มาสเตอรี่ยอดนิยม

มาสเตอรี่

Ferocity
Fury Sorcery
Fresh Blood Feast Expose Weakness
Vampirism Natural Talent
Bounty Hunter Double Edged Sword Battle Trance
Battering Blows Piercing Thoughts
Warlord's Bloodlust Fervor of Battle Deathfire Touch
Cunning
Wanderer Savagery
Runic Affinity Secret Stash Assassin
Merciless Meditation
Greenfather's Gift Bandit Dangerous Game
Precision Intelligence
Stormraider's Surge Thunderlord's Decree Windspeaker's Blessing
Resolve
Recovery Unyielding
Explorer Siegemaster Tough Skin
Runic Armor Veteran's Scars
Insight Perseverance Fearless
Swiftness Legendary Guardian
Grasp of the Undying Courage of the Colossus Stoneborn Pact
0 ความคิดเห็น
โพสต์ความคิดเห็น
ชื่อของคุณ:
Captcha:
Captcha
ความคิดเห็น: