Thời lượng trận đấu

Xếp hạng đơn 5v5

Tỉ lệ Thời lượng trận đấu
Đồng Đồng
29:58
29:58
29:58
Bạc Bạc
28:56
28:56
28:56
Vàng Vàng
28:13
28:13
28:13
Bạch kim Bạch kim
27:18
27:18
27:18
Kim cương Kim cương
25:48
25:48
25:48
Cao thủ Cao thủ
24:29
24:29
24:29
Người thách đấu Người thách đấu
24:13
24:13
24:13

Xếp hạng nháp Flex

Tỉ lệ Thời lượng trận đấu
Chưa được xếp hạng Chưa được xếp hạng
35:00
35:00
35:00
Đồng Đồng
29:37
29:37
29:37
Bạc Bạc
28:57
28:57
28:57
Vàng Vàng
28:44
28:44
28:44
Bạch kim Bạch kim
28:03
28:03
28:03
Kim cương Kim cương
26:48
26:48
26:48
Cao thủ Cao thủ
25:36
25:36
25:36
Người thách đấu Người thách đấu
25:07
25:07
25:07
0 Bình luận
Đăng bình luận
Tên của bạn:
Captcha:
Captcha
Bình luận: