Thời lượng trận đấu

Xếp Hạng Đơn/Đôi

Tỉ lệ Thời lượng trận đấu
Incl. surrenders
Thời lượng trận đấu
Excl. surrenders
Chưa được xếp hạng Chưa được xếp hạng
29:28
29:28
29:28
31:34
31:34
31:34
Iron Iron
29:24
29:24
29:24
31:12
31:12
31:12
Đồng Đồng
29:40
29:40
29:40
31:09
31:09
31:09
Bạc Bạc
29:41
29:41
29:41
30:51
30:51
30:51
Vàng Vàng
29:19
29:19
29:19
30:20
30:20
30:20
Bạch kim Bạch kim
28:29
28:29
28:29
29:29
29:29
29:29
Kim cương Kim cương
27:15
27:15
27:15
28:18
28:18
28:18
Cao thủ Cao thủ
26:11
26:11
26:11
27:18
27:18
27:18
GrandMaster GrandMaster
25:42
25:42
25:42
27:06
27:06
27:06
Người thách đấu Người thách đấu
25:26
25:26
25:26
27:03
27:03
27:03

Xếp Hạng Linh Hoạt

Tỉ lệ Thời lượng trận đấu
Incl. surrenders
Thời lượng trận đấu
Excl. surrenders
Chưa được xếp hạng Chưa được xếp hạng
29:37
29:37
29:37
31:26
31:26
31:26
Iron Iron
28:53
28:53
28:53
31:49
31:49
31:49
Đồng Đồng
29:18
29:18
29:18
31:37
31:37
31:37
Bạc Bạc
29:41
29:41
29:41
31:25
31:25
31:25
Vàng Vàng
29:43
29:43
29:43
31:13
31:13
31:13
Bạch kim Bạch kim
29:11
29:11
29:11
30:37
30:37
30:37
Kim cương Kim cương
28:13
28:13
28:13
29:30
29:30
29:30
Cao thủ Cao thủ
27:14
27:14
27:14
28:22
28:22
28:22
GrandMaster GrandMaster
26:39
26:39
26:39
27:56
27:56
27:56
Người thách đấu Người thách đấu
28:20
28:20
28:20
29:52
29:52
29:52
0 Bình luận
Đăng bình luận
Tên của bạn:
Captcha:
Captcha
Bình luận: