5%
Overheal
Triumph
Presence of Mind
Legend: Alacrity
Legend: Tenacity
Legend: Bloodline
Coup de Grace
Cut Down
Last Stand
Cheap Shot
Taste of Blood
Sudden Impact
Zombie Ward
Ghost Poro
Eyeball Collection
Ravenous Hunter
Ingenious Hunter
Relentless Hunter
Δημοτικότητα Ποσοστό Νίκης
Electrocute
Predator
Dark Harvest
11.6%
11.6%
11.6%
50.0%
50.0%
50.0%
Cheap Shot
Taste of Blood
Sudden Impact
Zombie Ward
Ghost Poro
Eyeball Collection
Ravenous Hunter
Ingenious Hunter
Relentless Hunter
Overheal
Triumph
Presence of Mind
Legend: Alacrity
Legend: Tenacity
Legend: Bloodline
Coup de Grace
Cut Down
Last Stand
Δημοτικότητα Ποσοστό Νίκης
Summon Aery
Arcane Comet
Phase Rush
10.3%
10.3%
10.3%
50.2%
50.2%
50.2%
Nullifying Orb
Manaflow Band
The Ultimate Hat
Transcendence
Celerity
Absolute Focus
Scorch
Waterwalking
Gathering Storm
Hextech Flashtraption
Biscuit Delivery
Perfect Timing
Magical Footwear
Future's Market
Minion Dematerializer
Cosmic Insight
Approach Velocity
Celestial Body
Δημοτικότητα Ποσοστό Νίκης
Electrocute
Predator
Dark Harvest
8.6%
8.6%
8.6%
49.8%
49.8%
49.8%
Cheap Shot
Taste of Blood
Sudden Impact
Zombie Ward
Ghost Poro
Eyeball Collection
Ravenous Hunter
Ingenious Hunter
Relentless Hunter
Nullifying Orb
Manaflow Band
The Ultimate Hat
Transcendence
Celerity
Absolute Focus
Scorch
Waterwalking
Gathering Storm
Δημοτικότητα Ποσοστό Νίκης
Summon Aery
Arcane Comet
Phase Rush
8.5%
8.5%
8.5%
49.2%
49.2%
49.2%
Nullifying Orb
Manaflow Band
The Ultimate Hat
Transcendence
Celerity
Absolute Focus
Scorch
Waterwalking
Gathering Storm
Cheap Shot
Taste of Blood
Sudden Impact
Zombie Ward
Ghost Poro
Eyeball Collection
Ravenous Hunter
Ingenious Hunter
Relentless Hunter
0 Σχόλιο
Αναρτήστε ένα σχόλιο
Το όνομα σας:
Captcha:
Captcha
Σχόλιο: