Cắm mắt

Tỉ lệ thắng dựa trên sự khác nhau của mắt cắmTỉ lệ thắng dựa trên số mắt cắm


Mắt cắm mỗi vị trí

Vị trí Mắt
Top
8.1
8.1
8.1
Đi rừng
8.6
8.6
8.6
Mid
6
6
6
AD Carry
5.8
5.8
5.8
Hỗ trợ
7
7
7

Phụ kiện (ban đầu trận đấu)

Vị trí % (Bạch kim+)
Top Mắt Vật Tổ (Phụ Kiện)
2.6%
2.6%
2.6%
Máy Quét Oracle
0.0%
0.0%
0.0%
Đi rừng Mắt Vật Tổ (Phụ Kiện)
2.5%
2.5%
2.5%
Máy Quét Oracle
0.1%
0.1%
0.1%
Mid Mắt Vật Tổ (Phụ Kiện)
2.6%
2.6%
2.6%
Máy Quét Oracle
0.0%
0.0%
0.0%
AD Carry Mắt Vật Tổ (Phụ Kiện)
2.6%
2.6%
2.6%
Máy Quét Oracle
0.0%
0.0%
0.0%
Hỗ trợ Mắt Vật Tổ (Phụ Kiện)
2.6%
2.6%
2.6%
Máy Quét Oracle
0.0%
0.0%
0.0%

Phụ kiện (cuối trận đấu)

Vị trí % (Bạch kim+)
Top Thấu Kính Viễn Thị
1.4%
1.4%
1.4%
Máy Quét Oracle
1.1%
1.1%
1.1%
Mắt Vật Tổ (Phụ Kiện)
0.1%
0.1%
0.1%
Đi rừng Máy Quét Oracle
2.3%
2.3%
2.3%
Thấu Kính Viễn Thị
0.2%
0.2%
0.2%
Mắt Vật Tổ (Phụ Kiện)
0.1%
0.1%
0.1%
Mid Thấu Kính Viễn Thị
1.4%
1.4%
1.4%
Máy Quét Oracle
1.0%
1.0%
1.0%
Mắt Vật Tổ (Phụ Kiện)
0.2%
0.2%
0.2%
AD Carry Thấu Kính Viễn Thị
2.4%
2.4%
2.4%
Máy Quét Oracle
0.2%
0.2%
0.2%
Mắt Vật Tổ (Phụ Kiện)
0.0%
0.0%
0.0%
Hỗ trợ Máy Quét Oracle
2.5%
2.5%
2.5%
Thấu Kính Viễn Thị
0.1%
0.1%
0.1%
Mắt Vật Tổ (Phụ Kiện)
0.0%
0.0%
0.0%

Cắm mắt (0-15 phút)

Cắm mắt (0-15 phút)

Cắm mắt (15-25 phút)

Cắm mắt (15-25 phút)

Cắm mắt (hơn 25 phút

Cắm mắt (hơn 25 phút
0 Bình luận
Đăng bình luận
Tên của bạn:
Captcha:
Captcha
Bình luận: