รูนยอดนิยม

78,465 แมตช์ (วันล่าสุด 2)

รูนยอดนิยม

ความนิยม อัตราการชนะ
Summon Aery
Arcane Comet
Phase Rush
24.8%
24.8%
24.8%
50.8%
50.8%
50.8%
Nullifying Orb
Manaflow Band
Nimbus Cloak
Transcendence
Celerity
Absolute Focus
Scorch
Waterwalking
Gathering Storm
Hextech Flashtraption
Magical Footwear
Perfect Timing
Future's Market
Minion Dematerializer
Biscuit Delivery
Cosmic Insight
Approach Velocity
Time Warp Tonic
+9 Adaptive Force
+10% Attack Speed
+1-10% CDR (based on level)
+9 Adaptive Force
+6 Armor
+8 Magic Resist
+15-90 Health (based on level)
+6 Armor
+8 Magic Resist
ความนิยม อัตราการชนะ
Grasp of the Undying
Aftershock
Guardian
20.4%
20.4%
20.4%
49.6%
49.6%
49.6%
Demolish
Font of Life
Shield Bash
Conditioning
Second Wind
Bone Plating
Overgrowth
Revitalize
Unflinching
Hextech Flashtraption
Magical Footwear
Perfect Timing
Future's Market
Minion Dematerializer
Biscuit Delivery
Cosmic Insight
Approach Velocity
Time Warp Tonic
+9 Adaptive Force
+10% Attack Speed
+1-10% CDR (based on level)
+9 Adaptive Force
+6 Armor
+8 Magic Resist
+15-90 Health (based on level)
+6 Armor
+8 Magic Resist
ความนิยม อัตราการชนะ
Summon Aery
Arcane Comet
Phase Rush
6.6%
6.6%
6.6%
50.9%
50.9%
50.9%
Nullifying Orb
Manaflow Band
Nimbus Cloak
Transcendence
Celerity
Absolute Focus
Scorch
Waterwalking
Gathering Storm
Demolish
Font of Life
Shield Bash
Conditioning
Second Wind
Bone Plating
Overgrowth
Revitalize
Unflinching
+9 Adaptive Force
+10% Attack Speed
+1-10% CDR (based on level)
+9 Adaptive Force
+6 Armor
+8 Magic Resist
+15-90 Health (based on level)
+6 Armor
+8 Magic Resist
ความนิยม อัตราการชนะ
Electrocute
Predator
Dark Harvest
Hail of Blades
6.5%
6.5%
6.5%
50.0%
50.0%
50.0%
Cheap Shot
Taste of Blood
Sudden Impact
Zombie Ward
Ghost Poro
Eyeball Collection
Ravenous Hunter
Ingenious Hunter
Relentless Hunter
Ultimate Hunter
Nullifying Orb
Manaflow Band
Nimbus Cloak
Transcendence
Celerity
Absolute Focus
Scorch
Waterwalking
Gathering Storm
+9 Adaptive Force
+10% Attack Speed
+1-10% CDR (based on level)
+9 Adaptive Force
+6 Armor
+8 Magic Resist
+15-90 Health (based on level)
+6 Armor
+8 Magic Resist
ความนิยม อัตราการชนะ
Summon Aery
Arcane Comet
Phase Rush
4.9%
4.9%
4.9%
49.7%
49.7%
49.7%
Nullifying Orb
Manaflow Band
Nimbus Cloak
Transcendence
Celerity
Absolute Focus
Scorch
Waterwalking
Gathering Storm
Cheap Shot
Taste of Blood
Sudden Impact
Zombie Ward
Ghost Poro
Eyeball Collection
Ravenous Hunter
Ingenious Hunter
Relentless Hunter
Ultimate Hunter
+9 Adaptive Force
+10% Attack Speed
+1-10% CDR (based on level)
+9 Adaptive Force
+6 Armor
+8 Magic Resist
+15-90 Health (based on level)
+6 Armor
+8 Magic Resist
0 ความคิดเห็น
โพสต์ความคิดเห็น
ชื่อของคุณ:
Captcha:
Captcha
ความคิดเห็น: