Thời lượng trận đấu

Xếp Hạng Đơn/Đôi

Tỉ lệ Thời lượng trận đấu
Incl. surrenders
Thời lượng trận đấu
Excl. surrenders
Iron Iron
Đồng Đồng
Bạc Bạc
Vàng Vàng
Bạch kim Bạch kim
Kim cương Kim cương
Cao thủ Cao thủ
GrandMaster GrandMaster
Người thách đấu Người thách đấu

Xếp Hạng Linh Hoạt

Tỉ lệ Thời lượng trận đấu
Incl. surrenders
Thời lượng trận đấu
Excl. surrenders
Chưa được xếp hạng Chưa được xếp hạng
Iron Iron
Đồng Đồng
Bạc Bạc
Vàng Vàng
Bạch kim Bạch kim
Kim cương Kim cương
Cao thủ Cao thủ
GrandMaster GrandMaster
Người thách đấu Người thách đấu
0 Bình luận
Đăng bình luận
Tên của bạn:
Captcha:
Captcha
Bình luận: