Cắm mắt

Tỉ lệ thắng dựa trên sự khác nhau của mắt cắmTỉ lệ thắng dựa trên số mắt cắm


Mắt cắm mỗi vị trí

Vị trí Mắt
Top
8
8
8
Đi rừng
7.1
7.1
7.1
Mid
5
5
5
AD Carry
5
5
5
Hỗ trợ
5.6
5.6
5.6

Phụ kiện (ban đầu trận đấu)

Vị trí % (Bạch kim+)
Top Mắt Vật Tổ (Phụ Kiện)
2.6%
2.6%
2.6%
Máy Quét Oracle
0.0%
0.0%
0.0%
Đi rừng Mắt Vật Tổ (Phụ Kiện)
2.5%
2.5%
2.5%
Máy Quét Oracle
0.1%
0.1%
0.1%
Mid Mắt Vật Tổ (Phụ Kiện)
2.6%
2.6%
2.6%
Máy Quét Oracle
0.0%
0.0%
0.0%
AD Carry Mắt Vật Tổ (Phụ Kiện)
2.6%
2.6%
2.6%
Máy Quét Oracle
0.0%
0.0%
0.0%
Hỗ trợ Mắt Vật Tổ (Phụ Kiện)
2.5%
2.5%
2.5%
Máy Quét Oracle
0.0%
0.0%
0.0%

Phụ kiện (cuối trận đấu)

Vị trí % (Bạch kim+)
Top Thấu Kính Viễn Thị
1.3%
1.3%
1.3%
Máy Quét Oracle
1.2%
1.2%
1.2%
Mắt Vật Tổ (Phụ Kiện)
0.1%
0.1%
0.1%
Đi rừng Máy Quét Oracle
2.3%
2.3%
2.3%
Thấu Kính Viễn Thị
0.2%
0.2%
0.2%
Mắt Vật Tổ (Phụ Kiện)
0.2%
0.2%
0.2%
Mid Thấu Kính Viễn Thị
1.3%
1.3%
1.3%
Máy Quét Oracle
1.1%
1.1%
1.1%
Mắt Vật Tổ (Phụ Kiện)
0.2%
0.2%
0.2%
AD Carry Thấu Kính Viễn Thị
2.4%
2.4%
2.4%
Máy Quét Oracle
0.2%
0.2%
0.2%
Mắt Vật Tổ (Phụ Kiện)
0.0%
0.0%
0.0%
Hỗ trợ Máy Quét Oracle
2.5%
2.5%
2.5%
Thấu Kính Viễn Thị
0.1%
0.1%
0.1%
Mắt Vật Tổ (Phụ Kiện)
0.0%
0.0%
0.0%

Cắm mắt (0-15 phút)

Cắm mắt (0-15 phút)

Cắm mắt (15-25 phút)

Cắm mắt (15-25 phút)

Cắm mắt (hơn 25 phút

Cắm mắt (hơn 25 phút
0 Bình luận
Đăng bình luận
Tên của bạn:
Captcha:
Captcha
Bình luận: