Thời lượng trận đấu

Xếp Hạng Đơn/Đôi

Tỉ lệ Thời lượng trận đấu
Incl. surrenders
Thời lượng trận đấu
Excl. surrenders
Chưa được xếp hạng Chưa được xếp hạng
35:32
35:32
35:32
35:32
35:32
35:32
Iron Iron
29:21
29:21
29:21
31:09
31:09
31:09
Đồng Đồng
29:53
29:53
29:53
31:22
31:22
31:22
Bạc Bạc
29:35
29:35
29:35
30:48
30:48
30:48
Vàng Vàng
29:09
29:09
29:09
30:14
30:14
30:14
Bạch kim Bạch kim
28:19
28:19
28:19
29:21
29:21
29:21
Kim cương Kim cương
26:56
26:56
26:56
27:59
27:59
27:59
Cao thủ Cao thủ
25:32
25:32
25:32
26:38
26:38
26:38
GrandMaster GrandMaster
25:33
25:33
25:33
26:55
26:55
26:55
Người thách đấu Người thách đấu
25:18
25:18
25:18
26:52
26:52
26:52

Xếp Hạng Linh Hoạt

Tỉ lệ Thời lượng trận đấu
Incl. surrenders
Thời lượng trận đấu
Excl. surrenders
Iron Iron
29:50
29:50
29:50
32:25
32:25
32:25
Đồng Đồng
29:19
29:19
29:19
31:40
31:40
31:40
Bạc Bạc
29:25
29:25
29:25
31:17
31:17
31:17
Vàng Vàng
29:30
29:30
29:30
31:10
31:10
31:10
Bạch kim Bạch kim
29:03
29:03
29:03
30:34
30:34
30:34
Kim cương Kim cương
28:02
28:02
28:02
29:20
29:20
29:20
Cao thủ Cao thủ
27:02
27:02
27:02
28:16
28:16
28:16
GrandMaster GrandMaster
26:27
26:27
26:27
27:44
27:44
27:44
Người thách đấu Người thách đấu
25:58
25:58
25:58
27:02
27:02
27:02
0 Bình luận
Đăng bình luận
Tên của bạn:
Captcha:
Captcha
Bình luận: