Δημοφιλέστατοι Ρούνοι

Όλοι οι Ήρωες

Πετράδια

Όνομα Ρούνου Δημοτικότητα Ποσοστό Νίκης
Μέγα Πετράδι της Ισχύος Ικανότητας
Μέγα Πετράδι της Ισχύος Ικανότητας
34.9%
34.9%
34.9%
49.9%
49.9%
49.9%
Μέγα Πετράδι της Ταχύτητας Επίθεσης
Μέγα Πετράδι της Ταχύτητας Επίθεσης
30.4%
30.4%
30.4%
49.9%
49.9%
49.9%
Μέγα Πετράδι της Ζημιάς Επίθεσης
Μέγα Πετράδι της Ζημιάς Επίθεσης
24.7%
24.7%
24.7%
49.5%
49.5%
49.5%
Μέγα Πετράδι της Θωράκισης
Μέγα Πετράδι της Θωράκισης
8.3%
8.3%
8.3%
50.3%
50.3%
50.3%
Μέγα Πετράδι της Ταχύτητας Κίνησης
Μέγα Πετράδι της Ταχύτητας Κίνησης
4.7%
4.7%
4.7%
50.9%
50.9%
50.9%

Σύμβολα

Όνομα Ρούνου Δημοτικότητα Ποσοστό Νίκης
Μέγα Σύμβολο της Αντίστασης Μαγείας
Μέγα Σύμβολο της Αντίστασης Μαγείας
64.5%
64.5%
64.5%
49.6%
49.6%
49.6%
Μέγα Σύμβολο της Αυξανόμενης Αντίστασης Μαγείας
Μέγα Σύμβολο της Αυξανόμενης Αντίστασης Μαγείας
14.6%
14.6%
14.6%
50.1%
50.1%
50.1%
Μέγα Σύμβολο της Ισχύος Ικανότητας
Μέγα Σύμβολο της Ισχύος Ικανότητας
12.4%
12.4%
12.4%
50.3%
50.3%
50.3%
Μέγα Σύμβολο της Αυξανόμενης Μείωσης Χρόνου Επαναφόρτισης
Μέγα Σύμβολο της Αυξανόμενης Μείωσης Χρόνου Επαναφόρτισης
11.4%
11.4%
11.4%
51.1%
51.1%
51.1%
Μέγα Σύμβολο της Ταχύτητας Επίθεσης
Μέγα Σύμβολο της Ταχύτητας Επίθεσης
9.9%
9.9%
9.9%
50.0%
50.0%
50.0%

Σημάδια

Όνομα Ρούνου Δημοτικότητα Ποσοστό Νίκης
Μέγα Σημάδι της Ζημιάς Επίθεσης
Μέγα Σημάδι της Ζημιάς Επίθεσης
49.4%
49.4%
49.4%
49.6%
49.6%
49.6%
Μέγα Σημάδι της Διείσδυσης Μαγείας
Μέγα Σημάδι της Διείσδυσης Μαγείας
29.7%
29.7%
29.7%
49.9%
49.9%
49.9%
Μέγα Σημάδι της Ταχύτητας Επίθεσης
Μέγα Σημάδι της Ταχύτητας Επίθεσης
12.0%
12.0%
12.0%
50.4%
50.4%
50.4%
Μέγα Σημάδι της Θωράκισης
Μέγα Σημάδι της Θωράκισης
6.3%
6.3%
6.3%
50.4%
50.4%
50.4%
Μέγα Σημάδι της Θνησιμότητας
Μέγα Σημάδι της Θνησιμότητας
5.4%
5.4%
5.4%
50.5%
50.5%
50.5%

Σφραγίδες

Όνομα Ρούνου Δημοτικότητα Ποσοστό Νίκης
Μεγάλη Σφραγίδα της Θωράκισης
Μεγάλη Σφραγίδα της Θωράκισης
75.9%
75.9%
75.9%
49.7%
49.7%
49.7%
Μεγάλη Σφραγίδα της Αυξανόμενης Ζωής
Μεγάλη Σφραγίδα της Αυξανόμενης Ζωής
18.0%
18.0%
18.0%
51.0%
51.0%
51.0%
Μεγάλη Σφραγίδα της Ζωής
Μεγάλη Σφραγίδα της Ζωής
6.2%
6.2%
6.2%
50.1%
50.1%
50.1%
Μεγάλη Σφραγίδα της Αυξανόμενης Θωράκισης
Μεγάλη Σφραγίδα της Αυξανόμενης Θωράκισης
2.8%
2.8%
2.8%
50.1%
50.1%
50.1%
Σφραγίδα της Θωράκισης
Σφραγίδα της Θωράκισης
1.8%
1.8%
1.8%
49.3%
49.3%
49.3%
0 Σχόλιο
Αναρτήστε ένα σχόλιο
Το όνομα σας:
Captcha:
Captcha
Σχόλιο: